21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Конспект уроку на тему "Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені-творці хімічної науки."

Про матеріал
Мета: навчальна: продовжувати формувати екологічну компетентність учнів під час з'ясування питання розвитку хімічної науки та виробництва в Україні, а також міжпредметну компетенцію учнів під час з'ясування питань розміщення хімічного комплексу в країні, спираючись на знання учнів з географії; оцінити роль хімії в житті людини; пригадати які видатні вітчизняні й зарубіжні науковці-хіміки впроваджували у виробництво досягнення хімічної науки; як розвивалося промислове виробництво у різні історичні епохи у різних країнах; які основні етапи становлення й розвитку хімічної науки; які виробництва входять до хімічного комплексу України. розвиваюча: продовжувати розвивати почуття патріотизму та гордості за вчених-співвітчизників, які зробили вагомий внесок у розвиток хімії, логічне мислення, уміння аналізувати різні джерела знань; виховна: сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни, екологічну культуру.
Перегляд файлу

 

 

Тема. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені-творці хімічної науки.

Мета:

навчальна: продовжувати формувати екологічну компетентність учнів під час з'ясування питання розвитку хімічної науки та виробництва в Україні, а також міжпредметну компетенцію учнів під час з'ясування питань розміщення хімічного комплексу в країні, спираючись на знання учнів з географії; оцінити роль хімії в житті людини; пригадати які видатні вітчизняні й зарубіжні науковці-хіміки впроваджували у виробництво досягнення хімічної науки; як розвивалося промислове виробництво у різні історичні епохи у різних країнах; які основні етапи становлення й розвитку хімічної науки; які виробництва входять до хімічного комплексу України.

розвиваюча: продовжувати розвивати почуття патріотизму та гордості за вчених-співвітчизників, які зробили вагомий внесок у розвиток хімії,  логічне мислення, уміння аналізувати різні джерела знань;

виховна: сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни, екологічну культуру.

Базові поняття та терміни: науково-технічний прогрес, хімічна промисловість, хімічна наука, виробництво.

Методи навчання: Словесні (бесіда, пояснення); наочні (демонстрація презентації); практичні (работа з раздатковим матеріалом); проблемний (постановка проблемних запитань); дослідницький (работа по дослідженню заданих проблем).

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д.Менделєєва , атлас з економічної географії України, картки із завданням, роздатковий матеріал, комп'ютер, відеопрезентація, презентації учнів на тему “Хімія в побуті”

Тип уроку: узагальнення та коригування знань.

Форма уроку: урок-подорож, комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Вчитель хімії. Ви завершуєте курс хімії основної школи, вивчення якого дало змогу зрозуміти, що хімія є однією з фундаментальних наук про природу. Вона формує перші уявлення про наукову картину світу, роль речовин у розвитку природи, взаємозв’язки між неорганічними й органічними речовинами та їхнє значення в житті людини й суспільства, допомагає усвідомити єдність усіх процесів у природі. Вивчаючи цю науку, ви дізналися про багато речовин і процесів, про те, що саме відбувається з ними, про їхні біологічні функції та значення.

ІІІ. Мотивація

Вчитель географії та історії. Історія розвитку хімічної науки: https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/prirodoznavstvo/himia-v-pobuti

ІV. Оголошення теми та мети уроку

 

V. Вивчення нового матеріалу

1. Розвиток хімічної науки.

Вчитель хімії. Зараз пропоную попрацювати в парах. Кожна пара отримає завдання. Використовуючи матеріал параграфа 44 та роздаткового матеріалу, ви повинні заповнити таблицю. Через 5 хв. треба представити результати роботи.

Для І пари:   

Зарубіжні науковці-хіміки

Їх внесок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ІІ пари:

Вітчизняні науковці-хіміки

Їх внесок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Озвучування результатів роботи.

Відеопрезентація: http://himiya.s46.pp.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

2. Хімічне виробництво в Україні.

Вчитель географії та історії.  Сьогодні хімічна промисловість є однією з найважливіших галузей у світовому господарстві. Хімізація народного господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у сільському господарстві та впровадженні хімічних технологій у промисловості. Хімізація народного господарства сприяє інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці. Хімічна промисловість рухає НТП уперед, але є одним із головних забруднювачів навколишнього середовища. Використання різної сировини та різноманітність технологічних процесів визначають чинники і принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.

  Хімічна промисловість — комплексна галузь промисловості, яка забезпечує всі галузі господарства хімічними технологічними матеріалами та виробляє товари масового споживання.

Значення хімічної промисловості надзвичайно велике. Вона зумовлює науково-технічний прогрес інших галузей, може створювати нові матеріали з наперед заданими властивостями, сприяє найбільш повній переробці відходів інших галузей господарства, виготовляє товари народного споживання.

  Пригадайте з курсу географії найважливіші хімічні виробництва України.

До хімічного виробництва України належать такі галузі: гірничо-хімічна, основна хімія, хімія органічного синтезу, хімія полімерів, хіміко-фармацевтична, хімічних волокон, лакофарбова, нафтохімічна й нафтопереробна тощо (див. на стор.231 рис. 442).

  Локалізація хімічних виробництв здебільшого залежить від наявності сировини.

Завдання. Скористайтеся атласом з економічної географії України, щоб визначити розташування найважливіших підприємств хімічної промисловості України.

  Пригадайте, де в Україні розміщені підприємства основної хімії.

Основна хімія є провідною галуззю для виробництва мінеральних добрив: нітратних (Дніпро, Рівне, Одеса), фосфатних (Вінниця, Одеса, Суми), калійних — у місцях добування калійної солі.

  Сульфатна кислота використовується в суспільному господарстві й інших галузях хімічної промисловості. Сировинною базою її виробництва є самородна сірка та відходи нафтопереробної й коксохімічної промисловості, виплавлення металів.

  Виробництво соди, як правило, здійснюється в місцях, де є родовища кухонної солі та ропи, вапняку.

  Назвіть, використовуючи знання з географії, основні підприємства органічного синтезу та їх розташування на території України.

   Отже, хімічна промисловість України є різноманітною й охоплює майже всі сфери виробництв, необхідних для створення добробуту й покращання життя людини. Без її продукції практично неможливо обійтися.

  Однак хімічне виробництво може завдати чимало шкоди природі, якщо нехтувати чинниками, які зумовлюють глобальні екологічні катастрофи. У зв’язку з цим людина як частина природи має виховувати в собі усвідомлення того, наскільки небезпечними можуть бути наслідки негосподарського ставлення до природних ресурсів і виробництв хімічної промисловості. Про це має знати й дбати насамперед ви, молоде покоління.

   А зараз слово надаю вам. Заздалегідь ви отримали завдання: підготувати стисле інформаційне повідомлення про одне з хімічних виробництв України, використовуючи підручник географії та інші джерела інформації (виступи учнів).

- Наведіть приклади найважливіших хімічних виробництв, розташованих у нашому районі.

VІ. Узагальнення та систематизація знань

Вчитель географії. Учні висловлюють свою думку щодо значення хімічної промисловості в сучасному світі. (https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/prirodoznavstvo/himia-v-pobuti )

Вчитель хімії. Презентації учнів “Хімія в побуті”.

 Вправа  „Коло ідей”. Запропонувати заходи, які дозволять підтримувати необхідний відсотковий вміст кисню у складі повітря.

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Вчитель географії.  Прийом «Закінчи речення»

Мене на уроці (вразило / зацікавило / здивувало)…

Для мене стало (відкриттям / здалося оригінальним / неоднозначним)…

-  Чи корисні вам будуть ці знання у майбутньому?

 Вчитель хімії. Оцінювання.

 

VІІІ. Домашнє завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжні науковці-хіміки

Їх внесок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітчизняні науковці-хіміки

Їх внесок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
2096
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку