КОНСПЕКТИ УРОКІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, МОДУЛЬ "БАСКЕТБОЛ", 9 КЛАС

Про матеріал

Відповідно до вимог Навчальної програми з фізичної культури для 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблені конспекти уроків з баскетболу для 9 класу. Враховані теоретико - методичні знання та ЗФП, орієнтовні навчальні нормативи для учнів основної медичної групи.

Перегляд файлу

Урок № ___                                Тип уроку: вивчення нового матеріалу                               9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Інструктаж з БЖД. Правила гри з баскетболу. Стійки баскетболіста та поєднання різних способів пересувань, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту. Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці. Кидки м’яча у кошик однією рукою з місця. Ведення м’яча на місці.

Завдання уроку:

1.Провести інструктаж з БЖД.

2.Ознайомити з правилами гри з баскетболу.

3.Навчити стійкам баскетболіста та поєднанню різних способів пересувань, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту.

4.Навчити техніці ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці.

5.Навчити техніці виконання кидків м’яча у кошик однією рукою з місця.

6.Навчити техніці ведення м’яча на місці.

7.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення естафет з веденням, передачами та ловінням м’яча.

8.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Правила гри з баскетболу.

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Приймати стійку баскетболіста в залежності

від ігрової ситуації, вести, ловити і передавати

 м’яч двома руками від грудей на місці,

виконувати кидки мяча у кошик

однією рукою з місця.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(17 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з БЖД.

3.Правила гри в баскетбол.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Повороти в русі ліворуч.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Рівномірний біг.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

2 хв.

1,5 хв.

30 с

 

 

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

У

 

Р

 

О

 

К

 

У

 

 

 

(24 хв.)

1.Прискорення до 5 метрів з різних стартових положень за звуковим сигналом

- з упору сидячи;

- з упору сидячи спиною до напрямку бігу;

- з упору лежачи на прямих руках.

2.Стійки баскетболіста - це характерна поза гравця в різноманітних ситуаціях гри. Це таке розташування частин тіла, яке дозволяє ефективно виконувати рухові дії  в залежності від конкретної ігрової ситуації в нападі чи захисті.

Основні вправи:

а). зупинитись в стійці баскетболіста, рухаючись  по майданчику

- кроком;

- бігом

б). виконати серію присідань - зупинитись в стійці баскетболіста;

в) виконати серію згинань і розгинань рук в положенні лежачи, встати - прийняти стійку баскетболіста;

г). пересуваючись бігом вперед, назад, вбік - за сигналом зупинитись в стійці баскетболіста.

3.Пересування в захисті:

- приставним кроком правим і лівим боком в стійці баскетболіста;

- переміщення бігом вперед-назад на 2-3м.

4.Пересування в нападі:

- рівномірний біг,

- біг з прискоренням,

- біг з зупинками;

- біг зі зміною напрямку вправо-вліво.

Основні вправи

а). пересування приставними кроками вздовж шестиметрової лінії правим (лівим)

боком;
б). пересування приставними кроками - два кроки правим боком, два кроки

лівим боком(2-3 рази)

в). пересування приставними кроками в  напрямку руху, який показує рукою вчитель.

г). пересування кроком вперед і назад між шестиметровою і центральною лініями; д).пересування бігом вперед і назад між

шестиметровою і лицьовою  лініями.

5.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

6.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г). зловити м'яч, який летить високо.

д).зловити м'яч, який летить низом.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

 

7.Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці.

8.Ведення м’яча на місці:

- правою (лівою) рукою;

- стоячи на одному коліні;

- сидячи на гімнастичній лаві;

- змінюючи висоту відскоку м’яча.

9.Кидки м’яча у кошик однією рукою з місця.

 

10.Естафети з веденням, передачами та ловінням м’яча.

11. Вимірювання ЧСС за 10с

 

2 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2р.

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5р.

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

4,5 хв.

 

 

 

 

2 хв.

 

 

4 хв.

 

30с

 

Змагальний метод.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

За звуковим сигналом.

 

 

 

 

Виконати 5 присідань.

 

Хлопці – 8 віджимань,

Дівчата – 5 віджимань.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

Пересування - це рухи в різних напрямках ходьбою, приставним кроком

правим і лівим боком, різновидами бігу, стрибками.

Характерною особливістю приставних кроків є чергування одноопорної та двоопорної фази. Фаза польоту відсутня.

Вгору не вистрибувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь і показ вчителя.

 

 

 

 

Самостійно.

 

 

 

 

У парах.

У парах.

У парах. Гравець №1 котить м’яч по підлозі, гравець №2 наздоганяє і ловить його.

У парах. Відстань 3 – 5 метрів.

 

Самостійно.

 

 

 

 

Клас обєднати в команди за кількістю баскетбольних кілець.

Нагадати учням правила естафет.

Фронтально. ЧСС не повинна перевищувати  30ударів за 10 секунд.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Повторити стійку баскетболіста.

Виконувати вистрибування вгору з упору присівши

Х. – 5сх15р

Д. – 5сх10р з відпочинком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                                    Тип уроку: комбінований                                      9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Домедична допомога при травмах (забій, вивих, перелом,розтягнення). Стійки баскетболіста та поєднання різних способів пересувань, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту в тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників. Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці. Кидки м’яча у кошик однією рукою з місця. Ведення м’яча на місці.

Завдання уроку:

1.Ознайомити учнів з домедичною допомогою при травмах (забій, вивих, перелом, розтягнення).

2.Повторити стійки баскетболіста та поєднання різних способів пересувань, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту в тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників .

3.Удосконалювати техніку ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці.

4.Удосконалювати техніку ведення м’яча на місці.

5.Удосконалювати техніку виконання кидків м’яча у кошик однією рукою від плеча з місця.

6.Сприяти розвитку спритності шляхом  навчальної гри в баскетбол.

7.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Як надавати домедичну допомогу при

травмах (забій, розтягнення,

вивих, перелом).

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Приймати стійку баскетболіста в залежності

від ігрової ситуації, вести, ловити і передавати

 м’яч двома руками від грудей на місці,

виконувати кидки у кошик

однією рукою з місця.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Домедична допомога при травмах (забій, вивих, перелом, розтягнення).

Закриті ушкодження — це травматизація тканини і органів, спричинені.
впливом зовнішніх факторів без порушення цілісності шкіри. Причина закритих ушкоджень: удари тупими
предметами, різні види травматизму, надзвичайні стани і стихійні лиха.
Види закритих ушкоджень: струси, здавлювання, удари, розтягнення, розриви,
вивихи, закрити переломи.

При вивиху чи закритому переломі потрібно знерухоміти (іммобілізувати) кінцівку, фіксуючи щонайменше 2 суглоби. Транспортувати постраждалого до лікарні.

3.На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо працювати над технікою ловіння та передачі м’яча двома руками від грудей на місці. Це є базова передача, яка найчастіше застосовується у баскетболі.

4.Інструктаж з БЖД. Застосовуючи цю передачу під час гри, потрібно пам’ятати, що м’яч летить по прямій і з великою швидкістю. Під час ловіння м’яча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної їх постановки можна зазнати травмування.

5.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

6.Повороти в русі ліворуч.

 

7.Різновиди ходьби.

 

8.Рівномірний біг.

 

 

 

9.Комплекс ЗРВ на місці.

10.Стрибки зі скакалкою

 

 

11.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30с

 

 

 

 

 

30с

 

 

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

При забитті, щоб попередити виникнення крововиливу і зменшити біль, треба забезпечити спокій пошкодженої частини тіла, а якщо це кінцівка, то надати їй високе положення. На ушкоджену ділянку необхідно накласти холод. Через 2 – 3 дні – теплу грілку.

При розтягненні зв’язок суглобів необхідно зафіксувати пошкоджений суглоб тугою пов’язкою і прикласти до
пошкодженого місця міхур з льодом чи холодною водою.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

У

 

Р

 

О

 

К

 

У

 

 

 

(26 хв.)

1.Прискорення до 5 метрів з різних стартових положень за звуковим сигналом

- з упору сидячи;

- з упору сидячи спиною до напрямку бігу;

- з упору лежачи на прямих руках.

2.Стійки баскетболіста - це характерна поза гравця в різноманітних ситуаціях гри. Це таке розташування частин тіла, яке дозволяє ефективно виконувати рухові дії  в залежності від конкретної ігрової ситуації в нападі чи захисті.

Основні вправи:

а). зупинитись в стійці баскетболіста, рухаючись  по майданчику

- кроком;

- бігом

б). виконати серію присідань - зупинитись в стійці баскетболіста;

в) виконати серію згинань і розгинань рук в положенні лежачи, встати - прийняти стійку баскетболіста;

г). пересуваючись бігом вперед, назад, вбік - за сигналом зупинитись в стійці баскетболіста.

3.Пересування в захисті:

- приставним кроком правим і лівим боком в стійці баскетболіста;

- переміщення бігом вперед-назад на 2-3м.

4.Пересування в нападі:

- рівномірний біг,

- біг з прискоренням,

- біг з зупинками;

- біг зі зміною напрямку вправо-вліво.

Основні вправи

а). пересування приставними кроками вздовж шестиметрової лінії правим (лівим)

боком;
б). пересування приставними кроками - два кроки правим боком, два кроки

лівим боком(2-3 рази)

в). пересування приставними кроками в  напрямку руху, який показує рукою вчитель.

г). пересування кроком вперед і назад між шестиметровою і центральною лініями; д).пересування бігом вперед і назад між

шестиметровою і лицьовою  лініями.

5.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

6.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г). зловити м'яч, який летить високо.

д).зловити м'яч, який летить низом.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

 

7.Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей на місці.

8.Ведення м’яча на місці:

- правою (лівою) рукою;

- стоячи на одному коліні;

- сидячи на гімнастичній лаві;

- змінюючи висоту відскоку м’яча.

9.Кидки м’яча у кошик однією рукою від плеча з місця.

10.Навчальна гра в баскетбол.

 

11.Вимірювання ЧСС за 10с

2 хв.

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2р.

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5р.

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

3 хв.

 

 

 

 

2 хв.

 

7,5 хв.

 

30с

Змагальний метод.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

За звуковим сигналом.

 

 

 

 

Виконати 5 присідань.

 

Хлопці – 8 віджимань,

Дівчата – 5 віджимань.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

Пересування - це рухи в різних напрямках ходьбою, приставним кроком

правим і лівим боком, різновидами бігу, стрибками.

Характерною особливістю приставних кроків є чергування одноопорної та двоопорної фази. Фаза польоту відсутня.

Вгору не вистрибувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь і показ вчителя.

 

 

 

 

Самостійно.

 

 

 

 

У парах.

У парах.

У парах. Гравець №1 котить м’яч по підлозі, гравець №2 наздоганяє і ловить його.

У парах. Відстань 3 – 5 метрів.

 

Самостійно.

 

 

 

 

Клас обєднати у команди за кількістю щитів.

Нагадати учням правила естафет.

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати вистрибування вгору з упору присівши

Х. – 5сх15р

Д. – 5сх10р з відпочинком.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №_____                                   Тип уроку: вивчення нового матеріалу                          9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку:Правила безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять. Зупинка стрибком. Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча на місці. Ведення м’яча правою, лівою рукою та навперемінно. Кидки мяча у кошик двома руками від голови (Д.), однією рукою зверху з місця (Х.)

Завдання уроку:

1.Ознайомити учнів з правилами безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять.

2.Навчити виконанню зупинки стрибком.

3.Навчити техніці ловіння і передач м’яча однією рукою від плеча на місці.

4.Навчити техніці ведення м’яча правою, лівою руками та навперемінно.

5.Навчити техніці кидків двома руками від голови (Д.), однією рукою зверху з місця (Х.)

6.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри в баскетбол.

7.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Правила безпеки на уроках під

час позаурочних фізкультурних занять.

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

 

Виконувати зупинки стрибком,

ловити і передавати м’яч однією рукою

від плеча з місця, вести м’яча правою,

лівою руками та навперемінно, виконувати

кидки м’яча у кошик двома руками від

голови (Д.) та однією рукою зверху з місця (Х.).

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Під час проведення занять з фізкультури та спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні навчальних закладів користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється. У спортивних залах має бути аптечка (на відкритих спортивних майданчиках - переносна аптечка) з набором медикаментів, перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень. Під час проведення спортивних змагань у навчальному закладі забезпечувати медичне обслуговування. 

3.Інструктаж з БЖД. Застосовуючи передачу м’яча однією рукою від плеча на місці, потрібно пам’ятати, що м’яч летить по прямій і з великою швидкістю. Під час ловіння м’яча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної їх постановки можна зазнати травмування.

4.Вимірювання ЧСС.

 

5.Зміна напрямку заходженням плечем.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Рівномірний біг.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися розуміння і чіткого виконання вправи.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(25 хв.)

1.Прискорення до 10 метрів з різних вихідних положень:

- з упору сидячи;

- з упору сидячи спиною до напрямку бігу;

- з упору лежачи на прямих руках.

2.Зупинка стрибком.

Зупинка стрибком в баскетболі

Зупинку стрибком можна виконувати як з м'ячем, так і без нього.

Після розбігу гравець відштовхується ногою і робить невисокий стрибок по ходу руху. Плечі в польоті відводяться трохи назад. Приземлення здійснюється одночасно на обидві ноги, або спочатку на одну ногу з подальшою постановкою іншої. Тулуб при цьому розвертається в сторону тої ноги, яка стоїть трохи позаду (опорна нога). На неї припадає більша частина ваги тіла. Чим швидше пересувається гравець, тим сильніше згинається при зупинці ноги.

Вправи для навчання:

а). Ходьба. Зупинка стрибком;

б). Біг. Зупинка стрибком;

в) Біг. Зупинка після слухового, зорового сигналу;

г). Зупинка стрибком після ловлі м'яча;

д). Зупинка стрибком після ведення м'яча.

3.Тримання м'яча.

4.Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча на місці.

Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

1.Пояснення і показ.

2.Імітація способу передачі без м'яча.

3.Імітація передачі та ловіння м'яча в парах.

4.Виконання передачі м’яча учнем в парах.

5.Виконання передач в парах, але з кроком вперед.

6.Передачі м'яча в парах з кроком вперед, змінюючи дистанцію і траєкторію польоту м'яча.

7. Передачі з виконанням різноманітних рухових дій (наприклад, після виконання передачі стрибок поштовхом двома ногами з поворотом на 360°, після чого ловіння м'яча від партнера).

8.Передачі м'яча учнями в парах в різних вихідних положень (стоячи, стоячи на колінах, сидячи).

 

 

 

 

 

 

 

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-xwrQoB.png

5.Ведення м’яча правою, лівою руками та навперемінно.

1.Пояснення і показ.

2.Високе ведення на місці по черзі правою і лівою рукою в основній стійці баскетболіста.

3.Низьке ведення в положенні сидячи на стільці або на підлозі, і в стійці нападника на сильно зігнутих ногах.

4.Ведення на місці з різною висотою відскоку.

5.Ведення на місці в паралельній стійці з переводом м'яча з руки на руку перед собою.

6.Ведення на місці з елементами жонглювання:

* чергуючи вихідні положення

– сидячи,

- стоячи в випаді,

- в широкій стійці,

- на одному або на двох колінах,

*з переводом м'яча з руки на руку

- під ногою,

- між ногами,

- за спиною

7. Низьке ведення на місці з поворотом навколо своєї осі, правою рукою – проти годинникової стрілки, лівою – за годинниковою стрілкою.

6.Кидки мяча в кошик двома руками від голови (Д.), однією рукою зверху з місця (Х.)

7.Навчальна гра в баскетбол.

8.Вимірювання ЧСС за 10с

2 хв.

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

1 хв.

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

15р

 

15р

 

10р

 

 

10р

 

 

 

 

3сх10р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

 

5,5 хв.

30с

Змагальний метод.

 

 

 

 

Пояснення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Самостійно.

 

 

 

Можна виконувати кидок у кошик або передачу м’яча однією рукою від плеча в стіну.

Показ.

У підготовчій фазі за рахунок згинання рук м'яч підноситься до плеча. Положення м'яча контролюється кистю руки, на якій він лежить. Вказівний палець і лікоть робочої руки знаходяться на одній вертикалі з виставленою вперед ногою. Інша рука тільки підтримує м'яч збоку, маса тіла переноситься на опорну ногу. При передачі на велику відстань одночасно з замахом рукою в бік м'яча повертається тулуб (чим більше дистанція до партнера, тим сильніше "скручування" тулуба).

В основній фазі рух починається з швидкого розгинання верхніх і нижніх кінцівок, що супроводжується послідовним переносом маси тіла на ногу, що стоїть попереду. Після повного випрямлення руки, якою виконується передача, прискорення м'ячу додає хльосткий рух кисті (згинанням вниз в лучезап’ястному суглобі). М'яч сходить з вказівного пальця, що надає йому зворотне обертання, підтримуюча м'яч рука відводиться в сторону. Завершальна фаза – після повного випрямлення руки що передає м’яч і супроводу м'яча кистю гравець розслабляє верхні кінцівки і повертається в стійку готовності.

 

 

Самостійною

Витримувати стійку баскетболіста. Ноги у колінах зігнуті в залежності від висоти відскоку м’яча від підлоги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дівчата окремо від хлопців.

Фронтально.

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Вгадай час».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати зупинку стрибком (10-15р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                             Тип уроку: комбінований                                            9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Методика розвитку спритності. Зупинка стрибком. Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей у русі. Ведення м’яча правою, лівою рукою та навперемінно.

Завдання уроку:

1.Дати поняття про методику розвитку спритності.

2.Закріпити техніку зупинки стрибком.

3.Навчити техніці ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей в русі.

4.Удосконалювати техніку ведення м’яча правою, лівою руками та навперемінно.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри в баскетбол.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

про спеціальну фізичну підготовку

баскетболіста,

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Виконувати зупинки стрибком,

ловити і передавати м’яч двома руками

від грудей в русі, вести м’яч правою,

лівою руками та навперемінно.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Методика розвитку спритності.

Спритність – це складна комплексна рухова якість людини, яка може бути визначена як здатність швидко оволодівати складно координаційними руховими діями, точно виконувати їх відповідно до вимог техніки, перебудовувати свою діяльність залежно від ситуації, що склалася.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Інструктаж з БЖД. Застосовуючи передачу м’яча двома руками від грудей в русі, потрібно пам’ятати, що м’яч летить по прямій і з великою швидкістю. Під час ловіння м’яча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної їх постановки можна зазнати травмування.

4.Вимірювання ЧСС.

 

5.Повороти в русі праворуч.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Рівномірний біг.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

Для розвитку спритності можуть використовуватися будь-які вправи, але за умови, що вони мають елементи новизни. Як методичні прийоми, що ускладнюють умови виконання, використовують “суміжні завдання” (наприклад, виконання розбігу для стрибка в довжину зі звичною, дещо збільшеною чи зменшеною довжиною кроку); “контрастні завдання” (наприклад, кидки м’яча в ціль з різко відмінної відстані, з 5 і 10 м); тимчасове виключення зорового контролю (ведення м’яча із заплющеними очима). У процесі розвитку координаційних здібностей останні обов’язково пов’язуються з технічним і тактичним навчанням, а також з розвитком інших рухових якостей. Цієї мети досягають за допомогою різних комбінованих вправ, всіляких естафет, спортивних ігор та ін.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися розуміння і чіткого виконання вправи.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(25 хв.)

1.Прискорення до 10 метрів з різних вихідних положень:

- з упору сидячи;

- з упору сидячи спиною до напрямку бігу;

- з упору лежачи на прямих руках.

2.Серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг з діставанням високих предметів.

3.Зупинка стрибком.

Зупинка стрибком в баскетболі

Зупинку стрибком можна виконувати як з м'ячем, так і без нього.

Після розбігу гравець відштовхується ногою і робить невисокий стрибок по ходу руху. Плечі в польоті відводяться трохи назад. Приземлення здійснюється одночасно на обидві ноги, або спочатку на одну ногу з подальшою постановкою іншої. Тулуб при цьому розвертається в сторону тої ноги, яка стоїть трохи позаду (опорна нога). На неї припадає більша частина ваги тіла. Чим швидше пересувається гравець, тим сильніше згинається при зупинці ноги.

Вправи для навчання:

а). Ходьба. Зупинка стрибком;

б). Біг. Зупинка стрибком;

в) Біг. Зупинка після слухового, зорового сигналу;

г). Зупинка стрибком після ловлі м'яча;

д). Зупинка стрибком після ведення м'яча.

 

4.Тримання м'яча.

5. Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

1. Пояснення і показ.

2. Імітація способу передачі без м'яча.

3. Імітація передачі та ловіння м'яча в парах.

4. Виконання передачі м’яча учнем в парах.

5. Виконання передач в парах, але з кроком вперед.

6. Передачі м'яча в парах з кроком вперед, змінюючи дистанцію і траєкторію польоту м'яча.

7. Передачі з виконанням різноманітних рухових дій (наприклад, після виконання передачі стрибок поштовхом двома ногами з поворотом на 360°, після чого ловіння м'яча від партнера).

8. Передачі м'яча учнями в парах в різних вихідних положень (стоячи, стоячи на колінах, сидячи).

6. Ловіння і передачі м’яча двома руками від грудей в русі

Картинки по запросу передача м'яча двома руками від грудей, фото

7.Ведення м’яча правою, лівою руками та навперемінно.

1. Пояснення і показ.

2. Високе ведення на місці по черзі правою і лівою рукою в основній стійці баскетболіста.

3. Низьке ведення в положенні сидячи на стільці або на підлозі, і в стійці нападника на сильно зігнутих ногах.

4. Ведення на місці з різною висотою відскоку.

5. Ведення на місці в паралельній стійці з переводом м'яча з руки на руку перед собою.

6. Ведення на місці з елементами жонглювання:

* чергуючи вихідні положення

– сидячи,

- стоячи в випаді,

- в широкій стійці,

- на одному або на двох колінах,

*з переводом м'яча з руки на руку

- під ногою,

- між ногами,

- за спиною

7. Низьке ведення на місці з поворотом навколо своєї осі, правою рукою – проти годинникової стрілки, лівою – за годинниковою стрілкою.

8.Навчальна гра в баскетбол.

 

9.Вимірювання ЧСС за 10с

1,5 хв.

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

1 хв.

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

15р

 

15р

 

10р

 

 

10р

 

 

 

 

3сх10р

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 хв.

 

30с

Змагальний метод.

 

 

 

 

Клас обєднати у команди за кількістю баскетбольних щитів.

 

Розповідь вчителя.

Зупинки дозволяють нападнику уникнути зіткнень із захисником, звільнитися від опіки з метою виходу на вільне місце для подальших активних дій. Застосовують зупинки двома кроками або стрибком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Самостійно.

 

 

 

 

Можна виконувати кидок у кошик або передачу м’яча двома руками від грудей в стіну.

Розповідь вчителя.

Передача м'яча двома руками від грудей - основний спосіб, що дозволяє швидко і точно направити м'яч партнеру на близьку або середню відстань в порівняно простій ігровій обстановці без щільної опіки суперника. Підготовча фаза: кисті з розставленими пальцями вільно охоплюють м'яч, що утримується на рівні поясу, лікті опущені. Колоподібним рухом рук м'яч підтягають до грудей. Основна фаза: м'яч посилають вперед різким випрямлянням рук майже до відмови, доповнюючи його рухом кистей, що додає м'ячу зворотнього обертання. Завершуюча фаза: після передачі руки розслаблено опускають, гравець випрямляється, а потім займає положення на злегка зігнутих ногах (така завершальна фаза типова і для решти способів передачі).

 

 

 

 

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-xwrQoB.png

Самостійно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійно.

 

 

 

 

Витримувати стійку баскетболіста. Ноги у колінах зігнуті в залежності від висоти відскоку м’яча від підлоги.

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

Фронтально ЧСС за 10 секунд.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Вгадай час».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати серійні стрибки поштовхом однієї ноги з діставанням високих предметів

Х. – 5сх10р,

Д.- 5сх7р (з відпочинком).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                             Тип уроку: комбінований                                            9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Зупинки двома кроками. Передачі мяча різними способами при опорі захисника. Кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої відстані. Ведення м’яча зі зміною висоти відскоку.

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку зупинки двома кроками.

2.Навчити техніці передачі м’яча різними способами при опорі захисника.

3.Навчити техніці кидків однією рукою зверху в стрибку із середньої відстані.

4.Навчити техніці ведення м’яча зі зміною висоти відскоку.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри в баскетбол.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

виконувати зупинки двома кроками,

передавати м’яч різними способами

при опорі захисника, вести м’яч зі зміною

висоти відскоку та виконувати кидки

м’яча у кошик однією рукою зверху в стрибку

 із середньої відстані.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Під час гри в баскетбол неможливо обійтися без передач, ведення та кидків м’яча у кошик. Сьогодні ми будемо працювати над кидками м’яча у кошик однією рукою зверху в стрибку із середньої відстані.

3.Інструктаж з БЖД. Слід памятати, що баскетбол - це безконтактна гра, тому заборонено бити суперника по руках під час ведення ним м’яча чи кидка у кошик. Порушення правил ТБ може призвести до травмування.

4.Вимірювання ЧСС.

 

5.Повороти в русі ліворуч.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Рівномірний біг.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1,5 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися розуміння і чіткого виконання вправи.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(26 хв.)

1.Прискорення до 15 метрів з різних вихідних положень:

- з упору сидячи;

- з упору сидячи спиною до напрямку бігу;

- з упору лежачи на прямих руках.

2.Зупинки двома кроками

 

 

 

 

Зупинка двома кроками в баскетболі

без мяча

- самостійне виконання зупинки двома кроками під час ходьби,

- зупинка двома кроками під час повільного бігу,

- зупинка двома кроками у заздалегідь визначеному місці;

- зупинка двома кроками за звуковим або зоровим сигналом.

* з м’ячем

- підкинути м’яч вперед – вгору, після відскоку його від підлоги, виконати зупинку двома кроками і вловити м’яч,

- те ж саме після ведення м’яча.

3.Тримання м'яча.

4.Передачі мяча різними способами при опорі захисника

а).Пояснення і показ.

б).Виконання передачі м'яча двома руками від грудей в русі, гравцю, що нерухомо стоїть, після виконання двох кроків з місця.

в).Виконання передачі мяча двома руками від грудей русі.

г).Виконання передачі мяча двома руками

з ударом об підлогу в русі.

д). Теж саме, але з опором захисника.

5.Кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої відстані - основний спосіб завершальних дій у нападі в сучасному баскетболі.

а). Пояснення і показ.

б). Імітація виконання прийому з місця з випуском м'яча над собою.

в). Кидок-передача із стрибком цілячись на підняту руку партнера.

г). Виконання прийому в цілому з місця з середньої дистанції під кутом 30-45 до щита.

д). Те ж саме, але варіюючи дистанцію і напрям кидків по відношенню до кошика.

є). Виконання кидків в стрибку після зустрічної передачі партнера.

і). Чергування кидків з різних позицій в змагальній формі.

6.Ведення мяча зі зміною висоти відскоку.

а). ведення м’яча на місці (лівою-правою) рукою з різною висотою відскоку;

б). ведення правою і лівою рукою з довільною зміною висоти відскоку;

в).ведення м’яча правою і лівою рукою із зміною висоти відскоку за сигналом.

7.Навчальна гра в баскетбол: опіка гравця з м’ячем та без м’яча.

8.Вимірювання ЧСС за 10с

1,5 хв.

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р

 

10р

 

10р

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

30с

Змагальний метод.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

Зупинки дозволяють нападнику уникнути зіткнень із захисником, звільнитися від опіки з метою виходу на вільне місце для подальших активних дій. Застосовують зупинки двома кроками або стрибком.

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Самостійно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правило «лійки».

 

 

 

 

 

 

 

 

У парах.

 

У парах.

 

У трійках.

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-gB5Gjm.png

Основні помилки при виконанні кидка в стрибку

1. Нераціональне вихідне положення.

2. Несвоєчасний або неефективний винос м'яча.

3. Помилки при випуску м'яча.

4. Помилки при приземленні.

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-xwrQoB.png

Фронтально.

 

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

Фронтально ЧСС за 10 секунд.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Вгадай час».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати стійку двома кроками (10 – 15р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                  Тип уроку: вивчення нового матеріалу                                9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Поведінка під час змагань. Повороти. Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках. Кидки м’ яча у кошик однією рукою зверху в стрибку із середньої відстані з опором захисника. Ведення м’яча правою та лівою рукою почергово з наступною передачею в трійках.

Завдання уроку:

1.Ознайомити учнів з правилами поведінки під час змагань.

2.Навчити техніці виконання поворотів.

3.Навчити техніці ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках.

4.Навчити техніці ведення м’яча правою та лівою руками почергово з наступною передачею в трійках.

5.Навчити техніці виконання кидків м’яча у кошик однією рукою зверху у стрибку із середньої відстані з опором захисника.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

про поведінку учнів під час змагань,

 як контролювати стан

власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

виконувати повороти,

ловити і передавати м’яч однією рукою

від плеча в трійках, вести м’яча правою та

лівою руками почергово з наступною

передачею в трійках, виконувати кидки м’яча у

кошик однією рукою зверху в стрибку

із середньої відстані з опором захисника.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(17 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Під час змагань гравці не повинні:

а) нешанобливо звертатися до судді чи гравців протилежної команди;

б) лихословити і дозволяти собі образливі жести;

в) перешкоджати огляду, розмахуючи руками;

г) затримувати гру, перешкоджаючи швидкому вкиданню м'яча;

д) не піднімати належним чином руку, коли йому оголошують фол;

е) змінювати свій ігровий номер, не попередивши про це секретаря і старшого суддю;

ж) виходити на ігровий майданчик на заміну, не попередивши про це секретаря або суддю;

з) хапатися за кільце; гравець, який порушив це правило, повинен бути покараний технічним фолом.

3.Інструктаж з БЖД. Працюючи над технікою ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках, слід пам’ятати про правильну постановку рук. Кисті рук мають утворювати «воронку». У разі неправильної постановки рук можна травмувати пальці.

4.Вимірювання ЧСС.

 

5.Стройові вправи.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг з чергуванням вивчених способів пересувань..

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою.

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

Гравець не повинен блокувати, тримати, штовхати, перешкоджати пересуванню противника, розставляючи руки, підставляючи стегна або коліна, ставити підніжки, а також застосовувати грубу тактику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання вправ.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(24 хв.)

1.Повороти

Картинки по запросу Повороти, баскетбол ,фото

а).пояснення і показ (правило циркуля),

б).виконання поворотів вперед,

в).виконання поворотів назад,

г).виконання поворотів після зупинки стрибком  або двома кроками,

д).виконання поворотів після ведення м’яча.

2.Тримання м'яча.

3.Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках.

Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

1.Пояснення і показ.

2.Імітація способу передачі без м'яча.

3.Імітація передачі та ловіння м'яча в трійках.

4.Виконання передачі м’яча в трійках.

5.Передачі з виконанням різноманітних рухових дій.

6.Передачі м'яча учнями в трійках в різних вихідних положень (стоячи, стоячи на колінах, сидячи).

4.Кидки м’яча у кошик однією рукою зверху в стрибку із середньої відстані з опором захисника.

а). Пояснення і показ.

б). Імітація виконання прийому з місця з випуском м'яча над собою.

в). Кидок - передача із стрибком цілячись на підняту руку партнера.

г). Виконання прийому в цілому з місця з середньої дистанції під кутом 30-45 до щита.

д). Те ж саме, але змінюючи дистанцію і напрям кидків по відношенню до кошика.

є). Виконання кидків в стрибку після зустрічної передачі партнера.

і). Виконання кидків в стрибку з опором захисника.

5.Ведення м’яча правою та лівою рукою почергово з наступною передачею в трійках.

 

 

 

 

 

 

 

6.Навчальна гра в баскетбол: взаємодія за способом «Передай мяч і виходь».

7.Вимірювання ЧСС за 10с

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

30с

30с

1 хв.

 

1 хв.

 

30с

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

10р

10р

 

 

50р

30р

 

20р

 

 

5 хв.

 

 

 

30с

5 -6р

 

20р

 

1 хв.

 

 

1 хв.

 

1 хв.

 

1 хв.

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

30с

Розповідь вчителя. Повороти можна виконувати як з м’ячем, так і без нього для відриву від опіки захисника та укривання м’яча від виривання та вибивання. Є два способи поворотів - уперед і назад. Поворот уперед виконують переступанням у ту сторону, куди баскетболіст обернений лицем, поворот назад – у бік, куди він обернений спиною.

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-BrULNh.png

Правило «Воронки».

Розповідь вчителя.

Передача м`яча однією рукою від плеча - найбільш поширений спосіб передачі м`яча на близьку відстань. Тут мінімальний час замаху і хороший контроль за м`ячем. Додаткове рух кисті в момент вильоту м`яча дозволяє гравцеві змінювати напрямок і траєкторію польоту м`яча у великому діапазоні.

Наприклад, після виконання передачі стрибок поштовхом двома ногами з поворотом на 360°, після чого ловіння м'яча від партнера

 

Кидок м’яча у кошик є основний способом завершальних дій у нападі в сучасному баскетболі.

Фронтально.

 

 

У парах.

 

Самостійно. Учнів обєднати у команди за кількістю щитів.

 

 

 

У парах.

 

 

 

У трійках.

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-xwrQoB.png

У трійках. Ведення мяча з передачею м’яча однією рукою від плеча на два кроки.

Нагадати правила гри в баскетбол.

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Вгадай час».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати повороти (10 – 15р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                         Тип уроку: вивчення нового матеріалу                                 9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Передачі м’яча різними способами при опорі захисника. Кидки мяча у кошик однією рукою в стрибку з далекої відстані з опором захисника. Чергування різних способів ведення м’яча без зорового контролю.

Завдання уроку:

1.Навчити передачі м’яча різними способами при опорі захисника.

2.Навчити техніці кидків м’яча у кошик однією рукою в стрибку з далекої відстані з опором захисника.

3.Навчити чергуванню різних способів ведення м’яча без зорового контролю.

4.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан

власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

виконувати  передачі м’яча різними способами

 при опорі захисника, кидки мяча у кошик

 однією рукою у стрибку з далекої відстані

з опором захисника,

чергувати різні способи ведення

мяча без зорового контролю.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Вивчаючи техніку ведення м’яча без зорового контролю, потрібно пам’ятати про те як правильно накладати кисть руки на м’яч. У разі неправильної постановки рук можна травмувати пальці.

3.Вимірювання ЧСС.

 

4.Стройові вправи.

 

5.Різновиди ходьби.

 

6.Різновиди бігу.

 

 

 

7.Комплекс ЗРВ на місці.

8.Стрибки зі скакалкою.

 

 

9.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання вправ.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(26 хв.)

1.Серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг з діставанням високих предметів.

2.Тримання м’яча.

 

 

 

 

 

 

3.Передачі м’яча різними способами при опорі захисника:

  • на місці:

- двома руками від грудей,

- з відскоком від підлоги,

- однією рукою від плеча,

  • у русі:

- у трійках  у русі з переміщенням вперед.

 

4.Кидки м’яча у кошик однією рукою у стрибку з далекої відстані з опором захисника

Похожее изображение

а).Пояснення і показ.

б).Імітація виконання прийому з місця з випуском м'яча над собою.

в).Кидок - передача із стрибком цілячись на підняту руку партнера.

г).Виконання прийому в цілому з місця з середньої дистанції під кутом 30-45º  до щита.

д).Те ж саме, але змінюючи дистанцію і напрям кидків по відношенню до кошика.

є).Виконання кидків в стрибку після зустрічної передачі партнера.

5.Чергування різних способів ведення м’яча без зорового контролю.

 

 

 

- ведення мяча (без зорового контролю), стоячи на місці правою та лівою рукою;

 

- те ж саме, але у русі;

- «Баскетбольне вітання»;

 

 

 

 

 

- «Зміна м'ячей»:

 

 

 

 

6.Навчальна гра у баскетбол: «Передай м’яч і виходь».

7.Вимірювання ЧСС.

2 хв.

 

30с

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

.

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30с

5 – 6р

 

 

20р

 

1,5 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

1 хв.

 

5 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

 

1 хв.

1,5 хв.

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

8 хв.

 

30с

Учнів об’єднати у команди за кількістю щитів.

 

Картинки по запросу Подвійний крок, фото

Звернути увагу на точність передач, приймати м’яч прямими руками

У трійках.

 

 

З опором захисника.

 

Кидок у стрибку – основний спосіб завершальних дій у нападі в сучасному баскетболі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Самостійно.

 

 

У парах.

 

Учнів об’єднати у команди за кількістю щитів.

 

 

Ведення м'яча або дріблінг - технічний прийом, пересування гравця з послідовними поштовхами м'яча об підлогу однією рукою.

Вчитель показує цифри, а учні називають їх, не припиняючи ведення.

 

Учні виконують ведення м'яча назустріч один одному. При зустрічі вони зупиняються й вітають один одного долонею вільної руки (не припиняючи ведення).

Учні виконують ведення м'яча у русі назустріч один одному. При зустрічі вони міняються м'ячами та продовжують ведення.

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

Виконувати стрибки поштовхом однієї ноги з діставанням високих предметів

(20р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                                   Тип уроку: комбінований                                         9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках. Кидки м’ яча у кошик двома руками від голови (Д.), однією рукою зверху з місця (Х.) Ведення м’яча правою та лівою рукою почергово без зорового контролю.

Завдання уроку:

1.Навчити техніці ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках.

2.Навчити техніці ведення м’яча правою та лівою руками почергово без зорового контролю.

3.Закріпити техніку виконання кидків м’яча у кошик двома руками від голови (Д.), однією рукою зверху з місця (Х.)

4.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

ловити і передавати м’яч однією рукою

від плеча в трійках, вести м’яча правою та

лівою руками почергово без зорового

контролю, виконувати кидки м’яча у

кошик двома руками від голови (Д.), однією

рукою зверху з місця (Х.)

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

 

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з БЖД. Працюючи над технікою ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках, слід пам’ятати про правильну постановку рук. Кисті рук мають утворювати «воронку». У разі неправильної постановки рук можна травмувати пальці.

3.Вимірювання ЧСС.

 

4.Стройові вправи.

 

5.Різновиди ходьби.

 

6.Різновиди бігу.

 

 

 

7.Комплекс ЗРВ на місці.

8.Стрибки зі скакалкою.

 

 

9.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання команд.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(26 хв.)

1.Тримання м'яча.

 

2.Ловіння і передачі м’яча однією рукою від плеча в трійках.

Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

1.Пояснення і показ.

2.Імітація способу передачі без м'яча.

3.Імітація передачі та ловіння м'яча в трійках.

4.Виконання передачі м’яча в трійках.

5.Передачі з виконанням різноманітних рухових дій.

6.Передачі м'яча учнями в трійках в різних вихідних положень (стоячи, стоячи на колінах, сидячи).

 

 

4.Кидки м’яча у кошик двома руками від голови (Д.), однією рукою зверху з місця.

 

 

 

 

 

 

5.Ведення м’яча правою та лівою рукою почергово без зорового контролю

 

 

 

- ведення мяча, стоячи на місці;

- те ж саме, але у русі;

 

- «Баскетбольне вітання»;

 

 

 

 

 

- «Зміна м'ячей»:

 

 

 

 

6.Навчальна гра в баскетбол: оптимальний вибір місця для одержання і передачі м’яча

7.Вимірювання ЧСС за 10с

30с

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

10р

10р

 

 

50р

30р

 

20р

 

 

 

 

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

 

 

2 хв.

1 хв.

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

10 хв.

 

 

30с

Пояснення і показ. Правило «воронки

 

https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-BrULNh.png

 

Передача м`яча однією рукою від плеча - найбільш поширений спосіб передачі м`яча на близьку відстань. Тут мінімальний час замаху і хороший контроль за м`ячем. Додаткове рух кисті в момент вильоту м`яча дозволяє гравцеві змінювати напрямок і траєкторію польоту м`яча у великому діапазоні.

Наприклад, після виконання передачі стрибок поштовхом двома ногами з поворотом на 360°, після чого ловіння м'яча від партнера

Учнів обєднати у команди за кількістю щитів.

Ведення м'яча або дріблінг - технічний прийом, пересування гравця з послідовними поштовхами м'яча об підлогу однією рукою.

Вчитель показує цифри, а учні називають їх, не припиняючи ведення.

Учні виконують ведення м'яча назустріч один одному. При зустрічі вони зупиняються й вітають один одного долонею вільної руки (не припиняючи ведення).

Учні виконують ведення м'яча у русі назустріч один одному. При зустрічі вони міняються м'ячами та продовжують ведення.

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

 

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Вгадай час».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Повторити техніку ведення м’яча без зорового контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                     Тип уроку: вивчення нового матеріалу                             9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку:Чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу. Кидки мяча у кошик вивченим способом з опором захисника. Асинхронне ведення мяча правою та лівою руками.

Завдання уроку:

1.Навчити чергуванню різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу.

2.Навчити техніці кидків мяча у кошик вивченим способом з опором захисника.

3.Навчити техніці асинхронного ведення мяча правою та лівою руками.

4.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

застосовувати чергування різних способів

ловіння і передач м’яча двома руками

зверху та знизу, виконувати кидки

мяча у кошик вивченим способом з опором

захисника, здійснювати асинхронне ведення

мяча правою та лівою руками почергово.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

 

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з БЖД. Працюючи над технікою чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу, слід пам’ятати про правильну постановку рук. Кисті рук мають утворювати «воронку». У разі неправильної постановки рук можна травмувати пальці.

3.Вимірювання ЧСС.

 

4.Стройові вправи.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Різновиди бігу.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ.

9.Стрибки зі скакалкою.

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

30с

 

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

 

Добиватися чіткого виконання команд.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(25 хв.)

1.Тримання м'яча.

 

2.Чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу.

а). Передачі м'яча двома руками зверху найчастіше використовують на середні відстані при щільній опіці суперника. Положення м'яча над головою дає можливість точно перекинути його супернику через руки захисника.

б). Передачу м'яча двома руками знизу застосовують з відстані 4-6 м, коли м'яч спійманий на рівні нижче за коліна або піднятий з майданчика і немає часу змінити позицію.

в). Передачу однією рукою знизу виконують на близьку і середню відстань в тих ситуаціях, коли суперник посилено прагне перехопити передачу зверху. М'яч направляють партнеру під рукою суперника.

г). Передача однією рукою збоку.

 

 

 

 

 

д). Чергування різних способів передач мяча, стоячи на місці.

є). те ж саме, але з просуванням від щита до щита.

3.Кидки мяча у кошик вивченим способом.

а). Кидок мяча у кошик двома руками від грудей.

http://cdn.ukrprosport.ru/sport1/tehnika-broska-v-basketbole_1.jpg

На малюнку показано початкове положення - м`яч приблизно на рівні грудей, без напруги, але міцно охоплений пальцями. Долоні не повинні торкатися м`яча. Погляд спрямований на мету і не залишає її на протязі всього кидка. (Учнів об’єднати у команди за кількістю кілець)

б). Кидок мяча у кошик двома руками від грудей з опором захисника.

4.Асинхронне ведення м’яча правою та лівою руками

- стоячи на місці,

 - в русі.

5.Навчальна гра в баскетбол: оптимальний вибір місця для одержання і передачі м’яча

6.Вимірювання ЧСС за 10с

1,5 хв.

 

4 хв.

 

 

20р

 

 

 

 

 

20р

 

 

 

 

20р

 

 

 

 

 

20р

 

 

 

 

 

20р

 

 

4 хв.

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

5 хв.

 

 

 

10 хв.

 

 

30с

Пояснення і показ. Правило «воронки

Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця передача схожа з передачею мяча однією рукою знизу. Вона дозволяє направити м'яч партнеру на близьку відстань, минувши суперника з правого або лівого боку .

У парах.

 

 

 

При атаці кошика з дальньої дистанції зручно використовувати кидок двома руками від грудей. Кидок здійснюється тими ж рухами, що і передача двома руками від грудей, - коротким петлеподібним замахом і випуском м`яча в напрямку кошика. Ноги в початковому положенні перед кидком зігнуті в колінах. Після замаху вони випрямляються, і в момент випуску м`яча все тіло гравця витягнуто в напрямку кошика. Після того як м`яч покине кінчики пальців, гравець робить крок вперед, супроводжуючи кидок

 

У парах.

 

 

 

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

 

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати асинхронне ведення м’яча правою та лівою руками на місці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                               Тип уроку: вивчення нового матеріалу                                 9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Кидки мяча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 метри. Передача мяча у стрибку. Ведення м’яча у русі з наступною передачею.

Завдання уроку:

1.Навчити техніці кидків мяча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5м

2.Навчити техніці передачі мяча у стрибку.

3.Навчити техніці ведення мяча у русі з наступною передачею.

4.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Виконувати кидки мяча у кошик правою

 (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита

на відстані 1,5м, здійснювати ведення м’яча

у русі з наступною передачею, виконувати

передачі м’яча у стрибку.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з БЖД.

3.Вимірювання ЧСС.

 

4.Стройові вправи.

 

5.Різновиди ходьби.

 

6.Різновиди бігу.

 

 

 

7.Комплекс ЗРВ.

8.Стрибки зі скакалкою.

 

 

9.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

30с

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

(25 хв.)

1.Тримання м'яча.

 

2.Кидки мяча у кошик правою (лівою)

рукою від плеча, стоячи збоку від щита

на відстані 1,5м

- кидки м’яча в кошик з місця з попаданням м’яча в верхній найближчий кут прямокутника.

- кидки м’яча в кошик після ведення і двох кроків з боку від щита.

- кидки м’яча в кошик після зустрічної передачі м’яча з боку від щита.

 

 

 

3.Ведення м’яча у русі з наступною передачею:

- у парах,

- у зустрічних колонах. https://studfiles.net/html/2706/1287/html_WdwSAmyY9n.JRZr/img-xwrQoB.png

4.Передача мяча в стрибку.

 

5.Навчальна гра в баскетбол: взаємодія за способом «Передай м’яч і виходь».

6.Вимірювання ЧСС за 10с

1,5 хв.

 

4 хв.

 

 

1 хв.

 

 

1 хв.

 

2 хв.

 

 

 

 

6 хв.

 

3 хв.

3 хв.

 

 

 

 

 

3 хв.

 

10 хв.

 

30с

Пояснення і показ. Правило «воронки

Кидок у кошик є одним з найголовніших ігрових прийомів баскетболу, оскільки саме він є кінцевою метою будь-якого ігрового епізоду.

Основні принципи кидка: концентрація уваги на вибраній цілі перед, під час і після кидка; рівновага; ритмічний м’який рух; супроводження та контроль м’яча кінчиками пальців; природне обертання м’яча.

Ведення мяча з передачею м’яча вивченим способом на два кроки.

 

 

 

 

 

 

Упарах.

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати ведення м’яча правою (лівою) рукою у русі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                                 Тип уроку: комбінований                                    9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку: Кидки мяча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 метри. Кидок мяча у кошик після подвійного кроку.

Завдання уроку:

1.Удосконалювати техніку кидків м’яча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5м

2.Навчити техніці кидків мяча у кошик після подвійного кроку.

3.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення навчальної гри в баскетбол.

4.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

виконувати кидки мяча у кошик правою

 (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита

на відстані 1,5м, здійснювати кидки мяча у

кошик після подвійного кроку.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

 

(17 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Перевірка знань учнів.

- Назвіть зовнішні ознаки втоми.

(зміна кольору шкіри, порушення міміки, часте дихання, підвищена пітливість погіршення координації рухів, зниження або відсутність уваги).

3.Інструктаж з БЖД у формі гри «Я стверджую…»

 

4.Вимірювання ЧСС.

 

5.Стройові вправи.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Різновиди бігу.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ.

9.Стрибки зі скакалкою.

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

30с

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

У разі відповіді «так» - оплеск у долоні, у разі відповіді «ні» -

присідання.

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

(24 хв.)

1.Тримання м'яча.

 

2.Кидки мяча у кошик правою (лівою)

рукою від плеча, стоячи збоку від щита

на відстані 1,5м

- кидки м’яча в кошик з місця з попаданням м’яча в верхній найближчий кут прямокутника.

 

 

 

 

 

 

 

3.Кидок мяча у кошик після подвійного кроку.

а). виконати рух рукою після одного кроку та стрибка;

 

б). виконати подвійний крок з основної стійки з імітацією кидка;

в). виконати кидок в кошик після кроку правою і зняття його з випрямленої руки вчителя або учня;

г). те ж саме після передачі м’яча партнером.

4.Навчальна гра в баскетбол: взаємодія за способом «Передай м’яч і виходь».

5.Вимірювання ЧСС за 10с

1,5 хв.

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв.

 

30с

Пояснення і показ. Правило «воронки

Кидок у кошик є одним з найголовніших ігрових прийомів баскетболу, оскільки саме він є кінцевою метою будь-якого ігрового епізоду.

Основні принципи кидка: концентрація уваги на вибраній цілі перед, під час і після кидка; рівновага; ритмічний м’який рух; супроводження та контроль м’яча кінчиками пальців; природне обертання м’яча.

 

Вправу виконати без м’яча, виправити помилки. Фронтальний спосіб виконання. Інтервал 1м

 

Крок правою, зняти м’яч з руки вчителя або учня, крок лівою, кидок у кошик.

 

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Світлофор».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Повторити подвійний крок без ведення мяча (20р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                                     Тип уроку: повторення                                        9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 ____________

Тема уроку:Чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу. Кидки мяча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 метри. Кидок м’яча у кошик після подвійного кроку.

Завдання уроку:

1.Закріпити навичку чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу.

2.Закріпити техніку кидків мяча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 метри

3.Удосконалювати техніку кидка мяча у кошик після подвійного кроку.

4.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

застосовувати чергування різних способів

ловіння і передач м’яча двома руками

зверху та знизу, виконувати кидки

мяча у кошик  правою (лівою) рукою від

плеча, стоячи збоку від щита на відстані

1,5 метри, кидки мяча у кошик після

подвійного кроку

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

 

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з БЖД. Працюючи над технікою чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу, слід пам’ятати про правильну постановку рук. Кисті рук мають утворювати «воронку». У разі неправильної постановки рук можна травмувати пальці.

3.Вимірювання ЧСС.

 

4.Стройові вправи.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Різновиди бігу.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ.

9.Стрибки зі скакалкою.

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

30с

 

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

 

Добиватися чіткого виконання команд.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(25 хв.)

1.Тримання м'яча.

 

2.Чергування різних способів ловіння і передач м’яча двома руками зверху та знизу.

а). Передачі м'яча двома руками зверху найчастіше використовують на середні відстані при щільній опіці суперника. Положення м'яча над головою дає можливість точно перекинути його супернику через руки захисника.

б). Передачу м'яча двома руками знизу застосовують з відстані 4-6 м, коли м'яч спійманий на рівні нижче за коліна або піднятий з майданчика і немає часу змінити позицію.

в). Передачу однією рукою знизу виконують на близьку і середню відстань в тих ситуаціях, коли суперник посилено прагне перехопити передачу зверху. М'яч направляють партнеру під рукою суперника.

г). Передача однією рукою збоку.

 

 

 

 

 

д). Чергування різних способів передач мяча, стоячи на місці.

є). те ж саме, але з просуванням від щита до щита

3.Кидки мча у кошик правою (лівою) рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 метри

- кидки м’яча в кошик з місця з попаданням м’яча в верхній найближчий кут прямокутника.

 

 

 

 

 

 

 

4.Кидок мяча у кошик після подвійного кроку.

а). виконати рух рукою після одного кроку та стрибка;

б). виконати подвійний крок з основної стійки з імітацією кидка;

в). виконати кидок в кошик після кроку правою і зняття його з випрямленої руки вчителя або учня;

г). те ж саме після передачі м’яча партнером.

5.Навчальна гра в баскетбол:

технічні прийоми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час навчальної гри.

6.Вимірювання ЧСС за 10с

1,5 хв.

 

4 хв.

 

 

20р

 

 

 

 

 

20р

 

 

 

 

20р

 

 

 

 

 

20р

 

 

 

 

 

20р

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв.

 

 

30с

Пояснення і показ. Правило «воронки

Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця передача схожа з передачею мяча однією рукою знизу. Вона дозволяє направити м'яч партнеру на близьку відстань, минувши суперника з правого або лівого боку .

У парах.

 

 

 

Кидок у кошик є одним з найголовніших ігрових прийомів баскетболу, оскільки саме він є кінцевою метою будь-якого ігрового епізоду.

Основні принципи кидка: концентрація уваги на вибраній цілі перед, під час і після кидка; рівновага; ритмічний м’який рух; супроводження та контроль м’яча кінчиками пальців; природне обертання м’яча.

Фронтальний спосіб виконання. Інтервал 1м

Вправу виконати без м’яча, виправити помилки.

 

 

Крок правою, зняти м’яч з руки вчителя або учня, крок лівою, кидок у кошик.

 

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

 

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати ведення м’яча правою (лівою) рукою на місці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 51                                             Тип уроку: комбінований                                    9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                 14.02.2018р.

Тема уроку:Передачі мяча різними способами при опорі захисника. Кидки однією рукою зверху в русі. Накривання м’яча і блокування при боротьбі за м’яча, що відскочив від щита.

Завдання уроку:

1.Удосконалювати техніку передачі м’яча різними способами при опорі захисника.

2.Удосконалювати техніку кидків м’яча однією рукою зверху в русі.

3.Навчити техніці накривання мяча і блокуванню при боротьбі за м’яч, що відскочив від щита.

4.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

здійснювати передачі мяча різними

способами при опорі захисника, виконувати

кидки мяча у кошик однією рукою зверху

в русі, накривати мяч і блокувати при

боротьбі за м’яч, що відскочив від щита.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, наочність, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в групах, поточний метод та фронтальний методи.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

 

(16 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Сьогодні на уроці ви будете працювати над технікою накривання м’яча і блокуванні при боротьбі за м’яч, що відскочив від щита.

Досягти успіху у вирішенні цього завдання можна тільки при злагодженій роботі команди. При цьому не можна забувати про техніку безпеки на уроці: категорично заборонено різко штовхати суперника, бити по руках, ставити підніжки. По – перше, це є порушенням правил гри, а по – друге, такі дії можуть привести до травмування.

3.Вимірювання ЧСС.

4.Стройові вправи.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Різновиди бігу.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ.

9.Стрибки зі скакалкою.

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30с

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

 

(25 хв.)

1.Тримання м'яча.

Картинки по запросу Подвійний крок, фото

2.Передачі мяча різними способами при опорі захисника.

на місці ( у парах):

– двома руками від грудей;

– однією рукою від плеча;

– двома руками від голови (зверху);

– однією рукою від голови (зверху);

– однією рукою збоку;

- однією рукою над головою (крюком);

– двома і однією рукою знизу;

– приховані передачі: під рукою, над плечем, із-за спини.

у русі:

- у парах у русі з переміщенням вперед,

- у трійках у русі з переміщенням вперед.

з опором захисника

- у трійках, стоячи на місці,

- у трійках у русі.

- «вісімка».

3.Кидки мяча у кошик однією рукою зверху в русі

а). кидки мяча у кошик однією рукою зверху, стоячи на місці,

б). кидки мяча у кошик однією рукою зверху після подвійного кроку,

в). те ж саме, але з обведенням пасивного захисника та виконанням подвійного кроку,

г). виконанням зупинки та повороту на 360ºпісля ведення м’яча та кидок у кошик зазначеним способом,

д). виконанням кидка у кошик однією рукою зверху в зазначеному місці.

 

 

 

 

 

 

4.Накривання мяча і блокування при боротьбі за м’яч, що відскочив від щита

Накривання м'яча - технічний прийом, що протидіє виконанню кидка у корзину.

https://academia.in.ua/sites/default/files/document/sport13.JPG

а).У парах. Учень №1 виконує високу передачу (двома руками від голови) в напрямку гравця №2. Той у стрибку приймає мяч, приземляється і повертає його гравцю №1.

б).Те саме, але після ловіння виконується кидок двома руками в стрибку.

в).Кидки м’яча у кільце з підхватом м’яча, що відскочив.

г). Те саме, але після кидка третім гравцем.

д).Гра «Боротьба за м’яч 2 х 2»

Для оволодіння м'ячем необхідно перекрити супернику шлях до щита, зайняти стійке положення, а потім боротися за відскік, швидко і вчасно вистрибуючи для оволодіння м'ячем. Стрибок виконується поштовхом як однієї, так і двома ногами після невеликого розбігу чи з місця. Опанувавши м'ячем, гравець при приземленні широко розводить ноги і згинає тулуб, потім енергійним рухом рук підтягує м'яч до тулуба і вкриває його широко розставленими ліктями. При відсутності боротьби гравець, опанувавши м'ячем, не опускає його, а залишає на витягнутих у перед на гору руках, щоб бути готовим виконати першу передачу своєму партнеру.

5.Навчальна гра в баскетбол:

технічні прийоми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час навчальної гри.

6.Вимірювання ЧСС за 10с

1 хв.

 

 

 

 

 

6 хв.

 

 

20р

20р

20р

20р

20р

20р

20р

3сх10р

 

 

 

1 хв.

1 хв.

1 хв.

5 хв.

 

1 хв.

 

1 хв.

 

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

1 хв.

 

1 хв.

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 хв.

 

 

 

30с

Пояснення і показ. Правило «воронки».

 

 

 

 

Передача м'яча – прийом техніки володіння м'ячем, за допомогою якого партнери, переміщаючи м'яч, створюють сприятливу ситуацію для завершення атаки кидком.

 

 

 

Передача мяча однією рукою знизу дозволяє направити м'яч партнеру на близьку відстань, минувши суперника з правого або лівого боку .

 

 

У разі перехоплення мяча гравці міняються ролями.

У трійках.

Цей кидок використовується частіше інших для атаки кошика в русі з близьких дистанцій і безпосередньо з-під щита. Підготовча фаза: м'яч ловитися під праву ногу. Основна частина: у вищій точці стрибка рука випрямлена для максимального наближення м'яча до кошика, м'яч виштовхується м'яким рухом кисті пальців, йому надається зворотне обертання. Завершальна фаза: гравець приземляється на зігнуті ноги недалеко від кошика, приймає положення рівноваги і готується до боротьби за відскок м’яча у випадку промаху. 

Розповідь вчителя. Захисник, який має деяку перевагу перед нападаючим в рості в висоті стрибка, повинен спробувати перешкодити вильоту м`яча з рук при кидку. У момент протидії кидку рука захисника повинна опинитися безпосередньо біля м`яча. Тоді зігнуту кисть накладають на м`яч збоку зверху, і кидок виконати не вдається. Накривання м`яча при кидку може здійснюватися ззаду, спереду і збоку від нападника.

 

 

 

 

 

У трійках.

 

Гру одночасно проводять у різних місцях майданчика. Застосовуючи розучені передачі, два гравці володіють м’ячем, а два захисники намагаються перехватити його після відскоку від щита. Зміна гравців відбувається при перехваті м’яча.

 

Картинки по запросу Боротьба за м'яч, що відскочив від щита

 

 

 

 

 

 

 

Застосовувати вивчений на уроці матеріал.

 

 

Фронтально.

Заключна

частина

(4 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Гра на увагу «Заборонений рух».

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Нагадати правила гри.

 

Виконувати вистрибування вгору з упору присівши (Х.) – 5сх20р, (Д.) – 5сх15р.

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 52                                                  Тип уроку: повторення                                         9 клас

Модуль. Баскетбол                                                                                                                   15.02.2018р.

Тема уроку: Передачі м’яча різними способами при опорі захисника. Кидки мяча у кошик однією рукою зверху в русі з середньої відстані з опором захисника. Подвійний крок.

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку передачі м’яча різними способами при опорі захисника.

2.Закріпити техніку кидків м’яча у кошик однією рукою зверху в русі  з середньої відстані з опором захисника.

3.Закріпити техніку виконання подвійного кроку.

4.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри в баскетбол.

5.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до уроків фізичної культури, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан

власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

виконувати  передачі м’яча різними способами

 при опорі захисника, кидки мяча у кошик

 однією рукою зверху в русі з середньої відстані

з опором захисника, подвійний крок.

 

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, м’ячі, наочність, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в групах, поточний, фронтальний, змагальний методи.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

 

 

Ч

А

С

Т

И

Н

 

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Інструктаж з техніки безпеки у вигляді гри «Я стверджую».

 

3.Вимірювання ЧСС.

 

4.Стройові вправи.

 

5.Різновиди ходьби.

 

6.Різновиди бігу.

 

 

 

7.Комплекс ЗРВ на місці.

8.Стрибки зі скакалкою.

 

 

9.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

30с

 

1 хв.

 

1,5 хв.

 

600м

 

 

 

5 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

У разі відповіді «Так» учні присідають, у разі відповіді «Ні» - вистрибують вгору.

ЧСС не повинна перевищувати 15 ударів за 10 секунд.

Добиватися чіткого виконання вправ.

Стежити за поставою.  З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А