10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку на тему: «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. »

Про матеріал
Конспект уроку на тему: «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. » Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр. українського народу проти Речі Посполитої. Визначити періодизацію Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в різних інтерпретаціях. Простежити внесок Б. Хмельницького в Національно-визвольну війну. Навчити учнів визначати причини даних подій, чим вони були викликані, навчити робити висновки та виділяти основні моменти вивченого матеріалу. Тип уроку: комбінований Обладнання: підручник історія України 8 клас Бурнейко І.О., Наумчук О.В., Крижановська М.Є., Штанько О.Ф., атлас з історії України 8 клас. Основні поняття: «Національна-визвольна війна» Основні дати: 1595—1657 pp. — роки життя Б. Хмельницького; 22 січня 1648 р. — початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 1648—1657 pp. — Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького.
Перегляд файлу

Конспект уроку на тему: «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. »

 

Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр. українського народу проти Речі Посполитої. Визначити періодизацію Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в різних інтерпретаціях. Простежити внесок Б. Хмельницького в Національно-визвольну війну. Навчити учнів визначати причини даних подій, чим вони були викликані, навчити робити висновки та виділяти основні моменти вивченого матеріалу.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник історія України 8 клас Бурнейко І.О., Наумчук О.В., Крижановська М.Є., Штанько О.Ф., атлас з історії України 8 клас.

Основні поняття: «Національна-визвольна війна»

Основні дати: 1595—1657 pp. — роки життя Б. Хмельницького; 22 січня 1648 р. — початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 1648—1657 pp. — Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького.

                                                        Хід уроку:

І. Організація навчальної діяльності.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Історичний диктант

1. Представники різних народностей, проживаючих в Криму- татари

2.Вільні люди, які населяли південно-українські степи -  козаки

3. До чого призвели турецько-татарські набіги – спустошення українських земель і зменшення населення

4. Організатор морських і сухопутніх походів на початку XVII ст. проти турків і татар – Петро Конашевич-Сагайдачний

5. В  якому році відбувся похід на Кафу – 1616р.

6. Місто в Криму, де був розташований найбільший невільничий ринок – Кафа

7. Підсумок походу під керівництвом Сагайдачного на Кафу – перемога над туреччиною,визволення чимало полонених

8. Сучасна назва Кафи - Феодосія

9. Як ви зрозуміли, чому війну під Хотином уважають подією, котра уславила українських козаків як захисників Європи? – врятували Польщу від загибелі

10. У складі якої армії козаки брали участь у Хотинській війні – польській

11. Хто очолював козацьке військо в Хотинській війні – Сагайдачний

12. Чому гетьмана Сагайдачного поляки вважають своїм національним героєм – врятував Польщу

 III. Мотивація навчальної діяльності

 Розповідь вчителя. З кінця XV ст. майже до кінця XVIII ст. історія України визначалася однією особливістю, яка була відома на всю Європу та Азію – це стан населення, який весь час боровся за власну свободу, за право на самовизначення та свободу як України та і українців, і це – козацтво.

Козацтво мало певні права, звичаї, заняття, займало власну територію. Саме козацтво стане на чолі Національно-визвольної боротьби українського народу та закладе фундаментну основу Української держави.

ІІІ.Вивчення нового матеріалу

1.Причини національно-визвольної війни.

Розповідь вчителя. Найважливішою подією української історії XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу, що була обумовлена загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили передумови початку війни.

Завдання

1) Наведіть факти погіршення соціально-економічного становища та національно-релігійних утисків українського населення від польської влади.

2) Якими були причини козацьких виступів у 20—30-х pp. XVII ст.?

Розповідь учителя. У цей час надзвичайно ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Унаслідок зростання в Україні землеволодінь польської шляхти селяни втрачали землю і ставали кріпаками. Значно погіршилося також становище міщанства й реєстрових козаків. Критичним було становище в національно-релігійній сфері. Усіляко обмежувалися можливості українців уживати рідну мову. Один за одним в Україні з’являлися католицькі костьоли, монастирі та єзуїтські колегіуми. Незважаючи на проголошувану владою свободу віросповідання, не припинялися утиски православних. У тогочасній Україні саме релігійні утиски були чинником, що об’єднував представників різних верств у їхніх протестах проти польської влади.

Робота з документом

Б. Хмельницький про основну причину Національно-визвольної війни

Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й доми, не те, що позбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами, подібно до немилостивих фараонів (усе це ще могли б стерпіти козаки), а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних душ.

Запитання до документа

1) У чому Б. Хмельницький убачав основну причину війни українців із поляками?

2) Наведіть приклади боротьби українців за православну віру в першій половині XVII ст.

Цікаво знати

У роки Національно-визвольної війни кожна з воюючих сторін намагалася надати своїм діям вигляд боротьби за віру. До Б. Хмельницького прибув із Греції митрополит Й. Коринфський і привіз меч, освячений у Єрусалимі на Гробі Господнім. Це означало, що православна церква в Османській імперії вбачала в українських козаках, яких очолював гетьман, борців за православну віру. Зі свого боку, до короля Речі Посполитої Я.Казимира прибув спеціальний легат, який передав йому від Папи Римського освячений меч і благословіння на війну з козаками, оскільки це є боротьба за інтереси католицької церкви проти схизматиків (як називали православних).

Розповідь учителя. У політичній сфері відсутність власної державності, утрата еліти через полонізацію та окатоличення призвели до того, що український народ за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої не мав перспектив для повноцінного розвитку. Визрівали також психологічні передумови до вибуху Національно-визвольної війни. Ступінь і характер насильства в діях панів, орендарів, урядовців і католицького духівництва під час придушення козацьких виступів попередніх років викликали в українському суспільстві гнів щодо гнобителів і прагнення помститися за заподіяні кривди.

Робота з термінами та поняттями

Національно-визвольна боротьба — рухи поневолених народів за повалення чужоземного панування, ліквідацію національного й колоніального гноблення, завоювання національної незалежності.

Розповідь учителя. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. — це війна українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування.

На підставі передумов Національно-визвольної війни сформувалися її причини:

— незадоволення різних верств населення України швидким зростанням у країні земельних володінь польських магнатів та шляхти;

— посилення національно-релігійних утисків православних українців;

— невідповідність між фактичним набуттям козацтвом політичного лідерства в українському суспільстві й обмеженнями, що накладалися на нього владою за «Ординацією» 1638 p.;

— слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму), які навіть за наявності бажання не мали достатніх повноважень і авторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні.

Завдання

Складіть схему «Причини і передумови Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.».

2. Початок війни

Розповідь учителя. Приводом до початку повстання, що переросло в Національно-визвольну війну, стала особиста кривда, заподіяна Б. Хмельницькому чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Зі своїми слугами він пограбував та зруйнував родинний хутір Б. Хмельницького Суботів, забрав його дружину та жорстоко побив малолітнього сина.

Звернення Хмельницького до суду й навіть до короля з вимогами покарати нападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості, він приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план збройного повстання проти польської влади в Україні.

Протягом вересня 1647 р. Хмельницький розробив план виступу проти Речі Посполитої. Повстання вирішили розпочати в листопаді 1648 р. захопленням Трахтемирова, де перебував урядовий комісар реєстрового козацтва Яцек Шемберк. Домовилися також направити послів до кримського хана й турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Однак плани повстанців було видано полякам. Хмельницького заарештували й кинули до в’язниці в Чигирині. Звідти він утік завдяки допомозі чигиринського полковника Станіслава Кричевського та своїх друзів і подався на Запорожжя.

На початку січня 1648 р. Хмельницький із загоном прибічників прибув на Запорожжя й розташувався неподалік Січі. Порозумівшись із козаками, що перебували в залозі на Січі, 25 січня 1648 р. він без бою оволодів нею. При цьому значна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаються початком Національно-визвольної війни. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького.

Новообраний гетьман Б. Хмельницький звернувся з універсалами до українського народу, де закликав усіх небайдужих до долі своєї Вітчизни вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування.

Водночас посольство гетьмана в березні 1648 р. уклало договір про воєнно-політичний союз із кримським ханом Іслам-Гіреєм III. Відповідно до нього, на допомогу козакам хан надсилав 6 тис. татарських кіннотників.

5 – 6 травня Б.Хмельницький  у бою на р. Жовті Води  розгромив передовий загін карального війська, а 16 травня 1648 р. неподалік м.Корсуня наздогнав і завдав нищівної основному війську Речі Посполитої. При цьому полонив Миколая Потоцького – великого гетьмана коронного і його заступника Мартина Калиновського – великого гетьмана польного.

Восени відновилися бойові дії. Після триденної Пилявецької битви (11 – 13 вересня 1648 р.) польсько-шляхетське військо в паніці розбіглося перед військом Б.Хмельницького, залишивши козакам усі свої гармати та безліч іншого майна.

Вже у травні 1649 р. наступом Речі Посполитої відновилися бойові дії. Б.Хмельницькому з Іслам-Гіреєм III вдалося заблокувати основні коронні війська під м.Збараж. А коли сам новий король Ян II Казимир спробував їх розблокувати, то і він зазнав поразки неподалік м.Зборова. король був змушений просити миру. Так 8 серпня 1649р. було підписано Зборівський мирний договір, яким за військом Запорозьким визнавалася широка автономія у складі Речі Посполитої в межах Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств і фактично відновлювалась українська державність.

Запитання

1)Яка була причина Національно-визвольної війни?

2)Чому Б. Хмильницький приєднався до козаків?

Робота з документом

Із листа коронного гетьмана М. Потоцького до короля Владислава IV
про ситуацію в Україні (березень 1648 р.)

Згубне полум’я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста, у якому б не лунали заклики до сваволі й де б не чинилися замахи на життя й майно своїх панів… Козацькі старшини бажають також самостійно володарювати в Україні, укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями і робити все, що лише завгодно їх волі й бажанню.

Спочатку піднялось 500 бунтівників — сама по собі це жалюгідна сила, але проти них слід рушити цілу армію, бо ці 500 підняли бунт у змові зі всіма козацькими полками і зі всією Україною. За короткий час повстанців збільшилося до 3 тисяч. Але боронь Боже, щоб він [Хмельницький] пішов із ними в Україну. Тоді б ці 3 тисячі швидко зросли до 100 тисяч і нам вистачило б діла з ними.

Запитання до документа

1) Які факти наводить автор документа?

2) Яку інформацію можна отримати на підставі їх аналізу?

3) Чи можна стверджувати, що козаки, розпочавши повстання, відігравали роль національної еліти, яка відображала настрої більшої частини українського народу?

3.Б. Хмельницький та його соратники.

Розповідь учителя. Богдан (Зиновій) Хмельницький (1595—1657) — гетьман України, творець Української козацької держави. Місцем народження вважається хутір Суботів. Походив він із дрібної української шляхти. Освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років Б. Хмельницький перебував на військовій службі. У 1620 р. разом із батьком брав участь у поході польського війська до Молдови проти турок. У битві під Цецорою батько загинув, а Богдан потрапив до турецького полону, із якого його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська, згодом став писарем. Брав участь у походах проти Кримського ханства, а в часи повстань 30-х pp. XVII ст. виступав на боці козаків.

У січні 1648 р. очолив Національно-визвольну війну. Під час національно- визвольних змагань проявив себе як досвідчений полководець, талановитий дипломат і видатний державний діяч. Осмислюючи досвід визвольної боротьби, сформулював ідею створення незалежної Української держави в її етнічних межах і розпочав її реалізацію. Домігся визнання Української козацької держави як суб’єкта міжнародного права. Помер у Чигирині й був похований у Суботові в Іллінській церкві.

Богдан Хмельницький зумів залучити до козацької армії талановитих полководців. Вони були вихідцями різних станів, проте всіх їх єднала відданість ідеям Національно-визвольної війни та особисто гетьману.

Презентації учнів

Учні виступають з презентаціями про М. Кривоноса та І. Богуна.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Історична вправа

Серед пропонованих тверджень є правильні й помилкові. Позначте правильне твердження знаком «+», а помилкове знаком «-»

1) Однією з причин Національно-визвольної війни було насильницьке окатоличення населення.

2) Національно-визвольна війна розпочалась в 1645 р.

3) Головною рушійною силою у війні витупило селянство, а політичною силою і лідером – козацтво.

4) Б. Хмельницький був вихідцем із родини священика.

5) Союзниками українців були татари.

6) Б. Хмельницький ніколи не був у турецькому полоні.

7) У січні 1648 р. Б. Хмельницький очолив Національно-визвольну війну.

8) Б. Хмельницький не мав освіти.

V. Підсумки уроку

Наприкінці уроку вчитель задає запитання: чому Національно-визвольну війну визначають як одну з найважливіших подій української історії? (відповіді учнів).

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 19 підручника історії України

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Перегінчук Тарас Михайлович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
4019
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку