Конспект уроку з біології для 8 класу на тему: "Шкіра"

Про матеріал

Методична розробка складена відповідно до чинної програми з біології для 8 класу загальноосвітніх шкіл. Містить варіанти поточних оцінювань, елементи проблемного навчання, додаткові завдання для розвитку пізнавальної активності учнів. Розробка може бути використана вчителями біології для підготовки до уроків по темі «Терморегуляція».

Перегляд файлу

ТЕМА. ШКІРА ЯК ОРГАН ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА

Мета уроку:

 • ознайомити учнів з будовою шкіри, її похідними та виконуваними функціями;
 • розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки та узагальнення, творчі здібності учнів;
 • виховувати комунікативні якості, толерантне ставлення до товаришів.

Обладнання та матеріали: комп’ютер, ППЗНП  «Біологія 6-11», ППЗНП «Бібліотека електронних наочностей 6-11», інтерактивні таблиці «Будова шкіри» та «Будова волосини», інструкції до лабораторної роботи, опорна схема, анкета оцінювання, фото людей з татуюваннями.

Хід уроку   

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1.  Конкурс «Оратор» (творчі звіти учнів, домашнє завдання)

 1. Обгрунтуйте одне з правил гігієни харчування: «Під час обіду спочатку корис­но з'їдати салат».
 2. Чому організм людини під час голодування легше переносить втрату жирів, білків, ніж втрату води?
 3. Особливу стурбованість сьогодні викликає проблема виготовлення харчових продуктів з генетично модифікованих організмів (ГМО). Що вам відомо про цю про­блему? Опираючись на відомості з додаткових джерел, висловте свою думку з цього приводу.
 4. На основі спостережень за власним харчуванням визначте, яку частину в ньому займає свіжоприготовлена їжа, а яку їжа швидкого харчування («фаст-фуд»). Чи є загроза вашому здоров'ю? Відповідь обгрунтуйте.

2.  «Метод спрямованого опитування»

ПРИГАДАЙТЕ з курсу біології 8 класу, як змінювалася покрив­на система у хребетних тварин. Чим представлені покриви ссавців? Яку будову має епітеліальна тканина?

Завдання: самостійно сформулюйте тему нашого уроку.

Ви дізнаєтесь про:

 • будову і функції шкіри;
 • терморегуляцію та її значення для життєдіяльності організму;
 • найпоширеніші захворювання шкіри і як запобігти цим захво­рюванням.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (робота  в малих групах з комп’ютерною програмою навчального призначення «Біологія 6-11». Складання опорної схеми)

1. Організм людини відділений від навколишнього середовища зовнішнім покривом - шкірою. Функції цього органа багато в чому пов'язані з підтримкою сталості внутрішнього середовища при зміні зовнішніх умов. Шкіра складається з епідермісу і власне шкіри - дерми.

Мал. 1. Будова шкіри (напівсхема)

І - епідерміс, ІІ - дерма, ІІІ - підшкірна клітковина: 1 - роговий шар епідерміса; 2 - ростковий шар епідерміса, 3 - сальна залоза,

4 - потова залоза, 5 - волосяна цибулина, 6 - жирові часточки, 7 - кровоносні судини, 8 - шкірні рецептори, 9 - нерви

Епідерміс представлений багатошаровим епітелієм. Нижній його шар (мальпігієв) розташовується на базальній мембрані. Його клітини інтенсивно діляться. Частина з них залишається в нижньому шарі, інші утворюють верхні шари, в яких починаються процеси зроговіння. Верхній, роговий шар утворений сплощеними клітинами, що зроговіли; цей процес пов'язаний з нагромадженням у них білка кератину. При цьому постійно відбувається злущення загиблих клітин і заміна їх новими з шарів, що розташовані нижче. Під епідермісом розташовується дерма, що складається, головним чином, з клітин сполучної тканини, у якій знаходяться волосяні фолікули, потові і сальні залози, кровоносні і лімфатичні судини, м'язові волокна і клітини нервової тканини. Волосся, як і нігті, утворюється роговим шаром епідермісу, коренева частина волоса - волосяна цибулина - знаходиться у волосяній сумці, в яку відкриваються протоки сальних залоз. Їхній секрет, що містить жироподібні речовини, розподіляється по поверхні шкіри і волосся, щоб утворити тонкий водонепроникний шар. Це перешкоджає як зайвій утраті води організмом, так і її проникненню усередину, а також служить захистом від часток пилу і запобігає розвитку мікроорганізмів. Потові залози виділяють піт через пори в шкірі, з якими вони з'єднані вивідними протоками. Виділення поту сприяє тепловіддачі і зниженню температури тіла в результаті випаровуванню води з його поверхні і є одним зі шляхів виведення шкідливих для організму продуктів обміну речовин. До складу поту входять вода, солі, сечовина і деякі інші сполуки.

В дермі розташовані лімфатичні судини і кровоносні капіляри. Останні виконують трофічну функцію, забезпечуючи поживними речовинами всі елементи шкіри, а також відіграють важливу роль у процесах терморегуляції, змінюючи кількість крові, що протікає через них. Існування так званих артеріовенозних анастомозів - судин, що з'єднують артеріоли з венулами, дозволяє регулювати кількість крові, що надходить у капілярну мережу і, отже, температуру шкіри, з поверхні якої здійснюється теплообмін між організмом і навколишнім середовищем. Чим сильніше периферичні частини тіла забезпечуються кров'ю, тим інтенсивніше йде віддача тепла в зовнішнє середовище, що запобігає перегріву. І навпаки, при стратегії, спрямованій на збереження тепла, кров у капіляри шкіри надходить у значно менших кількостях. Чутливість шкіри обумовлена наявністю в ній спеціалізованих рецепторних структур і вільних нервових закінчень, що реагують на больові, температурні і механічні подразники. Елементи нервової тканини в дермі представлені також волокнами мотонейронів, що іннервують м'язи волосяних фолікулів і залози шкіри.

Під шаром дерми розташована підшкірна жирова клітковина, що складається з жирових клітин. Вони беруть участь у процесах запасання енергетичних матеріалів і служать як теплоізолююча прокладка.

Функції шкіри:

1. Захисна. У її реалізації бере участь зроговілий епітелій (головним чином це механічний захист), пігментні клітини, що містять меланін, який охороняє організм від впливу надлишку ультрафіолетового випромінювання, і сальні залози, про значення яких ми вже згадували. Захист від інфекцій здійснюється за участю макрофагів, що мігрують до дерми шкіри з кров’яного русла та беруть участь в реакціях імунітету.

2. Забезпечення температурної, больової і тактильної чутливості.

3. Виділення.

4. Терморегуляція. Основну роль у цьому процесі грають потові залози і кровоносна система шкіри.

Інтегративним центром терморегуляції організмі є гіпоталамус, що координує роботу всіх систем, які беруть участь у реалізації даної функції.

2. Похідні шкіри.

Нігті – це щільні рогові пластинки, які вкривають тильну поверхню кінцевих фаланг пальців. Нігтьова пластинка лежить на нігтьовому ложі, її нижній край –- корінь нігтя, місце його росту – вкритий нігтьовим валиком (шкірною складкою).

Волосся - рогові нитки, які є похідними епідермісу шкіри і складаються з трьох шарів: поверхневого (або кутикулярного), коркового (як правило, пігментованого) та серцевинного.

Мал. 2. Будова волосини

1 - корінь, 2 - волосяна цибулина, 3 - сосочок волосини, 4 - волосяна сумка,

5 - нервові закінчення у кореня волосини, 6 - м’яз, що піднімає волосину, 7 - сальна залоза, 8 - стрижень волосини

Коренева частина волосся розташована в товщі шкіри в заглибленій ділянці епідермісу, оточеного сполучною тканиною; разом вони утворюють фолікул волоса, який закінчується розширеною частиною – волосяною цибулиною. Епітеліальні клітини нижньої частини волосяної цибулини є матриксом, що зумовлює ріст волосся. Швидкість росту волосся дорівнює приблизно 0,3-0,5 мм на добу.

ІV. Закріплення знань учнів (робота в групах)

 1. БЖ;
 2. Лабораторна робота №5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна)

Обладнання та матеріали: мікроскоп, волосся, мікропрепарати шкіри, предметне скло, пластилін, ручна лупа.

Хід роботи

І. Вивчення будови шкіри.

 1. Розгляньте шкіру відкритих частин тіла, наприклад, рук. Зверніть увагу на колір.шкіри, характер її поверхні, пружність.
 2. Покладіть на предметний столик мікроскопа мікропрепарат із по­перечним зрізом шкіри і розгляньте його будову при малому збільшенні. Користуючись підручником і побаченим під мікроскопом, заповніть таб­лицю:

Назва шарів шкіри

Особливості будови

шару шкіри

Функції шкіри

 

 

 

II. Вивчення будови нігтя.

Розгляньте нігті. Замалюйте будову нігтя великого пальця руки і підпишіть його частини.

ІІІ. Вивчення будови волосини.

Розгляньте волосину. У центрі предметного скла на відстані 2 см одна від одної помістіть дві маленькі кульки пластиліну, до яких прикріпіть во­лосину. Розгляньте під малим збільшенням мікроскопа стрижень і воло­сяну цибулину, зверніть увагу на черепицеподібні лусочки кутикули, що вкривають стрижень. Замалюйте побачене, позначте частини волосини.

 • Зробіть висновок: у чому полягає взаємозв’язок будови шкіри та її похідних з виконуваними функціями.

Додаткові завдання: ПОМІРКУЙТЕ!

 • До яких залоз (зовнішньої чи внутрішньої секреції) відносяться сальні та потові залози?
 • Чому, незважаючи на постійне злущування верхнього шару шкіри, вона не стає тоншою?

V. Підсумок уроку

Проблемне запитання. Щоб вирізнятись, деякі люди роблять татуювання. Це болюча процедура. Для нанесення малюнка багаторазово проколюють шкіру голкою. Кожний укол це краплинка фарби, «яка назавжди залишиться в шкірі. Кожний дотик голки це ризик інфікування. Татуювання бере витоки у наших далеких предків, коли вони намагались забезпечити собі такі ознаки, які не змивалися б і не стиралися б. За татуюванням можна було дізнатися, до якого племені належить людина, який у неї статус.

 • Чи допомагає татуювання самостверджуватися?

Самооцінка результатів роботи на уроці.

Анкета оцінювання учнем власної участі в роботі малих груп

Прізвище, імя учня ______________________________________________________________.

Оцініть свою роботу з кожного із зазначених напрямків від 0 до 2 балів.

 1. Ви брали активну участь у роботі малих груп ___________________________________.
 2. Ви вносили вдалі пропозиції, які були враховані при виконанні завдань _____________.
 3. Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочували їх до роботи, відповідали на запитання, які у них виникали стосовно завдання _______________________________.
 4. Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалася іншим і полегшила подальшу роботу ____________________________.
 5. Ви вдало виконували експериментальні завдання, аналізували і узагальнювали думки інших ___________________________.
 6. Ви відповідали при підсумковому обговоренні завдань ____________________________.

Домашнє завдання: опрацювати § 42, відповісти на запитання: 1. Яке значення для організму має шкіра? 2. Яка будова шкіри? 3. Які особливості будови шкіри забезпечують її еластичність? Яке значення має еластичність шкіри? 4. Яка будова волосини? Як росте волосся? 5. Яка будова нігтя, і як він росте?

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
254
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку