5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Конспект уроку з біології у 8 класі на тему: "Серцево-судинні захворювання та їх профілактика"

Про матеріал

Конспект уроку з біології у 8 класі на тему: "Серцево-судинні захворювання та їх профілактика".

Мета:

-ознайомити учнів з найпоширенішими захворюваннями серцево-судинної системи, встановити основні причини хвороб і основні шляхи їх запобігання;

-виховувати в учнів необхідності вести здоровий спо­сіб життя

-розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, розширювати кругозір учнів;

-продовжувати формувати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати та робити висновки, працювати з підручником.

Перегляд файлу

Урок № 38                                                                          8 клас

Тема:  Серцево-судинні  захворювання та їх профілактика.

 

 Мета:

 • ознайомити учнів з найпоширенішими захворюваннями серцево-судинної системи, встановити основні причини хвороб  і основні шляхи їх запобігання;
 • виховувати в  учнів  необхідності вести здоровий спо­сіб життя
 • розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, розширювати кругозір учнів;
 • продовжувати формувати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати та робити висновки, працювати з підручником.

 

Основні терміни та поняття: аритмія, атеросклероз, дистонія, інфаркт,

                                                                 інсульт, тромбофлебіт                                                                                                                             

Обладнання: таблиця «Серцево-судинна система», проектор, ноутбук

Знати:

 • найпоширеніші захворювання серцево-судинної системи

Уміти:

 • застосовувати знання для профілактики серцево-судинних хвороб 
 • користуватися джерелами знань.

Тип уроку:  комбінований

Структура уроку

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

4. Вивчення нового матеріалу.

5. Узагальнення та систематизація знань.

6. Підсумки уроку.

7. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Привітання, визначення готовності учнів до уроку.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1) робота з картками – 3 учня;

2) прийом «Знайди помилку»;

3) усне опитування.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні, незважаючи на вели­чезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих неухиль­но зростає, а тривалість життя ско­рочується. Країні потрібні фізично і морально здорові громадяни з ви­сокою працездатністю і довгим жит­тям.

Бурхливий розвиток науково-техніч­ного прогресу, поява нових склад­них видів трудової діяльності зміню­ють звичайний ритм і склад життя. Зменшення фізичного навантажен­ня і збільшення нервово-емоційно­го напруження, погіршення еколо­гічних умов призводять до складних захворювань.

Найбільш поширені з них — серцево-судинні. Щороку від цих захворювань помирають мільйони людей, зокре­ма й у віці до 40 років. Кожні 15 хви­лин на Землі помирає 1000 осіб, 270 з яких — від серцево-судинних захво­рювань. У нашій країні на першому місці причиною смерті є захворюван­ня серцево-судинної системи.

Які ж хвороби переслідують серце­во-судинну систему?

Чому? Яка причина цього? Як запобігти цим захворюванням?

Отже, тема уроку …

Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку (учнями разом з

вчителем).

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Групи захворювань серцево-судинної системи.

Літературна сторінка(учень)

У всі віки серце було в шані в поетів, мислителів, лікарів. Скіль­ки віршів, пісень написано про ньо­го! Хто сильніше, ніж поети, розкрив дивовижні властивості неспокійного, благородного, безстрашного, чисто­го, хороброго, чуйного, ніжного і до­брого серця людини?!

А скільки існує легенд і міфів про серце! Згадаємо героїчну легенду про

сер­це Прометея. Люди завжди вважали й уважають серце символом кохан­ня. Усім відомий день святого Ва­лентина — 14 лютого, коли дарують символічні серця — «валентинки» — коханим.

На роботу серця впливає душевний стан людини. Воно може завмирати від страху, стискатися в тузі, битися від радості, посиленого фізичного на­вантаження.

   …Что такое серце?

   Камень твердый?

   Яблоко с багрово-красной кожей?

   Может быть, меж ребер и аортой

   Бьется шар, на шар земной похожий?

   Так или иначе – все земное

Умещается в его пределы,

Потому что нет ему покоя,

До всего есть дело…

                                           (Е.Межелайтіс)

 

Досконалий орган!

 Завдання: доведіть це. Як розуміти слова поета, що серцю до усього є справа?

 • Які ще органи разом з серцем складають кровоносну систему людини?
 • Тож, як ви гадаєте, які розрізняють три групи захворюван­ь серцево-судинної системи.

Креслення схеми в зошит

 

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

 

ХВОРОБИ  СЕРЦЯ

 

ХВОРОБИ  АРТЕРІЙ

 

ХВОРОБИ  ВЕН

 

      інфаркт міокарда                         дистонія                                       варикозне 

      аритмія                                         інсульт                                          розширення                                   

      міокардити                                   атеросклероз                                вен

      вади серця                                    гіпертонічна хвороба                  тромбофлебіт

 

 

Пояснення вчителя.

Захворю­вання серця вивчає наука кардіологія. Кардіохірургія виникла наприкінці XIX ст., а лазерна хірургія серця — наприкінці XX ст. Попри все опера­ції на серці почали здійснювати спо­чатку на собаках, а потім на людях, без наркозу, антисептиків. Тернис­тим був шлях цієї науки. Першу опе­рацію на серці зробив професор Бакулєв у 1948 році. Його пацієнткою була 15-річна дівчина Реґіна. Операція пройшла успіш­но. Визначний день для професо­ра Бакулєва став великим днем для хірургії.

 

Повідомлення учня про історію кардіохірургії та її сучасні досягнення

У XVII ст. знали, що із 400 хвороб сер­ця 42 можна вилікувати. У першій половині XX ст. в середньому про­водили сім операцій на рік. А впро­довж останнього десятиліття тільки в Україні щороку реєструють кілька тисяч успішних операцій. Будь-яка операція на серці дуже складна. Хво­рий потребує штучного дихання,  ма­сажу серця,  переливання крові.  Укра­їнські   хірурги

О. О. Вишневський, М. М. Амосов, Б. В. Петровський зро­били сотні операцій на серці. Найбільших успіхів досягли кардіохірурги Київського центру під керівни­цтвом  М. М. Амосова. Тут проводять­ся всі можливі операції на серці.

 

Пояснення вчителя.

Вади серця — це стійкі порушення в його будові. Часто ура­жаються клапани серця. Вади серця виникають під час ембріонального розвитку як результат уживання ма­тір'ю алкоголю, наркотичних речо­вин, у разі радіаційного опромінен­ня, деяких інфекційних хвороб.

Сьогодні вади серця лікують методом операції в барокамері, де тиск дося­гає 200—300 кПа. Перша така опе­рація була здійснена в 1970 р. За ре­зультатами досліджень установлено, що за підвищеного тиску кров краще насичується киснем, тож організм не зазнає кисневого голодування. Нині в барокамерах проводять операції з ва­дами серця, яку новонароджених, так і в людей похилого віку.

Крім вад серця, є ще одне поширене захворювання, яке найчас­тіше уражає м'язові тканини лівого шлуночка. Що це за хвороба?

Завдання: прочитати на с. 113, знайти причини і чинники, що зумовлюють розвиток захворювання.

 

 

2. Характеристика захворювань.

Самостійна робота учнів з підручником, додатковою літературою

( по рядах)

Завдання: опрацювати  текст на с. 113-114, заповнити таблицю

 

1 ряд – захворювання серця

2 ряд – захворювання артерій

3 ряд – захворювання вен

 

Назва

Характеристика

Причини хвороб

Чинники, що зумовлюють захворювання

1. Інфаркт

    міокарда

Змертвіння (некроз) частини м’язових клітин серця

Припинення або порушення кровопостачання міокарду серця, атеросклероз

1. Атеросклероз

2. Перевтома

3. Надмірні фізичні

    навантаження

4. Психічні травми

5. Гіпертонія

6. Паління, тощо

2. Аритмія

Порушення серцевого ритму

Зміна основних функцій серця (автоматії, збудження, скоротливості

1. Інфекційні хвороби

2. Психічні

    перевантаження

3. Вплив отруйних та

 наркотичних речовин

4. Захворювання

    серцевого м’яза

3. Дистонія

Порушення кровообігу та кровопостачання, головний біль, стомленість 

Зміна тонусу судин

1. Неврози

2. Низька фізична

    активність

3. Невідповідна

    нервова регуляція

4. Інсульт

Розрив кровоносних судин, що супроводжується крововиливами в мозок

Гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до ушкодження тканин мозку і розладу його функцій

1. Різке підвищення

    артеріального тиску

2. Атеросклероз

3. Гіпертонія

4. Емоційні

    напруження

 

5. Атеросклероз

Ущільнення і втрата еластичності стінок артерій, звуження просвіту, утворення тромбів (атеросклеротичних бляшок)

1. Порушення обміну жирів

2. Нераціональне харчування

3. Цукровий діабет

4. Гіпертонія

 

1. Спадкова

    схильність

2. Нервові

    Перенапруження

3. Вживання алкоголю

6. Гіпертонічна

    хвороба

Підвищення артеріального тиску

1. Перенавантаження

    (особливо негативними

    емоціями)

2. Спадкова схильність

1. Напружена

    розумова праця

2. Атеросклероз

3. Паління

4. Надмірне вживання

    алкоголю

 

7. Варикозне розширення вен

Нерівномірне розширення вен

 

Підвищений внутрішньовенний тиск

1. Природжена слабкість венозних стінок і неповноцінність їхніх клапанів

6. Тромбофлебіт

 

Запалення стінки вен з утворенням тромбу в їх просвіті

1. Малорухливий спосіб життя

2. Зловживання жирною їжею

 

 

3. Причини виникнення та засоби запобігання ССЗ.

- Які основні причини виникнення серцево-судинних хвороб?

Складання схеми

 

ФАКТОРИ  РИЗИКУ

(причини виникнення ССЗ)

 

 

Гіподинамія     Інфекційні    Шкідливі     Емоційні    Нераціональне   Забруднення   

                            хвороби        звички          стреси         харчування         довкілля  

 

 

- Як запобігти розвиткові захворювань  серцево-судинної системи?

Складання схеми

 

ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ССЗ

 

 

Фізична   Загартовування      Уникнення      Дотримання   Раціональне    Позитивні 

  праця,                                     психічних            режиму       харчування       емоції     

  спорт                                  перенапружень    харчування   

 

 V. Узагальнення та систематизація знань.

Бліц-опитування

 

1. Наука про серце (Кардіологія)

2. Хвороби клапанів (Вади серця)

3. Змертвіння міокарда (Інфаркт)

4. Гостре порушення кровообігу в мозку (Інсульт)

5. Серцевий м'яз (Міокард)

6. Ущільнення стінок артерій, зменшення їх просвіту (Атеросклероз)

7. Скорочення серця (Систола)

8. Ритмічні коливання стінок арте­рій  (Пульс)

9. Запалення стінок вен, утворення на них тромбів (Тромбофлебіт)

10. Хвороба з підвищеним артері­альним тиском (Гіпертонія)

 

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст § 23, усно виконати завдання № 1-4 на с. 115.

   * Скласти «заповіді довгожителя».

2. Повторити § 20-22, поняття; письмово виконати завдання на с. 116-117.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Руснак Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Крижик Параскева Анатоліївна
  Дякую за чудовий конспект уроку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
4418
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку