конспект уроку з хімії у 8 класі

Про матеріал

Узагальнити і закріпити знання учнів про основні класи неорганічних сполук, їх класифікацію, склад , будову та застосування; удосконалювати вміння учнів складати формули оксидів, основ та утворювати їх назви за сучасною українською номенклатурою, називати кислоти і розрізняти їх серед інших речовин; продовжувати розвивати логічне мислення, навички колективної роботи; виховувати здатність доводити свою точку зору.

Перегляд файлу

Тема

 

 

Мета уроку:

 

 

 

 

 

 

        Тип уроку:

 

Форми роботи:

 

 

 

Обладнання:

 

Очікувані результати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                І група

 

 

 

ІІ група

 

 

ІІІ група

 

 

Етапи уроку:

ПРИГАДАЙ!

 

Фронтальне опитування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ОПИШИ!

самостійна робота учнів

 

 

 

 

ДОСЛІДИ!

дослідницько-пошуковий метод

 

 

ВИКОНАЙ!

  інтерактивні вправи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ІНФОРМУЙ!

робота з інформаційними джерелами

 

 

 

ЗАСТОСУЙ!

проектна діяльність

учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-семінар. Основні класи неорганічних сполук, їх застосування

 

узагальнити і закріпити знання учнів про основні класи неорганічних сполук, їх класифікацію, склад , будову та застосування; удосконалювати вміння учнів складати формули оксидів, основ та утворювати їх назви за сучасною українською номенклатурою, називати кислоти і розрізняти їх серед інших речовин; продовжувати розвивати логічне мислення, навички колективної роботи; виховувати здатність доводити свою точку зору.

 

урок-семінар.

 

робота в групах, самостійна робота учнів, інтерактивні вправи, фронтальне опитування, дослідницько-пошуковий метод, складання проекту, робота з інформаційними джерелами.

 

періодична система хімічних елементів, картки-завдання.

 

Учень:

  • формулює визначення основних класів неорганічних сполук-оксидів, кислот, основ;
  • складає, записує та читає хімічну формулу;
  • наводить приклади оксидів, кислот, основ;
  • описує фізичні властивості сполук;
  • виконує за допомогою вчителя лабораторні досліди;
  • узагальнює та робить висновки із спостережень;
  • формує здатність застосовувати набуті знання на практиці.

 

Хід уроку

 

І. Організація учнів до уроку.

                                                          Девіз уроку:

                                            Просто знати-це ще не все.

                                                         Знання потрібно використовувати.

                                                                                          Й. Гете.

 

Учні обєднуються в 3 групи для колективної роботи над створенням проекту «Основні класи неорганічних сполук».

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 

Ми з вами вивчили загальну характеристику оксидів, кислот і основ, їх склад, класифікацію, а також їх застосування в побуті та житті людини.

 

 

 

Завдання семінару:

1. Узагальнити і закріпити знання про оксиди, кислоти і основи.

2. Пройти етапи із завданнями, піднімаючись на вершину гори.

3. Створити колективний проект.

 

ІІІ. Узагальнення й закріплення знань.

 

Учням зачитується характеристика класу неорганічних сполук:

 

Оксиди- це гази, рідини і тверді речовини. Вони складаються з двох хімічних елементів. До цього класу належить найпоширеніша речовина

на Землі.

 

Кислоти-це рідини або тверді речовини. Більшість з них розчинні у воді. Мають задушливий запах.

 

Основи-це тверді кристалічні речовини. Можуть бути їдкі та милкі на дотик. Є розчинні і нерозчинні у воді.

 

 

Завдання. «Чи знаєш, ти?»

 

1. Який оксид найпоширеніший на Землі? (вода -  H2O )

2. Що таке кислоти?

3. Який оксид використовують у будівництві?(пісок - SiO2 )

4. Який колір набуває лакмус у кислому середовищі? ( рожевий)

5. Що таке оксиди?

6. Які кислоти використовують у харчовій промисловості? ( оцтова, лимонна)

7. Яку основу називають «гашене вапно?» (кальцій гідроксид - Ca(OH)2 )         

8. Що таке основи?

9. Яка кислота входить до шлункового соку? (HCl- хлорид натрію)

10. Назвіть приклади основних оксидів. (СaO, Al2O3 , Na2O)                                            

11. Назвіть приклади кислот. ( H2SO4, H3PO4, HNO3)                                             12. Назвіть приклади основ. ( Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH)                                              

 

 

 

На аркуші паперу (А-4) зробити схематичний опис вибраного класу речовин:     І група- Оксиди

                      ІІ група- Кислоти

                      ІІІ група Основи

 

 

У 3 пробірках налиті речовини : №1- оксид, №2-кислота. №3- основа.

За допомогою якої речовини, ми можемо визначити кожну з цих речовин?

( за допомогою індикатора- лакмуса: №1- забарвлення не зміниться,

№2- рожеве, №3- синє.)

 

 

Завдання 1.Серед запропонованих формул виберіть основні та кислотні оксиди.

І група.

Na2 O, FeO, CO2, CO , CaO, MgO.

 

ІІ група.

Li2 O, N2 O5 , Cl2 O7 , BaO, CO2 , NO .

 

ІІІ група.

H2 O, P2 O5 , CaO, Fe2 O3 , CO2, K2 O.

 

Завдання 2. Інтерактивна вправа «Третій зайвий».

І група.

H2S, H3HO4, H2SO4  (безоксигенова кислота)

 

ІІ група.

HNO3, H2CO3, Al(OH)3 ( основа)

 

ІІІ група.

HF, H2SiO3, HNO3 (двохосновна кислота)

 

Завдання 3. Установіть відповідність між назвами речовин та їх формулами.

І група.

А. Нітроген (ІУ) оксид                 1. Na2O

Б. Алюміній гідроксид                2.HCl

В. Хлоридна кислота                   3.NO2

Г. Натрій оксид                             4.N2O3

                                                         5.Al(OH)3

ІІ група.

А. Карбон (ІУ) оксид                    1.SiO2

Б. Натрій гідроксид                      2.HNO3

В. Азотна кислота                         3.CO

Г. Силіцій оксид                            4. NaOH

                                                          5.CO2

 

 

 

 

ІІІ група.

А. Ферум (ІІІ) оксид                         1.FeO

Б. Фосфор (У) оксид                        2.Cu(OH)2

В. Купрум (ІІ) гідроксид                  3.H3PO4

Г. Ортофосфатна кислота               4.P2O5

                                                              5.Fe2O3

 

 

 

Завдання 4. Хрестики – нулики. Розпізнай оксиди.

 

Ігрупа.                                                               ІІ група.

HCl

HgO

S

K2S

Cl2O7

H2SiO3

SO2

Na2O

CO2

 

Fe

HCl

H2O

Cu2O

SiO2

BaO

NaBr

Mg

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ група.

 

Al2O3

CuSO4

H2

Fe2O3

H2O

HCl

CaO

KNO3

FeO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5.  Заверши логічний ряд…

І група.

 H2SO4, HNO3…….. 

 

ІІ група.

H2O, Na2O………

 

ІІІ група.

NaOH, Cu(OH)2.........

 

 

 

Випереджувальні завдання учнів.

Застосування оксидів, кислот, основ у житті людини (повідомлення учнів)

 

 

 

 

Створення учнями проекту.

Прикріплення вивчених оксидів, кислот, основ, їх використання на проект.

 

 

 

ІY. Рефлексія (учні відповідають на поставлені запитання).

  • Чи можемо ми стверджувати, що досягли мети уроку?
  • Для чого на ваш погляд, нам потрібні знання про оксиди, кислоти, основи?
  • Де практично ми  можемо використати набуті знання?

 

 

 

Y. Домашнє завдання.

Повторити  назви, склад та класифікацію основних класів неорганічних сполук, їх застосування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки для створення проекту

 

Цікаво знати:

 

1. Яка кислота розїдає скло?  (флуоридна – HF).

2. Яку кислоту містить шлунковий сік? (хлоридну – HCl).

3. Які кислоти входять до  «царської горілки»?

(хлорид на +азотна, 3:1 – цей розчин може розчинити навіть золото і платину).

4. Яку кислоту (тверду за звичайних умов) додають до напоїв для надання їм кислого смаку? (ортофосфатну – H3PO4, регулятор кислотності в газованих напоях  Е-338).

5. Яку кислоту широко використовують у побуті?

(оцтову і лимонну).

6. Яку кислоту називають «крижаною»? (100% оцтову кислоту, кристали якої нагадують лід).

7. H2SO4 – містить автомобільний акумулятор. Її називають хлібом хімічної промисловості – без неї неможливе виробництво кислот, солей, добрив, барвників.

8. H2CO3 – входить до складу природних мінеральних вод (Боржомі, Миргородська, Трускавецька).

9. Al(OH)3 – використовують у терапії. Основа входить до складу лікарських препаратів, які використовують для зниження кислотності та зменшення печії.

10. Mg(OH)2використовують як харчову добавку Е-528, для очищення стічних водойм, застосовують, як компонент зубної пасти, як послаблюючий засіб при запорах.

 

 

 

 

Косметико-оздоровчий комплекс оксидів

 

Хімічна формула і назва оксидів

Форма використання

Косметико-оздоровча дія

CO2карбон (ІY) оксид

Газ – вуглекислі ванни, «сухий лід»-кріотерапія, кріомасаж

Для лікування захворювань шкіри, серцево-судинної системи.

TiO2 – титан  оксид

Fe2O3 – ферум  оксид

ZnOцинк оксид

Cr2O3хром оксид

 

Пігменти у складі пудри, скрабів, тональних кремів

Видалення змертвілих клітин, поліпшення зовнішнього вигляду шкіри, маскування дефектів.

 

 

Лікувальний комплекс оксидів

 

Хімічна формула і назва оксидів

Фармацевтичний засіб

Застосування

TiO2титан оксид

Зубні пасти «Blend-a-med», «Lacalut Sensitive».

Багатофункціональна паста та паста для чутливих зубів.

HgO – меркурій оксид

«Мазь ртутна жовта», «Мазь Лара»-(отруйні!). Відпускаються за рецептом лікаря.

Лікування гнійничкових захворювань шкіри.

ZnO – цинк оксид

 

«Лінімент оксиду цинку», «Паста Теймурова», «Гальманін».

Вяжуча, підсушуюча дія.

CO2карбон (ІY) оксид

Шипучі форми «Аспірину», «Мукалтину», газовані мінеральні води.

Полегшує засвоєння препаратів, має тонізуючий ефект.

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс оксидів екологічної інспекції

 

Хімічна формула і назва оксидів

Причина появи у повітрі

Негативний вплив

Заходи безпеки

CO2карбон (ІY) оксид

Розкладання органічних рештків, виділення океану, спалювання палива.

Парниковий ефект

Зелені насадження, енергозбереження, законодавчі акти.

CO – карбон (ІІ) оксид

Розкладання органічних рештків,

промислові процеси, автомобільні викиди, тютюнопаління.

Кисневе голодування організму внаслідок звязування гемоглобіну крові.

Енергозбереження, контроль за СО, обмеження тютюнопаління.

NOx – нітроген оксиди

Блискавка, автомобільні викиди, спалювання сміття, промислові процеси.

Смог, захворювання органів дихання, зменшення середньої тривалості життя.

Система очищення викидів автомобілів, промислових викидів, законодавчі акти.

SO2 – сульфур оксид

Вулканічні гази, бактерії, спалювання викопного палива, промислові процеси.

Те саме.

Те саме.

 

 

 

 

 

Золочівський районний методичний кабінет

 

 

 

 

 

 

Урок – семінар.

 Основні класи неорганічних сполук,

їх застосування

Хімія 8 клас

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

вчитель хімії

вищої кваліфікаційної категорії

Ясеновецького НВК

Мудрак Л.Л.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
2175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку