Конспект уроку "Рівномірний рух матеріальної точки по колу.Період і частота обертання."

Про матеріал
Загальні вимоги до уроку: проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу; проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій; особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, здібностей та життєвих настанов; оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів; встановлення між предметних зв'язків, які усвідомлюються учнями; зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів; актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо; логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів; ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо — комп'ютерних; тісний зв'язок із життям, першою чергою — з особистим досвідом учня; формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності; формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;
Перегляд файлу

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.Період і частота обертання.

Мета:

              Освітня . Вивчити основні характеристики криволінійного руху на прикладі руху  тіла по колу: траєкторію,  період і частоту обертання.

             Розвиваюча.  Продовжувати формувати в учнів вміння спостерігати фізичні явища, користуватися приладами; розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, увагу, пам’ять, робити висновки, аналізувати.

           Виховна .  Виховувати культуру записів та розуміння, що фізика – наука, що описує закони природи.

Тип уроку. Урок  вивчення нового навчального   матеріалу .

Прилади та матеріали: нитка, тягарець.

  А все – таки вона крутиться…

                                                                                                                                          Галілео Галілей

                                                                        Хід уроку

1.Організаційний момент.

2.Аналіз контрольної роботи.

    Вчитель  аналізує результати контрольної  роботи. 

3.Актуалізація опорних знань.

   Запитання учням класу:

    Наведіть приклади механічного руху траєкторії яких є криволінійні.

    Вчитель вислуховує відповіді учнів і їх аналізує.

4.Мотивація навчальної діяльності.

    Запитання учням класу:

    Чи можливо розв’язати основну задачу механіки для криволінійних рухів?

Учні відповідають, вчитель  аналізує  їх відповіді  і

оголошує тему та мету     уроку.

Тема:  Рівномірний рух матеріальної точки по колу.Період і частота обертання.

5.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

 Криволінійний рух складніший за прямолінійний, тому що існує безліч

криволінійних траєкторій. Але рух по будь-якій криволінійній траєкторії можна приблизно уявити як рух по дугах кола.

                               

При русі тіла по колу напрямок вектора швидкості змінюється від точки до точки. Тому коли кажуть про швидкість такого руху, мають на увазі миттєву швидкість.

Вектор швидкості спрямовано по дотичній до кола, а вектор переміщення — по хордах. 

 

                   

         Рівномірним рухом по колу називають рух матеріальної точки по коловій

  траєкторії зі швидкістю, сталою за значенням, але змінною за напрямом.

                      

      Рівномірно рухаючись по колу, тіло здійснює кожний наступний оберт за

однакові проміжки часу. Рухи, що повторюється через однакові проміжки часу

називають періодичними. 

   Наближено можна вважати рівномірним і періодичним рух Землі навколо

Сонця, рух Місяця навколо Землі.

Обертальний рух тіла – це рух тіла, при якому всі  його точки рухаються по

колах, а центри всіх кіл лежать на одній прямій, яку називають віссю

обертання. При обертанні тіла чим далі точка перебуває від осі, тим більша її

швидкість.

             Приклади обертального руху та руху по колу в природі та в техніці:

рух планет,  рух супутників,  рух годинникової стрілки, рух транспорту на поворотах, рух різних частин в механізмах, рух крил вітряка.

 

Характеристики обертального руху та руху по колу.

   Місяць - природний супутник Землі: траєкторія руху - близька до кола;

період обертання навколо Землі - 27,3 доби; відстань до Землі - 384 400 км;

період обертання навколо осі - 27,3 доби. 

6.Осмислення об’єктивних зв’язків.

  1. Вчимося розвязувати задачі.

Задача 1. Чому дорівнює період обертання гвинта гелікоптера, якщо за 20 с він здійснює 400 обертів?

Задача 2.У скільки разів частота обертання секундної стрілки годинника

перевищує частоту обертання годинної стрілки?

2.  Закріплення вивченого матеріалу.

    1.  Який рух називають обертальним? Наведіть приклади.

    2. Що називають рівномірним обертальним рухом?

    3.  Період обертання: означення, позначення, розрахункові формули, одиниці

       вимірювання.

    4.  Обертова частота: означення, позначення, розрахункові формули, одиниці

       вимірювання.

    5.  Якою залежністю пов’язані період обертання і обертова частота?

    6.  Опишіть рух Місяця навколо Землі. Чому існують різні фази Місяця?

    7.  Чому Місяць завжди звернений до Землі одним і тим же боком.    

7.Підсумок уроку.

        Метод  «Мікрофон»

  •   Що ми робили на уроці?
  • Чи досягли ми мети уроку?
  • Які ваші очікування на наступний урок?

Оцінювання вчителем роботи учнів на уроці.

 8.Домашнє завдання.

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
2873
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку