Конструктор сучасного уроку

Про матеріал
Методичні рекомендації учителям іноземних мов зтеми "Конструктор сучасного уроку".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УРОК -- ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Важливим аспектом застосування інтерактивних технологій є оновлення структури уроків

Номер слайду 2

Центральною ланкою реалізації освітньої технології, найвищим ступенем її розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, має бути урок як основна форма організації шкільного навчання.

Номер слайду 3

“ Коли я маю яблуко і ти маєш яблуко, і ми обміняємось яблуками, у кожного із нас буде по одному яблуку. Коли я маю ідею і ти маєш ідею, ми обміняємось ідеями – в нас буде по дві ідеї ”. Бернард Шоу СПІЛКУЮЧИСЬ МІЖ СОБОЮ, ВЧИТЕЛІ ЗБАГАЧУЮТЬСЯ ІДЕЯМИ, ПЛАНАМИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. І ОТРИМУЮТЬ НАТХНЕННЯ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАЛИШИТИ БІЛЯ ПОРОГА КЛАСУ ВСІ СВОЇ ПРОБЛЕМИ, УВІЙТИ ДО ДІТЕЙ ІЗ ПІДНЕСЕНО НАЛАШТОВАНОЮ ДУШЕЮ І ПОЧАТИ ДІЙСТВО ПІД НАЗВОЮ «УРОК».

Номер слайду 4

Намагайтеся кожного дня для кожної справи знайти якийсь позитивний початок, оскільки від того настрою, з яким ви вступаєте в якусь справу залежать ваші успіхи, а можливо, і невдачі.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Педагогічна техніка-це діяльність вчителя, направлена на організацію різних форм і прийомів навчальної роботи.

Номер слайду 9

Вміння керувати своєю поведінкою: Техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); Керування емоціями, настроєм; Вміння знімати психологічне напруження в учнів; Вміння пробуджувати творчі самопочуття під час уроку; Опанування умінням соціальної перцепції (техніка керування увагою,уявою); Опанування техніки мовлення (керування диханням, дикцією, темпом мовлення). Вміння вплинути на особистість і колектив: Техніка організації контакту; Управління педагогічним спілкуванням; Оволодіння технікою навіювання.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Довідка: Анатолій Олександрович Гін (рід. 16 квітня 1958, Харків, Українська РСР, СРСР) — фахівець з ТРІЗ(теорія вирішення винахідницьких завдань), майстер ТРІЗ, педагог. Його книга «Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Відвертість. Діяльність. Зворотний зв'язок. Ідеальність: Посібник для вчителя» стала лідером продажів серед методичної літератури для вчителів, витримала 17 перевидань. «Що ви знайдете в цій книзі… Школу робить школою учитель. Учителі різні — адже вони виростають з учнів. Художник навчається змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант навчається етюдам. Журналіст та письменник засвоюють прийоми письмової мови. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, засвоює прийоми — тільки це педагогічні фарби, етюди, прийоми… Ось учитель-майстер, віртуоз. Як по нотах грає він свій урок. І тільки інший учитель знає, скільки праці пішло на опанування гамм та етюдів, доки ноти, ритми та мелодії на злилися в музиці уроку. Майстерність — це фах з печаткою досконалості. Майстрів не так багато. Але існує багато сильних фахівців. Звичайно вони мають свої професійні хитрощі, прийоми. Сильних педагогічних прийомів не так вже й багато — найчастіше гарний фахівець активно користується лише двома-трьома «секретами». Ця книга — збірник педагогічних прийомів. До неї ввійшли лише такі, які мають свою технологію і можуть застосовуватися в умовах звичайної сучасної школи» - пише в своїй книзі А.Гін.

Номер слайду 12

У сучасній педагогіці є така цікава нова педагогічна ідея "Конструктор уроку", що використовується як ефективний засіб для "складання уроків". Будь-який з етапів уроку може бути реалізований різними прийомами або їх комбінаціями, тобто прийоми, по суті, і є елементи конструктора уроку. Кожен етап уроку має своє позначення, а методичний прийом, який використовує учитель - свій номер.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Аукціон Етапи уроку Методичні прийоми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А Організаційний момент Створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класі Б Перевірка домашнього завдання «Злови помилку» «Незакін- чені речення» «Комента-тор» Взаємоперевірка Дитячі проекти Интелек туальна розминка Дивуй! Так чи ні В Актуалізація опорних знань «Злови помилку» «Незакін-чені речення» Вірю-не вірю Тестуван-ня Епіграф Світло-фор Математична мозаїка Логічний ланцю-жок Г Мотивація навчальної діяльності «Мозковий штурм» Відстро-чена відгадка Інтер- активні вправи Кросворди, ребуси Само-оцінка Постав запитання Свої приклади Знайди помилку Д Повідомлення теми, мети та завдань уроку Створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класі Е Вивчення нового матеріалу Шпар-галка Мозковий штурм Цікава мета Встано-віть відповід-ність Тесту-вання Дивуй Фантас-тична добавка Практич-ність теорії Є Сприйняття та осмислення набутих знань Практич- на робота (самостій-на) Практич-на робота (робота в групах) Дитячі проекти Встанови відповідність Інструк- тивні картки Знайди помилку Мозкова атака Логічний ланцю-жок К Застосування знань і способів діяльності Дитячі проекти «Шерлок Холмс» Електрон-ні презента-ції Впізнай мене Доміно Аукціон Прес-конфе-ренція Фронталь-не опиту-вання Й Контроль знань і вмінь учнів Світлофор Опитування по ланцюж-ку Тихе опитува ння Програмо-ване опитуван-ня Ідеальне опитуван-ня Фактоло-гічний диктант Контро-льний тест Бліц - контроль Л Диференційова-не домашнє завдання Три рівня Обов‘яз-ковий мінімум Тренуваль-ні завдання Незвичай-на звичай-ність Особливе завдання Ідеальне завдан-ння Твор-чість майбут-нього Дитячі проекти

Номер слайду 15

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шепелева Надежда
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
ppt
Додано
26 лютого 2020
Переглядів
2042
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку