10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок на тему " Прості та складні речовини"

Про матеріал

Урок на тему " Прості та складні речовини"

поглибити знання учнів про класифікацію речовин за складом їх молекул; дати поняття про прості та складні речовини; вміння розрізняти поняття «проста речовина» і «хімічний елемент»; «складна речовина» «суміші»; навчити учнів аналізувати якісний склад простих і складних речовин; виховувати вміння не лише оволодівати інформацією, а й осмислювати і застосовувати її.

Перегляд файлу

Тема:           Прості та складні речовини.

 

Мета: поглибити знання учнів про класифікацію речовин за складом їх    молекул; дати поняття про прості та складні речовини; вміння розрізняти поняття «проста речовина» і «хімічний елемент»; «складна речовина» «суміші»;  навчити учнів аналізувати якісний склад простих і складних речовин; виховувати вміння не лише оволодівати інформацією, а й осмислювати і застосовувати її.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку.

 

І. Організаційний етап.

 

 • Звернення учителя до учнів.

Добрий день!

Рада, діти. Вас вітати

Й дуже хочу запитати

Чи готові розпочати ви

Черговий наш урок.

Так. Сміливий робим крок.

Ми з вами зустрічаємося на дванадцятому за порядком уроці. І мені дуже приємно, що у вас вже відбулося знайомство з дивовижною наукою хімією.

Сьогодні на нашому уроці присутні гості, але хвилюватися не потрібно. Давайте створимо доброзичливу атмосферу і нехай вас підбадьорює цей веселий смайлик, який на дошці.

Скажіть будь-ласка, про що б ви хотіли дізнатися на уроці; чого очікуєте?

(Відповіді учнів).

Щоб досягти бажаного потрібно разом над цим попрацювати. Покажіть свої знання, уміння; нехай дух партнерства допоможе нам у цьому.

 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 

Добре відомо, що у школі свій  робочий день ми починаємо із зарядки, для того, щоб підтримувати, зміцнювати своє здоров’я.

Пропоную наш урок розпочати із хімічної розминки. Пригадаймо будову ПСХЕ.

 

 • Виконання вправ (усно).
 1. Назвіть хімічні елементи І періоду. Вкажіть, в якому періоді знаходиться C, Cu, Ag, O, Fe.
 2. Назвіть хімічні елементи, які мають такі порядкові номери6 5, 35, 80, 56.
 3. Вкажіть заряд ядра, кількість протонів і нейтронів в атомі: Li, O, Al, Ac.
 4. Вкажіть назву елементів, які знаходяться в головній підгрупі першої  групи  третього періоду;  в головній  підгрупі третьої групи другого періоду;  в головній підгрупі сьомої групи п’ятого періоду.

 

 • Робота в парах.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

Питання до учнів:

 1. З яких частинок складається речовина?
 2. Як ви думаєте, чому речовин є набагато більше, ніж хімічних елементів? (Очевидно, речовини утворюються за рахунок комбінацій з атомів різних хімічних елементів).

Особливість будь-якої науки полягає в тому, що досліджувані нею об’єкти класифікують — поділя­ють за певними ознаками. Хімічна наука в цьому відношенні не є винятком, адже неможливо без на­лежної класифікації вивчати понад 10 мли речовин.

Вам уже відомий поділ речовин на прості і складні, на метали і неметали, на речовини молеку­лярної та немолекулярної будови.

Найбільш загальним є поділ речовин на прості і складні. Прості речовини розглядалися в попередньому параграфі, тому тут мова піде про складні речовини. Складні речовини прийнято ще на­зивати хімічними сполуками чи просто сполуками. Назва говорить сама за себе. Хімічні сполуки — це речовини, які утворюються (складаються) з атомів не одного, а кількох хімічних елементів. Наприклад, молекула газу метану, що є основним у складі природного газу, утворена атомами двох хімічних елементів – Карбону та Гідрогену — у співвідношенні 1:4. Тобто до складу однієї молекули входить 1 атом Карбону і 4 атоми Гідрогену СН4 (мал).

Карбон утворює з Оксигеном дві неорганічні речовини: вуглекислий газ СО2 і чадний газ СО. Маючи однаковий якісний склад, вони відрізняються кількістю атомів Оксигену в молекулі.

Модель молекули складної речовини метану

Різниця в кількісному складі істотно позначається на фізичних та хімічних властивостях цих речовин, а також на їхній дії на організм людини. Чадний газ у сотні ра­зів небезпечніший за вуглекислий.

З власного досвіду ви знаєте, наскільки різними речовинами є цукор, олія та оцтова кислота (з неї виготовляють оцет). Водночас їх молекули утворені атомами одних і тих самих хімічних елементів — Карбону, Гідрогену та Оксигену.

Ви також з легкістю можете відрізнити складні речовини крохмаль та целюлозу, з якої на 98% скла­дається вата. І крохмаль, і целюлоза міс­тять у своєму складі атоми Карбону, Оксигену та Гідрогену. Відмінність цих речовин зумовлена різ­ною кількістю атомів кожного з хімічних елементів та різною послідовністю сполучення   і   розташування   атомів   Карбону   в   молекулах   органічних речовин.

Через зазначені особливості органічних речовин існує не сотні тисяч, як неорганічних, а понад 10 мільйонів.

Отже, складні речовини прийнято поділяти на речовини неорганічні та органічні. 

Прикладами складних неорганічних речовин є вода, вуглекислий газ, сода, кухонна сіль; органічних — цукор, метан, крохмаль. І хоча органіч­ні речовини дістали свою назву через те, що спочатку були виявлені в орга­нізмах рослин і тварин, більш точним буде таке їх визначення:

Органічні речовини — це складні речовини, обов’язковим хімічним еле­ментом яких є Карбон, сполучений зазвичай з Гідрогеном, а також досить часто ще і з Оксигеном, Нітрогеном та деякими іншими хімічними елемен­тами. Тож серед органічних речовин прості речовини відсутні.

Неорганічні речовини — це метали і неметали, а також речовини, утво­рені двома чи більше хімічними елементами, які не містять (за невеликим винятком) атомів Карбону.

Виняток становлять окремі складні речовини, що містять Карбон, як от: вуглекислий газ СО2, чадний газ СО, питна сода NaНСО3 та деякі інші. Вони на­лежать до неорганічних речовин, бо, незважаючи на наявність атомів Карбону, мають з неорганічними речовинами спільні властивості.

Складні речовини за звичайних умов перебу­вають у різних агрегатних станах. Так, за звичайних умов амоніак NH3) газ, вода Н2О — рідина, кухон­на сіль NаСІ — тверда речовина.

Відмінності між складними речовинами виявля­ються також і в їх різній твердості, теплопровіднос­ті, електропровідності, різному кольорі та розчинності у воді.

Щойно ви з’ясували, у чому полягає відмінність простих і складних ре­човин за їх складом. Ще одна суттєва відмінність між складними і прости­ми речовинами полягає в тому, що складні речовини під час хімічних явищ можуть розкладатися з утворенням інших речовин, тоді як прості речовини не розкладаються з утворенням нових речовин.

 

 

 • Робота з таблицею (таблиця замальована на дошці).

 

 • Бесіда за питаннями.

 

 1. Наведіть приклади органічних і неорганічних речовин.
 2. Яка ознака лежить в основі поділу речовин на прості та складні.
 3. Користуючись ПСХЕ вкажіть розположення елементів – металів, неметалів. Наведіть приклади.

 

 • Робота з підручником.

Випишіть. Які фізичні властивості притаманні металам і не характерні для неметалів?

 

 • Гра «Назви речовину».

 

Учитель називає фізичні властивості речовини, учні повинні вказати її назву.

Наприклад: речовина білого кольору, у кристалічному вигляді. Добре розчинна у воді, її люблять коні (цукор).

Метал, сріблястого кольору, добре проводить електричний струм, легкий, з нього виготовляють посуд ( Алюміній)

 

ІV. Узагальнення знань.

 • Виконання лабораторного досліду.

 

Лабораторний дослід №1.

Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

 

Учитель пояснює інструктаж виконання роботи.

Фізичні властивості

Кухонна сіль

Сірка

Мідь

1. Агрегатний стан

 твердий

 твердий

 твердий

2. Колір

 білий

 жовтий

 червонуватий

3. Блиск

 скляний

 відсутній

 металічний

4. Смак

 солона

 відсутній

 відсутній

5. Густина

(більша чи менша за 1 г/см3)

 більша

 більша

 більша

б. Розчинність у воді

 розчиняється

 не розчиняється

 не розчиняється

7. Теплопровідність

 ні

 ні

 так

8. Електропровідність

 ні

 ні

 так

 

 

V. Домашнє завдання.

 

Наведіть приклади алотропних модифікацій, утворених відомими вам хімічними елементами

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
3040
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку