Математика 6 клас: "Множення звичайних дробів. Розв'язування задач і вправ та життєвий шлях педагога В.О. Сухомлинського."

Про матеріал

Девіз уроку «Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру в безмежні сили людського розуму . Вона виховує волю, характер». (В.О. Сухомлинський)

Конспект уроку, на якому учні зможуть продемонструвати свої уміння застосовувати знання про дроби під час розв'язування задач і вправ та ознайомитися з життєвим шляхом українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Завданням уроку є вчитися розв'язувати рівняння, задачі, вправи.

Перегляд файлу

УРОК МАТЕМАТИКИ. 6 клас

Тема: Множення звичайних дробів. Розв′язування задач і вправ та життєвий шлях українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

Мета: закріпити навички знаходження добутку звичайних дробів, розвивати кмітливість, інтерес до математичних знань, виховувати культуру мислення, наполегливість, патріотизм.

Очікувані результати: Учні повинні формулювати властивості множення та вміти розв’язувати вправи, що передбачають застосування властивостей множення для спрощення виразів і обчислення їх значень.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів.

Епіграф уроку:

Дати дітям радість праці,

Радість успіху в навчанні,

Пробудити в їх серцях відчуття гордості,

власної гідності – це перша заповідь виховання

В.О.Сухомлинський

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

 Учитель: Доброго дня! А зараз один одному посміхніться. Це означає, що ви бажаєте один одному добра. Сьогодні у нас незвичайний урок математики. Ми з вами такі схожі і такі різні! Ми різні, бо особистості, ми схожі, бо одна в нас мета – вчитися, більше дізнатися про звичайні дроби, навчитися розв’язувати різні задачі. Нехай девізом на уроці будуть слова «Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру в безмежні сили людського розуму . Вона виховує волю, характер».  (В.О. Сухомлинський)

Нехай цей урок математики стане тим уроком, на якому ви зможете продемонструвати свої уміння застосовувати знання про дроби під час розв’язування задач і вправ. Тема уроку « Розв′язування вправ і задач на множення дробів». Завданням уроку є вчитися розв’язувати рівняння і задачі, вправи. Будьте активними, наполегливими, кмітливими.

 II. Перевірка домашнього завдання

Учитель відповідає на запитання учнів. Вибірково перевіряє виконання домашнього завдання в зошитах.

  III.  Актуалізація опорних знань

 Гра « Мікрофон»

- Сформулюйте правило множення дробів.

- Як знайти дріб від числа?

- Як знайти відсотки від числа?

- Які закони множення використовуємо при множенні дробів? Для чого ми їх використовуємо?

 IY.  Мотивація навчальної діяльності 

 Учитель: Але сьогоднішній урок незвичайний. Ми його присвятимо українському педагогу, нашому земляку, 100-річчя від дня народження якого ми відзначаємо цього  року. Про кого піде мова ми дізнаємось, коли розв’яжемо кросворд.

Діти розв’язують кросворд. (додаток1)

Отже, сьогодні буде йти мова про Василя Олександровича Сухомлинського, українського педагога, письменника, заслуженого вчителя УРСР, кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента Академії педагогічних наук РРФСР; члена-кореспондента Академії педагогічних наук СРСР.

 Девізом його життя були слова « Любов до дітей». Він писав: «Що було найголовнішим у моєму житті? Не роздумуючи, відповідаю: Любов до дітей».

 Народився Василь Олександрович Сухомлинський в селі Василівці (тепер Кіровоградська область) в бідній селянській сім’ї. Тут минули його дитинство й юність. Він вчився в рідному селі у школі.

Y.  Розв′язування вправ і задач.

 Учитель:1) Дату народження В.О.Сухомлинського ми зараз дізнаємось, коли розв’яжемо вправи

Розв’язування вправ.

а) 6 ∙ 4= 28                  б) ∙ 9 = 9

в) ∙63 = 18                      г)1 ∙15 = 19

Учитель: Отже це –28 вересня 1918 року

Учитель: 2) Скільки класів Василь Олександрович закінчив у рідному селі, ми дізнаємось, коли розв’яжемо рівняння.

1 + ( х + 1 ) = 10

х + 1 = 10 - 1

 х= 8 - 1

 х = 7

Учитель: Ціла частина кореня рівняння – це час навчання у школі.

Отже. Василь закінчив семирічку.

Влітку 1933 року мати провела молодшого сина Василя до Кременчука. Спочатку Василь Сухомлинський вчився в медичному технікумі, але незабаром пішов звідти, вступив на робочий факультет, достроково закінчив його і був прийнятий до педагогічного інституту.

У скільки років він став вчителем, розпочав свій педагогічний стаж, нам дасть відповідь розв′язок такої вправи.

3) Знайти від 22  учні розв’язують.

[22∙* =17]

Учитель:Отже, це було в 17 років.

З 1935 р. починається педагогічний шлях В.О.Сухомлинського. У 17 років він став вчителем заочної школи недалеко від рідного села. Перевівся до Полтавського педагогічного інституту заочником і закінчив його в 1938 році. Закінчивши інститут, Сухомлинський повертається в рідні місця і працює викладачем української мови і літератури в Онуфріївській середній школі.

У 1941 році під час Другої світової війни добровольцем йде на фронт. У січні 1942 року Сухомлинський був важко поранений, довго лікувався і вже не зміг повернутися до військової служби. У червні 1942 року його призначили директором сільської середньої школи, де він працював до березня 1944 року. 9 лютого 1943 року подав заяву про вступ до ВКП(б). Як тільки рідні місця були звільнені, він повернувся на Батьківщину і став завідувачем районного відділу народної освіти. Проте вже в 1947 році Сухомлинський просився назад до школи. У 1948 році Сухомлинський стає директором Павлиської середньої школи і працює на цій посаді 23 роки (до кінця життя). В 1948 році це була звичайна, пересічна школа. 23 роки стали найпліднішим періодом його науково — практичної та літературно—публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості.

4) Він був кандидатом педагогічних наук (1955), член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР(1957); член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР (1968). В яких роках йому було присвоєні ці знання?

Ми дамо відповідь на ці запитання, якщо розв’яжемо такі вправи – самостійна робота

Знайти значення виразу: а) * 1725 + 920 =[1955];

б) * 1872 + 501 =[1957];

в) * 136  + 1166   =[1968];

 

Учитель: Василь Сухоминський написав 48 монографій, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок для дітей. Твори В. Сухомлинського видані 53-а мовами світу, загальним тиражем майже 15 млн. примірників. Книга «Серце віддаю дітям» витримала 54 видання. Країни, де видавали твори В.Сухомлинського: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Чувашія. А також: Англія, Болгарія, Іспанія, Китай, Монголія, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехословаччина, Югославія, Японія.

5) На скільки мов світу перекладена книга Василя Сухомлинського «Серце віддаю дітям», ми дізнаємось, розв’язавши рівняння

х:( 2 + 8 ) =

Учитель: відповідь на 30 мов світу.

Василь Олександрович ставив і розв’язував проблему формування в молоді національного і естетичного світобачення. Про один із шляхів успішного розв’язання цієї проблеми він писав, що у душі дітей мають увійти кращі народні традиції і стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам’яті, без історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував, що мудрість є найважливішою прикметою людини. У його працях часто знаходимо вислови «мудра людська любов», «мудрість жити», «гідність — це мудрість тримати себе в руках». Педагог цілеспрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через красу природи. Для Сухомлинського формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури — основне завдання гуманістичного виховання. А сприйняття й осмислення прекрасного — основа естетичної культури, без якої почуття лишаються глухими до всього високого й благородного. Книга «Серце віддаю дітям» мала привселюдне зізнання і підтверджене трудами і щоденними діяннями великого вчителя. Він писав: «Що було найголовнішим у моєму житті? Не роздумуючи, відповідаю: Любов до дітей».

6) У квітні він закінчив роботу «Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості» — доповідь для захисту докторської дисертації за сукупністю робіт, яку він не встиг захистити через смерть.

У якому році педагога не стало. Зараз ми визначимо, коли це відбулося, розв’язавши задачу.

Задача. Споживач використав електроенергії на суму 2462,5 грн. Він же оплатив 20% всієї вартості. Скільки ще гривень йому потрібно оплатити?

[ 20% = =

 2462,5 ∙ = 492,5

2462,5 – 492,5 = 1970]

Учитель: Отже, 2 вересня 1970 року Василь Олександрович Сухомлинський помер.

YI. Підсумок уроку

-  Що нового ви дізнались на уроці?

- Які враження від уроку?

Учитель виставляє бали найактивнішим учням.

YII. Домашнє завдання

YIIІ. Рефлексія
Похвали себе 
Чи з’явилося почуття самоповаги від твоєї роботи на уроці? За що тебе можна похвалити? Похвали себе.

Додаткові задачі

В світі, який нас оточує тисячі задач. Ці задачі придумав народ, вони живуть в народній творчості як цікаві задачі – загадки. Наприклад, Василь Сухомлинський пропонував дітям такі задачки – загадки (в книзі «Серце віддаю дітям»): задачу-загадку про вовка, козу і капусту; задачу “Соколи і дуби”, “На пасовищі”, “Скільки гусей”, “Голови і ноги” та багато інших задач. (Додаток 2)

 

 

Додаток 1

Кросворд

1.С

і

м

 

2.У

с

т

и

н

і

в

к        а

3.с

м

і

Х

 

4.О

д

и

н

 

5.М

і

с

я

ц

ь

 

6.Л

і

т

р

 

7.т

р

И

 

8.о

д

и

Н

 

9.С

і

м

 

10.л

і

н

Ь

 

11.К

и

ї

в

 

12.ч

о

т

И

р

и

 

13.т

р

е

т

і

Й

 

 1. НСД (14; 21)
 2. Селище, в якому живемо і навчаємося.
 3. Позитивна емоція.
 4. НСД взаємно простих чисел.
 5. Сім днів, одним словом.
 6. Одиниця об’єму.
 7. НСД (6; 9)
 8. Найменше натуральне число.
 9. Просте число від 1 до 10.
 10.       Що заважає вчитися?
 11.       Столиця України.
 12.       Дільник числа 16.
 13.       Перший, другий, який наступний?

                                                                    Так, це В.О.Сухомлинський

Додаток 2

“Тисяча задач із живого задачника”

Скільки було галок і скільки було палок?

Летіли галки і побачили палки. Якщо на кожну палку сяде одна галка, то для однієї галки не вистачить палки. Якщо на кожну палку сяде по дві галки, то одна з палок залишиться без галок. Скільки було галок і скільки було палок? Відповідь: 3 палки, 4 галки

Два автомобілі

Два автомобілі їхали по шосейній дорозі і проїхали 120 км. Скільки кілометрів проїхав кожний автомобіль? Відповідь 120 км

Як це могло трапитись?

Двоє батьків і двоє синів поділили між собою порівну 30 грн., причому кожен одержав по 10 грн. Як це могло трапитись?

Відповідь: було три особи батько, син і внук.

Який знак поставити?

Який знак треба поставити між записаними цифрами 2 і 3, щоб мати число більше за 2, але менше за 3? Відповідь: кому.

Чому він такий потворний?

Один учень писав про себе: «...Пальців у мене двадцять п'ять на одній руці, стільки ж на другій, на ногах десять...» Чому він такий потворний? Відповідь:учень після слова «двадцять» не поставив дві крапки.

Швачка

Швачка має кусок сукна 18 м і щодня відрізає по 3 м. На який день вона відріже останній раз?  Відповідь: на п’ятий.

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Розробки уроків
Додано
27 березня 2018
Переглядів
523
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку