Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з фізики для 9 класу на тему " Рівноприскорений рух. Прискорення"

Про матеріал

Мета уроку:

дидактична: створити умови для засвоєння нового матеріалу;

освітня: сформувати знання про рівноприскорений прямолінійний

рухі фізичні величини, що його описують, – прискорення

та швидкість.

розвиваюча: розвивати уміння спостерігати, аналізувати фізичні явища, робити висновки;

виховна: сформувати вміння застосовувати отримані знання.

Очікувані результати:

учні повинні характеризувати прискорення як фізичну величину; розуміти, в яких випадках прискорення розганяє та сповільнює тіло; давати означення рівноприскореного прямолінійного руху, знати, як для цього руху виглядає графік залежності аx(t); характеризувати миттєву швидкість і знати, як виглядає графік залежності vx(t) для рівноприскореного прямолінійного руху.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з використанням комп'ютерних технологій.

Обладнання: комп'ютер, проектор, мультимедійна дошка, металевий жолоб, кулька, секундомір, штатив

Перегляд файлу

Тема уроку: Рівноприскорений рух. Прискорення.

Мета уроку:

  • дидактична: створити умови для засвоєння нового матеріалу;

                 освітня: сформувати знання про рівноприскорений прямолінійний

                                рух  і фізичні величини, що його описують, – прискорення

                               та швидкість.

  • розвиваюча: розвивати уміння спостерігати, аналізувати фізичні явища, робити висновки;
  • виховна: сформувати вміння застосовувати отримані знання.

Очікувані результати: 

учні повинні характеризувати прискорення як фізичну величину; розуміти, в яких випадках прискорення розганяє та сповільнює тіло; давати означення рівноприскореного прямолінійного руху, знати, як для цього руху виглядає графік залежності аx(t); характеризувати миттєву швидкість і знати, як виглядає графік залежності vx(t) для рівноприскореного прямолінійного руху.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з використанням компютерних технологій.

Обладнання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, металевий жолоб, кулька, секундомір, штатив

 

План вивчення нового матеріалу:

1. Повторюємо кінематику (кінематика, механічний рух, матеріальна точка, траєкторія руху, шлях, переміщення, рівномірний прямолінійний рух)

2. Рівноприскорений прямолінійний рух

3. Прискорення

4. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху (Миттєва швидкість)

Хід уроку

Вчитись можна тільки весело…Щоб перетравлювати знання. Потрібно поглинати їх з апетитом.(А.Франс)

І. Організаційний момент.

 Вчитель: Доброго дня! Сідайте. Подивіться  один на одного, посміхніться  і  подумки побажайте успіхів один одному на уроці…

   А щоб дізнатися  з яким настроєм  і як ви налаштувалися на роботу на уроці  виберіть піктограму вашого настрою на даний момент уроку і підніміть значок.

(учні піднімають піктограми додаток 1).

   Отже, ми визначились з вашим настроєм  і я думаю, що він в вас не погіршиться, а покращиться  до завершення уроку. Девізом нашого уроку сьогодні є слова «Вчитись можна тільки весело…Щоб перетравлювати знання. Потрібно поглинати їх з апетитом.» (А.Франс) (слайд 1)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1.                           «Асоціативне мереживо».

Ключове слово «рух». Які виникають асоціації ? ( діти дають певні відповіді)

Сьогодні на уроці ми розглянемо та вивчимо один із видів рухів- рівноприскорений рух . Ми сформулюємо знання про рівноприскорений прямолінійний рух  і фізичні величини, що його описують, – прискорення  та швидкість.

Тому тема нашого уроку (Рівноприскорений рух. Прискорення.) (слайд 2) (учні записують тему уроку у робочому зошиті)

Постановка мети уроку ( Слайд3)

Яка ж мета нашого уроку? Ознайомитися з поняттями рівноприскорений прямолінійний Рух, прискорення, та швидкість.

Для того щоб перейти до вивчення нашої теми давайте пригадаємо матеріал 7 класу

(Нагадати учням, що в 7 класі вони дізналися про механічний рух і докладно ознайомилися з найпростішим його різновидом — рівномірним прямолі­нійним рухом. Поставити запитання: для чого необхідно вивчати рух, умі­ти характеризувати та розраховувати величини, що його описують?

 

Використовуючи матеріал пункту 1 § 28 підручника, повторити означення кінематики і такі її поняття, як механічний рух, матеріальна точка, шлях, переміщення, швидкість прямолінійного рівномірного руху. )

Презентація та повторення( Слайд5-11)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель: Отже починаємо знайомство з рівноприскореним рухом. За різних обставин швидкість тіла може змінюватись.

Змінним називають рух зі змінною швидкістю. Окремим випадком змінного руху є рівноприскорений рух. ( Слайд 12, 13, 14)

Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, при якому за будь-які рівні проміжки часу швидкість тіла змінюється на однакову величину і траєкторія руху є пряма лінія. Якщо за такого руху швидкість тіла збільшується, то його називають рівноприскорений, а якщо зменшується — рівносповільненим. Рівноприскореним рухом можна вважати скочування візка по похилій площині. Рівноприскореним р ухом є також падіння тіла,якщо опором повітря можна знехтува ти

Однією з головних характеристик рівноприскореного руху є прискорення.

Чи спостерігали ви змагання легкоатлетів-спринтерів ? Спортсмени майже миттєво зриваються з місця, частки секунди – і вони набирають швидкість, недоступну звичайній людині. Але хоч як швидко розганяються бігуни, серед них виявляються ті, які витрачають на розгін ледь-ледь більше часу і програють. Обізнана людина скаже: «Не вистачило прискорення». Про те, що таке прискорення і як воно пов’язане зі швидкістю руху та часом, йтиметься  сьогодні на уроці.

2. Прискорення

Характеристика прискорення як фізичної величини

 Демонстрація : рух кульки по похилому жолобу. У ході пояснення нового матеріалу провести дослід за рис. 28.3: визначен­ня положення кульки, що скочується нахиленим жолобом, через 1 с, 2 с і 3 с після початку руху (доведення прискореного руху кульки).

Опишіть спостережуване явище.

Зміна швидкості тіла може відбуватися дуже швидко (Слайд15)

Для характеристики швидкості зміни швидкості вводиться фі зична величина — прискорення

1. Прискорення — векторна фізична величина, яка визначається відношенням зміни швидкості тіла до часу, протягом якого ця зміна відбулася.

2. Прискорення позначають латинською літерою a, визначають за формулою:

a =( v- v0)/ t

де a — прискорення, v — кінцева швидкість, v0— початкова швидкість, t - час.

В проекціях на вісь ОХ:  a х =  v х  v 0х / t

3. [ a] = 1м/ с2 Це так е прискорення точки, що рухається прямолінійно рівноприскорено, при якому за 1 с її швидкість змінюється на 1 м/с.

4. Прискорення визначається методом непрямих вимірювань.

Прискорення рівноприскореного руху — величина стала: a = const.

5. Графік прискорення ( Слайд 16)

Прискорення тіла не змінюється з часом, тому графік прискорення являє собою пряму паралельну осі ОХ

Запитання під час викладу нового матеріалу( Слайд 17)

1. Що називають прискоренням? .

2. Як рухається тіло , якщо його швидкість змінюється з часом?

ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Учимося розв'язувати задачі

1. Автомобіль через 10 с від початку руху набрав

швидкість 72 км / год. З яким прискоренням він рухався?

3. Швидкість у випадку прямолінійного рівноприскореного руху

 ( Слайд 18, 19)Якщо тіло рухається рівноприскорено, то швидкість його руху ввесь час змінюється.  Тому говорячи про швидкість руху тіл, матимемо на увазі  його миттєву швидкість.

Миттєва швидкість – це швидкість руху тіла в даний момент часу, в даній точці траєкторії.

( Слайд 20)Для обчислення швидкості рівноприскореного руху тіла скористаємося визначенням прискорення.

З визначення прискорення випливає, що: v = v0 + at.

 

Якщо напрямок прискорення збігається з напрямком початко -

вої швидкості тіла, то залежність модуля швидкості від час у

описується формулою:

Якщо прискорення тіла спрямоване протилежно початковій

швидкості тіла , то залежність модуля швидкості від час у

описується формулою:

Рівноприскорений рух зі зменшуваною швидкістю може

тривати лише доти, доки швидкість тіла не стане дорівнювати нулю.

Час руху тіла до зупинки можна обчислити, виходячи з умови: t 0 0 , звідси:

( Слайд 21)У момент t= 0 швидкість руху тіла дорівнює його початковій швидкості (x = 0x), тобто графік x(t) починається на осі ординат у точці з координатами (0; ).

Якщо проекція прискорення є додатною ах > 0), то графік швидкості підіймається Якщо проекція при­скорення є від'ємною х <0), то графік швид­кості опускається

 

Запитання під час викладу нового матеріалу( Слайд 22)

3. Чи збігається напрямок прискорення з напрямком

швидкості? Наведіть приклади, що підтверджують вашу відповідь .

4. Як рухається тіло , якщо його миттєва швидкість залишається незмінною?

5. Як р ухається тіло , якщо його прис корення дорівнює нулю?

6. Як можна виміряти прискорення?

7. Прискорення ракети під час запуску супутника дорівнює 60 м/с2. Що це означає?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учимося розв'язувати задачі( Слайд 24-28)

1. Потяг вирушає від станції метро. За який час він  досягне швидкості 72 км/год, якщо розганяється з прискоренням 1 м/с 2?

2. Літак, розганяюч ись перед зльото м, у продовж певного

проміжку час у р ухався рівноприскор ено. Яким б уло при цьому

приско рення літа ка, якщо за 30 с й ого швидкість зросла від 10 м/с

до 55 м/с?

3. Потяг чере з 10 с після по чатк у р уху потяг набрав

швидкість 0 ,6 м/с . Чере з який час після початк у р уху швидкі сть

потяга дорівнюва тиме 3 м/с?

4. Швидкість р ух у тіла змінюється згідно з рівнянням

2 1,5t охарактеризуйте рух тіла та визначте параметри цього

рух у.

4. На рис унк у1 наве дено графік залежності швидкості від

час у. Охарактеризуйте р ух тіла , визначте параме три р ух у,

запишіть рівнянн я за лежності шви дкості від час у.

Слід пам’ятати, що знак проекції прискорення не визначає характер руху - сповільнений він чи прискорений, - а залежить від вибору системи відліку.

Підведення підсумків уроку.

Учитель . Що нового ви навчились на уроці? Де можна в житті застосувати даний матеріал.

Закінчимо ми з вами  наш урок деревом Ньютона, тим самим з якого впало яблуко, завдяки якому він відкрив закон природи.

На дереві немає яблук. Але ви можете повісити їх на нього:

Жовте яблуко – якщо урок не приніс ніяких відкриттів чи досягнень;

Червоне яблуко – якщо ви все знаєте і готові до нових відкриттів;

Зелене яблуко – якщо ви вважаєте, що є до чого прагнути і потрібно удосконалювати свої знання з даної теми.

  1. VIІI. Домашнє завдання ( Слайд 23)

 

§ 28. Вправа № 28: завдання 3 — письмово.

Проаналізувати розв’язання задачі 2 у пункті 5 «Учимося розв’язувати задачі» § 28.

 

Комментарий: Для рефлексии используется интерактивная доска (или магнитная доска). Учащиеся по окончанию урока подходят к доске и размещают по своему усмотрению яблоко на дерево.

 

hello_html_7c3e8bf1.png

Рисунок . Слайд для рефлексии

 

Додаток 1

Назвіть фізичні величини, що описують рух   Шлях. Швидкість

7

4

8

7

 

7

1

3

2

4

3

6

6

8

 

 

АБВГ

1 2                      3                4

 

ДЕЄЖ

 

 

ЗИІЇ

 

ЙКЛМ


 

НОПР

СТУФ

ХЦЧШ

ЩЮЯЬ

5 6 7 8

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
1782
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку