Конспект уроку української мови в 11 класі на тему : "Частки не і ні з різними частинами мови".

Про матеріал

Конспект уроку української мови в 11 клас

Тема: Частки не і ні з різними частинами мови.

Мета: повторити вивчений у попередніх класах матеріал про написання не і ні з різними частинами мови, закріпити знання учнів, звернути особливу увагу на ті випадки, які викликають найбільші труднощі, на те, що не вдалося раніше засвоїти;розвивати й удосконалювати комунікативну компетентність: орфографічні навички та лінгвістичне мислення учнів, творчі навички; збагачувати словниковий запас; виховувати естетичний смак учнів, почуття поваги до рідної культури та її найвидатніших представників.

Перегляд файлу

Конспект уроку української мови в 11 класі

Вчитель Швець І. С.

Тема: Частки не і ні з різними частинами мови.

Мета:  повторити вивчений у попередніх класах матеріал про написання не і ні з різними частинами мови, закріпити знання учнів, звернути особливу увагу на ті випадки, які викликають найбільші труднощі, на те, що не вдалося раніше засвоїти;розвивати й удосконалювати  комунікативну компетентність: орфографічні  навички та лінгвістичне мислення  учнів, творчі навички; збагачувати словниковий  запас; виховувати естетичний смак учнів, почуття поваги до рідної культури та її найвидатніших представників.

Тип уроку:  урок  повторення знань та удосконалення комунікативної компетентності.

Обладнання: узагальнювальна таблиця “Не і ні з різними частинами мови”, картки із завданнями, індивідуальні завдання для групової роботи, тексти на мультимедійній дошці, картки самооцінювання.

Хід уроку

І.Організаційний момент

 Сьогодні ми з вами, повторюючи важливий матеріал з правопису,  здійснимо подорож у чарівну країну поезії. Поринемо у чарівний світ творчості видатної української поетеси Ліни Костенко ( слайд №1).

Тож епіграфом нашого уроку пропоную взяти слова:

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

Л.Костенко

Рубрика « Культура мовлення» ( Слайд 2)

До речі, завжди чи завжди? Розгорніть словнички і запишіть слова, які мають подвійний наголос: байдуже, доповідач, договору, мабуть, помилка, також, весняний, завжди, простий, жалібний, алфавіт.

 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1) Інструктаж щодо самооцінювання учнів.

2)Але перш ніж розпочати подорож, давайте перевіримо  себе на витривалість . Отже,  гра-розминка. 

Візьміть картки. Будемо на них записувати слова. Будьте уважними і зосереджениим, не повертайтеся і не перепитуйте. Слова диктую по черзі для двох варіантів. Вирушаймо:

невдаха                                

не встигають                            

недочитати                         

неширокий                        

неабиякий                          

не шестеро                         

нікчемний                  

нікотрий                                   

не виявивши                     

пісні не співані           

немовля

не сподіваються

не дозволити

недоброзичливо

неабихто

не один

ні слова

ні з чим

не з'ясувавши

незібраний урожай

 (Перевірка помилок, слайд 3).

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку:

Отже, як виявилося, нам є над чим працювати. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку «Написання не і ні з різними частинами мови». Розгорніть, будь ласка, зошити і  запишіть число і тему уроку. (Слайд № 4)

Допоможіть мені визначити основні завдання уроку (повторити правила написання не і ні разом та окремо зі словами, закріпити свої знання, звернувши увагу на ті випадки, які викликають найбільші труднощі, на те, що не вдається засвоїти, удосконалювати комунікативну компетентність, грамотність письма, збагачувати словниковий запас.).( Слайд 5)

Отже, якщо завдання уроку визначені, то починаємо їх реалізовувати на практиці.

 

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм». ( Слайд 6)

1. Згадати основні правила написання не зі словами разом, окремо, ні зі словами.

2. Які випадки написання найлегші, не викликають розмірковувань, в них не допускаються помилки? (не з дієсловами пишеться окремо, якщо слово без не не вживається, то пишеться разом, не з числівниками пишеться окремо).

3. А які випадки викликають найбільші труднощі, спричиняють до розмірковувань, і здебільшого в них допускаються помилки? (слово немає, не з дієприкметниками, з прикметниками, прислівниками).

Оці складні випадки і будуть об'єктом нашого опрацювання.

ІV. Систематизація і узагальнення матеріалу  у процесі практичної роботи

1. Щоб не виникало помилок, як писати не з дієприкметниками, давайте складемо з вами опорну схему (учень працює біля дошки)

Не з дієприкметниками

 

 

      Разом                                            Окремо

Несписаний текст                1. Є присудком

                                                   Текст не списаний

2. Має залежне слово

Мною не списаний текст                                                                                        

2. Усна робота за схемою – запропонувати свої варіанти залежних слів

Непосаджена тополя, невиконане доручення, неперевірені факти,      непрочитані книжки, невиправлені помилки.

 

 

3. Розподільний диктант .( Крім учнів, які працюють з картками).

Не прибрана чисто, ненаписані  мемуари, невпізнана актриса, не відзначений урочисто,нескінчений роман, невиданий указ,несказане слово, не досліджені ретельно, непомите яблуко, не знайдені археологами, не виконані йогами.

Перевірте себе, якщо ви правильно розподілили, то за випадками написання не з дієприкметниками з перших букв кожного другого слова прочитаєте назву твору Ліни Костенко: « Маруся Чурай».(  Слайд 7).

4. Перші 3 учні, які виконують завдання, йдуть до дошки для виконання завдань на картках:

№ 1 Замінити подані слова чи словосполучення дієсловами, які вказують на неповноту дії:

Погано чути – 

Погано бачити –

Голодувати –

Відчувати неприязнь –

Мало спати –

Знижувати оцінку –

Виконувати неповністю –

№2 Утворити від поданих дієслів дієприслівники, напишіть їх з не:

Ненавидіти, вгавати, чути, прийти, сподіватися, нехтувати, сказати.

Паралельно йде повторення утворення форм дієприслівників в залежності від видових форм дієслів. Усно: не з дієприслівниками пишеться окремо, крім тих, які без не не вживаються).

№ 3 Де потрібно, напишіть окремо слова з не, визначте граматичні основи речень:

У легендах стародавніх справедливості немає.

Люди сплять, спить і людське лихо, — лихо сили немає в цю ніч.

Щастя такого немає людина ніколи.

Немає пісні без любові.

( Висновок: якщо в реченні є підмет, то слово не має пишеться окремо)

5. Перевіряється розподільний диктант з рештою учнів класу, пояснюються випадки написання.

 Пояснювальний диктант:

У своїх творах Ліна Костенко часто звертається до образу видатного митця. Вона присвячує  вірші багатьом не визнаним владою українським геніям. Один з них -  «Незнятий кадр незіграної ролі». ( Слайд 8)

 

6. Перевірка виконаного на дошці, пояснення правил написання не зі словами.

 

7.У вас на партах лежать узагальнювальні таблиці, погляньте, які правила ми ще не згадали.

 

НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

1. Разом пишеться

1.1. Слово без НЕ чи НІ не вживається

Іменники

невдаха, нездара, немовля,

нісенітни-ця

Прикмет-ники негайний, невпинний, нещадний,

нікчемний

Дієслованенавидіти, неволити, незчути-ся.

Дієприк-метники

невгаси-мий.

Дієприслів-ники

нехтуючи, знепритомнівши.

Прислівники

незабаром,

невдовзі,

 невтямки,

ніяково.

1.2. Утворюється слово з новим значенням ( щоб перевірити, умовно добираємо синонім без не)

Іменники: неволя, недруг, недоля, небезпека, недовіра

Прикметники: недобрий, нелегкий, невисокий, невеселий.

Дієслова: нездужати, неславити, нестямитися, непокоїтися.

Прислівники: недалеко, недоброзичливо, нешвидко, неголосно.

Займенники: неабихто, неабикий

Частки: нехай, невже Сполучники: немов, немовбито, неначе, незважаючи на

1.3. У складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість у неповній мірі

Іменники: недорід, недостача, недотепа, недолік, недобиток.

Дієприкметники: недописаний, недозрілий, недовиконаний.

Дієслова: недобачати, недоказувати,недолюблювати, недооцінювати.

1.4. З дієприкметниками, якщо вони не мають при  собі залежних слів: незакінчена робота, незасіяне поле, неспівані пісні.

1.5. У заперечному слові немає, якщо при ньому не може бути підмета:

У нього немає зошита (Він не має зошита)

1.6. Ні у заперечених займенниках та прислівниках: ніхто, ніщо, нічий, ніякий, нікотрий, ніскільки, нікуди, нізвідки, ніяк, ніде.

2. Окремо пишеться

2.1. З дієсловами та дієприслівниками, крім 1.1,1.2.:не прийшов, не ходив, не пошито, не можна, не зрозумівши.

2.2. З числівниками – ЗАВЖДИ:не п’ять, не дванадцятий.

2.3. З займенниками, крім 1.2.: не він, не кожний, не наш.

2.4. Коли в реченні є протиставлення (Усі частини мови):не горе, а радість, не широкий, а вузький, не славити, а ганьбити, не холодно, а тепло, не сказаний, а написаний.

2.5. З дієприкметниками, якщо вони   мають при  собі залежні  слова:не закінчена мною робота, не засіяне вчасно поле, не співані  дівчатами пісні.

2.6. З дієприкметниками, якщо вони  виступають в ролі присудків: Робота не закінчена. Поле не засіяне. Пісні не співані. 

2.7. Ні у заперечних займенниках та прислівниках, якщо відділене прийменником: ні в кого, ні з ким, ні за що, ні на якому.

 

Щоб застосувати це правило, пропоную пограти у гру «Кидання словами». Я буду «кидати» вам слова з не, а ви добирати синоніми. Починаємо: неактивний (пасивний),  неволити (утискати), невдача (фіаско), неввічливо (безкультурно),  невзутий (босий), небалакучий (мовчазний),  негода (сльота), негайно (зараз), негучно (тихо), незмінно (стало), нездібний (бездарний),необґрунтований (безпідставний), необхідно (потрібно), непотрібний (зайвий),  неприродний (штучний),  непорядок (безладдя), нероба (ледар),нещирий (фальшивий).             

 

8.Робота у групах

А далі ми будемо працювати у групах. Дехто з учнів мав індивідуальне домашнє завдання, прошу вас до дошки.

А тим, хто залишився на місцях, пропоную утворити групи за видом роботи, якому ви надаєте пріоритет:

Коли усі зайняли місця, погляньте на інструкції, які є на партах, ознайомтесь з ними і далі будемо слухати першу групу, познайомте клас зі своїм завданням.

1. «Читці» (ми мали домашнє завдання вивчити уривки з творів Ліни Костенко, у яких є вживання не зі словами, пропонуємо їх вашій увазі) .

2. «Мовознавці» - із прослуханих уривків записати слова з не, пояснити, як пишуться, за яким правилом зробили висновок.

3. «Літератори» - із прослуханих уривків записати найбільш яскраві метафори та епітети. 

 

Матеріал для читців (Слайд 9)

Я вибрала долю собі сама

І що зі мною не станеться –

У мене жодних претензій нема

До Долі – моєї обраниці.

 

Якщо не можна вітер змалювати,

Прозорий вітер на ясному тлі,-

Змалюй дуби, могутні і крислаті,

Котрі од вітру гнуться до землі.

 

Вона в житті зіткнулась з неприємністю:

Хлопчина їй не відповів взаємністю.

І то чому, бо любить іншу дівчину,

А вірність має душу неподільчиву.

 

Очима ти сказав мені: люблю.

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю,

Несказане лишилось несказанним.

 

Ти прийдеш знов. Ми будемо на «ви».

Чи ж неповторне можна повторити?

В моїх очах свій сум перепливи,

Але про це не треба говорити.

 

Життя іде і все без коректур,

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

І ми живем уже після потопу.

(Групи працюють 5 хвилин. Презентація роботи груп).

Група читців працює над вправою «редагування»:

Поетичне местецтво Ліни Костенко вражає не забутньою щірісттювислова емоційною точністю слова, що відображає найтоньші порухи людської душі. Не скореність Ліни Костенко перед толітаризмом, це її людський подвиг, який ще потрибує відповідного осмисленя.

Перевірка (слайд №10 )

 

V. Контрольно-рефлексивний етап:

Програмований диктант – я буду читати словосполучення, а ви ставте цифру 1, якщо не пишеться зі словом разом і цифру 2, якщо окремо.

Самоперевірка роботи

Самоаналіз: погляньте на мультимедійну дошку, в яких словосполученнях ви допустили помилки: (Слайд № 11 )

 

1 незареєстрована довідка;

2 не спитавши дозволу,

1 невесела розповідь;

2 не можна  хвилюватися;

1 недожата нива,

1 недоречно сказано,

 

1 невисоке дерево;

2 не схвалюючи поведінки; 

1 з незапам'ятних часів;

1 незапланована зустріч;

2 не врахувати обста­вини;

2 ні з ким не порадився.

 

VІ. Висновок.  Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 

  1. Отже, наш урок закінчується, давайте зараз підведемо його підсумки. Продовжте фразу: «Добре розуміти написання не зі словами мені допомагає…» ( Слайд 12)

(усвідомлення правил, уміння перенести їх на конкретний приклад: слово, словосполучення чи речення, розуміння зв'язків у реченні).

2)Оцінити самостійно свою роботу на уроці та знання про правопис часток не, ні.( Слайд 13)

Я вмію

Треба доопрацювати

 

 

 

 

 

3). Оцінювання учнів.( Самооцінювання).

 

Картка самооцінювання

Прізвище учня:

1

Гра-розминка

 

 

 

 

 

 

 

2

Розподільний диктант

 

 

 

 

 

 

 

3

Робота з картками

 

 

 

 

 

 

 

4

Гра « Кидання словами»

 

 

 

 

 

 

 

5

Робота в групах

 

 

 

 

 

 

 

6

Програмований диктант

 

 

 

 

 

 

 

7

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка оцінювання

№ п/п

ПІ учня

Гра-розминка

Розподіль-

ний диктант

Робота з картками

Гра

« Кидання словами»

Робота в групах

Програмова-

ний диктант

 

Примітка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Домашнє завдання ( на вибір) (Слайд № 14)

  • Дібрати кілька цитат з поезій Ліни Костенко, в яких є випадки написання не і ні зі словами, пояснити їх, зробити синтаксичний аналіз одного речення.
  • Написати есе «Яскравий світ поезій Ліни Костенко».
  • Скласти словниковий диктант для однокласників ( до 24 слів) на тему: « Правопис часток».

 

 

docx
Додано
15 січня 2019
Переглядів
1359
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку