конспект веб-квесту "Творчий шлях Михайла Грушевського" для 10-11 класів.

Про матеріал

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків. До таких велетнів української національної культури належить наш герой — визначний історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор української науки, громадсько-політичний і державний діяч, засновник Української Народної Республіки. Саме з його творчою спадщиною пов'язані ідеї відродження української культури і науки, історичної свідомості й національної гідності народу. Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати творчість цієї непересічної особистості.

Перегляд файлу

 

 

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Жовківської РДА

Жовківська загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступенів

 

 

 

 

 «Життєвий і творчий шлях Михайла Грушевського»

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "грушевський"

 

Автор: вчитель історії Скрипка М.С.

 

 

 

м. Жовква 2017

ЗМІСТ

 1.     Анотація ………………………………………………………………….…. 4
 2.     Методична скриня…….……….......................................................................5
 3.     Урок веб-квесту………………………………………………………….…...7
 •        Додаток 1…………………………………………………………………......17
 1.     Список використаної літератури……………………………………….. 15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Активне використання сучасними навчальними закладами Інтернет-технологій, телекомунікаційних засобів сприяють упровадженню нових форм і методів навчання. Випускник по завершенню школи повинен мати не лише певний обсяг знань, а й уміння збирати, аналізувати й обробляти інформацію. Проектна методика дозволяє вирішувати ці завдання. Для досягнення комунікативної  мети ми обрали урок Веб-Квест.

  Веб-квестце проблемне завдання  з елементами рольової  гри,  для виконання  якого використовуються інформаційні  ресурси  Інтернет. Така форма роботи сприяє розвитку критичного мислення, аналізу, синтезу й оцінки інформації, в результаті учні вдосконалюють уміння використовувати отримані знання з практичною метою. Центральне завдання: на час проведення уроку кабінет перетворюється у конференц-зал  учні об'єднуються у групи від  3-х осіб: «Державотворці», «Літературознавці», «Психологи», «Політики», «Історики».

Етапи роботи над проектом: визначити тему та педагогічну мету; вигадати завдання; обрати форму виконання завдань; скласти систему оцінювання; знайти джерела інформації; обрати шаблон квеста; оформити веб-сторінку квеста.

Критерії оцінювання за кожне завдання: робота без ілюстрацій 6-7 балів, робота з ілюстраціями 7-8 балів, проект з ілюстраціями і власними узагальненнями та висновками  9-10 .

 Урок на тему: Життєвий і творчий шлях Михайла Грушевського» розроблено до 150-річчя від дня народження видатного історика, громадського і політичного діяча України, засновника Української Народної Республіки та її першого президента.

У ході проведення уроку залучено інноваційні технології: комп’ютер, програмне забезпечення для демонстрації відео, що покращують сприйняття інформації про життя та творчий шлях Михайла Грушевського,  допомагають поринути в епоху, в якій жив і творив історичний діяч.

 

 

 

 

 

 

 

Методична скриня

Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу.

Мета веб-квеста: визначити естетичне та мистецьке навантаження, поглибити знання про музичну культуру українського народу.

Веб-квест може бути використаний як завдання для самостійної роботи учнів 10-11 класів з предметів «Українська література» та «Історія України».

Методичні завдання квеста: активізувати пізнавальну діяльність учнів; розвивати їх творчі здібності; виховувати любов та повагу до видатних постатей історії краю та їхньої спадщини.

Результат веб-квеста може бути поданий у вигляді слайд-шоу, презентації, що супроводжується усною доповіддю. Робота над квестом формує механізм командної взаємодії, сприяє формуванню інформаційної культури учня; розвиває творче мислення і дослідницькі навички; сприяє вихованню національно свідомих громадян України через зацікавлення учнів історією, наукою та культурою власного народу.

Мета веб-квеста: ознайомити з невідомими сторінками життєвого шляху символу українського державотворення та будівничого нації через призму вивчення його творчого доробку у різних сферах життя.

 •        ДЕРЖАВОТВОРЦІ мають володіти навичками пошуку інформації в Інтернеті, працювати з графічними та текстовими редакторами, вміти аналізувати та компонувати інформацію, досконало знати зміст твору.
 •        ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІ мають володіти вміннями аналізувати і поєднувати інформацію з різних джерел, знати основні літературні твори М. Грушевського.
 •        ПСИХОЛОГИ – повинні володіти вміннями визначати чинники впливу на поведінку та формування світогляду історичного діяча, складати асоціативний портрет.
 •        ПОЛІТИКИ – мають навички роботи з історичними документами, архівними фотографіями тощо.
 •        ІСТОРИКИ мають володіти навичками пошуку мультимедійної інформації, вміти створювати слайд-шоу,  повинні мати художні здібності та гарний смак.

ВЕБ-КВЕСТ  суттєво відрізняється від звичайного пошуку інформації, полягає у:

 •              виявленні проблеми;
 •              пошуку інформації з даної проблеми в мережі Інтернет;
 •              шляхи вирішення проблеми учні знаходять, об‘єднуючись  у групи.

  Робота над веб-квестом розвиває вміння порівнювати, аналізувати, класифікувати, мислити абстрактно. Учні не просто збирають інформацію, але й трансформують її, щоб виконати завдання. Як результат: підвищується мотивація, діти краще, виконуючи завдання,  сприймають матеріал, ефективність навчального процесу підвищується. Змінюється і роль учителя на уроці. Він становиться консультантом, наставником, старшим партнером.

Початковий етап (командний)

 •              Учні знайомляться з матеріалами аналогічних проектів.
 •              Розділяють ролі в команді. Всі члени повинні допомагати один одному у роботі з комп'ютерними програмами.

Рольовий етап (індивідуальний)

Індивідуальна робота в команді на загальний результат.

Учасники одночасно виконують завдання у відповідності з ролями:

 1.               пошук інформації;
 2.               розробка структури звіту;
 3.               створення матеріалів для звіту;
 4.               доопрацювання матеріалів для звіту.

Заключний (командний)

1)Команда працює разом під керівництвом вчителя.

 1.               Формулюються висновки.
 2.               Проводиться конкурс робіт та їх оцінювання.
 3.               Результати робіт можуть розміщуватися в Інтернеті.

ВИДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВЕБ-КВЕСТІВ:

http://wiki.ciit.zp.ua/wikiimg/1/1d/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_29.10.2013.jpg

 • Переказ – демонстрація  розуміння теми на основі подання  матеріалів з різних  джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.
 • Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі заданих умов.
 • Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості.
 • Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел.
 • Творче завдання – творча робота у певному жанрі – створення пєси, віршів, пісень, відеороликів.
 • Аналітичне завдання – пошук і систематизація інформації.
 • Досягнення консенсусу – вироблення рішення з проблемного питання.
 • Журналістське розслідування – об'єктивний  виклад інформації (розподіл думок і фактів).
 • https://sites.google.com/site/kvesturok/rol-6-arhitektor

 

Предмет: історія України.

Тема уроку: Життєвий і творчий шлях Михайла Грушевського.

Мета:

навчальна: вчити учнів аналізувати життєвий і творчий шлях історичного діяча, розкрити місце батька історії в суспільно-політичних процесах початку ХХ ст., визначити роль Михайла кого у зростанні національної свідомості в Галичині та сформувати уявлення про Вербицького як батька, пароха та люблячого чоловіка.

розвивальна: розвивати вміння аргументувати власне розуміння життєвих кроків політика; вдосконалювати вміння  користуватися комп’ютером та роботою в мережі Інтернет.

виховна: виховувати патріотизм, любов до своєї Батьківщини; формувати повагу до національних символів держави.

Результат: створення презентацій, відеороликів, буклетів на обрану тему: «Шляхами Михайло Грушевського у Львові», «Обличчя української історії», «Будівничий української державності» тощо.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь, урок – Веб-квест.  

Методи, прийоми роботи: наочні методи (ілюстрація, демонстрація); словесні (бесіда, розповідь-пояснення); перегляд відеороликів, робота з візуальними та історичними джерелами.

Обладнання: комп’ютер, програмне забезпечення для демонстрації відео, слайд-шоу, мультимедійний проектор, портрет Грушевського, архівні світлини, історичні документи тощо.

 Міжпредметні зв’язки: історія, українська література.

 

Епіграф 

 

Результат пошуку зображень за запитом "Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна"Хід уроку:

І. Організаційний момент (1 хв.)

ІІ. Оголошення теми і мети уроку (1 хв.)

Вчитель. У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків. До таких велетнів української національної культури належить наш герой — визначний історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор української науки, громадсько-політичний і державний діяч, засновник Української Народної Республіки. Саме з його творчою спадщиною пов'язані ідеї відродження української культури і науки, історичної свідомості й національної гідності народу. Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати творчість цієї непересічної особистості.

Про нього Іван Крип’якевич писав: «Він обіймав своїм оком і обгортав своїми дужими раменами всю нашу землю, тішився, коли їй сонце світило, й болів її ранами, а як рани творилися на його очах, старався їх загоювати.»

Результат пошуку зображень за запитом "грушевський"Результат пошуку зображень за запитом "грушевський центральна рада"Результат пошуку зображень за запитом "50 томів україна русі"

Сьогодні в нашій державі на його честь названі вулиці, йому присвячені пам’ятники(у Львові на проспекті Шевченка), навіть 50-ти гривнева купюра теж пов’язана з ним. Здогадалися про кого мова?

 (Учні вгадують ім’я – Михайло Грушевський).

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

Сьогодні розглянемо життєвий і творчий шлях визначного українського історика і політика Михайла Грушевського. У цьому році 17(29) вересня виповнюється 150 років із дня народження будівничого нації. Щоб краще зрозуміти епоху, середовище, в якому жив і творив «батько історії» ми поділимося на 5 груп: «Держвавотворці», «Політики», «Архівісти», «Психологи», «Історики». Кожна група отримає відповідне завдання.

 ІV. Актуалізація опорних знань (3 хв.)

2. метод «Асоціативний кущ»

Вчитель. Використовуючи вислови відомих людей про Грушевського, створіть асоціативний портрет історичного діяча.


 

Олександр Петрович Оглоблин

Любомир-Роман Іванович Винар

 

Вчитель. Відомий історик Ярослав Дашкевич згадує:

Ярослав Романович Дашкевич

 

V. Засвоєння нових знань ( 20 хв.)

 

 Створення асоціативного портрета М. Грушевського

Бесіда :

 •   Якою ж особистістю був Михайло Грушевський?
 •   Яким було його життя? 
 •   Які риси характеру сформувалися під впливом життєвих обставин?
 •   Яким постає історичний діяч у словах відомих людей?
 •   Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Грушевський – будівничий української державності та світоч нації?

Чи знайоме вам поняття «державність»? Надаємо слово «державотворцям».

 

Завдання для групи «державотвотворці»:

 1.  Дати визначення поняття «державність». (1 бал).
 2. Назвати основні історичні періоди державотворення. (2 бали).
 3.  Написати невелике есе (1 ст.) на тему «Совість державності» (3 бали).
 4. Визначити успіхи та прорахунки державотворчої концепції М. Грушевського на прикладі діяльності Центральної Ради та записати у формі таблиці. Розпочати роботу над презентацією «Будівничий української державності».(6 балів)

Ресурси:  

 

Завдання для групи «Психологи»

 1. Визначте яку роль у житті Грушевського відіграв Володимир Антонович? (1бал).
 2. Визначте місце Львова у формуванні світогляду науковця? (робота над презентацією «Шляхами Грушевського у Львові») (2бали).
 3. Який вплив мала родина на становлення особистості М.Грушевського? Наведіть приклади (3 бали).
 4. Складіть психологічний портрет Михайла Грушевського як люблячого батька та чоловіка. Розкрийте трагізм життя родини Грушевських. Висловіть власні судження щодо причин переслідування родини вченого та до яких наслідків це призвело? (варто переглянути фільм про Катерину Грушевську. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lT7e0XNBnfE ) (6 балів).

Свої висновки оформіть у вигляді асоціативних малюнків або схем і відішліть на електронну скриньку вчителя.                                                   

Ресурси:

 

Завдання для групи  «політики»

 

 1. Коли Михайло Грушевський розпочав свою політичну діяльність. (1 бал)
 2. Назвіть головні політичні погляди Грушевського під час української революції 1917-1921 рр.? (2 бали).
 3. Висловіть свою думку щодо твердження «Історик не політик? Грушевський розбудив країну... і приспав» у формі есе (1 ст.) (3 бали).
 4.     Спробуйте дати відповідь на запитання «Михайло Грушевський – батько нації, герой чи зрадник, невдаха і саботажник». Наведіть приклади ваших аргументів. (завдання виконуємо у формі таблиці, можливе обговорення, дискусія).( 6 балів)

Ресурси:

 • http://www.radyvyliv.info/tragichne-rusofilstvo-mixajla-grushevskogo.html
 • http://studcon.org/politychni-poglyady-m-grushevskogo
 • https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/09/29/57143/

 

Завдання для групи «Літературознавці»

1)  Назвіть перший літературний твір науковця? (1 бал).

2)  Охарактеризуйте літературну спадщину М. Грушевського. (2 бали).

3) Напишіть невеликий художній твір «Любов Грушевського» (про дружину вченого Марію Вояковську і їхні стосунки) (3 бали).

4) Порівняйте життєвий  та творчий шлях двох славетних синів: І. Франка і М. Грушевського (подати у формі презентації) (6 балів).

Ресурси:

 • http://history.org.ua/JournALL/journal/2006/5/3.pdf
 • http://shron.chtyvo.org.ua/Burlaka_Halyna/Literaturna_spadschyna_M_Hrushevskoho_v_konteksti_ukrainskoi_literatury.pdf
 • http://www.m-hrushevsky.name/uk/Studies/PysmSpadMHrushevskogo.html

 

Завдання для групи «Історики»

 1. Назвіть найвідоміший історичний твір Михайла Грушевського (1 бал).

    

 1. Які суспільно-історичні обставини  формували творчий характер та світогляд  вченого? (2 бали).
 2.  Знайдіть в інтернеті текст 4 універсалів Центральної Ради та зробіть порівняльний аналіз у формі таблиці (3 бали).
 3. За результатами роботи створіть звіт у формі презентації «Михайло Грушевський: основоположник історичної науки». (6 балів). 

 

Ресурси:

 • http://www.history.vn.ua/article1/gxgt8.html
 • http://litopys.org.ua/hrushrus/iur11002.htm
 • http://gska2.rada.gov.ua/site/const/

Вчитель: Виконані роботи представники груп надсилають на електронну скриньку вчителя.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу (8  хв.)

 

 1.     «Асоціативний кущ»

Ознайомтеся з особливостями життєвого шляху Михайла Грушевського на прикладі ресурсу (libgal.com/Content/.../_____________.doc).

Доповніть асоціативний кущ.

 

     Результат пошуку зображень за запитом "грушевський"

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Сенкан». При потребі можна користуватись мережею Інтернет.

Орієнтовні відповіді:

1)Михайло Грушевський                          1) Михайло Грушевський

2)Політичний, історичний                         2) освічений, незалежний

3)утворив, очолював, написав                3) досліджував, емігрував, писав

4)Батько історичної науки                       4) голова НТШ

5) Іван Франко                                           5) Історія України-Русі

 

VII. Систематизація й узагальнення знань (5 хв.)

Підсумок вчителя М. С. Грушевськии жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у самій гущі життя, серед людей і для людей. Він був особистістю, яка не лише мала високі ідейні переконання, а й звичайні людські риси характеру, емоції і пристрасті, честолюбні амбіції, симпатії й антипатії, душевні потрясіння, певні слабкості й болючі помилки. А ще він був людиною своєї епохи — часів гострих соціальних суперечностей і жорстокого національного гніту з боку імперської влади стосовно українського народу і його еліти, до нього особисто як одного з найпомітніших її представників. змагання українського народу до свободи і незалежності.

Активна політично – громадська діяльність цієї постаті була взірцем як для сучасників, так і для наступних поколінь. Політик, який спочатку боровся за автономію України, а згодом за цілковиту незалежність. Відстоював проведення земельної реформи та був прибічником розвитку дрібного та середнього землеволодіння. Він був політиком та науковцем, який вважав, що просвітницький та культурний розвиток повинен стати підґрунтям для формування, для утворення розвиненої держави, де українофільство буде тісно пов’язане з соціальним захистом населення. Його ідеї, як і ідеї багатьох українців ХХ століття не стали реальністю. Але залишились яскравим прикладом для наступних поколінь.

 «Таблиця Елвермана» Зміст проблеми формулюється таким чином, щоб можна було відповісти на запитання як позитивно, так і негативно. Кількість аргументів та контраргументів повинна бути однаковою).

Так

Проблема

Ні

 

Висловіть свою точку зору стосовно доцільності називати Грушевського «батьком української історії».

 

 

                                         

VIII. Рефлексія (3 хв.)

Вчитель  За допомогою прийому «Мікрофон» учні відповідають на питання за схемою на уроці я...

 • C:\Users\Юзер\Desktop\рис 02-03 Експериментальна робота.gif дізнався...
 • зрозумів...                                                   
 •  навчився...
 •  найбільший мій успіх - це...
 • найбільші труднощі я відчув...
 • я змінив своє ставлення до...
 •  на наступному уроці я хочу...

ІХ. Домашнє завдання (2 хв.)

І - ІІ рівень. Вивчити основні дати з біографії М. Грушевського. 

ІІІ рівень Завершити  невиконані завдання груп       

ІV рівень. Підготувати творчий проект : «Михайло Грушевський від історії  до політики».                           

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ РЕСУРСІВ

 1.              http://www.history.vn.ua/article1/gxgt8.html
 2.              http://litopys.org.ua/hrushrus/iur11002.htm
 3.              http://gska2.rada.gov.ua/site/const/
 4.              http://history.org.ua/JournALL/journal/2006/5/3.pdf
 5.              http://shron.chtyvo.org.ua/Burlaka_Halyna/Literaturna_spadschyna_M_Hrushevskoho_v_konteksti_ukrainskoi_literatury.pdf
 6.              http://www.m-hrushevsky.name/uk/Studies/PysmSpadMHrushevskogo.html
 7.              http://ifreestore.net/1525/90/
 8.              http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2007/69-56-22.pdf
 9.    
 10.         http://referat-ok.com.ua/istoriya-ukrajini/prichini-porazki-ta-uroki-ukrajinskoji-revolyuciji-1917-1921-rr
 11.         http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Armia/2012_724/19.pdf
 12.         http://www.m-hrushevsky.name/uk/BioStudies/1908/PamjatiVAntonovycha.html
 13.         http://photo-lviv.in.ua/14-mists-myhajla-hrushevskoho-u-lvovi/
 14.         http://vuam.org.ua/uk/
 15.         http://photo-lviv.in.ua/kateryna-hrushevska-trahediya-malenkoji-profesorivny/
 16.         https://www.youtube.com/watch?v=j34DuKf5E6s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кожемякіна Ольга Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
11 січня 2018
Переглядів
4580
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку