17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Конспект уроку "Трактори" за темою «Трансмісія пускового двигуна»

Про матеріал
Круглий момент від колінчастого вала пускового двигуна до колінчастого вала дизеля передає трансмісія пускового двигуна. Вона складається зі зчеплення, редуктора, муфти вільного ходу, ме¬ханізму автоматичного вимкнення приводної шестерні і механізму дистанційного керування редуктором.
Перегляд файлу

Трансмісія пускового двигуна

 

Круглий момент від колінчастого вала пускового двигуна до колінчастого вала дизеля передає трансмісія пускового двигуна. Вона складається зі зчеплення, редуктора, муфти вільного ходу, ме­ханізму автоматичного вимкнення приводної шестерні і механізму дистанційного керування редуктором. Зчеплення плавно з’єднує і роз’єднує колінчасті вали пускового двигуна і дизеля, редуктор зменшує частоту обертання і збільшує крутні момент.

Муфта вільного ходу передає обертання лише в одному напрям­ку: від пускового двигуна до дизеля. При передачі обертання в зво­ротному напрямку муфта роз'єднує колінчасті вали двигунів. Цим обмежується значне навантаження редуктора і пускового двигуна відцентровими силами.

Механізм автоматичного вимкнення приводної шестерні забез­печує виведення її із зачеплення з вінцем маховика після пуску ди­зеля. Механізм дистанційного керування редуктором забезпечує введення в зачеплення приводної шестерні з вінцем маховика і вми­кання зчеплення з кабіни трактора.

Трансмісія пускового двигуна змонтована в спеціальному кор­пусі. на якому зверху встановлюється пусковий двигун. Трансмісії   майже всіх пускових двигунів мають аналогічну конструкцію. Відрізняються вони за формою і розміром корпуса, місцем встанов­лення і будовою важелів керування, способом керування важелями. Трансмісія пускового двигуна  П-23 відрізняється від інших конст­рукцією зчеплення і редуктора.

 

Будову трансмісії пускових двигунів ПД-10 наведено на рисунку . Корпус 1 одностунінчастого редактора трьома болтами приєд­нується до фланця картера маховика. До верхньої частини корпуса кріпиться пусковий двигун, колінчастий вал якого з’єднаний з проміжною шестернею 16. До корпуса 1 болтами прикріплена кришка 2 з нерухомим упором 5. Він з’єднаний з кришкою 2 трьома шпильками з гайками і додатковою кришкою, а на його торці є  два виступи з гвинтовою поверхнею. В розточках корпуса 1 і упора 5 встановлені кулькові підшипники 6 і 17, а в них вал 19 редуктора. Осьове переміщення вала 19 відносно корпуса обмежується під­шипником 6 і гайкою,  11а середині вала 19 розташована шестерня  30  приводу муфти зчеплення, між нею і валом 1 бронзова втулка. Шестерня 30 входить у зчеплення із шестернею 16. Осьове пе­реміщення шестерні 30  обмежується упорним диском 15 муфти зчеплення і кільцем, встановленим між торцевою поверхнею вал  19 і підшипником  17.

Ведучий барабан 31 муфти зчеплення з'єднаний із шестернею 30 шістьма заклепками. Він виготовлений з листової сталі і мас чо­тири виступи, що входять в пази трьох ведучих дисків 14. Між ци­ми дисками розташовані три ведених диски 13 з чотирма виступа­ми, які входять у пази обойми 12 обгінної муфти. Тертьові поверхні дисків шліфовані. Диски 14 і 13 знаходяться між упорним диском 15 і натискним лиском 11.

Натискний диск 11 центрується по зовнішній поверхні обойми 12 і фіксується від обертання відносно обойми двома пальцями 37,  які вкручені в натискний диск 11 і входять в пази обойми 12.

Упорний диск 15 і обойма 12 обгінної муфти прикріплені до ма­точний 10 чотирма болтами, сама маточина за допомогою втулки встановлена на валу 19. Втулка забезпечує вільне обертання вала відносно маточини. Обойма 12 центрована відносно маточини 10 двома установочними штифтами. Між натискним лиском 11 і мато­чиною 10 встановлена пружина 9, що притискує диск 11 до упорно­го підшипника 4, а він взаємодіє з рухомим упором 3. Встановлено упорний підшипник в розточках рухомого  упора 3  і маточини 10

На торці рухомого упора 3 є два виступи з гвинтовою Поверх­нею. які взаємодіють з аналогічними виступами нерухомого упора 5. Зубчастий вінець рухомого упора 3 входить в зачеплення із шес­тернею на стержні рукоятки 7. яка може обертатися в отворі кришки 2. Від осьового переміщення відносно кришки рукоятка 7 фіксується болтом 8. Зазор між рукояткою 7 і кришкою 2 ущільне­ний гумовим кільцем.

В обоймі 12 муфти вільного ходу є чотири отвори і чотири ка­навки. Циліндрична поверхня канавок звужується в напрямку, про­тилежному напрямку обертання вала 19. В канавках розташовані ролики 35. що взаємодіють з поверхнею канавок, валом 19 і штовха­нами 33 (останні встановлені в отворах муфти 12). З протилежного від роликів боку на штовхачі 33 діє пружина 36, одн кінець її зафіксовано відносно обойми 12.

На правому кінці вала 19 виконано шліци, на них вільно пе­реміщується приводна шестерня 20, до корпуса якої шістьма болта­ми прикріплений стакан 25 механізму автоматичного виключення привідної шестерні. Болти кріплення стакана зафіксовані дротом. На корпусі стакана  25 є прорізи, в яких переміщуються важельці 24, встановлені на осях стакана 25. В отворі вала встановлено пружину 21, а отвір закритий напрямною втулкою 22, вкрученою в нарізну частину отвору вала 19. В напрямній втулці переміщується штовхач 23 з двома буртиками: один взаємодіє з пружиною 21, інший — з важільцями 24. Осьове переміщення шестерні 20 обмежується втул­кою сальника 18 і напрямною втулкою 22 штовхача 23.

 

 

Трансмісія працює - так:

 перед пуском двигуна вводять у зачеплення приводну шес­терню 20 із зубчастим вінцем 20 маховика дизеля. Для цього пе­реміщують рукоятку 27 в ліво (рис.  а) або вправо (рис.  в), зу­силля через валик передається на важіль 26. він діє на стакан 25:

 стакан також переміщується вліво, при цьому пружина 21 стискується штовхачем 23;

 шестерня 20 входить у зачеплення із шестернею 29, виступи важільців 24 заходять за буртик напрямної втулки 22;

 після повернення важеля 27 в початкове положення важільці 24 під дією пружини 21 взаємодіють з напрямною втулкою 22 (рис.  б).

Після пуску двигуна обертання від його колінчастого вала 39 через шестерні 38 і 16 передається шестерні 30  муфти зчеплення. Разом із шестернею 30 обертається ведучий барабан 31 і ведучі дис­ки 14. ведені диски 13, обойма 12,  ролики 35 і вал 19 залишаються нерухомими.

Для передачі обертання від ведучого барабана 31 до вала редук­тора 19 необхідно рукоятку 7 повернути па себе (рис. а, 6) або вліво (рис. в). При повороті рукоятки 7 її шестерня діє на зуб­частий вінець рухомого упора 3 і він обертається. Гвинтова поверх­ня виступів рухомого упора 3 ковзає по гвинтовій поверхні вис­тупів нерухомого упора 5. Через це рухомий упор 3 переміщується відносно вала 19 вправо, його зусилля через упорний підшипник 4 передаються на натискний диск 11. Пружина 9 стискається і нати­скний диск 11 діє на ведені 13 і ведучі 14 диски, вони стискаються, а крайній ведучий диск 14 притискається до упорного диска 15. Обертання під ведучого барабана 31 передається до обойми 12. во­на обертається, а ролики 35 під дією пружин 36 і сил тертя переко­чуються у вузьку частішу канавки. Обойма 12 і пал 19 обертаються як єдине ціле.

Після пуску дизеля частота обертання його колінчастого вала та вала 19 редуктора перевищує частоту обертання обойми 12. Під дією сил тертя ролики 35 перекочуються з вузької частини канавки у широку, пружини 36 при цьому стискаються. Вісі  19 редуктора і обойма 12 обертаються у протилежних напрямах. При досягненні колінчастим валом дизеля 160...600 хв 1 (об/хв) відцентрова сила перевищує зусилля пружини 21. Важільці обертаються відносно осей стакана 25, виступи иажельців 24 виходять з-за буртика на­прямної втулки 22 пружина 21 розтискається. Штовхач 23 пе­реміщує стакан 25 вправо, шестерня 20 виходить із зачеплення з вінцем маховика 29.

Пусковий двигун зупиняють. Важіль 7 встановлюють у почат­кове положення, пружина 9 розтискається. Далі ведучі 14 і ведені 13 диски роз'єднуються, а натискний диск 11 притискає рухомий упор 3 до нерухомого.

Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник 1: Трактори.-336 с

 

 

docx
Додано
8 травня
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку