29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Конспект уроку "Ринкова економіка" Економіка 11 клас

Про матеріал
Ринкове розв’язання основних проблем економіки. Зміст та ознаки конкуренції в організації ринкової економіки. Актуалізувати та поглибити знання про фундаментальні проблеми економіки та їх розв’язання ринковою системою; з’ясувати, які чинники впливають на вибір підприємця,що, як і для кого виробляти; сформувати знання про конкуренцію к об’єктивну основу ринкової системи; розвивати вміння розрізняти механізм досконалої та недосконалої конкуренції, порівнювати конкурентні та монополістичні ринки; виховувати економічне мислення.
Перегляд файлу

Ринкове розв’язання основних проблем економіки. Зміст та ознаки конкуренції в організації ринкової економіки.

Мета: актуалізувати та поглибити знання про фундаментальні проблеми економіки та їх розв’язання ринковою системою; з’ясувати, які чинники впливають на вибір підприємця,що, як і для кого виробляти; сформувати знання про конкуренцію к об’єктивну основу ринкової системи; розвивати вміння розрізняти механізм досконалої та недосконалої конкуренції, порівнювати конкурентні та монополістичні ринки; виховувати економічне мислення.

Очікувані результати: учні повинні розуміти принцип дії «невидимої руки»; визначати переваги та обмеження ринкової економіки; надавати приклади досконалої та недосконалої конкуренції; визначати тип ринкової структури; пояснювати мотиви спрямування ринкової економіки та потреби споживачів, зменшення витрат та зростання якості продукції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І.  Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок 1. Які економічні системи існують у сучасних умовах?

2.      Чому   в          більшості       країн   світу    сформувалася            переважно      ринкова             система господарювання?

3.      Які головні економічні питання розв’язує будь-яка економічна система?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Типи економічних систем

Адміністративно-командна (планова)                         Ринкова

 

         змішана

Адміністративно-командна (планова)

Ринкова

-                      Усі економічні ресурси розподіляються   державою;

-                      Державна власність на всі матеріальні ресурси;

-                      Планова система господарства,

відсутність конкуренції;

-                      Обмеження особистої матеріальної

зацікавленості;

-                      Необмежена влада уряду в управлінні економікою

-                     На розподіл економічних ресурсів впливає ринок

-                     Приватна власність на більшість матеріальних ресурсів;

-                     Свобода вибору, підприємництва, наявність конкуренції;

-                     Особиста зацікавленість – головний принцип виробничої діяльності;

-                     Уряд регулює економічні процеси

 Головна мета виробництва – задоволення різноманітних потреб – досягається створенням споживчих благ;

Створення споживчих благ забезпечується використанням ресурсів і розв’язанням проблеми раціонального їх розподілу;

Виробничими ресурсами (факторами виробництва) є земля, праця, капітал, здатність до підприємництва; кожен із них бере участь у створенні продукту

ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ЕКОНОМІКИ ГРУНТУЄТЬСЯ НА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОМУ РУСІ РЕСУРСІВ СПОЖИВЧИХ БЛАГ (ПРОДУКТІВ) І ДОХОДІВ,

Такий рух називається економічним кругообігом

Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів у ринковій економіці

 

                                               Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів у плановій економіці

 

Принципи (вимоги) існування ринкової економіки:

1.      Економічна свобода

2.      Конкуренція;

3.      Саморегулювання

Конкуренція (від лат. Concurrere – зіштовхуватися, змагатися) – економічне суперництво між учасниками ринкового господарства за якнайвигідніші умови виробництва товарів і послуг та отримання найбільшого прибутку. 

Конкуренція

Цінова нецінова

Конкуренція

Досконала Недосконала

Олігополія монополія                                                                                       монополістична конкуренція Умови досконалої конкуренції:

1.      Існує велика кількість виробників і покупців кожного продукту, тому жоден із них не диктує власних умов на ринку й одноосібно не визначає ціну.

2.      Кожен продавець вільно входить на ринок і виходить з нього

3.      Товари певного ринку однакові , не мають преваг для покупців і всі покупці однакові для продавців

4.      Покупці і продавці поводять себе як раціональні економічні суб’єкти і не вступають  у змови з метою одержання вигід.

Олігополія – панування невеликої кількості фірм-товаровиробників.

Монополія – ринок одного продавця

Монополістична конкуренція – наявність на ринку значної кількості продавців, що пропонують подібний, але однорідний товар.

 

Принцип ринкового регулювання сформулював Адам Сміт (англ.. ХVІІІ ст. у праці «Багатство народів» ). 

Принцип «невидимої руки» - коли підприємство максимізує прибуток, суспільний продукт теж зростає.

« Кожна окрема людина, - писав А.Сміт, - здебільшого не ставить за мету сприяння суспільній користі, а керується лише власним інтересом. Однак при цьому, як і в багатьох інших випадках, людина невидимою рукою ринку скеровується до мети, що зовсім не належала до її намірів. Керуючись своїми власними інтересами, людина неминуче надасть перевагу таким діям, які ліпше за все служать інтересам суспільства». 

Економічні питання:

-          Що виробляти? Виробляється те, на що є попит споживачів.

-          Як виробляти? У виробництві використовуються технології, які гарантують менші витрати.

-          Для кого виробляти? Виробники орієнтовані на тих покупців, доходи яких дають можливість купувати товар (платоспроможні). 

 

Схема «Переваги  та недоліки ринкової конкуренції»:

 

 

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок.

-     Прокоментуйте твердження: «Підприємці та фірми є рушіями економіки, проте фактично водіями на ринку виступають споживачі».

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект. Знайдіть за допомогою Інтернет-ресурсів приклади підприємств – монополістів в економіці України. Знайдіть пояснення, якими, на ваш погляд, обумовлено виникнення монополій.

pdf
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
6 квітня 2019
Переглядів
1504
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку