14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему: "Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення."

Про матеріал
Тип уроку: комбінований. Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему: "Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення."
Перегляд файлу

№ 44

Дата: __________________

Темa: Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Очікувані результати:  учень висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень, відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

Методи навчання: словесні, наочні, практичні.

Тип уроку: комбінований.

Клас: 7 клас.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

Дрібка пилу може скаламутити глечик чистої води.

П’єш воду – дякуй тому, хто викопав колодязь.

Не брудни криниці, бо схочеш водиці.

Криницю силою копати – води не пити.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Які з природних вод мають менше домішок: річкові чи джерельні? Чому?

Як очищають від домішок питну воду?

Розкажіть про вміст води на земній поверхні, про втручання людини у природу та зміну якісного складу води з розвитком суспільства (міжпредметні зв’язки з географією, історією).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Закінчіть речення…».

1.Щоб спрагу вгасити,… (треба води попити).

2.Тиха вода… (береги рве).

3.Із брудної води… (ще ніхто чистим не вийшов).

4.Зелена трава… — (недалеко вода).

5.Вода крапля по краплі… (й камінь довбе).

6.Вода… (камінь їсть).

7.Обпікся на молоці,… (то й на холодну воду дме).

8.Вода потекла… — (весну принесла).

9.Як води боятися,… (то не купатися).

10.Водою… (не розлити).

11.Розлиту воду… (назад не збереш).

12.Глянь у воду… (та на свою вроду).

13.Сіль, хліб, вода… — (козацька їда).

14.Великому кораблеві …— (велику воду).

15.То не біда,… (що п’ється вода).

16.Не спитавши броду,… (не лізь у воду).

17.Воду товкти… — (вода й буде).

18.Зіпсував воду,… (не буде честі твоєму роду).

19.Без води - …(каші не звариш).

20.Він ні в воді не потоне,… (ні в огні не згорить).

21.Краще сухий хліб з водою,… (ніж жити чужиною).

22.Не йди в брід, … (коли не знаєш, яка вода).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Методи очищення води.

На міській водоочисній станції вода спочатку піддається меха­нічній очистці. За допомогою спеціальних ґраток вловлюються великі нерозчинні у воді забруднювачі, у тому числі й побутові відходи (папір, поліетиленові пакети та ін.). Відокремлення дрібніших частин, нероз­чинних у воді, здійснюється у басейнах — відстійниках. Для біологічної очистки застосовують спеціальні спорудження — біофільтри, або аеротенки. В аеротенки подається спеціальний біологічний мул, який міс­тить мікроорганізми — бактерії та найпростіші амеби, інфузорії, а та­кож водорості. Мул, який містить усі ці мікроорганізми, називають активним. В аеротенках він змішується з водою. Вода тут стає чорною від мулу, ніби «ки­пить», насичуючись киснем, який надходить з повітряної станції. Вода стає ще чорнішою та бруднішою, ніж була в приймальній камері. Про­те саме тут, в аеротенках, відбувається процес оживлення. Найпрості­ші організми, для життєдіяльності яких потрібний кисень, повертають воді життя: окиснюють бактерицидними лампами, які випромінюють ультрафіолетове проміння, що знищує мікроорганізми. Очищена вода повертається в річку. Під час біологічної та хімічної очистки хворобо­творні мікроорганізми гинуть. Так, міські стічні води можуть містити до 10 млрд кишкової палички в 0,1 мл води, а при виході в річку їх вміст складає від 0,002 до 2 кишкових паличок у тому ж об’ємі.

Охорона водойм від забруднення й очищення стічних вод підприємств – важливу проблему сучасності.

Важливість колообігу води, який забезпечує сушу прісною водою, яка постійно оновлюється. Заміна води в річках відбувається в середньому 30 разів на рік. Волога, яка міститься в ґрунті, оновлюється за рік. Води проточних озер змінюються за десятки років, а непроточних — за 200- 300 років. Наведені дані дають уявлення про те, як багато часу потріб­но для самоочищення водойм. Природна вода має здатність до самоочищення завдяки деяким бак­теріям, водоростям, найпростішим, у ній розкидаються різні шкідливі залишки. Так, наукою встановлено, що протягом доби у забрудненій воді залишається менше 50 % інфекційних бактерій, а через 95 годин — лише 0,5 %.

Охорона і використання вод­них ресурсів в Україні регулюєть­ся Водним кодексом України, прийнятим Верховною Радою Ук­раїни 1993 р. Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі використання та охорони водних ресурсів.

Очисні споруди бувають різних типів залежно від основного способу знешкодження нечистот:

1.при механічному способі очищення нерозчинні домі­шки видаляють через систему відстійників і різних пасток (відстоювання, фільтрування);

2.сутність хімічного методу полягає у внесенні хімічно­го реагенту, який вступає в реакцію з розчинними і нероз­чинними речовинами, що забруднюють воду, і сприяє їх випаданню в осад у відстійниках, звідки ті видаляються механічним шляхом;

3.фізичний метод — це кип’ятіння води, обробка ульт­рафіолетовими променями, застосування ультрафіолето­вих хвиль та гама-випромінювання тощо;

4.найрозповсюдженішими методами знезаражування води на водоочисних станціях до сьогодні залишаються хло­рування таозонування;

5.при очищенні побутових стоків найкращі результати дає біологічний метод: для мінералізації органічних за­бруднень використовуються і процеси життєдіяльності мікроорганізмів;

6.для очищення промислових стоків застосовують елек­тролітичний спосіб: пропускають електричний струм, що призводить до випадання більшості речовин в осад.

 «Цікаво знати, що …».

Культ води існує в ба­гатьох народів. Ми можемо спос­терігати це і у звичаях українців.

    - Вода супроводжує людину від народження і до смерті. Після на­родження немовля хрестять свя­ченою водою.

    - Велику увагу приділяли також і першій купелі дитини, воду для якої брали не з криниці, озера чи ставка, щоб доля не була закри­тою, а з річки або джерела, споді­ваючись на гарну, довгу і щасливу долю. Воду після першої купелі виливали під дуб, якщо купали хлопчика, або під смереку, яблу­ню чи ялинку, якщо купали дів­чинку.

   - На Богоявлення традиційно купатися в ополонці, щоб бути здоровими, як вода.

    - Напередодні Великодня є Чис­тий четвер, коли люди купалися та прибирали у хатах, готуючись до великого і світлого свята.

    - На Івана Купала дівчата кидали вінки на воду, загадуючи собі долю.

Існують у нашому народі і різ­ні прикмети:

- Перейде дорогу людина з по­вними відрами — на щастя.

- Дощ напередодні весілля сим­волізує довге життя в любові та злагоді.

 

V. Закріплення знань.

Матеріал до хімічного диктанту «Шифрувальник».

Правильні твердження позначаються «1», а неправильні «0». Учні перевіряють роботи самостійно, перевіривши зошит сусіда по парті  (робота в парах із взаємоперевіркою).

1.Чиста вода у товстому шарі має світло-блакитний колір.(Так).

2.Воду можна заморозити розплавленим металом ртуттю при -39°С. (Так).

3.«Вапняна» вода стає каламутною, якщо на неї дихати. (Так).

4.Перший експериментально підтвердив склад води Гей-Люссак. (Ні. Лавуазьє).

5.Розклад води електричним струмом здійснив Гумбольдт. (Ні. Деві, який встановив масові співвідношення Гідрогену й Оксигену у воді).

6.Об’ємні співвідношення Гідрогену й Оксигену у воді визначив Гей-Люссак.  (Так).

7.Під час горіння димучого газу добувають воду.(Так).

8.Назва хімічного елемента Гідроген стверджує, що він породжує воду. (Так).

9.Назва хімічного елемента Оксиген стверджує, що він породжує оксиди. (Так).

10.Класичну формулу води запропонував Деві. (Ні. Гей-Люссак і Гумбольдт).

11.У 1800 році була запропонована класична формула води. (Ні. У 1805 році).

12.У молекулі води металічний зв’язок. (Ні. Водневий).

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

Кожен учень висловлює свою думку з приводу знань про воду.

Представлення результатів навчальних проектів

№9: « Дослідження якості води з різних джерел.»;

 №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

Розв’язування вправ за підручником с.

 

VI. Підсумок уроку.

Я знаю:

1.Вода — безцінний природний дарунок, необхідний для життя всього живого на Землі.

2.Прісної води на Землі небагато (близько 3 % від загальної маси).

3.На підприємствах слід впроваджувати маловідходні технології та замкнені системи використання, передбачити зменшення шкід­ливих викидів в атмосферу, водойми, відкриті ділянки ґрунту, а також будувати очисні споруди.

4.Не можна використовувати стічні води промислових підпри­ємств, громадських їдалень, туалетів, хімчисток тощо, а також побутові стічні води для поливання рослин або з метою внесення в ґрунт добрив.

5.Не можна зливати неочищені стічні води промислових підприємств та тваринницьких ферм у закриті водойми.

6.За порушення водокористування людина повинна нести відпові­дальність у законодавчому порядку.

7.Вода постійно рухається: відбувається її колообіг у природі.

8.Вода – мінерал, який замінити нічим не можливо, і нам потрібно про це пам’ятати.

9.Методи очищення стічних вод поділяють на механічні, фізико-хімічні та біологічні.

10.Вода – найпоширеніша речовина на Землі.

VII. Домашнє завдання.

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
4 листопада 2019
Переглядів
2122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку