12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Конспект уроку: Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Роль природних чинників у розвитку й розміщенні сільського господарства.

Про матеріал
Тема: Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Роль природних чинників у розвитку й розміщенні сільського господарства. Інтенгрований урок з географії та англійської мови. Клас: 9
Перегляд файлу

Тема: Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Роль природ-

них чинників у розвитку й розміщенні сільського господарства.

Мета: установити склад сільського господарства, його значення для людства

та роль у світовій економіці;

виявити вплив природних чинників на рівень розвитку і спеціалізацію

сільського господарства у світі та України.

Тип уроку: вивчення і засвоєння нових знань.

Очікуванні результати: учні визначають значення сільського господарства в сучасному світі та в Україні, називають види діяльності у сільському госпо-дарстві; наводять приклади впливу природних і суспільних чинників на рі- вень розвитку і спеціалізацію сільського господарства в регіоні світу, країні, створення плакатів та презентацій.

Обладнання:  підручник географії (Г.Д. Довгань), атлас з економічної географії, презентації, плакати, карта сільського господарства.

Опорні поняття: сільське господарство, рослинництво, тваринництво, землезабезпечення.

Форма представлення кiнцевого продукту – слайдова презентація, відеофільм, створення плакату.

Тип уроку: урок-проект.

Тип проекту: інформаційний, дослідницький.

 

                                               Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності .

Вчитель. На екрані зображений чізбургер. Він має 490 калорій. Щоб зробити,  цей чізбургер потрібно виростити, викормити худобу, обробити  м'ясо, пере- везти і зберегти його. Потім посадити пшеницю, зібрати врожай,спекти хліб.

Потім взяти молоко, зробити з нього сир. А ще посадити овочі, спеції, зібрати врожай. Але я цього не робила, як і ви. Виникає  питання: «Як я можу прийти до магазину або кафе і  отримати зразу цей чізбургер  потративши на це декілька хвилин свого часу.» Це все нам забезпечує сільське господарство.

Робота з зошитом

 Тема сьогоднішнього уроку: Сільське господарство, його значення в сучас- ному світі.

Питання до класу: Згадайте з історії,що входить в поняття «сільське господа-

рство(землеробство і скотарство).

Вчитель: Найдавніша сфера діяльності людства – сільське господарство.

Яке значення сільського господарства у світі та в Україні?

Які чинники впливають на розвиток і розміщення сільського господарства?

Як дізнатись про рівень забезпечення земельними ресурсами?

Які види діяльності є у сільському господарстві?

Відповіді на ці всі запитання ми дізнаємось сьогодні на уроці.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель:  Попередньо ви були розділені на підгрупи, визначилися із завданнями, працювали з різними джерелами інформації, створювали свої презентації, а зараз я пропоную вам познайомити учнів класу з ними і захистити свої проекти, об’єднавши все  в один проект «Сільське господарство, його значення в сучасному світі».

 1.Структура сільського господарства (створення плакату)

Учень: Моє завдання було визначити:

 Що таке сільське господарство?

Яка структура сільського господарства?

Сільське господарство дуже давнє й досить поширене заняття людей.

Робота з зошитом. Записати термін сільське господарство.

Сільське господарство – галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості.

             Ця галузь представлена в усіх країнах світу. В світовому господарстві зайнято близько 1,1 млрд. економічно активного населення, в Україні п'ята частина економічно активного населення.

            Що входить до структури сільського господарства. Це рослинництво і    тваринництво. Вони мають складну структуру і поділяються на значну кіль- кість різноманітних виробництв.

Робота з зошитом. Схематично зобразити структуру сільського господарства.

                                           Сільське господарство

 

 

 рослинництво тваринництво

Висновок: Сільське господарство – галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості. До структури сільського господарства відноситься   рослинництво і    тваринництво.

 

2. Сільське господарство, його значення в сучасному світі та Україні.

Робота з підручником. Прочитати текст і дати відповіді на запитання.

1.З якими секторами світового господарства пов'язане сільське гос- подарство?

2.Наведіть приклади зв'язку сільського  і світового господарств.

3.Яке значення сільського господарства в Україні?

Висновок: Сільське господарство забезпечує життєдіяльність населення та продовольчу безпеку держави, дає роботу працівникам інших секторів господарства.

3.Роль природних  чинників у розвитку й розміщенні сільського гос- подарства. (презентація)

             Я дізнавався:

          1.Що впливає на розвиток сільського господарства.

         Я провів дослідження і виявив:

  1. Що на розвиток і розміщення сільського господарства найбільше впливають природні чинники.

 

Робота в зошиті. Схематично позначити чинники, які впливають на розвиток сільського господарства.

Що ж відноситься до природних чинників. Це – земельні та агрокліматичні ресурси.

 Природні  чинники

 

 

 Земельні ресурси                Агрокліматичні ресурси

     Земля є головним засобом виробництва в сільському господарстві.

              Давайте згадаємо, яке лексичне значення слова земля.

1.Третя по порядку від Сонця велика планета, яка обертається навколо своєї осі і навколо Сонця.

2. Верхній шар земної кори

3. Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори. 

4. Суша.

5. Ґрунт, який обробляється і використовується для вирощування рослин.

6.  Країна, край, держава.

     Земля має унікальну властивість – родючість. Тому в першу чергу важлива не кількість земельних ресурсів, а їхня якість. Фахівці вважають, що більшість земель нашої планети не придатні для землеробства або мають суттєві природні обмеження для його розвитку. Це гірські райони, землі з низькою родючістю грунтів та землі, вкриті лісами.

 Типовими  вкраїнського Полісся дернові

                                                                 є підзолисті ґрунти,

Торфово-болотні та лучні карбонатні.

Для розвитку сільського господарства

Ґрунти Полісся не зовсім ще придатні.

                                   (перегляд фільму про чорноземи)

. Землі, які придатні переважно знаходяться в лісових, лісостепових і степових зонах Землі. Їх частка в земельному фонді становить 11%, а 30% земель – це луки й пасовища, які використовують у тваринництві.

   Родючість українських земель відома в усьому світі: 2/3 ріллі займають чорноземи.

Грудка рідної землі дорожча за золото.

Дай землі, то і вона тобі дасть.

Земля дає все і забирає все.

Земля багата – народ багатий.

Земля – наша мати, всіх годує.

Земля найбагатша, вода найсильніша.

Земля — тарілка, що покладеш, те й візьмеш.

           До неоціненних коштовностей фольклору будь-якого народу, а відтак і українського, належать прислів'я – короткі влучні вислови, які образно та лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду багатьох поколінь предків. Прислів'я є також і про землю.

                             Грудка рідної землі дорожча за золото.

                                   Дай землі, то і вона тобі дасть.

                                    Земля дає все і забирає все.

                               Земля найбагатша, вода найсильніша.

Вчитель: Важливим показником для розвитку сільського господарства є землезабезпеченість – це  показник площі земель сільського призначення.

Робота з зошитом. Запишіть формулу визначення землезабезпечення.

Він розраховується шляхом ділення площі земель на кількість населення світу, країни.

             Землезабезпечення = Площа землі : кількість населення

Робота з зошитом. Розв'язати задачу. Обчисліть землезабезпеченість Дніпропетровської області. S=31 923 км ², кількість населення 3,286 млн. чоловік

                1 км²= 100 га

                Переводимо кілометри квадратні в гектари.

 31 923 км² · 100 = 3192300

        Землезабезпечення=31 92300 га: 3,286 млн.чоловік=0,97 га

Робота з картою.  Завдання: позначками позначати землезабезпеченість.

Світовий показник становить 0,23 га на людину. В Австралії – 2 га на людину, Канада і Україна – 1,5 га на людину,Росія – 0,9 га, Англія - 0,1га,Китай, Бангладеш та Бельгія: 0,07 г, Японія та Єгипет – 0,04 га на людину (діаграма земле забезпечення). З наведених даних видно, що Україні належить гідне місце у світі за земле забезпеченням.

Учень: другим природним чинником є агрокліматичні ресурси, що впливають на вирощування сільськогосподарських культур та їхню природну продуктивність.

       Робота з терміном.

      Агрокліматологія – вчення про клімат як чинник землеробства.

      Клімат дуже впливає на географічне поширення сільськогосподарських культур і тварин, на їх ріст та розвиток, на врожайність рослин та продуктивність тварин.

        В Україні достатньо агрокліматичних ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції, хоча окремі райони час від часу потерпають від посух, суховіїв, заморозків, граду.

       Важливі не тільки окремі показники агрокліматичних ресурсів, а і їх поєднання. Навіть за сприятливих температур може спостерігатися недостатня кількість опадів, і тоді отримання високих врожаїв можливе лише за умов зрошення.

         Україна належить до країн, що мають велику, переважно рівнинну територію і загалом сприятливі кліматичні умови. Разом із тим на півдні та південному сході недостатня кількість опадів і низька забезпеченість водними ресурсами, у Поліссі багато надмірно зволожених і заболочених територій.

 Вчитель:    Велика роль розвитку сільського господарства належить також і  суспільним чинникам. Розвинутий рівень індустріалізації країни, може забезпечити високомеханізоване господарство. Подекуди розвиток тих чи інших галузей сільського господарства визначається етнічними та релігійними особливостями країни. Так, наприклад, іслам забороняє вживання свинини, а індуси вбивати корів.

Висновок:   На розвиток і розміщення сільського господарства впливають природні  та суспільні чинники.

  4. Розвиток сільського господарства на прикладі Англії

Вчитель англійської мови.

   On this lesson we saw country, than language you studies.  
You will expand your knowledge of this country, will be able to apply the English language in the description of the country and discuss interesting facts.

   ( Сьогодні ми розглянемо країну, мову якої ви вивчаєте. Ви розширите свої знання про цю країну, зможете застосувати знання англійської мови в описі країни та обговорені цікавих фактів.)

Перегляд створеної презентації на англійській мові.   

Climate

Weather in England is variable as the topography. As in other temperate maritime zones, the averages are moderate, ranging in the Thames Valley from about 35°F (2°C) in January to 72°F (22°C) in July; but the extremes in England go below 0°F (−18°C) and above 90°F (32°C).

The Roman historian Tacitus recorded that the climate was "objectionable, with frequent rains and mists, but no extreme cold." Yet there is snow cover in the higher parts of England about 50 days a year. Though known as a wet country, northeastern and central England has less than 40 inches (1,000 millimetres) of rainfall annually and frequently suffers from drought. In parts of the southeast, the annual rainfall averages only 20 inches.

Agriculture

The physical environment and natural resources of England are more favourable to agricultural development than those of other parts of the United Kingdom. A greater proportion of the land consists of lowlands with good soils where the climate is conducive to grass or crop growing. The majority of English farms are small, most holdings being less than 250 acres (100 hectares); nonetheless, they are highly mechanised.

Wheat, the chief grain crop, is grown in the drier, sunnier counties of eastern and southern England, where new, stronger varieties have become increasingly widespread. Barley is grown mainly for livestock feed. The acreage under oats is gradually declining. Corn (maize) and rye are also grown.

Sugar-beet production depends heavily on government subsidy because of competition from imported cane sugar. In recent years, acreage and yield for rape have increased. Grass and its variants are grown for feeding livestock.

The agriculture of England, though to a lesser extent than in Wales and Scotland, is primarily concerned with livestock husbandry and, in particular, with milk production. Dairying is important in every county, though the main concentrations are in western England.

Вчитель: (відповіді учнів на англійській мові).

Свою відповідь сформулюйте на англійській мові.

Порівняйте природні умови Англії та України.(Клімат Англії вологий, знаходиться в зоні помірного морського клімату, Україна – в помірному.)

Compare the natural conditions of England and Ukraine. (The climate of England is humid, it is in the zone of moderate marine climate, Ukraine is in moderate.)

 

Порівняйте  рослинництво і тваринництво цих двох держав? (Велика Британія має обмежені ресурси сільськогосподарських угідьучасне сільське господарство забезпечує населення країни продуктами харчування лише на 75%.)


Compare the crop and animal husbandry of these two states? (Great Britain has limited resources of agricultural land. Modern agriculture provides the population with only 75% of food.)

Порівняйте землезабезпечення Англії та України. ( Україна має краще земле забезпечення ніж Англія. Англія - 0,1 га, Україна – 1,5 га.)


Compare the land provision of England and Ukraine. (Ukraine has better land supplies than England, England 0.1 hectares, Ukraine 1.5 hectares).

Висновок: Природні чинники  суттєво впливають на розвиток сільського господарства.

5. Цікаві факти сільського господарства країн світу.

Учень: Мій проект, який я підготувала – це «Цікаві факти сільського господарства. Були відібрані найцікавіші факти, які зацікавили мене, підібрані фото та мелодія і створений фільм.

(Перегляд створеного фільму «Цікаві факти сільського господарства».)

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

  1. Що таке сільське господарство?
  2. Що входить до структури сільського господарства?
  3. Назвіть головні чинники, які впливають на розвиток і розміщення сільського господарства.
  4. Робота з підручником. Розв'язати задачу сторінка 56.

Обчисліть земле забезпечення населення України ріллею в гектарах, на одну особу, якщо відомо, що вона складає 53,9 % площі країни, а кількість населення на 01.08 2016 року – 42 млн.650 тис. осіб.

Яка площа України? (S= 603 628 км)

Розв'язок: потрібно перевести площу України з км ² у гектари.

 1 км ² =100га

603628 ·100 = 60362800 га

1). 53,9 % : 100 = 0,539 – знайшли 1%

2). 60362800 ·0,539 =32535549,2(га)

3). 32535549,2 : 42,650 = 0,762 ≈0,8 га

Відповідь: 0,8 га

5.Прийом «Картографічна лабораторія». Скористайтеся своїми знаннями з  уроків  історії та географії. Вам буде надана інформація: продукція сільського господарства. Потрібно обрати переважний чинник розміщення господарства, аргументувати свій вибір і зробити наліпку на карту, де вирощують цю продукцію.

Вправа «Рефлексія»

Сьогодні на уроці мені сподобалось…

Я дізнався…

V. Підсумок уроку. Отже, на сьогоднішньому уроці ми розглянули види діяльності в сільському господарстві, наводили приклади впливу природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціалізацію сільського господарства в світі та Україні. Визначили землезабезпеченість населення України та порівнювали його з світовим показником.

VІ. Домашнє завдання. Прочитати параграф 11, виконати завдання сторінка 56 «Набуваємо практичних навичок».