26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Проектна діяльність на уроках хімії як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів

Про матеріал
Метод проектів при вивченні уроків хімії сприяє формуванню основних груп ключових компетентностей учнів. Уміння створювати, реалізовувати чи брати участь у проектах формує життєву компетенцію особистості. Проектна технологія є одним із кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетентностей учнів. Саме цей метод стимулює природну допитливість та творчий потенціал. В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі.
Перегляд файлу

 «Проектна діяльність на уроках хімії як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів»

 

Книш Світлани Михайлівна,

вчитель хімії Люботинської

загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 5

Люботинської міської ради

Харківської області

 

Метод проектів при вивченні уроків хімії сприяє формуванню основних груп ключових компетентностей учнів. Уміння створювати, реалізовувати чи брати участь у проектах формує життєву компетенцію особистості.

Проектна технологія є одним із кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетентностей учнів. Саме цей метод стимулює природну допитливість та творчий потенціал. В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

Хімія як природнича наука є частиною духовної і матеріальної культури людства, а хімічна освіта – невідокремним складником загальної культури особистості, яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, змушена протистояти  екологічним ризикам, зазнає різнобічних упливів інформації. Хімічні знання створюють підґрунтя реалістичного ставлення до навколишнього світу, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні.

Тому я поставила за мету при вивченні хімії використовувати метод проектів, що сприяє формуванню компетентностей учнів. Проекти розробляються учнями індивідуально або в групах, я надаю консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і методики дослідження, пошуку інформації, координую хід виконання проекту. Проектна робота може бути теоретичною або експериментальною. Тривалість проекту — різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий). Результати досліджень учні представляють у формі мультимедійної презентації, доповіді, тематичного масового заходу. Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально відведеному уроці або під час уроку з певної теми. Робота кожного виконавця проекту оцінюється за його внеском, індивідуально.

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом визначеного часу. Діти вчаться на власному досвіді й досвіді своїх товаришів, бачать результати своєї власної діяльності. Метод проектів використовують при виконанні домашнього хімічного експерименту. Завдяки йому можна вирішити безліч завдань, зокрема активізувати мислення учнів та задовольнити природну допитливість і дослідницький інтерес. Для цього необхідно: сформувати в учнів навички роботи; навчити їх самостійно аналізувати й відтворювати потрібну інформацію. У результаті спільної діяльності відбувається формування внутрішніх та соціальних мотивів як на уроках, так і в позаурочній роботі.

З метою ознайомлення вчителів хімії міста з досвідом роботи щодо використання проектних технологій на уроках хімії мною була проведена педагогічна майстерня для вчителів хімії закладів загальної середньої освіти міста за темою: «Проектна діяльність на уроках хімії як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів». На заході були присутні вчителі хімії ЗЗСО міста Люботина.

Розпочався захід інтерактивним спілкуванням, під час якого учителі хімії обговорили шляхи формування ключових компетентностей учнів, визначених новим законом України «Про освіту» та відображених в оновленій програмі з хімії; зупинилися на практичному спрямуванні вивчення хімії, опрацювали  завдання хімічного компоненту РІSA. Я презентувала досвід роботи з теми «Проектна діяльність на уроках хімії як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів».

Учасники заходу мали можливість побували на уроці в 7 класі з теми  «Розв’язування розрахункових задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її хімічною формулою». Упродовж уроку я використовувала мультимедійну презентацію, компетентнісні завдання, зв'язок з біологією, географією, історією; учні показали вміння розв’язувати задачі, працювати з підручником; володіння хімічною термінологією.  Під час презентації проектів учні 7 класу представили практичне значення хімії у повсякденному житті. Презентації були змістовні, містили цікаві факти із життя Д.І.Менделєєва; матеріали поєднували в собі науковість та доступність для всіх учнів. На уроці я використовувала метод проектів, інтерактивні методи та прийоми, ІКТ.

Практика показує, що методи і прийоми, які використовуються під час вивчення навчального матеріалу з хімії  з використанням методу проектів сприяють розширенню дидактичних можливостей уроку; більш наочному поданню навчального матеріалу; ефективному засвоєнню теоретичних основ хімії і практичному їх застосуванню, підвищенню інтересу до предмету через активізацію пізнавальної діяльності учнів; самореалізації учнів; розвитку прийомів мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення; розвитку практичних вмінь здійснювати обробку інформації; у стислій формі відтворювати інформацію; формуванню інформаційної культури; естетичному вихованню за рахунок використання комп'ютерної графіки, технології мультимедія; надбанню досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про освіту” (вiд 28 вересня 2017 року).

2. Закон України „Про загальну середню освіту” із змінами (від 28 вересня 2017 року).

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392).

4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: хімія 7-9 класи, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

5. Пометун 0., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2003.-192 с.

6. Загнибіда Н. М. З-14 Метод проектів на уроках хімії. — Тернопіль–Харків: Ранок, 2011. — 128 с. — (Серія «Нові педагогічні технології»).

7. Буджак Т. Метод проектів як педагогічна технологія // Біологія і хімія в школі.- 2004. - №1,- С. 43-45.

8. Косогорова О. Метод проектів.— Х. : Ранок, 2008.— С. 9-42.

9. Інформаційні джерела  інтернетресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Книш Світлана
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Інші матеріали
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
675
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку