конспект уроку "Українські землі після Полтавської битви"

Про матеріал

Розробка містить конспект уроку за темою "Українські землі після Полтавської битви, Мультимедійну презентацію, відеоролік.Конспект розроблений відповідно до чинної програми з використанням різних формта методів роботи..


Перегляд файлу

Тема:  Становище в Україні після Полтавської битви 

Мета:

 • ознайомити учнів із становищем України після Полтавської битви; охарактеризувати заходи царського уряду, які гальмували розвиток економіки й культури Гетьманщини;
 • розкрити значення діяльності гетьмана в еміграції П.Орлика;
 • ознайомити учнів з основними положеннями першої Української Конституції,
 • визначити основні засади державотворення в Конституції Пилипа Орлика;
 • формувати навички порівняння і аналізу, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • виховувати інтерес до вивчення історії своєї держави.

Очікувані результати:

 • учні дадуть характеристику наступу царату на українську культуру; 
 •  проаналізують заходи щодо економіки Гетьманщини ;
 •  зможуть характеризувати діяльність гетьмана Пилипа Орлика ;
 • визначать основні положення державотворення в Конституції П. Орлика визначать її особливості ;
 • навчаться встановлювати причинно-наслідкові зв’язки історичних подій. 
   

Тип уроку: комбінований

 

Обладнання:  підручник, мультимедійне обладнання, роздатковий матеріал.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент:(підготовка учнів до уроку, емоційне налаштування, оголошення мети і завдань на уроці).

Учитель оголошує тему і мету уроку, пропонує учням обрати зі скриньки побажань кольорову стрічку із побажаннями на сьогоднішній урок. Побажання:

 • Тобі сьогодні особливо пощастить!
 • Життя готує тобі приємний сюрприз!
 • Сьогодні твій день, щасти тобі!
 • Тощо.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Бліц -опитування.

 • Коли і які держави підписали Вічний мир.
 • Коли і де відбулась Чорна Рада.
 • Коли і на чию користь Польща зреклась Поділля.
 • Кошовий отаман Запорозької Січі, який разом із запорожцями підтримав гетьмана І. Мазепу під час походу Карла ХІІ.
 • Хто з гетьманів запровадив козацькі наймані піхотні полки сердюків
 • Поблизу якого міста  гетьман Іван Виговський розгромив російське військо
 • Хто з гетьманів  уклав у 1659 р. Переяславські статті
 • скільки полків сформувалося на території Слобідської України
 • Якій гетьман підписав «Конотопські статті»
 • Як називалася Запорозька Січ, яка існувала в Гетьманщині в др. пол.ХVІІ ст..
 • Кому підпорядкувалася Запорозька Січ за Андрусівською угодою.
 • У якій частині українських земель у др. пол. ХVІІ  ст. не існувало вищої виборної козацької старшини
 • Яким гетьманом був підписаний Слободищенський трактат.
 • Із якою державою Іван Виговський підписав Гадяцький договір
 • Хто очолив антигетьманське повстання проти Івана Виговського, підтримане Московією у 1658 р.
 • Кому підпорядковувалися слобідські полковники
 • Як називалися землі Гетьманщини, які входили разом із Польщею та Великим князівством Литовським до Речі Посполитої за Гадяцьким договором
 • Хто підписав Коломацькі статі
 • Коли  відбулася Полтавська битва

2.Установіть послідовність подій 50–80-х рр. XVII ст.

А Чигиринські походи турецько-татарського війська

Б ухвалення Гадяцьких пунктів

В проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї України

Г укладення Бахчисарайського мирного договору

3. Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.

ААндрусівський договір між Московським царством та Річчю Посполитою

ББахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією

«³чний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою

ГГадяцькі пункти між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою

4. Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.

1 ухвалення Гадяцьких пунктів

2 Чигиринські походи турецько-татарських військ

3 укладення Андрусівського договору

4 підписання Віленського перемир’я

А знелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиці

Б початок війни Московського царства проти Гетьманщини

В поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством

Г пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

Установіть відповідність

Назва документа                                   Рік укладання

1Зборівський договір                           А1621 р.

2Куруківська угода                              Б1625 р.

3Білоцерківський договір                    В1649 р.

4Гадяцькі пункти                                  Г1651 р.

                                                               Д1658 р.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Становище Гетьманщини після Полтавської битви. Наступ на автономні права Гетьманщини. Перехід І. Мазепи на бік шведів Петро І використав як привід для розгортання терору. Спеціальна слідча комісія, створена за наказом царя, розглядала справи прибічників гетьмана. Сотні українців було репресовано і страчено, а їхнє майно конфісковано. Переслідувань зазнали родичі козаків, що разом із П. Орликом опинилися в еміграції. На початку війни з Туреччиною за жеребом страчували кожного десятого в поселеннях Лівобережжя і Слобожанщини, які не виявляли достатньої лояльності щодо царя.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя. Учні складають опорну схему.

1.Якою була політика царського уряду стосовно українців після Полтавської битви.

Наступ царату на права України

 • Обмеження гетьманської влади;
 • Перенесення гетьманської столиці з Батурина до Глухова;
 • Контроль над українськими військами;
 • Контроль над територіальним устроєм;
 • Посилення господарства Росії;
 • Контроль над освітою та книгодрукуванням.
 • Терор;
 • Висилали у Сибір;
 • За кордоном – полювали на українців.

2.  Заходи щодо економіки Гетьманщини 
Щоб назавжди прив’язати Україну до Росії, Петро І знищував її економічну самостійність. Саме він почав перетворювати Україну на споживача виробів російських мануфактур, які він активно розбудовував. 
Заходи царя насамперед руйнували українську торгівлю. Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. українські купці торгували із Центральною та Західною Європою, Туреччиною та іншими країнами. Петро І закрив для української торгівлі ворота в Європу й примусив українців торгувати лише з Росією. Наступним кроком стала заборона завозити в Україну європейські та інші іноземні товари. Це було зроблено для того, щоб українці купували лише товари, вироблені в щойно заснованих російських мануфактурах. 
До 1754 р. між Україною та Росією існував митний кордон. Але після Полтавської битви митну політику визначав російський уряд, а він сприяв лише російським купцям. Поступово українські купці бідніли й розорювалися, а їхнє місце посідали російські. Лише вони завозили в Україну російські та дозволені іноземні товари, установлюючи на них завищені ціни, і лише вони, занижуючи ціни, скуповували українську продукцію, щоб вигідно продати її в Росії чи за кордоном. Так, у 20-х роках XVIII ст. російські купці, користуючись своєю монополією, скуповували тисячі волів по 10 копійок за голову! Це була неймовірна ціна навіть для того часу. Так Петро І розпочав і успішно здійснював справу перетворення України на колонію. Відрізана від Європи, вона ставала ринком збуту для російських товарів і постачальником сировини для її промисловості. 
Підпорядкувавши Україну-Гетьманщину своїм промисловцям і купцям, російський уряд намагався залишати золоті й срібні гроші в населення Росії. В український грошовий обіг офіційний Петербург намагався запустити щонайбільше мідних, як казали тоді в Україні, "лихих грошей”. Це також сприяло збагаченню російської державної скарбниці. 
Важким тягарем для українського господарства стало утримання коштом мешканців Гетьманщини великого числа російських військовиків – щонайменше 6 полків по десять тисяч солдатів. На їхнє утримання за цінами середини XVIII ст. щорічно було потрібно витрачати понад 95 тис. руб. Суттєво підривало українську економіку стрімке зростання податків. Так, якщо в 1722 р. до російської скарбниці з України надійшло 45,5 тис. руб., то вже в 1724 р. – 241,3 тис. руб. 

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

 • Руйнували…
 • Закрив ворота у…
 • Торгували лише з
 • Заборона завозити…
 • До 1754 р. існував…
 • Укр..купці…
 • Перетворення України на…
 • Залишалися золоті і срібні гроші в
 • В Україні були мідні гроші, яких називали
 • Стрімке зростання

3.Наступ царату на українську культуру

Одразу ж після перемоги під Полтавою Петро 1 наказав вислати за кордон усіх студентів з Правобережної України. Після цього їхня кількість у Києво-Могилянській академії зменшилася до 161 "спудея”. 

У 1720 р. було ви­дано указ про заборону друкувати українські книжки, щоб вони «не суперечили великоросійським виданням». До Петербурга та Москви з Києва переманювали українських учених, богословів, письменників і педагогів (Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Гаврило Бужинський та ін.). Вони повинні були прославляти царя та його політику і па­плюжити тих, хто виступав проти царату. За часів Петра І з України почали вивозити історичні пам'ятки, рідкісні книги та ін.
Посилився контроль і за українською церквою – центром української культури й освіти. Коли в 1718 р. помер київський митрополит, цар заборонив обирати нового. У 1722 р. першому ієрархові Київської митрополії було надано титул архієпископа Київського та Малої Росії. При­значати його мав церковний Синод на чолі з царем у Петер­бурзі. Таким чином, Київська митрополія перетворилася на звичайну єпархію Російської православної церкви.

4 Пилип Орлик та його Конституція.

Після смерті І. Мазепи козацька рада в Бендерах 5 квітня 1710 р. обрала Пилипа Орлика гетьманом.

Перегляд відеоролик «Обличчя української історії. Пилип Орлик»

У квітні 1710 р. П. Орлик укладає з козацькою старшиною та запорозькими козаками «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького» («Конституція П. Орлика», «Бендерська конституція»).  

Робота в групах Проаналізуйте фрагменти Конституції П. Орлика за таким планом: ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ

 1. Релігія

2.  Територія

3. Управління

4. Військо

5. Міжнародні відносини

Питання для обговорення.

Який принцип, згідно з Конституцією Пилипа Орлика, був покладений в основу управління Україною: спадкоємності влади чи виборності? 
Кому належала провідна роль в управлінні державою.

     Чим можна пояснити запровадження Генеральної Ради? 
Визначте значення Конституції Пилипа Орлика. 
 

З’ясувати в чому полягала новизна та демократизм Конституції П.Орлика

Чим Конституція П.Орлика відрізнялась від попередніх угод гетьманів?

Визначте значення Конституції Пилипа Орлика

5. Похід Пилипа Орлика в Правобережну Україну.

          На початку 1711 р. Орлик розпочинає спільний похід запорожців і татар проти росіян в Україні.

У 1711 р. Росія і Туреччина підписують Прутський мирний договір.

«Мозговой штурм»  Причини невдач Пилипа Орлика.

V Закріплення  нових знань та навичок.

1.Знайдіть  помилки.

 У квітні 1709 р. на козацькій раді у Бендерах гетьманом був обраний А. Войнаровський

Згідно з Конституцією, прийнятою у Бендерах у квітні 1709 р., гарантом збереження прав і привілеїв Війська Запорізького та незалежності України визнавався польський король

2.Вирішення проблемного питання:

 • Чи можна вважати Пилипа Орлика героєм України?

Метод «ПРЕС».

Я вважаю, що... 
(висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору)

тому, що...
(наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції)

наприклад...
(наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони зміцнять вашу позицію) 

тому...
(узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це заклик прийняти вашу позицію). 

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання знань і навичок учнів.

VІІ. Домашнє завдання:

 • Прочитати відповідний параграф підручника.
 • Творче завдання. Написати листа  П. Орлику із майбутнього

 « Чи збулися мрії та сподівання гетьмана».

 

 

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

1. Установіть послідовність подій 50–80-х рр. XVII ст. А Чигиринські походи турецько-татарського війська. Б ухвалення Гадяцьких пунктів. В проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї України. Г укладення Бахчисарайського мирного договору

Номер слайду 3

2. Установіть відповідність між подіями XVII ст. та їхніми наслідками.1 ухвалення Гадяцьких пунктів2 Чигиринські походи турецько-татарських військ3 укладення Андрусівського договору4 підписання Віленського перемир’я. А знелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиціБ початок війни Московського царства проти Гетьманщини. В поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством. Г пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

Номер слайду 4

Назва документа1 Зборівський договір2 Куруківська угода3 Білоцерківський договір4 Гадяцькі пункти. Рік укладання. А1621 р. Б1625 р. В1649 р. Г1651 р. Д1658 р.

Номер слайду 5

4. Встановіть відповідність між гетьманами і документами, які вони уклали:1.«Коломацьки статті» А П Дорошенко2.« Глухівськи статті» Б І. Самойлович3« Конотопськи статті» В Б. Хмельницький4.« Березневі статті» Г Д. Многогрішний Д І. Мазепа

Номер слайду 6

5. Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст. ААндрусівський договір між Московським царством та Річчю Посполитою. ББахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією. «³чний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою. ГГадяцькі пункти між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою 

Номер слайду 7

Становище в Україні після Полтавської битви 

Номер слайду 8

«Після Полтавської битви Україною прокотилася хвиля царського терору. Після Полтавської битви Україною прокотилася хвиля царського терору. Після Полтавської битви Україною прокотилася хвиля царського терору. Після Полтавської битви Україною прокотилася хвиля царського терору.

Номер слайду 9

« ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДРИВ ЕКОНОМІКИ ГЕТЬМАНЩИНИ

Номер слайду 10

« Руйнували…Закрив ворота у…Торгували лише з. Заборона завозити…До 1754 р. існував…Укр..купці…Перетворення України на…Залишалися золоті і срібні гроші в В Україні були мідні гроші, яких називали Стрімке зростання  

Номер слайду 11

« НАСТУП ЦАРАТУ НА УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУза наказом царя із Києво-Могилянської академії було виключено всіх студентів і викладачів із Правобережжя, 1720 заборонялося друкувати в Україні будь-які книги, крім церковних, а в тих, що друкувалися «щоб ніякої різниці і Київська митрополія перетворилася на звичайну єпархію Російської православної церкви

Номер слайду 12

Після смерті І. Мазепи козацька рада в Бендерах 5 квітня 1710 р. обрала Пилипа Орлика гетьманом.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Проаналізуйте фрагменти Конституції П. Орлика за таким планом:  ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ1. Релігія2. Територія3. Управління4. Військо5. Міжнародні відносини

Номер слайду 15

  релігія. Православна, київська митрополія мала вийти з підпорядкування Московському патріархові      2.  територія. В межах зборівської угоди      3. управлінняреспубліканська      4. військореєстр      5. Міжнародні відносини. Союз із Кримським ханством, під протекторатом шведського короля, заборона гетьманові підтримувати секретні зносини з іноз. державами      6. державна скарбниця. Розмежування гетьманської скарбниці й державної      7. становище народу. Забезпечення прав й привілеїв запорожців, визначено особливий статус запорожців, захист малозабезпечених. Проаналізуйте фрагменти Конституції П. Орлика за таким планом: ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ   1. Релігія. Православна, київська митрополія мала вийти з підпорядкування Московському патріархові      2.  територія. В межах зборівської угоди      3. управлінняреспубліканськаре      4. військореєстр      5. Міжнародні відносини. Союз із Кримським ханством, під протекторатом шведського короля, заборона гетьманові підтримувати секретні зносини з іноз. державами      6. державна скарбниця. Розмежування гетьманської скарбниці й державної      7. становище народу. Забезпечення прав й привілеїв запорожців, визначено особливий статус запорожців, захист малозабезпечених

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Розподіл влади. Виборність влади. Державна скарбниця(захист малозабезпечених). Гарантування прав і свобод. Конституція укладалася між гетьманом  і запорізьким козацтвом від імені українського народу.

Номер слайду 18

Похід Пилипа Орлика в Правобережну Україну10 травня 1710 р. Пилип Орлик уклав союзний договір зі Швецією.8 Листопада 1710 р. Туреччина, підтримуючи позицію П. Орлика, оголосила війну Московській державі.23 січня 1711 р. Пилип Орлик уклав договір з Кримським ханством.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Прутський мирний договір 1711 р.- Московський уряд зобов’язувався передати Туреччині Азовську фортецю з прилеглою територією.- Росія мала зруйнувати фортеці: Таганрог, Кам’яний Затон і Новобогородицьку.- Москва зобов’язувалася не втручатися у польські справи, відмовлялася від Правобережжя та Запорожжя.- Туреччина дозволяла вивести Росії війська з Правобережжя

Номер слайду 21

Причини невдач Пилипа Орлика:1. Непевність союзників —татар, турків, їхня зрада.2. Завойовницькі дії татар, турків, поляків, Московії на землях України.3. Слабкість зібраних військових сил Пилипа Орлика.4. Незручність політичного моменту.5. Європейські держави не хотіли воювати з могутньою Російською державою

Номер слайду 22

Номер слайду 23

zip
Пов’язані теми
Історія України, Розробки уроків
Інкл
Додано
6 липня 2018
Переглядів
807
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку