10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку "Особливості живлення тварин" для учнів 7-го класу

Про матеріал

Урок розроблений у відповідності до чинної програми до підручника Біологія: підруч. для 7-го кл. загальноосв. навч. закл. /Л.І.Остапченко та ін. - Київ: Генеза, 2015 - 256с.

Перегляд файлу

Урок 32

Тема: Особливості живлення тварин.

Мета уроку:

 • ознайомити учнів з видами гетеротрофного живлення тварин, стратегіями полювання та пристосуваннями до способів живлення;
 • формувати вміння працювати з текстами підручника, розвивати увагу, спостережливість, вміння аналізувати інформацію;
 • виховувати бережливе ставлення до тваринного світу.

Обладнання і матеріали:

 • мультимедійна презентація до теми уроку;
 • відеоролики «Фагоцитоз у амеби» та «Полювання восьминога»;
 • роздавальний дидактичний матеріал.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

ІІ. Початок уроку

Прийом «Психологічна настанова».

Варіант – «До успіху»

- Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

 

ІІІ. Основна частина уроку

3.1 Мотивація та актуалізація

Колективна бесіда

Урок розпочинається з обговорення питання: «Для чого організмам живлення?» (слайд 2). Під час обговорення слід звернути на два моменти:

«Живлення потрібне для того, щоб:

 • забезпечити організм необхідними речовинами, з яких будуть синтезуватися власні речовини; 
 • забезпечити організм енергією».

Після бесіди вчитель оголошує тему і мету уроку.

 

3.2 Вивчення нового матеріалу

Метод пояснення

Учитель пояснює термін «живлення», визначення якого учні записують у зошит (слайд 3)

 

Вправа"Етимологія слів".

Мета: формування уміння утворювати слова іншомовного походження та пояснювати їх (слайди 4-5).

Учні працюють колективно або в групах.

Вправа виконується за таким алгоритмом:

Крок 1

Обирається учень-консультант, якому видається узагальнений глосарій термінів (додаток 1)

Крок 2

Учням класу  роздаються картки, на яких записані терміни  (додаток 2)

Крок 3

Учні рухаються по-класу, шукаючи пару. Якщо виникає утруднення звертаються до консультанта.

Крок 4

Ланцюжковим способом учні, які знайшли пару, читають тлумачення термінів.

Крок 5

Учитель роздає кожному надрукований глосарій термінів, який вкладається ними у зошит.

Крок 6

Учитель просить утворити нові слова і спробувати дати їх тлумачення (додаток 3)

Крок 7

Обговорюється питання: «Для чого ми робили цю вправу?»

 

Колективна бесіда за слайдом «Типи живлення» (слайд 6)

 

Пояснення вчителя про гетеротрофний тип живлення (слайд 7), спосіб життя тварин і живлення (слайд 8), стратегії знаходження тваринами їжі (слайд 9), способи захоплення тваринами  їжі (слайд 10) і різноманітність видового харчового раціону тварин (слайд 11). Під час пояснення демонструються два відеоролики «Фагоцитоз у амеби» та «Полювання восьминога».

 

Коментоване читання тексту підручника про паразитизм на с.118 з демонстрацією слайдів презентації (слайди 12-13).

 

Розповідь вчителя про сапротрофів (слайд 14), зоофагів (слайд 15) та хижаків (слайд 16).

 

Метод "Залиште за мною останнє слово".

Мета: формування уміння концентрувати увагу під час опрацювання тексту, вміння аналізувати та робити нотатки-коментарі.

Учні працюють індивідуально.

Метод – це модифікований варіант методів критичного мислення[1].

Завдання для учнів:

 • Розграфіть у зошиті дві колонки: в першій запишіть початок речення «Мене здивувало…», у другій – «Мене зацікавило…».
 • Під час читання тексту запишіть двома-трьома словами те, що вас здивувало або зацікавило у ньому.
 • Прочитайте текст на с.117-118 про хижацтво, після чого зробіть нотатки у зошиті.

Текст підручника

Хижацтво  -   це  такі  взаємовідносини  між  організмами  різних  видів, коли один з них -  хижак -  упольовує тварину,  вбиває її та живиться за рахунок здобичі. До хижаків належить більшість кишковопорожнинних, головоногих молюсків,  багато ракоподібних,  павукоподібних,  риб,  амфібій,  рептилій.  Є  хижаки  серед  кільчастих  червів,  комах,  черевоногих молюсків,  птахів і ссавців.

Хижаки виробляють різні стратегії вполювання здобичі (мал. 170). Багато видів хижаків активно наздоганяє свою здобич.  Найшвидший з них -  гепард -  переслідуючи здобич на коротких відстанях (у кількасот метрів), може  розвивати  швидкість  до  115  км/год.  Щука у  відкритих  водоймах може довго переслідувати рибу, що тікає. На льоту ловлять здобич серпокрильці  й  ластівки.  Типовий  мисливець  із  засідки  -   кіт  свійський.  Він може годинами чекати на мишу біля входу, що веде в підпілля. Багато павуків влаштовує хитромудрі пастки: дуже гарну і правильну за  формою  сітку  плете  павук-хрестовик.  Своєрідна  засідка  в  богомола: він сидить нерухомо і чекає, поки поблизу від нього сяде неуважна муха або коник. Тоді богомол дуже повільно підбирається до здобичі, обережно переставляючи довгі стрункі ноги,  на частку секунди завмирає,  миттєво викидає свої передні «ловильні»  ноги.

Після опрацювання учнями тексту вчитель просить окремих з них поділитися своїми нотатками, які колективно обговорюються. Учні по-черзі керують обговоренням тих цитат, які вони вибрали в тексті.

Учитель залишає за собою останнє слово. Оскільки діти навряд чи звернули увагу на слова, які у тексті могли здивувати вчителя завдяки критичному мисленню. Тому він говорить про те, що його здивувало (слова спеціально виділені жирним курсивом):

«По-перше, мене здивувала українська мова. Зазвичай слово «упольовує» не вживається. Його можна замінити. Замість «упольовує тварину» можна написати «полює на тварину». Замість «стратегії вполювання здобичі» - «стратегії полювання» (слайди 17-18)

По-друге, термін «підпілля» недоречний і його слід замінити на слово «нора».

По-третє, у тексті написано, що багато павуків влаштовує хитромудрі пастки, проте опис пасток як про гарні і правильні за формою сітки не можна прив’язати до слова «хитромудрі»

Після слів вчителя учні краще розуміють, як правильно читати тексти з позицій критичного мислення.

 

Прийом «Хвилинка виховання»

Обговорення питання: «Яким є ваше ставлення до віртуальної гри “Світ полювання”, де мисливцем є людина?  (Ця гра є Google Play додатком)» (слайд 19).

 

3.3 Закріплення знань

Робота в малих групах

Учні об’єднуються в групи по четверо. Кожна група отримує таблицю до заповнення (додаток 4) і картку з інформацією про живлення виду (додаток 5). Опрацювавши інформацію, група заповнює таблицю. Після виконання роботи групи доповідають про виконану роботу, а інші групи вносять дані до своїх таблиць.

 

IV. Завершення уроку (рефлексія)

Вправа «Коло висновків»

Учні по колу говорять, до яких висновків вони дійшли під час уроку.

 

Домашнє завдання: Опрацювати §28 та нові терміни.

Використані джерела:

 1. Фотографії та інформація з різноманітних Інтернет-джерел.
 2. Технології розвитку критичного мислення учнів  / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., МакінстерД.: За ред. О.І. Пометун. – К.: Плеяди, 2006 – 220с.


Додаток 1

 

 • БІО (грец.  bios – життя)
 • БІОНТ (грец. biontos - той, який живе)
 • ДЕТРИТ (лат. detritus – перетертий)
 • ЗОО (грец.  zoon- тварина)
 • ЕВРИ (грец. eurys - широкий)
 • КОПРОС (грец. kopros – гній або послід)
 • НЕКРОС ( грец. nekros – мертвий)
 • ПАНТОС (грец.  pantos  - усе)
 • ПОЛІ (грец. polys – багато)
 • САПРО (грец. sapros – гнилий)
 • СИМ або СИН (грец.  syn – разом)
 • СТЕНО (грец. stenos – вузький, тісний)
 • ТРОФІЯ (грец. trophe – їжа, харчування)
 • ФАГИ (грец. phagos  - їсти, пожирати, поглинати)
 • ФІТО (грец. phyton – рослина)

 

Додаток 2

БІО

 

 

 

 

ДЕТРИТ

 

БІОНТ

 

 

 

 

РОСЛИНА

 

ТВАРИНА

 

ЗОО

 

 

 

 

ЕВРИ

 

КОПРОС

 

 

 

 

ЖИТТЯ

 

ТОЙ, ЯКИЙ ЖИВЕ

 

ФІТО

 

 

 

 

ПЕРЕТЕРИЙ

 

ШИРОКИЙ

 

 

 

 

УСЕ

 

ПОСЛІД

 


КОПРОС

 

 

 

 

НЕКРОС

 

ПАНТОС

 

 

 

 

ПОЛІ

 

МЕРТВИЙ

 

САПРО

 

 

 

 

СИН або СИМ

 

СТЕНО

 

 

 

 

ФАГИ

 

ТРОФІЯ

 

ГНИЛИЙ

 

 

 

 

РАЗОМ

 

ВУЗЬКИЙ

 

 

 

 

ХАРЧУВАННЯ

 

ПОЖИРАТИ

 

 

Додаток 3

Спробуйте об’єднати слова і дати їх визначення (при цьому учні піднімають свої карточки):

 1. Фіто і біонт, зоо і біонт, еври і біонт, стено і біонт.
 2. Фіто і трофія, зоо і трофія, сапро і трофія.
 3. Фіто і фаги, зоо і фаги, некро і фаги, сапро і фаги, копро і фаги, пантос і фаги.


Додаток 4

Характеристики

Види

1

2

3

4

5

Тип живлення (автотроф, гетеротроф, міксотроф)

 

 

 

 

 

Стратегія знаходження їжі (активна, пасивна)

 

 

 

 

 

Характер живлення (фітофаг, некрофаг і т.д.)

 

 

 

 

 

Різноманітність їжі (поліфаг, стенофаг)

 

 

 

 

 

Спосіб захоплення їжі

 

 

 

 

 

Стратегія полювання

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Вид-1.png

Вид-2.png

Вид-3.png

Вид-4.png

Вид-5.png

 

 

1

 


[1] Технології розвитку критичного мислення учнів  / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., МакінстерД.: За ред. О.І. Пометун. – К.: Плеяди, 2006, С.119

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ярош Юрій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Труш Жанна Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
11 січня 2018
Переглядів
4382
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку