Конспекти уроків з фізичної культури. Вправи для опанування навичками володіння м'ячем (гандбол)

Про матеріал

Конспекти уроків з фізичної культури для 4 класу розроблені за темою "Вправи для опанування навичками володіння м'ячем". У конспектах розглядаються питання, пов'язані з теоретичними відомостями, навчанням учнів грі у гандбол та розвитку фізичних якостей.

Перегляд файлу

Урок № ___                              Тип уроку:вивчення нового матеріалу                               4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Провести інструктаж з БЖД під час занять гандболом.

2.Навчити техніці ловіння мяча двома руками.

3.Навчити техніці передач однією рукою на місці в парах.

4.Навчити техніці ведення мяча правою і лівою рукою на місці.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом рухливої гри « Мяч – капітану».

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою на місці в парах,

вести мяч правою і лівою рукою на місці.

 

Очікувані результати:

 

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Теоретико – методичні знання.

З сьогоднішнього дня протягом 9 уроків ми будемо вивчати елементи гандболу. Датою зародження спортивної гри з м'ячем, що зареєстрована в міжнародній спортивній класифікації під назвою «гандбол» (ручний м'яч), прийнято вважати 1898 р, коли викладач фізичного виховання реального училища датського міста Ордруп Хольгер Нільсен ввів в уроки фізичної культури жіночих груп гру з м'ячем, названу «хаандболд» («хаанд» - рука і «болд» - м'яч), у якій на невеликому полі змагалися команди з 7 чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота. Поступово ми ознайомимося з цією грою, правилами, суддівством більш детально. А зараз нам потрібно провести інструктаж з БЖД під час занять елементами гандболу.

3.Інструктаж з БЖД.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Перешикування із колони по одному в колону по два (чотири) дробленням і зведенням, і навпаки, із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.

6.Ходьба зі зміною напрямку за зоровим сигналом.

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 хв.

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1 хв.

 

400м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою.

 

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(22 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Стійка гандболіста - це характерна поза гравця в різноманітних ситуаціях гри. Це найбільш сприятливе розташування частин тіла, яке дозволяє ефективно виконувати рухові дії, необхідні в конкретній ігровій ситуації в захисті і в нападі.

3.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

 

 

 

 

 

4.Ловіння м’яча двома руками

У гандболі необхідно ловити м'яч, який летить високо, на рівні грудей, низько, котиться, відскакує від майданчика. В залежності від траєкторії польоту м'яча виділяють п'ять способів його ловіння двома руками. Найчастіше гравець ловить м'яч, який летить на рівні грудей. При цьому доцільно робити крок назустріч м'ячу.

Ловіння м'яча двома руками можна розділити на три фази: підготовчу, основну, заключну. У підготовчій фазі гравець витягує руки назустріч м'ячеві під кутом, при цьому пальці розведені, а великі пальці відведені назад і майже торкаються один одного. В основній фазі в момент торкання м'яча до рук вони згинаються в ліктях, і м'яч щільно захоплюється пальцями. У той момент, коли гравець оволодів м'ячем, починається заключна фаза. У заключній фазі відбувається незначна амортизація сили польоту м'яча і підготовка до наступної дії, зумовленою ігровою ситуацією.

1.Підкинути і зловити м'яч перед собою.

2.Підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

3.Підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

4. Підкинути м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами і ловити. 

5.Ловіння м'яча, який летить високо.

6.Ловіння м'яча, який летить низом. 

7.Ловіння м'яча, який летить з відскоком від майданчика.

8.Ловіння м'яча, який летить на рівні грудей.

9.Ловіння м'яча, який котиться по майданчику.

5.Передача м'яча зігнутою рукою зверху найбільш поширена в гандболі. Вона може застосовуватися під час передачі м'яча на будь-яку відстань, з будь- якою силою і майже з будь-якого положення, в якому знаходиться гравець. Гравець, який передає м'яч правою рукою, ліву ногу виносить вперед, водночас починаючи виконувати замах руки з м'ячем. Праву руку піднімає найкоротшим шляхом догори і відводить назад, вагу тіла переносить на праву ногу. З початком передачі плече і передпліччя починають рухатися вперед, водночас починає переноситися вага тіла на ногу, що попереду. Закінчується передача рухом кисті руки, яка визначає напрямок польоту м'яча.

- Передача м'яча на місці в парах.

 

 

6.Ведення мяча.

При виконанні багатоударного ведення гандболіст переміщується на злегка зігнутих ногах, згинає і розгинає передпліччя, м'яко штовхає м'яч вперед кистю з розведеними пальцями, супроводжуючи його. При цьому гандболіст повинен контролювати м'яч периферійним зором і враховувати швидкість переміщення. В техніці ведення м'яча виділяють дві фази: контактну (коли м'яч торкається руки) і безконтактну. Чим більша контактна фаза, тим гравець краще контролює м'яч.

Підвідні вправи

1.Утримуючи м'яч двома руками збоку, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити силу поштовху).

2.Утримуючи м'яч двома руками зверху-знизу, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити правильне положення руки на м'ячі).

3.Штовхання м'яча однією рукою перед собою з максимальним супроводом передпліччя і кисті (щоб збільшити тривалість контактної фази).

4.Штовхання м'яча однією рукою перед собою, згинаючи і розгинаючи ноги в колінах (щоб збільшити тривалість контактної фази).

Основні вправи

1.Ведення м'яча на місці правою і лівою рукою

7.Рухлива гра «М’яч – капітану».

8.Вимірювання ЧСС.

3 хв.

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

2 хв.

2,5 хв.

30 с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Стійка в захисті: ноги на ширині 30-40см, коліна зігнуті, спина кругла, руки підняті вперед і зігнуті в ліктях, погляд спрямований на суперника з м'ячем, вага тіла рівномірно розподілена на обидві ноги.

Стійка в нападі: ноги на ширині 30-40см, одна попереду, коліна зігнуті, спина випрямлена, руки підняті вперед і зігнуті в ліктях, погляд спрямований на партнера, вага тіла на опорній нозі.

Розповідь вчителя.

Показ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початковому етапі навчання відстань між партнерами, які вивчають передачу - 5-6 метрів у наступній послідовності: з місця, з одного кроку, після трьох кроків, зі зміною місць, зустрічні, в парах, у трійках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравці вишикувані в дві шеренги лицем один до одного на відстані 5-6м

Ведення м'яча - це єдиний спосіб переміщення гравця по майданчику з м'ячем, не обмежений часом і кількістю кроків. Ведення м'яча виконується лівою або правою рукою на різних швидкостях і з різною висотою відскоку м'яча від майданчика. Ведення буває одноударним і багато ударним. Одноударне ведення використовується під час обманних рухів гандболіста, фінтів, а багатоударне - при швидкісних відривах і проривах. Одноударне ведення виконується наступним чином. Зловивши м'яч, гандболіст робить з ним три кроки, розгинає руку у лікті і, спрямовуючи пальцями, штовхає м'яч кистю до майданчика. Зловивши м'яч, гандболіст знову може виконати три кроки з м'ячем у руці перед тим, як віддати його партнеру або кинути у ворота.

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Інтервал – 1,5м

 

Нагадати учням правила гри.

Фронтально. За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Шикування в шеренгу.

2.Вимірювання ЧСС за 10с

3.Вправа на релаксацію «Задуй свічку». 4.Підсумок уроку.

30с

30с

1 хв.

1 хв.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 – 6 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Дати визначення характеристики основних способів регулювання фізичного навантаження за швидкістю та тривалістю виконання вправ.

2.Закріпити навичку ловіння мяча двома руками.

3.Навчити техніці передач однією рукою на місці в колі.

4.Навчити техніці ведення мяча правою і лівою рукою зі зміною напрямку.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом рухливої гри « Мяч у колі».

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою на місці в колі,

вести мяч правою і лівою рукою

зі зміною напрямку.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Теоретико – методичні знання.

Характеристика основних способів регулювання фізичного навантаження (швидкість та тривалість виконання вправ).

3.Інструктаж з БЖД. Під час ловіння мяча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної постановки кистей можна травмувати пальці рук.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Перешикування із колони по одному в колону по два (чотири) дробленням і зведенням, і навпаки, із колони по два (чотири) розведенням і злиттям.

6.Ходьба зі зміною напрямку за зоровим сигналом.

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

1 хв.

 

400м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

 

 

Стежити за поставою.

 

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(22 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Стійка гандболіста - це характерна поза гравця в різноманітних ситуаціях гри. Це найбільш сприятливе розташування частин тіла, яке дозволяє ефективно виконувати рухові дії, необхідні в конкретній ігровій ситуації в захисті і в нападі.

3.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

 

 

 

 

 

4.Ловіння м’яча двома руками

У гандболі необхідно ловити м'яч, який летить високо, на рівні грудей, низько, котиться, відскакує від майданчика. В залежності від траєкторії польоту м'яча виділяють п'ять способів його ловіння двома руками. Найчастіше гравець ловить м'яч, який летить на рівні грудей. При цьому доцільно робити крок назустріч м'ячу.

Ловіння м'яча двома руками можна розділити на три фази: підготовчу, основну, заключну. У підготовчій фазі гравець витягує руки назустріч м'ячеві під кутом, при цьому пальці розведені, а великі пальці відведені назад і майже торкаються один одного. В основній фазі в момент торкання м'яча до рук вони згинаються в ліктях, і м'яч щільно захоплюється пальцями. У той момент, коли гравець оволодів м'ячем, починається заключна фаза. У заключній фазі відбувається незначна амортизація сили польоту м'яча і підготовка до наступної дії, зумовленою ігровою ситуацією.

1.Підкинути і зловити м'яч перед собою.

2.Підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

3.Підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

4. Підкинути м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами і ловити. 

5.Ловіння м'яча, який летить високо.

6.Ловіння м'яча, який летить низом. 

7.Ловіння м'яча, який летить з відскоком від майданчика.

8.Ловіння м'яча, який летить на рівні грудей.

9.Ловіння м'яча, який котиться по майданчику.

5.Передача м'яча зігнутою рукою зверху найбільш поширена в гандболі. Вона може застосовуватися під час передачі м'яча на будь-яку відстань, з будь- якою силою і майже з будь-якого положення, в якому знаходиться гравець. Гравець, який передає м'яч правою рукою, ліву ногу виносить вперед, водночас починаючи виконувати замах руки з м'ячем. Праву руку піднімає найкоротшим шляхом догори і відводить назад, вагу тіла переносить на праву ногу. З початком передачі плече і передпліччя починають рухатися вперед, водночас починає переноситися вага тіла на ногу, що попереду. Закінчується передача рухом кисті руки, яка визначає напрямок польоту м'яча.

- Передача м'яча на місці в колі.

 

 

6.Ведення м’яча.

При виконанні багатоударного ведення гандболіст переміщується на злегка зігнутих ногах, згинає і розгинає передпліччя, м'яко штовхає м'яч вперед кистю з розведеними пальцями, супроводжуючи його. При цьому гандболіст повинен контролювати м'яч периферійним зором і враховувати швидкість переміщення. В техніці ведення м'яча виділяють дві фази: контактну (коли м'яч торкається руки) і безконтактну. Чим більша контактна фаза, тим гравець краще контролює м'яч.

Підвідні вправи

1.Утримуючи м'яч двома руками збоку, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити силу поштовху).

2.Утримуючи м'яч двома руками зверху-знизу, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити правильне положення руки на м'ячі).

3.Штовхання м'яча однією рукою перед собою з максимальним супроводом передпліччя і кисті (щоб збільшити тривалість контактної фази).

4.Штовхання м'яча однією рукою перед собою, згинаючи і розгинаючи ноги в колінах (щоб збільшити тривалість контактної фази).

Основні вправи

1.Ведення м'яча на місці правою і лівою рукою зі зміною напрямку.

7.Рухлива гра «М’яч у колі».

8.Вимірювання ЧСС.

2,5 хв.

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

4 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

2 хв.

 

3 хв.

30 с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Стійка в захисті: ноги на ширині 30-40см, коліна зігнуті, спина кругла, руки підняті вперед і зігнуті в ліктях, погляд спрямований на суперника з м'ячем, вага тіла рівномірно розподілена на обидві ноги.

Стійка в нападі: ноги на ширині 30-40см, одна попереду, коліна зігнуті, спина випрямлена, руки підняті вперед і зігнуті в ліктях, погляд спрямований на партнера, вага тіла на опорній нозі.

Розповідь вчителя.

Показ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початковому етапі навчання відстань між партнерами, які вивчають передачу - 5-6 метрів у наступній послідовності: з місця, з одного кроку, після трьох кроків, зі зміною місць, зустрічні, в парах, у трійках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравці вишикувані в дві шеренги лицем один до одного на відстані 5-6м

Ведення м'яча - це єдиний спосіб переміщення гравця по майданчику з м'ячем, не обмежений часом і кількістю кроків. Ведення м'яча виконується лівою або правою рукою на різних швидкостях і з різною висотою відскоку м'яча від майданчика. Ведення буває одноударним і багато ударним. Одноударне ведення використовується під час обманних рухів гандболіста, фінтів, а багатоударне - при швидкісних відривах і проривах. Одноударне ведення виконується наступним чином. Зловивши м'яч, гандболіст робить з ним три кроки, розгинає руку у лікті і, спрямовуючи пальцями, штовхає м'яч кистю до майданчика. Зловивши м'яч, гандболіст знову може виконати три кроки з м'ячем у руці перед тим, як віддати його партнеру або кинути у ворота.

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Інтервал – 1,5м

 

Нагадати учням правила гри.

Фронтально. За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Шикування в шеренгу.

2.Вимірювання ЧСС за 10с

3.Вправа на релаксацію «Повітряна кулька».

4.Підсумок уроку.

30с

30с

1 хв.

1 хв.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 – 6 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Дати поняття про основні прийоми самоконтролю.

2.Закріпити навичку ловіння мяча двома руками.

3.Навчити техніці передачі однією рукою в русі в парах.

4.Навчити техніці ведення мяча правою і лівою рукою з обведенням стійок.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення «Зустрічної естафети».

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою русі у парах,

вести мяч правою і лівою рукою

з обведенням стійок.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Основні прийоми самоконтролю.

Під час занять фізичною культурою слід враховувати основні зовнішні ознаки втоми, які є сигналом для зниження навантаження або припинення заняття взагалі. Зовнішніми ознаками втоми можуть бути:

- зміна кольору шкіри;

- порушення міміки;

- підвищена пітливість;

- часте (насосоподібне) дихання;

- порушення координації рухів;

- погіршення самопочуття;

- зниження або відсутність уваги.

3.Інструктаж з БЖД. Під час ловіння мяча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної постановки кистей можна травмувати пальці рук.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Перешикування із однієї шеренги у дві й навпаки.

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

 

500м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(22 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

3.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г).підкинути і вловити м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами.

д).зловити м'яч, який летить високо.

і).зловити м'яч, який летить низом. й).зловити м'яч, який летить з відскоком від майданчика.

ж).зловити м'яч, який летить на рівні грудей.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

 

4.Передачі м'яча однією рукою в русі

 

5.Ведення м’яча.

Підвідні вправи

а).Утримуючи м'яч двома руками збоку, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити силу поштовху).

б).Утримуючи м'яч двома руками зверху-знизу, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити правильне положення руки на м'ячі).

в).Штовхання м'яча однією рукою перед собою з максимальним супроводом передпліччя і кисті (щоб збільшити тривалість контактної фази).

г).Штовхання м'яча однією рукою перед собою, згинаючи і розгинаючи ноги в колінах (щоб збільшити тривалість контактної фази).

Основні вправи

1.Ведення м'яча правою і лівою рукою з обведенням стійок

- кроком;

- бігом у повільному темпі;

- бігом у швидкому темпі

6.Зустрічна естафета.

- з передачею та ловінням мяча;

- з веденням мяча.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Вимірювання ЧСС.

2,5 хв.

 

 

 

1 хв.

 

 

5 хв.

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

 

4 хв.

 

1 хв.

3 хв.

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Розповідь вчителя.

Показ.

 

Опитування учнів.

- Які три фази можна виділити під час ловіння мяча двома руками? (підготовчу, основну, заключну)

- Що є характерним для підготовчої фази? (правильна постановка кистей рук і пальців)

- Що є характерним для основної фази? (оволодіння мячем)

- Що є характерним для заключної фази? (амортизація сили польоту м'яча і підготовка до наступної дії, зумовленою ігровою ситуацією).

У парах з просуванням від лицьової до лицьової лінії.

Розповідь вчителя.

Фронтально. Інтервал 1,5 метри.

Самостійна робота з мячем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас обєднати у команди.

 

Справа стійку обводити правою рукою, зліва – лівою.

 

Опис гри. За сигналом гравці передають м'ячі тим, що стоять попереду в іншій половині своєї команди. Передавши м'яч, гравець стає в кінці своєї колони. Гравець протилежної колони, отримавши м'яч, передає його тому, хто стоїть попереду на протилежній стороні, а сам біжить в кінець своєї половини колони. Так гра продовжується, поки м'яч не повернеться до тих, хто починав гру. Виграє команда, яка закінчила передачу м'яча раніше.

Фронтально. За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Вправа на релаксацію «Повітряна кулька».

5.Підсумок уроку.

30с

15с

15с

1 хв.

 

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 – 6 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Дати поняття про частини і точки розмітки гімнастичної зали.

2.Закріпити навичку ловіння мяча двома руками.

3.Навчити техніці передачі однією рукою в русі в трійках.

4.Навчити техніці ведення мяча правою і лівою рукою в довільному напрямку.

5.Навчити техніці кидка м’яча зігнутою рукою зверху.

6.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення  рухливої гри «Пятнашки з мячем».

7.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Про частини і точки розмітки

гімнастичної зали.

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою в русі в трійках,

вести мяч правою і лівою рукою в довільному

напрямку, кидати мяч зігнутою рукою зверху.

 

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Поняття про частини і точки розмітки гімнастичної зали.

3.Інструктаж з БЖД. Під час ловіння мяча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної постановки кистей можна травмувати пальці рук.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Перешикування із однієї шеренги у дві й навпаки.

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

 

500м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(22 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

3.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г).підкинути і вловити м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами.

д).зловити м'яч, який летить високо.

і).зловити м'яч, який летить низом. й).зловити м'яч, який летить з відскоком від майданчика.

ж).зловити м'яч, який летить на рівні грудей.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

 

4.Передачі м'яча однією рукою в русі в трійках.

5.Ведення м’яча.

Підвідні вправи

а).Утримуючи м'яч двома руками збоку, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити силу поштовху).

б).Утримуючи м'яч двома руками зверху-знизу, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити правильне положення руки на м'ячі).

в).Штовхання м'яча однією рукою перед собою з максимальним супроводом передпліччя і кисті (щоб збільшити тривалість контактної фази).

г).Штовхання м'яча однією рукою перед собою, згинаючи і розгинаючи ноги в колінах (щоб збільшити тривалість контактної фази).

Основні вправи

1.Ведення м'яча правою і лівою рукою  в довільному напрямку.

- кроком;

- бігом у повільному темпі;

- бігом у швидкому темпі

6.Кидок мяча зігнутою рукою зверху.

- Кидки набивного м'яча з положення сидячи.

- Кидки м'яча з положення стоячи на колінах з наступним падінням уперед.

- Кидки м'яча у ворота з вихідного положення, глибокий присід з наступним падінням уперед на руки.

- Кидки у ворота з пасивним захисником.

- Кидки у ворота з активним захисником.

 

 

 

7.Рухлива гра «Пя тнашки з мячем»

8.Вимірювання ЧСС.

2 хв.

 

 

 

1 хв.

 

 

2 хв.

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

 

3 хв.

 

3 хв.

2,5 хв.

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

30с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Розповідь вчителя.

Показ.

 

Опитування учнів.

- Які три фази можна виділити під час ловіння мяча двома руками? (підготовчу, основну, заключну)

- Що є характерним для підготовчої фази? (правильна постановка кистей рук і пальців)

- Що є характерним для основної фази? (оволодіння мячем)

- Що є характерним для заключної фази? (амортизація сили польоту м'яча і підготовка до наступної дії, зумовленою ігровою ситуацією).

У трійках з просуванням від лицьової до лицьової лінії.

Розповідь вчителя.

Фронтально. Інтервал 1,5 метри.

Самостійна робота з мячем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас обєднати у команди.

Зі зміною напрямку, раптовими зупинками та поворотами.

 

 

Розповідь вчителя.

Цей кидок - один із найпоширеніших у гандболі. Здебільшого виконують з середніх або дальніх дистанцій із закритих позицій. До такого прийому вдаються і при 7-ми метровому штрафному кидку.

Техніка виконання цього кидка подібна до передачі м'яча зігнутою рукою зверху, однак на відміну від останнього вимагає максимальних зусиль.

Нагадати учням правила гри.

За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Вправа на релаксацію «Повітряна кулька».

5.Підсумок уроку.

30с

15с

15с

1 хв.

 

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 – 6 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Ознайомити учнів з правилами розстановки гравців на майданчику.

2.Закріпити техніку ловіння мяча двома руками.

3.Навчити техніці передачі мяча однією рукою в русі у зустрічних колонах.

4.Навчити техніці ведення мяча правою і лівою рукою зі зміною напрямку.

5.Закріпити техніку кидка м’яча зігнутою рукою зверху.

6.Сприяти розвитку спритності шляхом проведення  рухливої гри «Хто влучніший».

7.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Про правила розстановки учнів

На гандбольному майданчику.

Як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

Ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою в русі в зустрічних

колонах, вести мяч правою і лівою руками

зі зміною напрямку,

кидати мяч зігнутою рукою зверху.

 

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Правила розстановки гравців на гандбольному майданчику.

Игровая площадка

Гравці, що грають у захисті, розташовуються між 6 – метровою і 9 – метровою линіями у кількості 6 чоловік. Сьомий гравець (воротар) розташовується біля воріт, які захищає.

 

 

 

3.Інструктаж з БЖД. Під час ловіння м’яча двома руками потрібно правильно розташовувати кисті і пальці рук, бо у разі неправильної постановки кистей можна травмувати пальці рук.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

5.Перешикування із однієї шеренги у дві й навпаки.

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

 

500м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя. Гандбол – командна гра з м’ячем 7 на 7 гравців (по 6 польових та один воротар у кожній команді). Грають у закритих приміщеннях на майданчику розмірами 40 м х 20 м круглим м’ячем розмірами 58 - 60 см в окружності та вагою 425-475 г (для чоловіків) і 54 – 56 см в окружності й вагою 325—375г (для жінок). Гра складається із двох таймів по 30 хвилин кожний (загального) часу; секундомір у гандболі зупиняється лише під час тайм-аутів, (технічних перерв) з перервою між ними 15 хвилин. Мета гри − закинути якнайбільше м'ячів у ворота (3м х 2м) супротивника.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(22 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

3.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г).підкинути і вловити м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами.

д).зловити м'яч, який летить високо.

і).зловити м'яч, який летить низом. й).зловити м'яч, який летить з відскоком від майданчика.

ж).зловити м'яч, який летить на рівні грудей.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

 

4.Передачі м'яча однією рукою в русі в зустрічних колонах.

5.Ведення м’яча.

Підвідні вправи

а).Утримуючи м'яч двома руками збоку, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити силу поштовху).

б).Утримуючи м'яч двома руками зверху-знизу, штовхнути його об підлогу однією рукою і зловити у вихідному положенні (щоб визначити правильне положення руки на м'ячі).

в).Штовхання м'яча однією рукою перед собою з максимальним супроводом передпліччя і кисті (щоб збільшити тривалість контактної фази).

г).Штовхання м'яча однією рукою перед собою, згинаючи і розгинаючи ноги в колінах (щоб збільшити тривалість контактної фази).

Основні вправи

1.Ведення м'яча правою і лівою рукою зі зміною напрямку.

- кроком;

- бігом у повільному темпі;

- бігом у швидкому темпі;

- з обведенням стійок.

6.Кидок мяча зігнутою рукою зверху.

- Кидки набивного м'яча з положення сидячи.

- Кидки м'яча з положення стоячи на колінах з наступним падінням уперед.

- Кидки м'яча у ворота з вихідного положення, глибокий присід з наступним падінням уперед на руки.

- Кидки у ворота з пасивним захисником.

- Кидки у ворота з активним захисником.

 

 

 

7.Рухлива гра «Хто влучніший»

8.Вимірювання ЧСС.

2 хв.

 

 

 

1 хв.

 

 

2 хв.

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

 

3 хв.

 

3 хв.

2,5 хв.

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

6-7р

 

 

 

6-7р

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

30с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Розповідь вчителя.

Показ.

 

Опитування учнів.

- Які три фази можна виділити під час ловіння мяча двома руками? (підготовчу, основну, заключну)

- Що є характерним для підготовчої фази? (правильна постановка кистей рук і пальців)

- Що є характерним для основної фази? (оволодіння мячем)

- Що є характерним для заключної фази? (амортизація сили польоту м'яча і підготовка до наступної дії, зумовленою ігровою ситуацією).

У трійках з просуванням від лицьової до лицьової лінії.

Розповідь вчителя.

Фронтально. Інтервал 1,5 метри.

Самостійна робота з мячем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас обєднати у команди.

Зі зміною напрямку, раптовими зупинками та поворотами.

 

 

Розповідь вчителя.

Цей кидок - один із найпоширеніших у гандболі. Здебільшого виконують з середніх або дальніх дистанцій із закритих позицій. До такого прийому вдаються і при 7-ми метровому штрафному кидку.

Техніка виконання цього кидка подібна до передачі м'яча зігнутою рукою зверху, однак на відміну від останнього вимагає максимальних зусиль.

Нагадати учням правила гри.

За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Вправа на релаксацію «Повітряна кулька».

5.Підсумок уроку.

30с

15с

15с

1 хв.

 

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 – 6 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Ознайомити учнів з найпростішими правилами гри в гандбол.

2.Закріпити техніку ловіння мяча двома руками.

3.Удосконалювати техніку передачі мяча однією рукою в русі у зустрічних колонах.

4.Удосконалювати техніку ведення мяча правою і лівою рукою зі зміною напрямку.

5.Закріпити техніку кидка м’яча зігнутою рукою зверху.

6.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри у гандбол за спрощеними правилами.

7.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

найпростіші правила гри в гандбол, як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою в русі в зустрічних

колонах, вести мяч правою і лівою руками

зі зміною напрямку,

кидати мяч зігнутою рукою зверху.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

(15 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.Найпростіші правила гри в гандбол.

- Гравці можуть кидати, ловити, штовхати і зупиняти м'яч, використовуючи руки, голову, корпус, стегна і коліна;

- Гравець може утримувати м'яч не більше 3 секунд, а також робити з ним не більше 3 кроків, після чого повинен передати м'яч іншому гравцеві, кинути його по воротах або вдарити його об підлогу;

- Торкатися майданчика в межах площі воріт може тільки воротар відповідної команди. Однак перетинати кордон площі воріт у стрибку дозволено;

- Дозволяється відбирати м'яч у суперника відкритою долонею, контролювати переміщення суперника зігнутими руками при контакті з ним, блокувати суперника корпусом;

- Гол зараховується, якщо м'яч повністю перетнув лінію воріт, і при цьому атакуюча команда не порушила правила;

- Матч виграє команда, закинула більше м'ячів, ніж супротивник;

- У разі нічийного результату призначається додатковий час, або серія 7-метрових кидків (залежно від регламенту змагання).

3.Інструктаж з БЖД. Під час гри в гандбол категорично забороняється ставити підніжки, навмисно штовхати, бити по руках. Слід дотримуватися правил гри і діяти відповідно до них.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Перешикування із однієї шеренги у дві й навпаки.

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

 

500м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(22 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

3.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г).підкинути і вловити м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами.

д).зловити м'яч, який летить високо.

і).зловити м'яч, який летить низом. й).зловити м'яч, який летить з відскоком від майданчика.

ж).зловити м'яч, який летить на рівні грудей.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

 

4.Передачі м'яча однією рукою в русі в зустрічних колонах.

5.Ведення м’яча.

1.Ведення м'яча правою і лівою рукою зі зміною напрямку.

- кроком;

- бігом у повільному темпі;

- бігом у швидкому темпі;

- з обведенням стійок.

6.Кидок мяча зігнутою рукою зверху.

- Кидки м'яча з положення сидячи.

- Кидки м'яча з положення стоячи на колінах;

- Кидки у ворота.

- Кидки у ворота з пасивним захисником.

 

 

7.Рухлива гра «Хто влучніший?»

8.Навчальна гра в гандбол за спрощеними правилами.

9.Вимірювання ЧСС.

2 хв.

 

 

 

30с

 

 

2 хв.

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

 

2 хв.

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

1 хв.

8 хв.

 

30с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Розповідь вчителя.

Показ.

 

Опитування учнів.

- Які три фази можна виділити під час ловіння мяча двома руками? (підготовчу, основну, заключну)

- Що є характерним для підготовчої фази? (правильна постановка кистей рук і пальців)

- Що є характерним для основної фази? (оволодіння мячем)

- Що є характерним для заключної фази? (амортизація сили польоту м'яча і підготовка до наступної дії, зумовленою ігровою ситуацією).

У трійках з просуванням від лицьової до лицьової лінії.

Клас обєднати у команди.

Зі зміною напрямку, раптовими зупинками та поворотами.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

Цей кидок - один із найпоширеніших у гандболі. Здебільшого виконують з середніх або дальніх дистанцій із закритих позицій. До такого прийому вдаються і при 7-ми метровому штрафному кидку.

Пояснити учням правила гри.

Застосовувати вивчені на уроці правила.

Фронтально. За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Вправа на релаксацію «Задуй свічку».

5.Підсумок уроку.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку ловіння мяча двома руками.

2.Навчити техніці передачі мяча однією рукою в колі.

3.Навчити техніці ведення м’яча правою і лівою рукою зі зміною швидкості.

4.Закріпити техніку кидка м’яча зігнутою рукою зверху.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри у гандбол за спрощеними правилами.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою в колі,

 вести мяч правою і лівою руками

зі зміною швидкості,

кидати мяч зігнутою рукою зверху.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

(14 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо працювати над технікою ловіння м’яча двома руками Це є базовий прийом, який найчастіше застосовується у гандболі.

3.Інструктаж з БЖД. Під час гри в гандбол категорично забороняється ставити підніжки, навмисно штовхати суперника, бити по руках. Слід дотримуватися правил гри і діяти відповідно до них.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Повороти праворуч, ліворуч, кругом.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

 

500м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(23 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

3.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г).підкинути і вловити м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами.

д).зловити м'яч, який летить високо.

і).зловити м'яч, який летить низом. й).зловити м'яч, який летить з відскоком від майданчика.

ж).зловити м'яч, який летить на рівні грудей.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

4.Передачі м'яча однією рукою в колі

- за годинниковою стрілкою;

- проти годинникової стрілки.

5.Ведення м'яча правою і лівою рукою зі зміною швидкості

- по прямій;

- у довільному напрямку.

6.Кидок мяча зігнутою рукою зверху.

- Кидки м'яча з положення сидячи.

- Кидки м'яча з положення стоячи на колінах;

- Кидки у ворота.

- Кидки у ворота з пасивним захисником.

 

 

7.Навчальна гра в гандбол за спрощеними правилами.

8.Вимірювання ЧСС.

2 хв.

 

 

 

30с

 

 

3 хв.

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

3 хв.

 

 

3 хв.

 

 

 

4 хв.

1 хв.

1 хв.

 

1 хв.

1 хв.

 

 

8 хв.

 

30с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Розповідь вчителя.

Показ.

 

Фронтально. Інтервал – 2 метри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосовувати вивчені способи.

лас обєднати у команди.

 

Можна застосовувати зупинки та повороти.

 

 

Розповідь вчителя.

Цей кидок - один із найпоширеніших у гандболі. Здебільшого виконують з середніх або дальніх дистанцій із закритих позицій. До такого прийому вдаються і при 7-ми метровому штрафному кидку.

Застосовувати вивчені на уроці правила.

Фронтально. За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Вправа на релаксацію «Задуй свічку».

5.Підсумок уроку.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ___                                            Тип уроку: комбінований                                        4 клас

Тема. Вправи для опанування навичками володіння мячем                                   ____________

Тема уроку: Елементи гандболу

Завдання уроку:

1.Закріпити техніку ловіння мяча двома руками.

2.Навчити техніці передачі мяча однією рукою в трійках.

3.Навчити техніці ведення м’яча правою і лівою рукою зі зміною висоти відскоку м’яча.

4.Закріпити техніку кидка м’яча зігнутою рукою зверху.

5.Сприяти розвитку спритності шляхом навчальної гри у гандбол за спрощеними правилами.

6.Сприяти вихованню свідомої дисципліни.

Мета уроку: виховувати свідоме ставлення до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я учнів, виховувати дисциплінованість, почуття товариськості і взаємодопомоги, потребу в систематичних заняттях фізичною культурою та спортом.

Місце проведення: спортивний зал.

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

як контролювати стан власного здоров`я

за ЧСС та самопочуттям.

ловити мяч двома руками,

передавати однією рукою в трійках,

 вести мяч правою і лівою руками

зі зміною висоти відскоку,

кидати м’яч зігнутою рукою зверху.

Очікувані результати:

Обладнання: свисток, секундомір, мячі, магнітофон.

Методи навчання: інформаційно - рецептивні, метод вправи, робота в группах, поточний метод.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

П

 

І

 

Д

 

Г

 

О

 

Т

 

О

 

В

 

Ч

 

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

(14 хв.)

1.Шикування, складання рапорту, вітання, повідомлення завдань уроку.

 

2.На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо працювати над технікою ловіння м’яча двома руками Це є базовий прийом, який найчастіше застосовується у гандболі.

3.Інструктаж з БЖД. Під час гри в гандбол категорично забороняється ставити підніжки, навмисно штовхати суперника, бити по руках. Слід дотримуватися правил гри і діяти відповідно до них.

4.Вимірювання ЧСС.

 

 

 

5.Повороти праворуч, ліворуч, кругом.

 

6.Різновиди ходьби.

 

7.Біг у поєднанні з ходьбою.

 

 

 

8.Комплекс ЗРВ на місці.

9.Стрибки зі скакалкою

 

 

10.Вимірювання ЧСС.

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

1 хв.

 

 

 

 

30 с

 

 

 

1,5 хв.

 

1 хв.

 

500м

 

 

 

4 хв.

2рх30с

 

 

30с

Звернути увагу на готовність учнів до уроку. Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

Фронтально. За 10 секунд.  Результат помножити на 6. ЧСС не повинна перевищувати 90 ударів за 1 хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різним положенням рук.

Стежити за самопочуттям. Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

Синхронне виконання вправ.

Учні підготовчої групи у разі погіршення самопочуття переходять на крок.

ЧСС не повинна перевищувати 30 ударів за 10 секунд.

О

 

С

 

Н

 

О

 

В

 

Н

 

А

 

 

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

И

 

Н

 

А

 

 

(23 хв.)

1.Прискорення з різних вихідних положень:

- сидячи спиною до напрямку бігу;

- дежачи на спині.

2.Тримання м'яча двома руками. Гравець тримає м'яч на рівні грудей розведеними пальцями двох рук, зігнутими в ліктях.

3.Ловіння м’яча двома руками

а).підкинути і зловити м'яч перед собою.

б).підкинути і зловити м'яч після відскоку від майданчика.

в).підкинути лівою рукою, зловити правою рукою і навпаки.

г).підкинути і вловити м'яч: над головою, за спину, під ногою, між ногами.

д).зловити м'яч, який летить високо.

і).зловити м'яч, який летить низом. й).зловити м'яч, який летить з відскоком від майданчика.

ж).зловити м'яч, який летить на рівні грудей.

з) зловити м'яч, який котиться по майданчику.

4.Передачі м'яча однією рукою в трійках

* на місці:

- з забіганням за спину гравця,

- з перебіганням у зустрічну команду,

*в русі («вісімка»)

5.Ведення м'яча правою і лівою рукою зі зміною висоти  відскоку м’яча

- на місці;

- у русі.

6.Кидок мяча зігнутою рукою зверху.

- Кидки м'яча з положення сидячи.

- Кидки м'яча з положення стоячи на колінах;

- Кидки у ворота.

- Кидки у ворота з пасивним захисником.

 

 

7.Навчальна гра в гандбол за спрощеними правилами.

8.Вимірювання ЧСС.

2 хв.

 

 

 

30с

 

 

3 хв.

8-10р

8-10р

 

8-10р

 

8-10р

 

5-6р

5-6р

5-6р

 

5-6р

 

5-6р

 

3 хв.

 

 

 

 

3 хв.

 

 

 

4 хв.

1 хв.

1 хв.

 

1 хв.

1 хв.

 

 

7 хв.

 

30с

Змагальний метод. Клас об’єднано у команди.

 

 

Розповідь вчителя.

Показ.

 

Фронтально. Інтервал – 2 метри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосовувати вивчені способи.

 

 

 

 

Можна застосовувати зупинки та повороти.

 

 

Розповідь вчителя.

Цей кидок - один із найпоширеніших у гандболі. Здебільшого виконують з середніх або дальніх дистанцій із закритих позицій. До такого прийому вдаються і при 7-ми метровому штрафному кидку.

Застосовувати вивчені на уроці правила.

Фронтально. За 10 секунд.

Заключна

частина

(3 хв. )

1.Дихальні вправи.

2.Шикування в шеренгу.

3.Вимірювання ЧСС за 10с

4.Вправа на релаксацію «Задуй свічку».

5.Підсумок уроку.

30с

15с

15с

1 хв.

1 хв.

Рухаючись кроком по колу.

Швидкість шикування.

Фронтально.

Не більше 5 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
1119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку