10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку "Оксиген. Кисень. Фізичні властивості та добування кисню. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор."

Про матеріал

Навчальний предмет: хімія

Клас: 7

Тема уроку Оксиген. Кисень. Фізичні властивості та добування кисню. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.:

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів із хімічним елементом Оксигеном та простою речовиною киснем, його фізичними властивостями; сформувати поняття «реакція розкладу», «каталізатор» на прикладі реакцій одержання кисню в лабораторії.

Розвиваюча: сформувати навички складати хімічні рівняння, розвинути пам'ять та логічне мислення.

Виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання, упевненість у своїх силах, прагнення до успіху,зацікавленість хімією як наукою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Перегляд файлу

Навчальний предмет: хімія

Клас: 7

Тема уроку Оксиген. Кисень. Фізичні властивості та добування кисню. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор.:

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів із хімічним елементом Оксигеном та простою речовиною киснем, його фізичними властивостями; сформувати поняття «реакція розкладу», «каталізатор» на прикладі реакцій одержання кисню в лабораторії.

Розвиваюча: сформувати навички складати хімічні рівняння, розвинути пам'ять та  логічне мислення.

Виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання, упевненість у своїх силах, прагнення до успіху,зацікавленість хімією як наукою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесні – бесіда, пояснення, розповідь; практичні – вправи; метод пізнавальних ігор.

Обладнання: підручник, періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 

Структура уроку

І. Організаційний етап         1хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань       2хв.

ІІІ. Мотивування навчальної діяльності      4хв.

ІV. Повідомлення теми уроку       2хв.

V. Вивчення нового матеріалу       29хв.

VI. Узагальнення знань         6хв.

VII. Підсумки уроку         1хв.

VIII. Домашнє завдання        1хв. 

 


Хід уроку

І. Організаційний етап

1) привітання з учнями;

2) перевірка присутності учнів;

3) оголошення результатів тематичного оцінювання, стислий аналіз помилок.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Фронтальна бесіда

 1. Чому речовини розрізняють за властивостями?

(Тому що мають різний склад)

 1. На які дві групи поділяють речовини за складом молекул?

(На прості і складні)

 1. Що таке проста і складна речовина?
 • Проста речовина – це речовина, яка містить атоми одного хімічного елемента.
 • Складна речовина – це речовина, утворена атомами різних хімічних елементів.
 1. На які групи поділяються прості речовини?

(Метали і неметали)

 

ІІІ. Мотивування навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з найпоширенішим елементом на Землі. Розшифрувавши закодоване слово, ви зрозумієте, про який елемент ідеться.

 


Вправа «Дешифрувальник»

 

1

АБВ

    2

ГДЕ

       3

    ЄЖЗ

4

ИІЇ

5

ЙКЛ

6

МНО

      7

ПРС

8

     ТУФ

9

   ХЦЧШ

      10

 ЩЬЮЯ

 

6

5

7

4

2

2

6

 О  К       С          И     Г  Е        Н

 

ІV. Повідомлення теми уроку

Серед хімічних елементів особливо важливим є Оксиген. Назву цього елемента запропонував А. Лавуазьє. Із латини «Оксиген» означає «той, що народжує кислоту».

Отож, тема сьогоднішнього уроку «Оксиген. Кисень. Фізичні властивості та добування кисню. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор».

 

План

 1. Оксиген – хімічний елемент.
 2. Поширеність Оксигену в природі.
 3. Відкриття кисню.
 4. Кисень. Фізичні властивості.
 5. Добування кисню.

 


V. Вивчення нового матеріалу

 1. Оксиген – хімічний елемент.

Давайте охарактеризуйте положення Оксигену в періодичній системі. Визначимо символ елемента, порядковий номер, його відносну атомну масу, валентність, кількість електронів, заряд ядра.

Оксиген – неметалічний елемент 2-го періоду VI групи  головної підгрупи:

• символ елемента – О

• порядковий номер елемента – 8

• відносна атомна маса елемента – 16

• Оксиген має постійне значення  валентності, яке дорівнює  ІІ

• значення порядкового номера елемента вказує на те, що атом Оксигену містить 8 електронів

• заряд атома становить +8.

 

 1. Поширеність Оксигену в природі.

Оксиген — дуже поширений елемент на Землі. Біосфера об’єднує частини атмосфери, гідросфери та літосфери, де існує життя. Біосфера містить 52 % Оксигену. Атоми Оксигену входять до складу таких життєво важливих сполук, як кисень, повітря та вода.

Атоми Оксигену також містяться в піску, глині, вапняку. Живі організми, мінерали та руди земної кори також містять Оксиген та інші хімічні елементи.

 

 1. Відкриття кисню.

Кисень було відкрито у 2 половині XVIIIст. кількома вченими різних країн. Першим цей газ добув шведський хімік Карл  Шеєле в 1772р., а через 2 роки, не знаючи про досліди попередника, - англійський хімік Джозеф Прістлі. У 1775р.  французький вчений Антуан Лавуазьє дослідив кисень і дав йому назву oxygen.

 1. Кисень. Фізичні властивості.

Найважливіша проста речовина Оксигену – кисень. Цей газ необхідний для дихання; він також підтримує  горіння.

Формула кисню вам відома – О2. Ця речовина містить молекули, які складаються із двох атомів Окигену.

 

Фізичні властивості:   -    Газ без кольору, запаху і смаку.

 • Важчий за повітря.
 • Малорозчинний у воді.
 • Під час охолодження до -183°С перетворюється на блакитну рідину, при температурі -219°С твердне.

 

У живій природі за участі кисню здійснюється дихання – один з найважливіших життєвих процесів.

 

 1. Добування кисню.

Кисень добувають у промисловості з повітря, а в лабораторії – за допомогою реакцій розкладу деяких оксигеновмісних сполук під час нагрівання.

 Для добування кисню в лабораторії найчастіше використовують такі оксигеновмісні сполуки:

 1. Калій перманганат  KMnO4  (побутова назва – марганцівка; речовина є поширеним дезинфікуючим засобом)

2 KMnO4  ↔ K2МnO2  +  MnO2  + 2 O2

 1. Меркурій (ІІ) оксид  HgO  (порошок жовтого кольору).

2 HgO    2 Hg  +  O2

Це метод Прістлі, нині він не використовується через токсичність парів ртуті.


 1. Калій хлорат   KClO3  (тривіальна назва – бертолетова сіль, на честь французького хіміка К.Л.Бертолле)

2 KClO3 ↔ 2 KCl  + 3 O2

 

 1. Пероксид водню  Н2О2  (гідроген пероксид)

2 Н2О2 ↔ 2 Н2О  +  О2

 

Для того, щоб  два  останні перетворення відбулися з виділенням кисню додають невелику кількість манган (ІV) оксиду (MnO2). Це каталізатор    речовина, що змінює швидкість хімічної реакції, але сама при цьому не змінюється і не витрачається.

 

Як ви бачите, у всіх реакціях з однієї речовини утворюється декілька. Це реакції розкладу.

Реакції, в результаті яких із однієї речовини утворюється кілька інших, називають реакціями розкладу.

А    В + С + D

 

VI. Узагальнення знань

Вікторина «Незакінчене речення»

 • Оксиген – це назва … (хімічного елемента)
 • Кисень – це назва … (простої речовини)
 • Молекула кисню складається з … (двох атомів Оксигену)
 • Оксисен належить до металів чи неметалів (неметалів)
 • Оксисен розташований у Періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менеделєєва … (2-му періоді VI групі  головній підгрупі)
 • Валентність Оксигену … ( ІІ )
 • Реакції під час яких із однієї речовини утворюється кілька інших, називають реакціями … (розкладу)
 • Речовина, що змінює швидкість хімічної реакції, але сама при цьому не змінюється і не витрачається, називається… (каталізатором)

 

Гра «Відгадай речовину»

Вставити в пропущені місця речовини або елементи і розставити коефіцієнти:                            1.    Mg  +   ?    =    MgO

    2.    Li   +    O2  =       ?

    3.     ?   +    O2  =    BaO

    4.    Zn  +    O2  =        ?  

    5.     S   +    O2  =        ?

    6.    ZnS  +    O2   =  ZnO  +    ?

    7.    CH4  +    O2   =  CO2  +    ?

    8.    H2S  +     O2   =    ?    +     ?

 

VII. Підсумки уроку

 Отже, Оксиген – неметалічний елемент. У природі поширена його проста речовина кисень, а також вода та інші сполуки. На кисень припадає трохи більше 1/5 обєму повітря.

Кисень - газ без запаху і смаку, який необхідний для дихання. Молекула кисню складається із двох атомів Оксигену. У результаті фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють кисень.

 

 Виставлення оцінок за роботу на уроці.

 

VIIІ. Домашнє завдання

 Опрацювати §___  підручника.

Виконати завдання №___, ст.___

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
3646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку