Конспект уроку з біології для 9 класу на тему: Види пам’яті.

Про матеріал

Мета: сформувати в учнів уявлення про основні види пам'яті та індивідуальні особливості пам'яті, поглибити знання про розвиток пам'яті на різних етапах життя люди; розвивати уміння порівнювати різні види пам'яті та визначати їх значення, уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати бережливе ставлення до свого організму.

Перегляд файлу

Тема уроку: Види пам’яті

Мета уроку:

Освітня: сформувати в учнів уявлення про основні види пам’яті та індивідуальні особливості пам’яті, поглибити знання про розвиток пам’яті на різних етапах життя люди.

 Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати різні види пам’яті та визначати їх значення, уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до свого організму.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

№ п/п

 

Навчальний зміст

Методи і методичні прийоми

1

Організаційний момент

бесіда

2

Перевірка домашнього завдання

А) Фронтальне опитування:

1. Що таке пам'ять?

2. Навіщо нам потрібна пам'ять?

3. Головні процеси пам’яті?

4.А чи вся інформація що надходить у мозок, запам’ятовується?

5. Види запам’ятовування?

6. Чим відрізняється мимовільне і довільне запам’ятовування?

7. Етапи відтворення пам’яті?

8. Яка роль пам’яті в житті людини?

Б) Індивідуальне опитування

Із запропонованих тверджень виберіть правильне. Поясніть чому інші твердження не є вірними.

бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робота з дидактичними картками

3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку

Кожного дня ми взнаємо багато нового, з кожним днем збагачуються наші знання. Все, про що дізнається людина, може бути надовго збережене в «кольорах» її мозку. Мозок не тільки зберігає наші знання про навколишній світ, а й має здатність за нашим бажанням відтворювати ці знання.

Давайте з вами проведемо маленький експеримент. Прослухайте будь-ласка інформацію (запис на магнітофонній плівці).

Будь ласка, хтось запишіть це все на дошці (діти не можуть це зробити)

Скажіть мені, чому ніхто з Вас не зміг запам’ятати всю інформацію, яку я запропонувала?

1) Ви говорили дуже швидко (Так, я говорила дуже швидко);

2) Великий об’єм інформації (Так);

3) Ми інформацію не повторювали, тому і не змогли відтворити;

4) Інформація не стосувалася нас особисто;

5) Інформація була не дуже важлива для нас зараз.

Отже, для того щоб зрозуміти що ж все таки відбувається з нашими процесами пам’яті сьогодні ми продовжимо вивчати її особливості.

Тема уроку; Види пам’яті.

Ми сьогодні визначимо основні види пам’яті та чим вони відрізняються у людей різного віку.

 

 

Розповідь

 

 

 

 

 

бесіда

 

 

 

 

постановка запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запис на дошці і у зошитах, розповідь

4

Сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу, осмислення зав’язків та залежать між елементам виучуванням.

План:

1) Види пам’яті.

2) Індивідуальні особливості пам’яті.

1) Процес запам'ятовування, збереження й наступного пригадування або упізнавання того, що людина раніше сприймала, переживала чи робила, називається пам'яттю. Значення пам'яті в житті людини дуже велике. Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку запам'ятовувати й зберігати в пам'яті образи, думки, пережиті почуття, рухи та їх системи.

В основу видової класифікації пам'яті в сучасній науці покладено три основні критерії:

1. об'єкт (предмет) запам'ятовування, тобто те, що запам'ятовується ( рухова, емоційна, образна й словесно-логічна);

2. мета й способи запам'ятовування і відтворення (довільна і мимовільна пам'ять);

3. тривалість збереження в пам'яті (оперативна, короткочасна й довготривала пам'ять).

От сьогодні ми постараємось розібратися чим різняться ці види пам’яті.

Образна виявляється в запам’ятовуванні образів, уявлень конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно даних зв’язків і відносин між ними. Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об’єкти при їх запам’ятовуванні, образна пам’ять буває зоровою, слуховою, тактильною, нюховою тощо.

Давайте з вами пригадаємо сенсорні системи. З чого у нас починається процес запам’ятовування?

Звісно із сприймання образу того чи іншого предмету тим чи іншим аналізатором.

Словесно-логічнаце думки, поняття, судження, які відображають предмети і явища в їх істотних зв’язках і відносинах, у загальних властивостях. Словесно-логічна пам’ять – специфічно людська пам’ять, на відміну від образної, рухової та емоційної, яка є і у тварин.

Рухова виявляється в запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів.

Емоційнавиявляється в запам’ятовуванні людиною своїх емоцій та почуттів.

Залежно від часу, протягом якого зберігається певна інформація, розрізняють: оперативну, короткочасну і довготривалу пам'ять.

Самостійна робота

Для того, щоб з’ясувати характеристики цих форм пам’яті на карточках для кожної пари запропоновані деякі головні їх риси, спробуйте дійти згоди: риси якої з трьох форм пам’яті Вам запропоновані (завдання на логіку учнів).

Отже, швидке запам’ятовування матеріалу, його відтворення і нетривале зберіганням – це короткочасна пам'ять; тривале збереження інформації, яке закріплюється після багаторазового повторення і відтворення – це довготривала; збереження інформації після її запам’ятовування на час, потрібний для виконання певного завдання – це оперативна.

Але ще розрізняють мимовільну і довільну пам'ять. Чим же вони різняться?

Мимовільна – пам’ять, коли ми щось запам’ятовуємо та відтворюємо, не ставлячи перед собою спеціальної мети щось запам’ятати або відтворити.

Довільна – пам’ять, коли ставимо собі за мету щось запам’ятати або пригадати.

2) Проте всі ці види пам’яті у різних людей відрізняються. Як ви гадаєте чому?

Звісно ж ми всі індивідууми. Адже комусь достатньо почути те, про що говорили на уроці, щоб запам’ятати матеріал. А комусь обов’язково потрібно кілька разів його прочитати. На це впливає швидкість, точність, міцність запам’ятовування та готовність до відтворення.

Це є основні індивідуальні особливості пам’яті. Давайте ж їх розшифруємо.

Швидкість – визначається кількістю повторень, потрібних людині для запам’ятовування нового матеріалу.

Точність – характеризується відповідністю відтвореного тому, що запам’ятовувалося, та кількістю допущених помилок.

Міцність – виявляється в тривалості зберігання завченого матеріалу (або повільністю його забування).

Готовність до відтворення – виявляється в тому, як швидко та легко в потрібний момент людина може пригадати потрібні їй відомості.

 

 

 

Запис на дошці і у зошитах

розповідь

 

 

 

 

 

 

 

запис у зошитах, розповідь

 

 

 

 

 

 

розповідь

 

запис визначення у зошит

 

 

 

 

постановка запитання, бесіда

 

запис визначеннь у зошит, розповідь-пояснення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з карточками,

Бесіда

 

 

розповідь

 

 

 

 

 

 

 

постановка запитання,

бесіда,

розповідь

 

 

 

бесіда,

 

розповідь по

табл. «Вища нервова діяльність людини».

 

 

 

 

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань

Для того щоб закріпити наші знання, давайте розгадаємо кросворд, у якому по вертикалі повинно вийти слово «ПАМЯТЬ»

Запитання до кросворду:

1.Який вид пам’яті, коли відбувається збереження інформації  після її запам’ятовування на час, потрібний для певного завдання ? (Оперативна)

2.Як називається процес пам’яті, коли людина не може відтворити інформацію в певний момент? (Забування)

3.Яка особливість пам’яті свідчить про її здатність утримувати певний час потрібну інформацію? (Міцність)

4.Один із основних процесів пам’яті? (Запам’ятовування)

5.Характеристика пам’яті, яка відображає кількість інформації, що можна запам’ятати? (Обсяг)

6.Як називається вид пам’яті, коли іде швидке запам’ятовування і збереження інформації на короткий термін? (Короткочасна)

7.Властивість, яка характеризується відповідністю відтвореному? (Точність)

 

робота

з кросвордом

6

Підбиття підсумків уроку

 

7

Повідомлення домашнього завдання

Параграф 86. Повторити параграф 85. Записати в зошит у вигляді таблиці види пам’яті та їх загальна характеристика.

 

 

 

Дидактичні матеріали до теми: «Види пам’яті»

Картка для індивідуального опитування І варіант

Завдання: Із запропонованих тверджень виберіть правильне. Поясніть чому інші твердження не є вірними.

  1.  Забування – є один з головних процесів пам’яті. Воно є показником

міцності запам’ятовування і водночас наслідком цього процесу.

  1.  Пам'ять – це процес запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування індивідом свого досвіду.
  2. Запам’ятовування – відображення того, з чим доводиться стикатися в людині житті: різноманітні події, емоції, знання, вміння тощо.

 

Картка для індивідуального опитування ІІ варіант

Завдання: Із запропонованих тверджень виберіть правильне. Поясніть чому інші твердження не є вірними.

  1. За умови осмисленого запам’ятовування людина ефективніше застосовує знання для розв’язання різних завдань.
  2.  Відтворення - це запам'ятовування загальних і суттєвих сторін та ознак матеріалу й відвертання від деталей і малозначущих індивідуальних його ознак.
  3.  Пригадування - коли образи або відомості спливають у свідомості без будь-яких усвідомлених мотивів.

Картка із завданнями

1. Швидке запам’ятовування матеріалу, його відтворення і нетривале зберіганням.

2. Тривале збереження інформації, яке закріплюється після багаторазового повторення і відтворення.

3. Збереження інформації після її запам’ятовування на час, потрібний для виконання певного завдання.

 

 

 

 

docx
Додано
24 березня 2018
Переглядів
1439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку