Конспект уроку української мови в 6 класі "Словотвір. Орфографія"

Про матеріал

6 клас

Словотвір. Орфографія

Варіант 1

1. Визначити рядок слів, у якому правильно записано слова з пів, напів,

А Півверсти, напівшепіт, пів Києва.

Б Напівглузливий, півящика, пів-ціни.

В Півчобітка, півфунтовий, пів-Європи,

Г Напівдостиглий, півюрти, півХерсона.

2. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати через дефіс.

А Південно(російський), підзолисто (болотний). ракетно(ядерний).

Б Швидко(псувний), рентгено (діагностичний), оранжево( червоний).

В Пруссько(австрійський), організаційно(технічний). зло(ворожий).

Г Ідейно(художній), шеф(повар), природно(ландшафтний).

3. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати разом.

А Оптико(акустичний). берего(укріплювальний), бета(терапія).

Б Авіа(будування), багато(галузевий), жовто(гарячий).

В Автобіографічно(мемуарний). червоно (гарячий), віце(прем'ер).

Г Австро(німецький), яскраво(жовтий), емоційно(оцінний).

4. Визначити рядок, у якому допущено помилки при творенні слів-іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий),

А Донечина, Київщина, Галиччина.

Б Німеччина, кріпаччина, Вінниччина.

В Рекрутчина, Черкащина, Луганщина.

Г Херсонщина, Хмельниччина, солдатчина.

5. Установити відповідність між. словами і способами їх творення.

1 Префіксально-суфіксальний.А Інтерпол, Укртелеком, МТС.

2 Безафіксний. Б Грандіоз, вицвіт, синь.

3 Суфіксальний. В Лісник, залізно, дівчатко.

4 Складання усічених основ,Г По-українськи, щодня, влітку, абревіація.

6. Установити відповідність між. словами-іменниками і суфіксами, які слід писати при додаванні суфікса -ськ- у прикметниках.

1 Кривий Ріг, Запоріжжя. А -цьк-,

2 Кременчук, Бахмач. Б -ськ-.

3 Павлиш, Волох. В -зьк-.

4 Токмак, Овруч.

5 Острог, Новий Буг.

7. Записати слова розумний, розум, розумно в тій послідовності, як вони утворилися (утворити словотворчий ланцюжок).

8. Розібрати слова взимку, пришила, сонцепоклонник за будовою. Визначити спосіб творення кожного.

9. Скласти два речення так, щоб в одному — слово операційна виступало прикметником, у другому — іншою частиною мови. Визначити його синтаксичну роль. Указати на спосіб творення цього слова у першому і другому реченнях.


6 клас

Словотвір. Орфографія

Варіант 2

1. Визначити рядок, у якому неправильно записано всі слова з пів, полу.

А Пів-дюймовий, пів-десятка, полу-вал.

Б Півлимона, пі в-Одеси, півабрикоса.

В Півжмені, пів-сутінь, пів-Ялти.

Г Півжмені, полудень, пів'ящірки.

2. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати через дефіс.

А Пішо(хідний), червоно(синій), слово(тлумачення).

Б Міні(футбол), розмовно(побутовий), світло(зелений).

В Старо(слов'янський), розпорядчо(виконавчий), сліпучо(білий).

ГПланетарій(обсерваторія), жовто(гарячий), слов'янознавець).

3. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати разом.

А Хитро (мудрий), слюсар(складальник), космо(дром).

Б Токарно(копіювальний), мілі(літр), дизель(електрохід).

В Сліпо(глухо)(німий), ново(будівля), водо(відвідний).

Г Слово(творчість), ткацько(обробний), лісо(смуга).

4. Визначити рядок, у якому допущено помилки при творенні слів-іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий).

А Житомирщина, Луганщина, Кіровоградщииа.

Б Харківщина, Львівщина, рекрутчина.

В Рівненщина, Миколаївщина, Васильківщина.

Г Одесьчина, Сумччина, Полтавччина.

5. Установити відповідність між словами і способами їх творення.

1 Префіксальний. А Черговий, молодий, серйозний.

2 Перехід з однієї частини мови в іншуБ Дощоросно, стоцвітно, бистозір.

В Поволі, по-дитячому, вшосте.

3 Префіксально-суфіксальний

Г Підморожений, пречудовий, відпий, мовити.

4 Складання основ.

6. Установити відповідність між словами-іменниками і суфіксами, які слід писати при додаванні суфікса -сък- у прикметниках.

1 Викладач, кріпак. А -зьк-.

2 Волох, Залісся. Б -цьк-.

3 Водолаз, Париж. В -ськ-.

4 Лохвиця, Марганець.

5 Калуш, Золотуха.

7. Записати слова наголосити, наголос, наголошений у тій послідовності, як вони утворилися (утворити словотворчий ланцюжок).

8. Розібрати слова навесні, перечитав, нафтозбирач за будовою. Визначити спосіб творення кожного.

9. Скласти два речення так, щоб в одному — слово учительська виступало прикметником, у другому — іншою частиною мови. Визначити його синтаксичну роль. Указати на спосіб творення цього слова у першому і другому реченнях.


Оцінювання тестових завдань

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

з вибором однієї відповіді

на встановлення відповідності

на. встановлення послідовності

Номери завдань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

г

Б

а

1-І", 2-б, 3-В, 4-А

1-В, 2-А, 3-б, 4-а,

5-В

розум

розумнийрозумноВаріант 2

А

Б

В

Г

і-г; 2-а,

З-в, 4

1-б. 2-в. 3-а, 4-Б, 5-В

наголоснаголосити

наголошенийКількість балів

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

2 б.

2 б.

Перегляд файлу

6 клас

Словотвір. Орфографія

Варіант 1

1. Визначити рядок слів, у якому правильно записано слова з пів, напів,

А Півверсти, напівшепіт, пів Києва.

Б Напівглузливий, півящика, пів-ціни.

В Півчобітка, півфунтовий, пів-Європи,

Г Напівдостиглий, півюрти, півХерсона.

2. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати через дефіс.

А Південно(російський), підзолисто (болотний). ракетно(ядерний).

Б Швидко(псувний), рентгено (діагностичний), оранжево( червоний).

В Пруссько(австрійський), організаційно(технічний). зло(ворожий).

Г Ідейно(художній), шеф(повар), природно(ландшафтний).

3. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати разом.

А Оптико(акустичний). берего(укріплювальний), бета(терапія).

Б Авіа(будування), багато(галузевий), жовто(гарячий).

В Автобіографічно(мемуарний). червоно (гарячий), віце(прем'ер).

Г Австро(німецький), яскраво(жовтий), емоційно(оцінний).

4. Визначити рядок, у якому допущено помилки при творенні слів-іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий),

А Донечина, Київщина, Галиччина.

Б Німеччина, кріпаччина, Вінниччина.

В Рекрутчина, Черкащина, Луганщина.

Г Херсонщина, Хмельниччина, солдатчина.

5. Установити відповідність між. словами і способами їх творення.

1 Префіксально-суфіксальний.     А Інтерпол, Укртелеком, МТС.

2 Безафіксний.     Б Грандіоз, вицвіт, синь.

3 Суфіксальний.     В Лісник, залізно, дівчатко.

4 Складання усічених основ,      Г По-українськи, щодня, влітку, абревіація.

6. Установити відповідність між. словами-іменниками і суфіксами, які слід писати при додаванні суфікса -ськ- у прикметниках.

1 Кривий Ріг, Запоріжжя.   А -цьк-,

2 Кременчук, Бахмач.    Б -ськ-.

3 Павлиш, Волох.    В -зьк-.

4 Токмак, Овруч.

5 Острог, Новий Буг.

7. Записати слова розумний, розум, розумно в тій послідовності, як вони утворилися (утворити словотворчий ланцюжок).

8. Розібрати слова взимку, пришила, сонцепоклонник за будовою. Визначити спосіб творення кожного.

9. Скласти два речення так, щоб в одному — слово операційна виступало прикметником, у другому — іншою частиною мови. Визначити його синтаксичну роль. Указати на спосіб творення цього слова у першому і другому реченнях.


6 клас

Словотвір. Орфографія

Варіант 2

1. Визначити рядок, у якому неправильно записано всі слова з пів, полу.

А Пів-дюймовий, пів-десятка, полу-вал.

Б Півлимона, пі в-Одеси, півабрикоса.

В Півжмені, пів-сутінь, пів-Ялти.

Г Півжмені, полудень, пів'ящірки.

2. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати через дефіс.

А Пішо(хідний), червоно(синій), слово(тлумачення).

Б Міні(футбол), розмовно(побутовий), світло(зелений).

В Старо(слов'янський), розпорядчо(виконавчий), сліпучо(білий).

Г  Планетарій(обсерваторія), жовто(гарячий), слов'янознавець).

3. Визначити рядок, у якому всі складні слова потрібно писати разом.

А Хитро (мудрий), слюсар(складальник), космо(дром).

Б Токарно(копіювальний), мілі(літр), дизель(електрохід).

В Сліпо(глухо)(німий), ново(будівля), водо(відвідний).

Г Слово(творчість), ткацько(обробний), лісо(смуга).

4. Визначити рядок, у якому допущено помилки при творенні слів-іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий).

А Житомирщина, Луганщина, Кіровоградщииа.

Б Харківщина, Львівщина, рекрутчина.

В Рівненщина, Миколаївщина, Васильківщина.

Г Одесьчина, Сумччина, Полтавччина.

5. Установити відповідність між словами і способами їх творення.

1 Префіксальний.      А Черговий, молодий, серйозний.

2 Перехід з однієї частини мови в іншу  Б Дощоросно, стоцвітно, бистозір.

В Поволі, по-дитячому, вшосте.

3 Префіксально-суфіксальний

Г Підморожений, пречудовий, відпий, мовити.

4 Складання основ.

6. Установити відповідність між словами-іменниками і суфіксами, які слід писати при додаванні суфікса -сък- у прикметниках.

1 Викладач, кріпак.   А -зьк-.

2 Волох, Залісся.    Б -цьк-.

3 Водолаз, Париж.   В -ськ-.

4 Лохвиця, Марганець.

5 Калуш, Золотуха.

7. Записати слова наголосити, наголос, наголошений у тій послідовності, як вони утворилися (утворити словотворчий ланцюжок).

8. Розібрати слова навесні, перечитав, нафтозбирач за будовою. Визначити спосіб творення кожного.

9. Скласти два речення так, щоб в одному — слово учительська виступало прикметником, у другому — іншою частиною мови. Визначити його синтаксичну роль. Указати на спосіб творення цього слова у першому і другому реченнях.


Оцінювання тестових завдань

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

з вибором однієї відповіді

на встановлення відповідності

на. встановлення послідовності

Номери завдань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

г

Б

а

1-І", 2-б, 3-В, 4-А

1-В, 2-А, 3-б, 4-а,

5-В

розум

розумний  розумно

 

 

Варіант 2

А

Б

В

Г

і-г; 2-а,

З-в, 4

1-б. 2-в. 3-а, 4-Б, 5-В

наголос  наголосити

наголошений

 

 

Кількість балів

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

1 б.

2 б.

2 б.

 

doc
Додано
11 грудня 2018
Переглядів
1154
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку