Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з української мови "Словотвір.Орфографія. Змінювання та творення слів"

Про матеріал

Конспект уроку містить матеріали, які розкриють поняття про твірне слово як базу для утворення іншого слова;

Допоможуть:

 • -повторити та поглибити вивчене про змінювання й творення слів;
 • -сформувати вміння розрізняти спільнокореневі слова і форми слів;
 • -розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно;
 • -логічне мислення, творчу уяву та здібності, мовленнєві навички;
 • -збагачувати словниковий запас учнів;
 • -виховувати інтерес до української мов, пошану до культурної спадщини українського народу.
Перегляд файлу

Тема уроку: Словотвір. Орфографія.Змінювання і творення слів.

Мета уроку:

-    дати поняття про твірне слово як базу для утворення іншого слова;

 • повторити та поглибити вивчене про змінювання й творення слів;
 • сформувати вміння розрізняти спільнокореневі слова і форми слів;
 • розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно;
 • логічне мислення, творчу уяву та здібності, мовленнєві навички;
 • збагачувати словниковий запас учнів;
 • виховувати інтерес до української мов, пошану до культурної  спадщини українського народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:  лексикологія, орфографія.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку:комбінований.

Обладнання:підручник, картки із завданнями, Тлумачний словник, національні символи: рушник, хліб і сіль, калина.

Хід уроку

Треба берегти , як зіницю ока,

безцінну культурну спадщину нашого народу

О.Гончар

І. Організаційний момент(СЛАЙД 1)

Встаньте, діти, підведіться,

Один одному всміхніться,

 До уроку підготуйтесь

І активно всі працюйте.

- Доброго дня, діти! ! Сьогодні урок проведу у вас я –Городинська Галина Василівна.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку.

       - Діти, а з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок?

-  А щоб досягти успіху, вам необхідно взяти із собою уважність, наполегливість, творчість, терпіння. (СЛАЙД 2)

- Згодні мати усе це на уроці для плідної роботи?

А оцінюватися ваша робота буде за допомогою смайликів.

У добрий час, друзі!

 Наші помічники з вами ручка і зошит. Розгорніть його і запишіть число, класна робота.

 • Прошу звернути увагу на слова, що записані на дошці. Це своєрідний епіграф нашого уроку: «Треба берегти , як зіницю ока, безцінну культурну спадщину нашого народу» (О.Гончар)
 • Спробуйте пояснити, до чого закликає український письменник.
 • Зверніть увагу на стіл.(На столі лежить вишитий рушник, хліб і сіль, калина)
 • Що знаходиться на столі? Як назвати одним словом? Вірно, це – наші національні символи.
 • Давайте за тлумачним словником визначимо лексичне значення слова символ. (Символ – умовне позначення якогось предмета, поняття або явища)
 • Як ви вважаєте, у чому полягає символічність хліба на вишитому рушнику?
 • Які ще національні символи ви знаєте? (Калина, верба, хліб на вишитому рушнику – це все наша національна символіка)

 

 • Минають роки та століття, але старі заповіти не поглинув час. Як і в давні роки пишається хліб на вишитому рушнику, щиро вітаючи гостей.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 

 • Для виконання завдання давайте пригадаємо, що таке будова слова?
 •  Що таке словосполучення?
 • Попрацюємо з вами в групах.

1)Робота у групах

1 група –розбір слова символіка за будовою.

2 група ввестислово символіка у словосполучення, зробити синтаксичний розбір словосполучення.

Перевірка роботи.

2)Робота над зв’язним висловлюванням. Робота в парах.

Завдання:

 • Прочитайте текст, доберіть заголовок. Визначте тему та основну думку висловлювання.
 • Вставте пропущені букви, поясніть орфограми.
 • Випишіть із тексту спільнокореневі слова та форми одного і того ж слова.

                                        _______________

Хліб і рушник – одвічнілюдс…кі символи. Хліб – сіль на вишитому рушникові були високою ознакою гостин…ості українського народу. Кожному, хто пр…ходив з чистими пом…слами, підносили цю давню слов…янс..ку с…ятиню. Цей звичай пройшов віки.Тож свято б…р…жімо духовні традиції наших дідів.

Перевірка роботи

3)Спостереження над матеріалом

 • За допомогою якої значущої частини слова утворилися форми слів? (рушник, рушникові)(СЛАЙД 4)
 • За допомогою якої значущої частини слова утворилися спільнокореневі слова? (святиня, свято)(СЛАЙД 5)

(Діти роблять висновок про словотворчі та формотворчі властивості морфем)

 1. Пошукова робота. Робота в групах.
 2. Виписати у дві колонки спільнокореневі слова та форми слова. (СЛАЙД 6)

1 група- Верба, вербний, вербу, вербі, верболози.

2 група - Калина, калину, калини, калинонька, калиновий.

Перевірка (СЛАЙД 7)

 

 1. Проблемне питання
 • Які у вас виникають асоціації, якщо чуєте термін «словотвір»?

(Вивішую на дошку слово СЛОВОТВІР , а учні записують до нього слова.

 

Твірна основа     Споріднені

Основа

 

 

           Твірне слово

 

 

 

Префікс     Суфікс     Однокореневі

Тема уроку: «Словотвір. Орфографія. Змінювання і творення слів»

Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ «Словотвір. Орфографія»

 • СЛАЙД 8 «СЛОВОТВІР»
 • Він пов'язаний із розділом «ОРФОГРАФІЯ».
 • А що означає термін «ОРФОГРАФІЯ». СЛАЙД 9

 

Що ви чекаєте від сьогоднішнього уроку? Метод «Мікрофон».

Тож продовжуємо працювати.

 

 • Дослідження – спостереження.  СЛАЙД 10, Порівняйте подані парами слова. Поміркуйте, яке зі слів кожної пари виникло раніше, а яке утворено від нього. Яке з них, на вашу думку, називають похідним? Чому?

Земля – земляний, ходити – заходити, день – денний

 • Розрізняємо непохідні та похідні слова. СЛАЙД 11

 

 • А зараз ми виконаємо Вправу з ключем. (СЛАЙД 12)

Випишіть послідовно слова у дві колонки: 1) непохідні; 2) похідні. Виділені слова розберіть за будовою.

День, осінній, нога, співак, ікра,парк, перехід, ракета, кінотеатр,океан.

 

КЛЮЧ. Підкресліть у словах першої колонки першу букву. Якщо завдання виконано пра­вильно, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки, на березі якої стоїть пам’ятник Т. Шевченку.

 

ПеревіркаСЛАЙД 13

 

 • Давайте порозгадуємо загадки і виконаємо

Завдання: використовуючи суфікси та префікси, утворити від слів відгадок нові слова.

Хвалить його кожен,

Любить його кожен,

І дня ми прожить

Без нього не можем. (Хліб)

 

Вона – душа у кожній хаті,

Живе тоді, коли вогонь палає.

На хліб із нею ми багаті,

Теплом вона нас зігріває. (Піч)

 

 

Фізкультхвилинка

Встаньте,діти, посміхніться,

Землі нашій уклоніться

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться,

Вліво, вправо нахиліться,

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

 

 • Робота з пам’яткою.

Завдання: самостійне опрацювання пам’ятки . Обговорення опрацьованого матеріалу.

 1. Яке слово називається твірним?
 2. Чи може утворене слово стати основою для творення нового слова?
 3. Якезначеннямаєпроцессловотворення?

 

СЛАЙД 14. « Твірне слово»

СЛАЙД 15 « Твірна основа»

Слайд 16 «Зауваж»

         -  Додаванняслів до асоціативного куща.

        - Робота на дошці

Завдання: давайте запишемо слова парами і віднайдемотвірне та похідне слово.Позначте,  за допомогоюякихзначущихчастинутворилисянові слова.

Традиція, традиційний; скарбниця, скарб; безнаціональний, національний; мудрість, мудрий; народ, народний.

Творчезавдання:використавши по одному слову з кожної пари, складітьреченнявідповіднодо теми «Національніукраїнськісимволи»

СЛАЙД  17(зображеннясимволів)

 ІV. Рефлексія. Підсумок уроку.

 - Ми сьогодні згадали багато символів. Одним із національних символів є вінок. Я пропоную вам створити вінок із квіточок, які лежать перед вами, але кольори квітки несуть певне смислове значення.

Червона квітка – мені було цікаво на уроці,

синя – я дізнався багато чого нового,

жовта – я запам’ятав, що таке словотвір.

Мені сподобалося працювати з вами, тому я дякую вам за роботу і прикріплюю до цього віночка і свою квіточку.

Тепер ви оберіть квітку того кольору, що вам на уроці найбільше імпонувало.

V. Оголошення оцінок, коментар.

VІ. Домашнє завдання: повторити про твірне слово та твірну основу, дібрати приклади

 

ПАМЯТКА

Твірне слово – це слово, від якого утворилося нове (похідне) слово.

Мудрий + пре    премудрий

Вітер + ець    вітерець

Від одного слова може утворюватися чимало слів.

Наприклад: мудрий – премудрий, немудрий, мудрість, мудрець, по – мудрому тощо.

Кожне з утворених слів також може стати основою для утворення інших слів:

Мудрувати → мудрування    мудрований

Творення нових слів від тих, які в мові вже існують, є найважливішим засобом збагачення словникового складу мови.

 

 

 

 

docx
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
977
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку