5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Конспект уроку української мови в 11 класі "Відгук на твір мистецтва в публіцистичному стилі"

Про матеріал
Тема: Відгук на твір мистецтва в публіцистичному стилі Мета: поглибити знання про види мистецтва, повторити поняття відгуку як зразка оцінного висловлювання, удосконалювати вміння аналізувати тексти публіцистичного стилю, навички складання монологічного висловлювання в публіцистичному стилі; розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно, з дотриманням стильових ознак, збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до творів мистецтва. Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.
Перегляд файлу

Тема: Відгук на твір мистецтва в публіцистичному стилі

Мета: поглибити знання про види мистецтва, повторити поняття відгуку як зразка оцінного висловлювання, удосконалювати вміння аналізувати тексти публіцистичного стилю, навички складання монологічного висловлювання в публіцистичному стилі; розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно, з дотриманням стильових ознак, збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до творів мистецтва.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

СТРУКТУРА УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

Вступне слово вчителя

– Як ви гадаєте, для чого людина народжується на світ?

Багато філософів, відповідаючи на це питання, проголошують, що найважливіша мета людини — пізнати світ, який її оточує.

– Як людина пізнає навколишній світ?

Існує два засоби пізнання світу: наука і мистецтво. Кожен із них дозволяє людині щось відкрити не тільки в оточуючому просторі, але й у собі самому. У школі ви багато уваги приділяєте вивченню основ наук, але потрібно завжди пам’ятати, що є речі, які не вивчає наука. Яким буває світанок на річці? Що відчуває закохана людина? Що таке горе? Що таке кохання? Саме на ці питання ми шукаємо відповіді в мистецтві. Сьогодні на уроці ми будемо з вами намагатися зрозуміти й оцінити твори мистецтва. СЛАЙД 1

III. Актуалізація опорних знань учнів з теми

Бесіда за питаннями

1. Які види мистецтва ви знаєте? (література, живопис, музика, театр, скульптура, хореографія, кінематографія, архітектура, декоративне мистецтво та ін. Кожен із них відтворює навколишній світ різними засобами: література за допомогою слова, музика — звуку, танець — руху і т. ін.)

– Побудуйте асоціативний ланцюжок до слова «Мистецтво» СЛАЙД 2

 • М - митець
 • [Ие] - ексклюзив
 • С - стиль
 • Т - творчість
 • Е – енергія
 • Ц – цінність
 • Т – талант
 • В – вічність
 • О - оплески

 

2. Чи доводилося вам складати відгуки?

3. Які труднощі у вас виникали?

4. Яким вимогам має відповідати відгук на твір мистецтва? (Відгук — текст, у якому наводиться оцінка прочитаного, почутого, побаченого, висловлено ставлення автора до нього. Мовленнєве оформлення відгуку залежить від ситуації мовлення (адресата, мети). Головна ознака відгуку — оцінність висловлювання. Мета відгуку — розповісти особисті враження про прочитане, побачене, почуте.)

5. Як ви думаєте, чим відгук відрізняється від рецензії? (якщо рецензія – це кваліфікований аналіз твору мистецтва, оцінка професійної майстерності автора, аргументовані зауваження, висвітлення допущених у ньому помилок, відзначення досягнень, точна оцінка суспільно – політичної або літературно – художньої цінності твору, то відгук – це безпосередньо глядацькі (слухацькі) враження від сприйнятого твору).

6. А коли ж виникає потреба складати відгук? (відгуки складаються у невимушеному усному спілкуванні – під час глядацьких або читацьких конференцій, на презентаціях. Але відгук може бути оприлюднений і в засобах масової інформації, тоді йдеться про відповідний жанр публіцистики).

 

IV. Виконання практичних вправ творчого характеру з метою розвитку комунікативних умінь

Навчальне аудіювання

Прослухайте уважно текст. Визначте стиль мовлення. Під час слухання складіть план тексту.

Кожній людині притаманна властивість ділитися своїми враженнями і думками, що викликані прочитаним твором, побаченим фільмом чи спектаклем та ін. Іноді одна й та сама книга, один той самий фільм викликають у різних людей різні враження. Це породжує дискусії, і вони бувають цікавими тільки в тому випадку, коли співрозмовники не тільки висловлюють свою точку зору, але й можуть довести її. Це робиться за допомогою відгуку або рецензії. Рецензія будується на аналізі твору мистецтва.

Відгук — це обмін думками, висловлення свого ставлення до вчинків героїв і зображених подій, своєї думки про ставлення автора до героїв. У відгуку можна виділити такі частини:

1) висловлення думки про твір мистецтва;

2) доведення, аргументація своєї думки.

Але, звичайно, зміст відгуку, як і його форма, залежить від того, хто його адресат, яка його мета, завдання.

Якщо мета відгуку — привернути увагу до твору, вплинути на думку інших людей, подискутувати про зміст твору, то такий відгук може бути написаний у формі статті, в публіцистичному стилі. Якщо мета відгуку — бажання поділитися враженнями, а адресат далеко, то формою такого відгуку може стати лист. Лист відрізняється більшою невимушеністю, «розмовністю» у порівнянні зі статтею.

Відгук, мета якого — допомогти розібратися у творі, ближче до рецензії. У ньому дається не тільки оцінка твору, але й частково аналіз: звертається увага на засоби розкриття ідейного змісту твору, роль художньо-виражальних засобів.

Іноді у відгуку буває стислий переказ змісту або переказ цікавого епізоду.

(За Г. Богдановою).

Ситуативні вправи

Складіть відгуки за ситуаціями: СЛАЙД 3

1. Адресат мовлення — ваш одноліток, мета — висловити своє враження від кінофільму.

2. Адресат мовлення — ваші батьки, мета — пояснити свій вибір улюбленої музичної групи.

 

Аналіз складених відгуків

– Прослухайте кілька відгуків, складених однокласниками, і скажіть, які мовленнєві засоби вони використовували. Що означає цей вибір?

 

Творче спостереження публіцистичного тексту з елементами аналізу

– Прочитайте відгук на твір живопису. Доведіть його належність до публіцистичного стилю. Знайдіть у тексті речення, в яких дається опис картини.

СЛАЙД 4

МАЙСТЕР ЛІРИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ

Архип Іванович Куїнджі — відомий художник-пейзажист. У маріупольському передмісті Карасу зародилася у Куїнджі любов до простору, світлових ефектів на білих хатах. Тут же він удивлявся у фарби південного ранку або сонця, що заходить над рікою.

У 1880 році Куїнджі написав «Місячну ніч на Дніпрі». Заради цієї картини художник улаштував свою персональну виставку й показав на ній тільки одну цю картину.

«Чи знаєте ви українську ніч? — писав М. Гоголь.— Вдивіться в неї. Із середини неба дивиться місць. Неосяжний небесний звід роздався, розсунувся, став ще недосяжніше... Земля вся в срібному світлі... Весь ландшафт спить. А вгорі все дихає, усе дивно, все урочисто...»

Образ, створений Куїнджі, перегукується з цією хвилюючою поетичною картиною природи. Він так само проникливий і лірично пережитий художником.

На картині зображена ніч. Уся природа занурилася в сон. Широкий Дніпро розпластався стрічкою по рівнині. Сріблясте світло місяця ллється з небес на землю. Художник зачарований красою оксамитової ночі. Куїнджі писав пейзаж ніби з висоти пташиного польоту.

«Місячна ніч на Дніпрі» вразила публіку в Петербурзі. До картини почалося паломництво. На виставку стояли довгі черги глядачів, які жадали побачити прославлене полотно. У газетах і журналах з’явилася безліч відгуків. Про пейзаж писали не тільки критики й рецензенти, але й філософи, поети. Художник одержав повне визнання.

 

Колективна робота

За допомогою цього тексту та власного досвіду складіть орієнтовний план відгуку на твір мистецтва. (Для відгуку як жанру публіцистики характерні такі композиційні частини: зачин, стислий переказ твору або опис твору обов’язково з елементами оцінки в основній частині та невеличкий висновок.)

 СЛАЙД 5

Орієнтовний план

1. Мій улюблений художник/композитор/режисер.

2. Найбільш відома картина/твір. Історія створення. Тема.

3. Опис картини/твору.

4. Які кольори використовує художник? Чому?

5. Мої враження від картини/твору.

6. Які думки пробуджує ця картина/твір? Загальний висновок щодо ідейного змісту та естетичності твору.

 

Лексична робота

Запишіть вирази, які можна використовувати у відгуку в публіцистичному стилі. Доповніть цей перелік. СЛАЙД 6

Особливо цікаво ... , дуже вразило ... , на жаль, автор ... , стверджується думка ... , основна думка розкривається ... , автор вдало ... , особливо запам’яталося ... , картина вразила ... , одержав визнання ... , глядачу здається ... , на наш погляд, ... , у творі ставиться така важлива проблема ... , на жаль, герой ... .

Коментар учителя. У публіцистичному стилі об’єднуються функція впливу (агітації та пропаганди) й інформативна функція. Особливості: широке використання багатозначності слова, використання емоційно-експресивної лексики, неологізмів, лексики і фразеології інших стилів (навіть розмовного), використання засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання, повтори, інверсія, паралелізм побудови та ін. Публіцистичний твір характеризується точністю, послідовністю викладення думок, логічністю, а також виразністю, емоційним забарвленням. Відгук нагадує відкритий ліричний лист. Його тон — щирий та дружній. Обов’язковим є стриманість, тактовність. Як кожен газетний жанр, відгук повинен бути стислим. Важливе значення має заголовок, у якому відбито тему або основну думку.

 

V. Усне складання твору-відгуку в публіцистичному стилі

Складіть відгук на улюблений музичний твір або картину. Розкажіть про асоціації, роздуми, власні почуття, викликані твором мистецтва.

СЛАЙД 7

VI. Підсумок уроку

Колективна робота — складання алгоритму написання відгуку Як складати відгук на твір мистецтва

 

 

VII. Домашнє завдання

Оформіть письмово складений на уроці відгук.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Меньшакова Алла Петрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
18 січня 2019
Переглядів
3206
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку