24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

конспекту уроку з літературного читання

Про матеріал

Уроки читання сприяють вдосконаленню навичок читання, розвивають логічне мислення учнів. Разом з тим працюючи над скринькою українських народних казок, виховують любов до усної народної творчості, доброту, чуйність, справедливість, почуття дружби та взаємодопомоги.

Перегляд файлу

УРОК 31. СКРИНЬКА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. «КОЛОБОК» (уривки).

ГЕРОЇ КАЗКИ. ПОНЯТТЯ «ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ»

 

Мета: поглибити знання дітей про казку як вид усної народної творчості; навчати спостерігати за діями персонажів, запам'ятовувати послідовність подій (сюжет); розкрити зміст понять «герої казки», ] «головний герой»; навчати називати їх так, як у казці, давати їм характеристику за мовою, вчинками; навчати міркувати над учинками героя казки; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; відкривати для себе виховні цінності казки; навчати складати казку за схемою, порівнювати її із повним змістом; формувати вміння ви­разно читати казку за особами, відтворювати зміст прочитаного; збагачувати жит­тєвий досвід дітей, виховувати любов до читання, до казок.

 

Тип уроку: урок набуття нових знань.

Основні терміни і поняття: усна народна творчість, казка, герої казки, головний ге­рой.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, образотворче мистецтво.

Обладнання: ілюстрації до казок; маски; ромашка з окремими пелюстками для інтер­активної вправи; малюнки тварин — персонажів казки та колобка; картки.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент

Добрий день, в добрий час!

Рада, діти, бачить вас!

Щоб добре вам навчатись,

Треба всім старатись,

На уроці не лінитись І старанно всім трудитись.

2. Артикуляційні вправи

1) Вправа «Подивись і повтори».

 Витягнути губи трубочкою;

 зімкнути губи;

 показати губами букву « О »;

 облизати губи;

 зробити язичком рухи маятника.

2) Робота над скоромовкою.

Кричав Архип, Архип охрип,

Не треба Архипу кричати до хрипу.

З; Вправа «Щоб речення зрозуміти — слова потрібно розділити».

 Роз’єднайте слова і прочитайте вислів. Казка вигадка, та в ній щось повчальне зрозумій.

 Як назвати вислів, що ви прочитали? (Прислів’я)

 Як ви розумієте зміст цього прислів’я?

3. Перевірка домашнього завдання

1) Бесіда.

 Який розділ ми почали вивчати?

 Що таке казка?

 Про що завжди йдеться в казках?

 Які недоліки і хиби висміюють або засуджують у казках?

2) Робота над загадками.

 Удома ви мали пригадати українські народні казки. То чи впізнаєте зи, про яку казку йдеться? Відгадавши казку, знайдіть до неї ілюстрацію на юшці.

 На городі виростала,

Восени велика стала,

Дід почав усіх гукати:

«Час красуню нашу рвати!». («Ріпка»)

 Маленьке, сіреньке Біди наробило,

Щось біле кругленьке Хвостиком розбило.

Сумує і плаче бабуся,

Дідусь витирає сльозу,

А курочка кудкудаче:

— Я вам золоте знесу! («Курочка Ряба»)

 Що за хатка на узліссі?

Вся ворушиться. Дрижить.

Де не взявсь — кабан біжить.

Тут і вовк іде й ведмідь,

Кожен в хатці хоче жити.

Ось-ось-ось порветься дім.

Що за дім такий лежить,

І ворушиться, й дрижить? («Рукавичка»)

 Вигнав дід козу із хати,

Та пішла вона блукати,

Всі козу ту виганяли.

Рак козуню ущипнув —

Зайцю хатку повернув. («Коза дереза»)

 Я — бичок-третячок,

Солом’яний в мене бочок.

Із соломи дід зробив,

Бік смолою засмолив. («Солом’яний бичок»)

 Знайшов півник колосок,

Молов борошна мішок,

Спік негайно у печі Пиріжки та калачі.

Мишенят не пригощав,

Бо жоден з них не помагав. («Колосок»)

 Хто утікав від баби з дідом,

Не міг сидіти на вікні,

Зустрів у лісі різних звірів

І кожному співав пісні? («Колобок»)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Етап дотекстової діяльності

1) Повідомлення теми та завдань уроку.

Сьогодні ми пригадаємо українську народну казку «Колобок», ознайо­мимося з новими термінами; не тільки складатимемо казку, але й розіграємо її, а для цього з’ясуємо характери героїв та спробуємо їх відтворити. Від­криймо скриньку українських народних казок!

2) Актуалізація фонових знань учнів.

Пригадайте, які звірі й птахи є головними героями відомих вам україн­ських народних казок.

У казках кожен герой має свої риси характеру. Встановіть відповідність між словами.

Вірний, як вовк.

Голодний, як їжак.

Хитрий, як ведмідь.

Колючий, як заєць.

Боязкий, як собака.

Вайлуватий, як лисиця.

2. Етап підготовки учнів до сприймання змісту тексту

Словникова робота

Казка «Колобок» була складена дуже давно. Тому в ній зустрічаються слова, що можуть бути для вас незрозумілими.

 Прочитайте в підручнику тлумачення слів хижка (с. 35) та призьба (с. 36).

 Хто може пояснити значення слова засік?

Засік відгороджене місце в коморі або великий ящик для зсипання зерна, борошна.

3. Етап первинного сприймання змісту тексту учнями

Читання казки (перша пригода) вчителем.

4. Етап перевірки первинного сприймання змісту твору

Перевірка емоційного сприймання змісту

 Що вас здивувало? вразило?

 Що видалося смішним? Чому?

5. Етап поглибленого смислового й структурного аналізу тексту

1) Бесіда за змістом прочитаного уривка.

 Яких героїв запам’ятали?

 Хто попросив спекти колобка?

 З чого був спечений колобок?

 Де поклали колобка, щоб охолонув?

 Кого першим зустрів колобок?

2) Відтворення казки учнями.

Але ви знаєте, що на цьому пригоди колобка не завершуються. У казці з’являлися нові персонажі, і все повторювалося. Кого і в якій послідовності зустрічав колобок? Вам допоможе в цьому схема на першому форзаці підруч­ника. Розгорніть його і знайдіть схему.

Назвіть персонажів, з якими зустрівся колобок після зайчика.

Знайдіть у казці уривок, що описує зустріч із зайчиком (від слів «Біжить та й біжить дорогою...»). Як гадаєте, чим буде відрізнятися друга пригода колобка?

Прочитаймо цей уривочок, замінюючи зайчика на вовка. Але зверніть , як колобок називав зайчика. (Зайчик побігайчик) Як у казках нази- вовка, лисичку? (Відповіді учнів.) Під час читання і ми будемо називати вовчик-братик, лисичка-сестричка.

 З ким зустрівся колобок після вовчика-братика?

Прочитаймо цей уривок, заміняючи зайчика на ведмедя.

 Кого зустрів колобок після ведмедя?

А коли відбуваються зміни в розповіді? (Після пісеньки колобка) Читаємо уривок, змінюючи зайчика на лисичку-сестричку, і після пі-

- тньки колобка переходимо відразу на уривок-продовження розмови лисички . до кінця казки.

Діти, завдяки якій особливості народних казок ми змогли відновити від- гутні частини казки? (Завдяки повторам)

3) Вправа «Упіймай помилку».

Прочитайте речення, що відображають послідовність подій у казці, : скажіть, де вкралась помилка.

О «Бабусю! Спекла б ти колобок!»

О ВІН лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна — на призьбу, з призьби та на землю у двір.

О «Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю!»

О Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик.

О «Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісеньку заспіваю!»

О А лисичка — гам його!

4) Робота зі схемою на форзаці підручника. Розкриття понять «герої казки»,

«головний герой казки».

 Розгляньте схему і скажіть, у якій послідовності з’являються персонажі казки.

 Персонажів твору ще називають героями твору. Отже, назвіть героїв казки «Колобок».

Головного персонажа твору називають головним героєм твору. Хто з ге­роїв казки є головним героєм?

 

Фізкультхвилинка

Звірі в лісі проживають І роботу також мають.

Тож виходять на полянку І зарядку роблять зранку.

Встали й ми побіля парт.

Встали всі: — Мерщій на старт!

Лапки вгору, лапки вниз,

Землі-матінці вклонись.

Сонцю руки простягни,

До проміння поверни.

А тепер прогнімо спини,

І замремо на хвилину.

Розігнулись, пострибали,

Потім трішки політали І за парти посідали.

5) Складання характеристики героїв.

Вправа «Ромашка»

На пелюстках ромашки записані слова, що можуть характеризувати пер­сонажів казки. Діти обирають пелюстку і прикріпляють під малюнком персо­нажа, якому відповідає ця риса.

Хитрість, підступність, спритність... (лисиця).

Жорстокість, жадібність, злість... (вовк).

Сила, незграбність, вайлуватість... (ведмідь).

Боягузтво, слабкість, несміливість... (заєць).

Необачний, веселий, довірливий, хвалькуватий, безтурботний... (колобок). Оберіть пелюстку, що символізує риси характеру, притаманні цим ге­роям.

Який герой казки відповідає поведінкою, поданим рисам?

У чому виявилися хитрість, підступність лисички?

Чому колобок утратив пильність у спілкуванні з лисичкою?

Доведіть, що колобок був дійсно веселим, довірливим, хвалькуватим.

6) Робота в групах. Підготовка та інсценізація казки.

Розіграйте в групах уривки казки, використовуючи інтонацію, міміку, жести.

1-ша група — Сцена в будинку баби та діда.

2-га група Сцена зустрічі колобка із зайчиком.

3-тпя група — Сцена зустрічі колобка з вовком.

4-та група — Сцена зустрічі колобка з ведмедем.

5-та група Сцена зустрічі колобка з лисичкою.

Презентація роботи груп. Діти виходять до дошки, надягають маски героїв та інсценізують уривок.

б. Рефлексивний аналіз змісту прочитаного

Творча вправа «Пофантазуймо»

Уявіть: якби колобок першою зустрів лисичку, чи вийшла б казка?

Чому?

 Запропонуйте, як колобок міг би перехитрити лисичку, щоб його при­годи продовжилися.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

 Яку казку читали?

 Чи є в неї автор?

 Хто є героями казки?

 Хто головний герой?

 Хто у казці найхитріший?

 Кого перехитрили?

 Чому перехитрили?

 Чого нас навчає казка « Колобок » ?

2. Інструктаж з виконання домашнього завдання

Знайти і перечитати казку «Колобок». Порівняти, чи правильно склали казку за схемою. Завдання за вибором: переказувати казку за схемою або чи­тати за особами, зважаючи на схему.

За бажанням намалювати свою ілюстрацію до казки.

docx
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
737
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку