Конспект уроку "Пропозиція" Економіка 11 клас

Про матеріал
За допомогою ділової гри ввести поняття «пропозиція», розкрити суть закону пропозиції; Розвивати вміння учнів аналізувати таблиці й графіки; Виховувати ділову активність, здатність приймати раціональні рішення. Тип уроку: комбінований з використанням ділової гри.
Перегляд файлу

Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції.

Мета:

-          освітня:  за допомогою ділової гри ввести поняття «пропозиція», розкрити суть закону пропозиції;

-          розвивальна:розвивати вміння учнів аналізувати таблиці й графіки;

-          виховна:виховувати ділову активність, здатність приймати раціональні  рішення.

Тип уроку: комбінований з використанням ділової гри.

Основні терміни і поняття:Пропозиція. Величина пропозиції. Ринок.  Витрати. Ціна.

Прибуток.

Міжпредметні зв’язки: історія, математика, географія

Наочність:додаткові теоретичні матеріали за темою, тестові завдання,роздавальний   наочний матеріал ( кольорова бумага, конверти, лінійка, шкільний метр, ножиці, скотч, кольорова крейда, олівці. Бумагу  заздалегідь нарізати на прямокутники трьох розмірів: Маленькі–5см х 5 см

Середні–5 см х 6 см

Великі - 5 см х 8 см, розкласти їх по конвертам)

 

Форми роботи:колективна, фронтальна, групова, індивідуальна.

Епіграф:

“ Хто швидко виносить рішення, може швидко   пожалкувати. ”

П. Сір

Купувати – означає продавати ” Франсуа  Кене

“ Якщо в тебе є щось краще – запропонуй, якщо ні – скорись.» Латинська приказка

Матеріали до уроку:

Хід уроку

Етап уроку

Час, хв

Прийоми й методи

Зміст діяльності

Організація початку роботи

 

Привітання

Перевірка готовності учнів до уроку. 

 

Етап уроку

Час, хв

Прийоми й методи

Зміст діяльності

Актуалізація опорних знань

 

1.   Індивідуальні завдання.

 

 

2.  Фронтальне опитування

Відтворити     на     дошці     формулу

прибутку

 

 

Люди та фірми в економіці грають різні ролі: покупці і споживачі, виробники та продавці.

            Поясніть, в чому різниця між покупцем і споживачем?

 Що ми називаємо попитом?   Поясніть термін “ величина попиту ”.

 Що впливає на величину попиту? 

            Від чого змінюється попит? Фірма зацікавлена в отриманні прибутку. Яка формула прибутку? (робота з схемою)

Прибуток = дохід – витрати

 

 

Мотивація навчальної діяльності

 

Вступне слово вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

«Експрес-опитування»

 

   На попередньому уроці ми говорили про вплив цін на вашу поведінку, як  покупців. Але для того, щоб угода відбулася, необхідні два ринкових суб’єкта: покупець і продавець.  Якщо покупець уособлює в економіці попит, то продавець – пропозицію.

 

1.      Яка мета покупців?

2.      А чого хочуть продавці?

3.      А чому?

4.      Продавці пропонують на продаж товар чи певну його кількість?

5.      Чи залежить ця кількість від ціни на товар?

           Щоб  у цьому впевнитись, розглянемо конкретний приклад.

Вивчення нового матеріалу

 

Ділова гра 

 

 

Додаток 1

 

Контроль і самоперевірка знань

 

Фронтальна робота

Що таке пропозиція? Хто на ринку представляє пропозицію?

Який зв’язок між ціною і кількістю запропонованого товару?

Сформулюйте закон пропозиції.

Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

 

Підіб’ємо підсумки

На уроці я… - Дізнався…

Етап уроку

Час, хв

Прийоми й методи

Зміст діяльності

 

 

 

-          Зрозумів…

-          Навчився…

-          Я не вмів, а тепер умію…

-          На наступному уроці я хочу…

Інформація про домашнє завдання

 

Початковий рівень:

 

Середній рівень

 

 

 

 

Достатній рівень

 

 

 

Високий рівень

1.      Вивчити нові економічні терміни

 

2.      Навести приклади ситуацій, коли на пропозицію підручників  впливають нецінові фактори.

 

 

3.      Прочитати казку “Дванадцять місяців ”, проаналізувати її, виділяючи поняття “попит ” і

“пропозиція ”

4. 

задачі № 106, 110,112.(Збірник задач з економіки за Горленко Г.О.)

 

 

Ділова гра «Пропозиція. Закон пропозиції»

Матеріали:  Матеріал 2:

кольорова бумага, конверти, лінійка, шкільний метр, ножиці, скотч, кольорова крейда, олівці.

         Бумагу ( всі кольори)  заздалегідь нарізати на прямокутники трьох розмірів:

Маленькі–5см х 5 см

Середні–5 см х 6 см

Великі – 5 см х 8 см, розкласти їх по конвертам

Слово вчителя

          Сьогодні на уроці ви , діти, будете виконувати вправу “Всі хот - доги добрі – вибирай на смак!”. Під час гри буде утворено декілька фірм, які виробляють однакові хот – доги,  і які намагаються завоювати ринок. Фірма повинна, використовуючи всю інформацію, яка у них є, прийняти рішення про величину необхідних витрат на виробництво хот - дога. Витрати фірми будуть залежити від витрат на сировину, обладнання та заробітну плату.

Мета фірми – обґрунтувати ціну хот – дога, враховуючи, що покупці віддають перевагу низьким цінам, але фірма несе збиток, якщо очікувана ціна буде менше витрат.

          Крок 1.

         Об’єднати учнів у команди по 4 чоловіка. Кожна команда – це фірма, яка виробляє хот – доги.

Запропонувати командам придумати назву своїй фірмі і вибрати капітана – експерта фірми. Записати назви команд на дошці.

          Крок 2. 

          Роздати учням опис вправи ( матеріал 1) і опрацювати з учнями правила.

Крок 3. 

Роздати учням матеріал  2.

          Крок 4.

          Обговорити, від чого залежить величина витрат утвореної фірми      

 ( вибір інгредієнтів, місце знаходження кіоску, заробітна плата, арендна плата). 

 Витрати виробництва  – це сума всіх витрат, величина, нижче якої фірма не може назначити ціну.

          Слово вчителя: Зверніть увагу  на вислови, які є на дошці!

          Крок 5.

           Дати фірмам час, для того, щоб обговорити передбачувану величину своїх витрат.

Крок 6. 

Запросити учнів для демонстрації розрахунків до дошки всіх своїх витрат по продажу  хот – догів.

          Крок 7. 

Запросити експертів визначити свої витрати за допомогою ценометра. (Ціна ділення дорівнює 1 копійці).

Результати вимірювання записати на дошці.

Крок 8.

   Чому в деяких фірмах витрати на виробництво:

 Рівні  ( 3,00 = 2 х 5+ 2 х 6 +5 х 6)

Мінімальні  (2, 50 = 5 х 5)

Максимальні  ( 4 = 5 х 8)? 

Які фірми готові продавати хот –доги по мінімальній ціні –2,50?

Підрахувати і записати цю ціну і кількість фірм на дошці в двух колонках.  Запропонувати подальшу ціну ( по  зростаючій ціні). Хто готовий продати по цій ціні? Продавці, які бажали продати по мінімальній цін, готові продавати і  по вищій ціні.

         Складемо таблицю ( шкалу пропозиції):

 

Р(ціна)

Q(кількість фірм)

2,50

 

2,70

 

2.80

 

2,90

 

3,00

 

3,20

 

3,40

 

3,60

 

3,80

 

4,00

 

 

         Робота з графіками. 

Крок 9. 

За даними таблиці  побудувати криву що позначається  літерою S. Абсциса слугує для позначення кількості фірм Q,які спроможні продавати товар на ринку, ордината позначає рух ціни Р, яка відображає готовність фірми продавати свою продукцію відповідно кожній запропонованій учасниками ціні.

 

          Якими повинні бути ціни, щоб стимулювати виробників збільшувати виробництво товарів?

          Дайте визначення пропозиції.

Сформулюйте закон пропозиції, спираючись на отриманні данні таблиці і графіків.

 Записати цей закон у зошити.

Пропозиція -  це та кількість товарів, яку продавці готові виставити на продаж за різними можливими цінами у певний момент часу.

Закон пропозиції  - при всіх різних рівних умов продавці пропонують більше товарів при вищих цінах, і навпаки.

Шкала пропозиції  – дані, які показують кількість товарів, запропонованих на ринку при кожній конкретній ціні.

Крива пропозиції – графічне відображення прямого зв’язку між ціною товару і величиною пропозиції.

           Зміна ціни зумовлює рух точки (Величини пропозиції) вздовж цієї кривої. Але що здатне змусити вас виробників доставляти більше товарів за незмінними цінами? Від яких нецінових чинників залежить пропозиція?

 

         Крок 10.  

         У місті мер ввів новий податок на кожний вироблений хот – дог!

Що таке податки? (Податки – обов’язкові платежі у державу)

           Роздати кожній фірмі по білому квадрату. Запитати : як вплине цей податок на витрати, що відбудеться з доріжкою витрат?

          Представники  кожної команди змінюють свою дорожку, а експерти вимірюють і записують результат.

 Що відбулось з витратними доріжками ( вони подовшили), що відбулось з величинами витрат ( зросли).

         Крок 11.

 Порівняти значення нової і старої шкали пропозиції. Що відбулось з величиною пропозиції при кожній ціні? (зменшилась).

          Порівняти положення старої і нової кривої пропозиції. (Є зсув!)

         Крок 12.

 Відбулось зміна технології виробництва хот – догів.

          Ножицями відрізати приблизно рівні частини від прямокутників одного кольору на  витратних доріжках кожної фірми( наприклад, за новою технологією  менше включаємо піч, менше витрачаємо електроенергії – різати синій прямокутник) 

  Запросити експертів виміряти довжину доріжки і записати результат.

 Знову пройти крок 10 – 11. Що відбулось з пропозицією? Як зсунулась крива пропозиції

Обговорення. 

Збільшення витрат зменшувало пропозицію і навпаки. При зменшенні пропозиції крива пропозиції зсувалась вправо – вниз. 

В усіх  перелічених випадках за незмінної ціни виробник або збільшує, або зменшує обсяг пропозиції. При цьому виробник “пересувається ” з однієї кривої пропозиції на іншу. Якщо чинники призводять до збільшення пропозиції, тоді крива переміщується праворуч і посідає положення S1; якщо ж пропозиція зменшується, крива переміщається ліворуч і займає положення S2.

         Що відбудеться з кривою, якщо збільшиться арендна плата?

          Якщо подорожчають кулінарні вироби: пиріжки, тістечка?

Роздатковий матеріал для учнів.

Матеріал 1.

Вправа  “Всі хот – доги гарні, вибирай на смак!”.

 

          В м. Одеса створюється декілька фірм, які займаються виробництвом  хот – догів.

           Всі хот – доги однієї якості.

 Кожний хот– дог складається з сосики, булочки, кетчупа.

 

Колір

Витрати на виробництво

Червоний

Сосиски

Жовтий

Булочки

Помаранчовий

Кетчуп

Синій

Обладнання

Зелений

Праця

           

Щоб реалізувати хот – доги потрібні продавець, кіоск, піч тощо.

 Фірма повинна визначити величину витрат ( великі, середні, малі) по кожній складовій, використовуючи паперові прямокутники різного кольору і різного розміру.

            Фірма складається  з 4 чоловік : експерта і спеціалістів.

            Експерт визначає спеціалістів: по виробництву, по обладнанню, по кадрам.

 

             Під час вправи спеціалісти повинні:

        вибрати розмір витрат;

        пояснити вибір перед своїм експертом;

        скласти на дошці різнокольорову доріжку витрат, використовуючи різні паперові прямокутники та скотч.

 

Експерт вимірює витрати спеціальним цінометром, кожне ділення якого дорівнює 1 копійці і об’являє величину затрат своєї фірми – виробника.

 

pdf
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
6 квітня 2019
Переглядів
191
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку