Урок-презентація "Узагальнюючий урок з теми: «Початок української революції (1917 — квітень 1918 р.)»

Про матеріал

Систематизація і узагальнення знань з теми "Українська революція", рзгляд історичних подій та явищ в конкретних історичних обставинах. Закріплення навичок аналізу і зіставлення історичного матеріалу.

Перегляд файлу

Узагальнюючий урок з теми: «Початок української революції

(1917 — квітень 1918 р.)» (Слайд 1)

Тип уроку: урок  узагальнення і систематизації  знань.

Мета (Слайд 2)

 • систематизувати і узагальнити знання учнів з даної теми.
 • Закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, вміння розглядати історичні події та явища в конкретних історичних обставинах.
 • Виховувати в учнів почуття патріотизму, інтересу і поваги до історичного минулого своєї держави.

Форма проведення: індивідуальна, робота в групах.

Метод проведення: розповідь, бесіда, повідомлення, оглядова, презентація, перегляд док. фільму «Українська революція»

Обладнання: підручник «Історія України» авт. О.Реєнт, О.Малій, портрети М.Грушевський, С.Петлюра, В.Винниченко; роздавальний матеріал (Універсали ЦР),  мультимедійне обладнання. 

Основні поняття

 • Українська революція,
 • Центральна Рада,
 • Генеральний Секретаріат,
 • Всеукраїнський військовий з’їзд,
 • Універсали УЦР,
 • Автономія,
 • Суверенітет.

Очікуванні результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • Проаналізувати державотворчу діяльність ЦР;
 • Визначити хронологічну послідовність подій;
 • Сформулювати особисту позицію щодо оцінки державотворчої діяльності  ЦР;
 • Зазначити здобутки і прорахунки  ЦР.

 

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент уроку.

Привітання учнів, гостей.

ІІ. Мотивація навчальних знань. (1 хв.) (Слайд1)

(Учні класу поділені на чотири групи, кожна з яких отримала випереджальне завдання: підготувати презентацію про Універсали ЦР, коротка автобіографія про М.Грушевського)

Ми завершили вивчення теми:  «Українська революція (1917- початок 1918 р.). Цього року наша країна відзначає 100-річчя з дня заснування УЦР. І ми з вами маємо попрацювати з історичними джерелами і дату власну оцінку історичному значенню УЦР, встановити зв’язок між подіями того часу і сьогоденням.

Визначити мету уроку. Запропонувати учням самостійно поставити мету. (Слайд2)

 

Бесіда: (7 хв.)

 1. Коли була утворена ЦР? Хто її очолив? (4 березня 1917)
 2. Що таке Універсал? (державно-політичні акти, грамоти-прокламації, які видавала Українська ЦР для широкого загалу).
 3. Як називався перший уряд? Хто його очолив? Як називається сьогодні уряд України?
 4. Яку посаду обіймав С.Петлюра при Генеральному секретаріаті?
 5. Що ми знаємо про М. Грушевського? Політичний портрет.(Презентує учениця) (Слайди 3-6)

 

ІІІ. Основна частина уроку.

Для того щоб продовжити наш урок хочу проінформувати наших гостей, що для виконання подальших завдань клас був поділений на 2 групи учнів, які готували проект по кожному Універсалу.

1-ша група Презентація проекту (Слайд 7) (4 хв.)

«І Універсал ЦР»

(Дискусія щодо умов І Універсалу. Учні інших груп ставлять запитання 1-й групі)

Робота над документом

10 июня 1917 г. УЦР на II Всеукраинском военном съезде провозгласила свой I Универсал.

«Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори».

Запитання:

 1. Спираючись на уривок  документа, поясніть, у чому полягає  історичне значення цього законодавчого акта. (Декларував проголошення автономії України у складі Росії; визначав, що головним джерелом влади в країні є український народ).
 2. Коли  було проголошено  І Універсал?
 3. Що таке автономія? (право самостійного управління, вирішення державних питань якою-небудь частиною держави, закріплене в загальнодержавній конституції).

 

 

2-га група Презентація проекту (Слайд 8) (4 хв.)

Робота з історичною інформацією

… Центральна Рада сплатила за порозуміння з Тимчасовим урядом невиправдано високу ціну…відмовилась від певної свободи дій. Запевняючи, що вона настроєна рішуче «проти замірів самовільного здійснення автономії України» до скликання Установчих зборів… Центральна Рада віддала російському урядові право затверджувати членів Генерального Секретаріату, яке попередньо належало їй. Одне слово, у політичному розумінні це був крок назад у розвитку Української революції.

Запитання:

 1. Коли відбулося  проголошення  ІІ Універсалу? (липня1917)
 2. Чи поділяєте ви думку, що проголошення ІІ Універсалу «у політичному розумінні це був крок назад у розвитку української революції? (Був певним кроком назад, компромісом із Тимчасовим урядом. Проголошував, що остаточно форму автономії України буде вирішеноУстановчими зборами Росії).
 3. У чому ви вбачаєте прорахунки ЦР?
 4. Які мали наслідки після проголошення ІІ Універсалу?

3-тя група Презентація проекту (Слайди 9, 10,11) (5 хв.)

«ІІІ Універсал ЦР»

Робота  над документом

«Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її щоб вся республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів.

До Установчих зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони і правити надлежить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України.

Отож, оповіщаємо:

До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народної Республіки щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлено по згоді організованої волі народів».

Віднині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення. На території УНР з цього дня установлюється по всіх підприємствах вісім годин праці. Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканності особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах з усіма установами.

Народам великоруському, єврейському, польському та іншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя…

 

Запитання.

 

 1. Які були основні умови ІІІ Універсалу? (Проголосив УНР: Україна не відокремлювалася повністю від Росії, але вся влада належала тільки Центральній Раді та Генеральному Секретаріату)
 2. Назвіть основні положення? (Див. додаток 3) 
 3. Коли була проголошена УНР? (7 листопада1917)

4-та група Презентація проекту (Слайди 12,13,14)

«ІV Універсал ЦР» ( 7хв)

Робота  над документом

Народе України. Твоєю силою,  волею, словом стала на Землі українській вільна
Народня Республіка. Чотири  роки лютої  війни  знесилили  наш  край і людність.  Фабрики товарів не виробляють.  Заводи спиняються.  Залізниці розхитані. Гроші в ціні падають.  Хліба зменьшується.  Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі Збори в  приписаний  нашим попереднім Універсалом. А тим часом петроградське правительство  народніх  комісарів, щоб  привернути  під  свою  владу  вільну  Українську  Республіку, оповістило війну Україні і насилає на  наші  землі  своє  військо, красногвардійців-большевиків. Але для  того,  щоб  ні руське правительство,  ні яке инше не ставили Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для того, щоб  вести  свій  край  до  ладу,  творчої  роботи,  до  кріплення революції  та  волі  нашої,  ми,   Українська   Центральна   Рада, оповіщаємо всіх громадян України: Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого   незалежною,  вільною,  суверенною  державою  українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та инші,  ми хочемо жити в згоді й приязні, але
ні  одна  з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть в  ній  буде належати тільки народові України,  іменем якого,  поки зберуться Українські Установчі Збори,  будемо правити ми,  Українська  Центральна Рада,  представництво робочого народу, селян, робітників і салдатів, та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів.

 

 

 

Запитання.

 1. Коли було проголошено ІV Універсал (9  січня1918)
 2. Яке мав історичне значення ІV Універсал? (Це було історичне рішення Ради, яке свідчило про остаточний розрив з імперським центром. Керівництво і більшість членів УЦР нарешті перейшли на позиції самостійників. Народ закликали до захисту своєї держави. Та цей важливий юридичний акт було проголошено надто пізно, коли кульмінаційний момент українського національного руху вже був пройдений. Захистити Київ Універсал не допоміг. Ідея самостійності України жила в головах кращих представників українського народу).
 3. Назвіть причини проголошення ІV Універсалу. (Втрата надій на створення демократичної федеративної Росії; загроза захоплення більшовиками України; необхідність відмежуватися від більшовиків для ведення мирних переговорів з іншими державами).

 

 1. Назвіть основні положення ІV Універсалу УЦР. (УНР проголошувалася цілком незалежною, вільною, суверенною державою;  підтвердження основних демократичних прав і свобод, проголошених у III Універсалі;  ГС перейменовано на Раду Народних Міністрів; ухвалення програми соціально-економічних реформ; заклик до громадян УНР відчайдушно боротися з більшовиками).

 

IV. Систематизація набутих знань.

Завдання. (Вгадай яку подію описано) (Слайд 15) (5 хв.)

 1. Виступ «самостійників» (Слайд 15)
 2. Вірш П.Тичини «На Аскольдовій могилі» Кому присвячений? З якою подією пов’язано? (Слайд 16)
 3. Тимчасова інструкція. (Слайд 17)
 4. Четвертий Універсал. Проголошення незалежності. (Слайд 18)
 5. Перший Універсал. Проголошення автономії. (Слайд 19)
 6. Ультиматум до ЦР. (Слайд 20)

Запитання до 1 групи.

1.Яке мала значення ЦР для України? (1 хв.)

Значення Центральної Ради для України

- Формування Української державності.

- Визначення політико-економічних відносин в українському суспільстві. - Центральна Рада - перший офіційний уряд, що представляв інтереси українського народу.

Запитання до 2 групи. (1 хв.)

2. Назвіть здобутки ЦР.

Запитання до 3  групи. (1 хв.)

3. Назвіть  прорахунки УЦР

  «Здобутки і прорахунки Української Центральної Ради в період 1917- квітня 1918 рр.» (Слайд 21, 22)

ЗДОБУТКИ

 

ПРОРАХУНКИ

 • проголошення Української Народної Республіки (УНР) як рівноправної частини Російської федерації;
 • проголошення землі як  власності народу яка має до нього перейти без викупу;
 • введення 8-годинного робочого дня;
 • скасування смертної кари;
 • проголошення демократичних прав і свобод;
 • проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою; 
 • визнання прав українського народу на власну державу, культуру, мову;
 • визначення права національних меншин на автономію;
 • рівноправні відносини з усіма сусідніми державами;
 • результатом початку мирних переговорів стало визнання з боку європейських країн УНР як незалежної держави;
 • УНР була першою державою яка вийшла із Першої світової війни ;
 • затвердження державного герба - тризуба;
 • запровадження нового стилю літочислення;
 • запровадження гривні;
 • прийняття закону про громадянство;
 • 29.04.1918 р. прийнято Конституцію УНР. Президентом обрано М. Грушевського. 
 • небажання ЦР створити регулярну українську армію, вважаючи що її створення, викличе невдоволення Росії і як наслідок призведе до війни;
 • Рада недооцінила можливості більшовиків;
 • Рада не розв'язувала аграрне питання;
 • прихильність УЦР до соціалістичних ідей ( бажання побудувати соціалістичне суспільство, проголосити загальнодержавну власність );
 • відсутність політичного досвіду, нездатність керівників УЦР налагодити систему державного управління ( створити державний апарат, систему органів влади );
 • втрата УЦР соціальної опори, втома і зневіра населення, прагнення "сильної руки";
 • неспроможність УЦР виконувати зобов'язання з постачання до Німеччини продовольства, що призвело до втручання німецького командування у внутрішні справи УНР

 

ВИСНОВКИ:  (1 хв.)

Центральна рада мала як здобутки, так і прорахунки. Проте вона мала свої заслуги перед українським народом. Протягом свого нетривалого існування вона пробудила його від рабської покори, підняла на національно-визвольну боротьбу за відродження державності, створила суверенну УНР. До втрати УЦР соціальної опори, призвело те, що була відсутність політичного досвіду керівників УЦР, та нездатність керівників налагодити систему державного управління. Завершити цей висновок можна фразою, що була сказана М. С. Грушевським: “У своїй діяльності Центральна Рада завжди мала єдиний критерій, єдиний компас — це інтереси трудящих мас. І Які б не були помилки і невдачі наші, співробітники Центральної Ради можуть із вдоволенням оглянутися на пройдену путь і сказати словами поета: «Ми не лукавили з тобою, ми чесно йшли; у нас нема зерна неправди за собою…»”

 

V. Перегляд  документального фільму «Українська революція» (4 хв.)

VI. Підсумок уроку. (1 хв.)

Повернутися до мети уроку. Провести опитування.

Давайте з вами повернімось до нашої мети уроку. (Слайд 2)

Сьогодні на уроці ми систематизували і узагальнили знання  з вивченої теми, розглянули  історичні події та явища в конкретних історичних обставинах.

 

Висновок. (Слайд 23) (2 хв.)

Роки української революції та громадянської війни 1918–1921 рр. були визначальними для українського народу на шляху до національного самовизначення. У ці роки на території України проходили знакові битви, та політичні протистояння інших держав (найбільшою мірою Росії), що справили неабиякий вплив на формування політичних здібностей серед української інтелігенції, підняли свідомість українського селянства.

Помилки та прорахунки революції загартували інтелігенцію, її чисельність невпинно росла, українське селянство стало свідомим. Велику роль в подальшому розвитку української політичної боротьби відіграв досвід державотворення, що спонукав нові покоління до спроб розбудови власної держави та здобуття незалежності.

 

 

VII. Оцінювання. (1 хв.)

VIII. Домашнє завдання. Підготуватись до к.р. (Слайд 11) (1 хв.)

 

Додаток 1

Основные положения I Универсала:

 • требование предоставить Украине автономию в рамках демократической и федеративной России;
 • избрание на основе всеобщего прямого тайного голосования Украинского Учредительного собрания;
 • УЦР провозглашала себя выразителем всенародной воли и брала на себя в этой связи всю полноту политической ответственности;
 • Универсал призвал украинских граждан к согласию и взаимопониманию с демократическими силами других наций;
 • в Универсале содержалось требование устранения на местах отдельных лиц и организаций, которые «враждебно относились к идее украинской независимости», но не насильственными методами, а путем их переизбрания;
 •  провозглашалась необходимость создания украинской казны за счет организации сбора налогов с населения;
 •  содержался призыв к населению создавать органы власти на местах, которые бы находились в ведении УЦР;
 •  осуждалась политика Временного правительства на переговорах с представителями УЦР.

Временное правительство осудило I Универсал УЦР как документ «преступный и сепаратистский». В конце июня в Киев прибыла из Петрограда делегация Временного правительства. Через несколько дней переговоров ей удалось заставить УЦР пойти на компромисс и отказаться от некоторых положений I Универсала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Временное правительство не решилось на расправу с Центральной Радой, a выслало в Киев полномочную делегацию в составе министров И. Церетели, А. Керенского, М. Терещенко. Переговоры завершились компромиссом, который был зафиксирован в специальной правительственной декларации и II Универсале Центральной Рады. УЦР обязывалась предоставить представителям неукраинской революционной демократии место в парламенте, что способствовало бы превращению ее из национального органа в территориально-национальный.

II Универсал был объявлен 3 июля 1917 г. Он зафиксировал последствия договоренностей между УЦР и Временным правительством: последнее признавало УЦР и Генеральный секретариат как краевой орган Украины, но Генеральный секретариат становился органом центрального правительства. Со своей стороны, УЦР признавала Всероссийское учредительное собрание, а до их созыва обязалась не делать самовольных шагов к осуществлению автономии Украины.

Основные положения II Универсала:

 • Украинская Центральная Рада должна пополниться представителями от других народов, живущих в Украине;
 •  Центральный Совет образует Генеральный секретариат, состав которого утверждает Временное правительство;
 • Украинская Центральная Рада начинает разработку закона  об автономическом устройстве Украины, который должен быть утвержден Всероссийским Учредительным собранием. До утверждения этого закона, УЦР обязуется не ставить вопрос о предоставлении автономии Украине;
 •  Украинская Центральная Рада назначает своих представителей для работы при военном министре Временного правительства, генеральном штабе и Верховном главнокомандующем, на которых возлагалась непосредственная организация украинских военных частей;
 •  формирования украинского войска осуществляется под контролем Временного правительства.

В дальнейшем отношения между УЦР и Временным правительством определились уходом правительства от достигнутых в Киеве договоренностей, значительным сужением прерогатив Генерального секретариата на территории, где распространялась его деятельность. Выданная 4(17) августа 1917 г. Временным правительством «Временная инструкция Генеральному секретариату Временного правительства» вызвала определенный политический кризис в Центральной Раде. He решившись отбросить те небольшие легальные возможности переизбрания власти в Украине, которые давала правительственная «Инструкция», УЦР в результате потеряла контроль за стихийным и интенсивным развитием революционных настроений масс. В последние месяцы существования Временного правительства в отношениях Центральной Рады с ним сохранялась неопределенность.

Додаток 3

Основні положення ІІІ Універсалу

 

 • Проголошення Української Народної Республіки (УНР ) у складі федеративної Росії.

• УЦР— вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат — вищий виконавчий органи УНР до скликання Установчих зборів України.

• Включення до УНР земель, де більшість населення складали українці: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму), у майбутньому — приєднання шляхом переговорів інших українських етнічних територій.

• Скасування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетні, церковні та інші землі нетрудових господарств.

 • Уведення 8-годинного робочого дня; встановлення державного контролю над виробництвом.
 • Проголошення демократичних свобод: свободи слова, друку, віросповідань,

зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи й помешкання та інше.

• Визнання права національних меншин на національно-територіальну автономію.

 

 

Додаток 4

1. (9  січня1918)

2.  Історичне значення ІV Універсалу. (Це було історичне рішення Ради, яке свідчило про остаточний розрив з імперським центром. Керівництво і більшість членів УЦР нарешті перейшли на позиції самостійників. Народ закликали до захисту своєї держави. Та цей важливий юридичний акт було проголошено надто пізно, коли кульмінаційний момент українського національного руху вже був пройдений. Захистити Київ Універсал не допоміг. Ідея самостійності України жила в головах кращих представників українського народу).

3.Причини проголошення ІV Універсалу. (Втрата надій на створення демократичної федеративної Росії; загроза захоплення більшовиками України; необхідність відмежуватися від більшовиків для ведення мирних переговорів з іншими державами).

4.Основні положення ІV Універсалу УЦР. (УНР проголошувалася цілком незалежною, вільною, суверенною державою;  підтвердження основних демократичних прав і свобод, проголошених у III Універсалі;  ГС перейменовано на Раду Народних Міністрів; ухвалення програми соціально-економічних реформ, до весняних робіт мала бути аграрна реформа;  заклик до громадян УНР відчайдушно боротися з більшовиками).

1-ша група Презентація проекту (Слайд 7)

«І Універсал ЦР»

(Дискусія щодо умов І Універсалу. Учні інших груп ставлять запитання 1-й групі)

Робота над документом

10 июня 1917 г. УЦР на II Всеукраинском военном съезде провозгласила свой I Универсал.

«Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори».

Запитання: по І Універсалу

 1. Спираючись на уривок  документа, поясніть, у чому полягає  історичне значення цього законодавчого акта. (Декларував проголошення автономії України у складі Росії; визначав, що головним джерелом влади в країні є український народ).
 2. Коли  було проголошено  І Універсал?
 3. Що таке автономія? (право самостійного управління, вирішення державних питань якою-небудь частиною держави, закріплене в загальнодержавній конституції).

______________________________________________________________

 

2-га група Презентація проекту (Слайд 8)

Робота з історичною інформацією

… Центральна Рада сплатила за порозуміння з Тимчасовим урядом невиправдано високу ціну…відмовилась від певної свободи дій. Запевняючи, що вона настроєна рішуче «проти замірів самовільного здійснення автономії України» до скликання Установчих зборів… Центральна Рада віддала російському урядові право затверджувати членів Генерального Секретаріату, яке попередньо належало їй. Одне слово, у політичному розумінні це був крок назад у розвитку Української революції.

Запитання: по ІІ Універсалу

 1. Коли відбулося  проголошення  ІІ Універсалу? (3 липня1917)
 2. Чи поділяєте ви думку, що проголошення ІІ Універсалу «у політичному розумінні це був крок назад у розвитку української революції? (Був певним кроком назад, компромісом із Тимчасовим урядом. Проголошував, що остаточно форму автономії України буде вирішеноУстановчими зборами Росії).
 3. У чому ви вбачаєте прорахунки ЦР?
 4. Які мали наслідки після проголошення ІІ Універсалу?

 

3-тя група Презентація проекту (Слайди 9,10,11)

«ІІІ Універсал ЦР»

Робота  над документом

(Слайд 9)

«Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її щоб вся республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів.

До Установчих зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони і правити надлежить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України.

Отож, оповіщаємо:

До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму).

(Слайд 10)

Остаточне визначення границь Української Народної Республіки щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлено по згоді організованої волі народів».

Віднині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення. На території УНР з цього дня установлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.

(Слайд 11)

Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканності особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах з усіма установами.

Народам великоруському, єврейському, польському та іншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-та група Презентація проекту (Слайди 12,13,14)

«ІV Універсал ЦР»

Робота  над документом

(Слайд 12)

Народе України. Твоєю силою,  волею, словом стала на Землі українській вільна
Народня Республіка. Чотири  роки лютої  війни  знесилили  наш  край і людність.  Фабрики товарів не виробляють.  Заводи спиняються.  Залізниці розхитані. Гроші в ціні падають.  Хліба зменьшується.  Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі Збори в  приписаний  нашим попереднім Універсалом.

(Слайд 13)

А тим часом петроградське правительство  народніх  комісарів, щоб  привернути  під  свою  владу  вільну  Українську  Республіку, оповістило війну Україні і насилає на  наші  землі  своє  військо, красногвардійців-большевиків. Але для  того,  щоб  ні руське правительство,  ні яке інше не ставили Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для того, щоб  вести  свій  край  до  ладу,  творчої  роботи,  до  кріплення революції  та  волі  нашої,  ми,   Українська   Центральна   Рада, оповіщаємо всіх громадян України:

(Слайд14)

Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого   незалежною,  вільною,  суверенною  державою  українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то: Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші,  ми хочемо жити в згоді й приязні, але
ні  одна  з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть в  ній  буде належати тільки народові України,  іменем якого,  поки зберуться Українські Установчі Збори,  будемо правити ми,  Українська  Центральна Рада,  представництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народних Міністрів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«НАЧАЛО УКРАИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917 — АПРЕЛЬ 1918 г.)»ИТОГОВЫЙ УРОК

Номер слайду 2

ЦЕЛЬ УРОКА:систематизировать и обобщить знания по данной теме. Закрепить навыки анализа и сопоставления исторического материала, умение рассматривать исторические события и явления в конкретных исторических обстоятельствах.

Номер слайду 3

М. С. Грушевский. Украинский историк, общественный и политический деятель, революционер. Председатель Украинской ЦР, профессор Львовского университета. Основатель украинской научной историографии. М. Грушевский возводил свой род к казацкому роду Грушей-Грушевских

Номер слайду 4

1917—1918 годы. Грушевский, до революции придерживавшийся либерально-демократических взглядов, признал возможным в новой обстановке полной политической и национальной свободы форсировать национально-политический процесс. Приступил к выполнению кардинальной политической задачи движения — формированию национальной государственности, первоначально в виде национально-территориальной автономии Украины в России, которую впоследствии предполагалось преобразовать в договорную федерацию Михаил Грушевский на военном параде в Киеве зимой 1917 года

Номер слайду 5

После Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде УЦР 7 (20) ноября, по инициативе Грушевского, провозгласила Украинскую Народную Республику. Под руководством Грушевского разрабатывалась Конституция УНР.

Номер слайду 6

1919—1934 годы. В марте 1919 уехал в Австрию, создал в Вене Украинский социологический институт. 1924 году разрешили ему возвратиться на Родину для научной работы. В 1929 году Грушевский был избран действительным членом АН СССР. В 1931 году Грушевский был арестован, обвинён в «контрреволюционной деятельности». В 1934 году выехал на лечение в Кисловодск, где скоропостижно скончался после проведения несложной хирургической операции. Усадьба Грушевского во Львове, в которой он жил до 1914 года, ныне музей Грушевского

Номер слайду 7

ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛ ЦР«Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори. Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори».

Номер слайду 8

ВТОРОЙ УНИВЕРСАЛ ЦР… Центральна Рада сплатила за порозуміння з Тимчасовим урядом невиправдано високу ціну…відмовилась від певної свободи дій. Запевняючи, що вона настроєна рішуче «проти замірів самовільного здійснення автономії України» до скликання Установчих зборів… Центральна Рада віддала російському урядові право затверджувати членів Генерального Секретаріату, яке попередньо належало їй. Одне слово, у політичному розумінні це був крок назад у розвитку Української революції.

Номер слайду 9

ТРЕТИЙ УНИВЕРСАЛ ЦЫ³днині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її… щоб вся республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. До Установчих зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони і правити надлежить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України. Отож, оповіщаємо: До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму).

Номер слайду 10

Остаточне визначення границь Української Народної Республіки щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлено по згоді організованої волі народів». Віднині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення. На території УНР з цього дня установлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.

Номер слайду 11

Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканності особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах з усіма установами. Народам великоруському, єврейському, польському та іншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя…

Номер слайду 12

ЧЕТВЁРТЫЙ УНИВЕРСАЛ ЦРНароде України. Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Народня Республіка. Чотири роки лютої війни знесилили наш край і людність. Фабрики товарів не виробляють. Заводи спиняються. Залізниці розхитані. Гроші в ціні падають. Хліба зменьшується. Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі Збори в приписаний нашим попереднім Універсалом.

Номер слайду 13

А тим часом петроградське правительство народніх комісарів, щоб привернути під свою владу вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі своє військо, красногвардійців-большевиків. Але для того, щоб ні руське правительство, ні яке інше не ставили Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для того, щоб вести свій край до ладу, творчої роботи, до кріплення революції та волі нашої, ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України:

Номер слайду 14

Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то: Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть в ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво робочого народу, селян, робітників і салдатів, та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів.

Номер слайду 15

1. Готовили вооруженное выступление украинских воинских частей, расположенных в Киеве, чтобы заставить Центральную Раду провозгласить независимость Украины. Этот план поддержало около 5 тыс. Украинских воинов, которые объединились во 2-й Украинский полк им. Павла Полуботка. Надеялись на поддержку Центральной Рады, но были недовольны ее нерешительной политикой по защите интересов украинского народа. В ночь с 4 на 5 июля 1917 г. без согласования с Центральной Радой выступили против Временного правительства. Они захватили в Киеве военный штаб, комендатуру, банк и установили охрану у государственных учреждений и важных объектов. УГАДАЙ СОБЫТИЕ ПО ОПИСАНИЮ

Номер слайду 16

На Аскольдовій МогиліПоховали їх —Тридцять мучнів українців,Славних молодих... На Аскольдовій МогиліУкраїнський цвіт —По кривавій по дорозіНам іти у світ. Вмерли в Новім ЗаповітіЗ славою святих. —На Аскольдовій МогиліПоховали їх.

Номер слайду 17

Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську. Генеральний Секретаріат подає список кандидатів на урядові посади, обов'язки яких торкаються пунктів, зазначених в статті 5 справ. Міністр-предсідатель О. Коренський Міністр юстиції Зарудний Петроград, 4 (17) серпня 1917 р.

Номер слайду 18

Народе України. Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Народня Республіка. Тим часом петроградське правительство народніх комісарів, щоб привернути під свою владу вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі своє військо, красногвардійців-большевиків. Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.

Номер слайду 19

Народе Український! Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Ми вислали до Петрограду своїх делегатів , щоб вони представили Російському Тимчасовому Правительству наші домагання: Щоб Російське Правительство прилюдно окремим актом заявило, що воно не стоїть проти національної волі України, проти права нашого народу на ... Щоб Центральне Російське Правительство по всіх справах, що торкаються України, мало при собі нашого комісара по українських справах. Щоб певна частина грошей, які збираються в Центральну казну з нашого народу, була віддана нам, представникам сього народу, на національно-культурні потреби його.

Номер слайду 20

Центральну Раду звинувачено в «нечуваній зраді революції». Перед нею поставлені вимоги:утримувати спільний з Росією фронт, відмовитися від створення окремого Українського фронту.не пропускати через Україну військові частини з фронту на Донщину та інші регіони, де встановилася влада, ворожа більшовицькій Раді народних комісарів Росії. Пропускати більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Олексієм Каледіним. Припинити роззброєння більшовицьких полків та червоногвардійських загонів в Україні. На відповідь давалося 48 годин. У разі відмови Рада народних комісарів Росії вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни проти радянської влади в Росії та України.

Номер слайду 21

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗДОБУТКИ ПРОРАХУНКИпроголошення Української Народної Республіки (УНР) як рівноправної частини Російської федерації;введення 8-годинного робочого дня;скасування смертної кари;проголошення демократичних прав і свобод;проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою; визнання прав українського народу на власну державу, культуру, мову;визначення права національних меншин на автономію;небажання ЦР створити регулярну українську армію, вважаючи що її створення, викличе невдоволення Росії і як наслідок призведе до війни;Рада недооцінила можливості більшовиків;Рада не розв'язувала аграрне питання;відсутність політичного досвіду, нездатність керівників УЦР налагодити систему державного управління ( створити державний апарат, систему органів влади ).

Номер слайду 22

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗДОБУТКИ ПРОРАХУНКИУНР була першою державою яка вийшла із Першої світової війни ;затвердження державного герба - тризуба;запровадження нового стилю літочислення;запровадження гривні;прийняття закону про громадянство;29.04.1918 р. прийнято Конституцію УНР. Президентом обрано М. Грушевського.

Номер слайду 23

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Подготовиться к к. р. Повторить даты, термины, события.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Слубська Наталія Іванівна
  логічно, послідовно, якісно подано матеріал
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
27 січня 2018
Переглядів
3074
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку