10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку з історії України для 5-го класу на тему «Праця і господарство: колись і сьогодні»

Про матеріал

Тема. Праця і господарство: колись і сьогодні

Мета: сформувати в учнів початкове уявлення про господарство т економіку; ознайомити з основними видами занять людини в різні часи; пояснити особливості натурального господарства; характеризувати товарно-грошові відносини; розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, вміння висловлювати власну думку; виховувати працелюбність та зацікавленість до минулого свого народу.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку

з історії України

для 5-го класу

на тему

«Праця і господарство: колись і сьогодні»

 

 

 

 

 

Підготувала

учитель історії та правознавства

Комунального закладу

«Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зміївської районної ради

Харківської області»

Вистороп Тетяна Василівна

 

 

2018

Тема. Праця і господарство: колись і сьогодні

Мета: сформувати в учнів початкове уявлення про господарство т економіку; ознайомити з основними видами занять людини в різні часи; пояснити особливості натурального господарства; характеризувати товарно-грошові відносини; розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, вміння висловлювати власну думку; виховувати працелюбність та зацікавленість до минулого свого народу.

Обладнання: підручник,

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

 1. Організаційний момент.
 2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку.
 1. Ребус.
 • Розгадайте ребус.

E:\Работа\Підготовка до уроків історії\5 клас\Праця і господарство колись сьогодні\Рисунок1.png  (Праця)

 1. Робота з цитатами.
 • Прочитайте вислови відомих людей про працю?

Усе, що робиш, треба робити добре.

 Ф.Бекон

Життя нічого не дає без праці.

Горацій

Лінощі роблять будь-яку справу важкою, а працелюбність – легкою.

Б.Франклін

 • Поясніть, як ви їх розумієте.
 • Що об’єднує ці вислови? Як їх автори говорять про працю?
 • Що ви розумієте під словом праця? Як ви до неї ставитеся?
 • А чи відрізняються, на вашу думку, заняття сучасної людини від занять найперших людей? Чим саме?
 • Сьогодні ми з вами познайомимося з найпершими видами праці, що виникали за первісних часів, та дізнаємося, як воно змінилося.
 1. Вивчення нового матеріалу.
 1. Робота з картою України.
 • Розгляньте карту України.
 • Опишіть її географічне положення та природні ресурси.
 • Які ґрунти переважають на території України?
 • Як ви гадаєте, де переважно селилися перші люди на території України? Чому саме там?
 • А де, на вашу думку, знаходилися найбільш сприятливі місця для заселення на території України?
 • Розгляньте карту атласу «Найдавніше минуле України». Де знаходилися найдавніші поселення та стоянки? (Біля річок)
 • Що їх там приваблювало?
 1. Розповідь учителя.
 • Як ви гадаєте, чим харчувалися найдавніші люди? Як вони здобували собі їжу?

Такий вид господарства називався привласнюючим.

Господа́рство привла́снююче — перша в історії форма господарювання, коли люди споживали готові продукти природи: впольовували диких тварин, збирали їстівні рослини та плоди, рибалили.

Саме для того, щоб здобувати собі їжу та воду, первісні люди силилися поблизу водойм та лісів. Пізніше людина від полювання і збиральництва перейшла до відтворювального господарства, тобто почала розводити тварин (рогата худоба, коні, подекуди дикі свині) та почала вирощувати рослини замість того, щоб шукати їх. Виникла й одержала поширення практика розведення тварин і культивування рослин. З рослин це полба, пшениця, ячмінь, сочевиця, тобто ті рослини, які вимагали винайдення певних навичок готування, щоб бути вживаними до їжі. Першими продуктивними домашніми тваринами були вівця й коза, велика рогата худоба була приручена згодом. Так відбувся перехід від привласнюю чого господарства до відтворюючого, а потім і до натурального.

Господа́рство відтво́рююче — спосіб життя, який ґрунтується на землеробстві та скотарстві. У цьому випадку люди вже споживають продукти, створені власне ними: хліб, вирощені овочі та фрукти, м'ясо та молоко свійської худоби.

Натура́льне господа́рство — тип господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу.

 1. Робота з текстом підручника (с. 101).
 • Опрацюйте текст підручника. Виконайте завдання.
 1. Доберіть кілька іменників, прикметників, дієслів, які б розкривали зміст прочитаного.
 2. Дайте відповіді на запитання.
 • Як виглядало житло селян за часів Київської держави?
 • Чим займалися селяни? Що вони вирощували?
 1. Робота з літературним джерелом.
 • Прочитайте фрагмент з вірша Т.Г. Шевченка

Садок вишневий коло хати, 
Хрущі над вишнями гудуть, 
Плугатарі з плугами йдуть, 
Співають ідучи дівчата, 
А матері вечерять ждуть.

 • Про які заняття українського селянства можемо дізнатися з твору? (садівництво, землеробство)
 • Що ще вирощували в українських садах?
 1. Розповідь учителя.

У середині 19 століття для українських земель, що перебували у складі Австро-Угорщини та Російської імперії, була характерна панщина. Потреби населення у продуктах харчування та сировині для промисловості росли, а малоефективна праця кріпаків не здатна була їх задовольнити, оскільки кріпаки не були зацікавлені у результаті своєї роботи. Загострились соціальні суперечності між селянством та земельними власниками. Врешті решт кріпацтво було скасовано: у Австро-Угорщині – 1848 р., в Російській імперії – 1861 р. Селянська реформа 1861 р. в Росії також помітно прискорила процес ринкової трансформації суспільства. Протягом кількох пореформених десятиріч у Росії, а в її складі — і в Україні, утвердилися нові, капіталістичні відносини.

Капіталі́зм — суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку.

Основою ринкових відносин першочергово були приватні землеволодіння. Втягуючись у ринкові відносини, поміщики починали використовувати більш досконалу техніку та досягнення агрономії. В поміщицьких землеволодіннях все частіше використовувалася вільнонаймана праця, адже працівники, що отримують заробітну плату більше зацікавлені у результатах та ефективності своєї роботи. З’являється таке поняття, як економіка. 

Економіка – комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

У промисловості становлення капіталістичних відносин проходило набагато інтенсивніше. Протягом 60—80-х  рр. ХІХ ст. в основному завершився промисловий переворот, внаслідок якого відбувся перехід від заснованої на ручній праці мануфактури до великого машинного виробництва.

Мануфакту́ра — форма промислового виробництва, що характеризується поділом праці між найманими працівниками та використанням ручної праці. 

 1. Узагальнення та систематизація знань учнів.
 1. Робота з візуальними джерелами.
 • Розгляньте зображення та розмістіть їх у відповідні колонки.

Привласнююче господарство

Відтворювальне господарство

Капіталістичне господарство

А, В, Г

Б, Д, Є

Е, Ж

А) E:\Работа\Підготовка до уроків історії\5 клас\Праця і господарство колись сьогодні\prehbist.jpg   Б) E:\Работа\Підготовка до уроків історії\5 клас\Праця і господарство колись сьогодні\patriarxat.jpg   В) E:\Работа\Підготовка до уроків історії\5 клас\Праця і господарство колись сьогодні\1-17.jpg   Г) Картинки по запросу охота рисунок

Д) Картинки по запросу куриная ферма    Е) Похожее изображение     Є) Картинки по запросу комбайн в поле    Ж) Картинки по запросу завод мороженого

 1. Порівняйте поняття.
 • Привласнююче та відтворювальне господарство.
 • Капіталістичне та натуральне господарство.
 1. Доповніть речення.
 • Перші жителі України полюбляли селитися…
 • Найдавніші поселенці займалися…
 • Першими прирученими тваринами були…
 • Капіталістичне господарство – це…
 • Капіталістичне господарство почало розвиватися після скасування…
 • Кріпаки були не зацікавлені у ефективності своєї праці тому що…
 • Мануфактура – це…
 1. Підсумки уроку.
 1. Вправа «Рефлексія».

Доповніть речення.

Я запам’ятав…

Мені не зрозуміло…

Мене зацікавило…

Я хочу більше дізнатися про….

 1. Домашнє завдання.
 1. Вивчити конспект уроку.
 2. Підготувати 3 – 5 запитань до теми.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Макушенко Яна Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Микраар Йов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ковтуновська Галина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
27 червня 2018
Переглядів
4872
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку