Контрольна робота №1 (9 клас)

Про матеріал

Контрольна робота містить два варіанти (4 рівні складності за темами "Розчини", "Хімічні реакції"), які складені відповідно до чинної програми, вікових особливостей учнів.

Перегляд файлу

                             Контрольна робота №1            (9 клас)

І ВАРІАНТ.

І рівень

1. Позначте правильне твердження щодо каталізатора:

а)Витрачається під час хімічної реакції;

б) Не бере участь у хімічній реакції;

в)Прискорює хімічну реакцію;

г)Не змінює швидкості хімічної реакції.

2.Позначте тип реакції, які відбуваються з виділенням теплоти:                

 а) ендотермічні ;  б)необоротні ; в)оборотні;   г) екзотермічні.

3.Визначте тип реакції, яка описується за допомогою схеми:

                               АВ+ СД = АД + СВ

а) сполучення;  б) заміщення;  в) розкладу; г) обміну

ІІ рівень

4. Позначте тип хімічних реакцій (сполучення,розкладу, заміщення,обміну),  зазначте  всі рівняння окисно-відновних реакцій:

 а)2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

      б)2H2 + O2 = 2H2O

 в) K2CO3 + 2HCl = 2KCl + CO2 + H2O

 г) 2Al + 3S = Al2S3

 ґ)  6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O

д) 2KClO3 = 2KCl + 3O2

5. Допишіть число електронів, які беруть участь у наведених процесах.  Вкажіть, які із них є процесами окиснення, а які – відновлення.

H20 ______________________________→ 2H+

Mn+7_____________________________→ Mn+2

N-3_______________________________→ N-5

Ca+2 ______________________________→ Ca0

6. З наведеного переліку виберіть ті пари речовин, реакція між якими перебігає до кінця. Запишіть для них рівняння у молекулярній та йонно-молекулярній формах:

а) цинк хлорид і калій гідроксид;                      б) магній нітрат і ферум(ІІІ) хлорид;

в) калій нітрат і сульфатна кислота;                  г) ферум(ІІ) сульфат і  натрій  гідроксид.

ІІІ рівень

7. Розставте ступені окиснення елементів і впишіть формули речовин у відповідні колонки таблиці: S, Na, SO2, Ca, H2SO4, K2S, H2SO3, KNO3.

Речовини, що можуть бути

лише відновниками

Речовини, що можуть бути

лише окисниками

Речовини, що можуть бути і відновниками , і окисниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть електронний баланс для рівняння реакції:

   _ V2O5  + _ H2 __V + ____?

9. При взаємодії вуглецю масою 12 г з водою утворюється карбон (ІІ) оксид та водень і виділяється теплота 131 кДж. Складіть термохімічне рівняння цього процесу.

IV рівень

10. Взаємодія червоного залізняку з воднем відбувається відповідно до такого рівняння:

Fe203(тв) +3 H2 (г) =2 Fe(тв.) +3 H2O(г) .

Зробіть висновки про вплив різних факторів на швидкість цієї реакції:

  1. Подрібнення (якої речовини?):___________________________________
  2. Збільшення концентрації(якої речовини?):_________________________
  3. Підвищення температури:_______________________________________

11. До  розчину купрум (ІІ) нітрату масою 940 г із масовою часткою солі  30 % додали розчин натрій сульфіду. Обчислити масу осаду, який утворився.


             Контрольна робота №1            (9 клас)

ІІ ВАРІАНТ.

І рівень

1. Позначте правильне твердження щодо каталізатора:

а)У реакційне середовище каталізатори додають у великих кількостях

б)Каталізатори змінюють швидкість реакції

в)Під час реакцій каталізатори не вступають у взаємодію з реагентами

г)Під час реакцій каталізатори витрачаються, але у невеликих кількостях

2.Позначте тип реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти:

а) ендотермічні ;  б)необоротні ; в)оборотні;   г) екзотермічні.

3.Визначте тип реакції, яка описується за допомогою схеми А+ ВС = АВ + С:

а) сполучення;  б) заміщення;  в) розкладу; г) обміну

ІІ рівень

4. Позначте тип хімічних реакцій (сполучення,розкладу, заміщення,обміну),  зазначте  всі рівняння окисно-відновних реакцій:

а) H2 + Cl2 =  2 HCl

б) 2HCl + Ca = CaCl2 + H2

в) Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3+ 3H2O

г) MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + CO2 + H2O

ґ) PbO + CO2 = PbCO3

д) Fe(OH)2 =  FeO + H2O

5. Допишіть число електронів, які беруть участь у наведених процесах.  Вкажіть, які із них є процесами окиснення, а які – відновлення.

S+6 _______________________________S-2

O02______________________________­_2O-2

N-3_______________________________→ N+5

Pb0_______________________________Pb+2

6. З наведеного переліку виберіть ті пари речовин, реакція між якими перебігає до кінця. Запишіть для них рівняння у молекулярній та йонно-молекулярній формах:

а) алюміній гідроксид і хлоридна кислота;            б) купрум(ІІ) нітрат і натрій гідроксид;

в) калій сульфат і нітратна кислота;                         г) магній нітрат і ферум(ІІ) хлорид.

ІІІ рівень

7. Розставте ступені окиснення елементів і впишіть формули речовин у відповідні колонки таблиці: CO2, CO, H2O2, HNO3,  Ba, NH3, P4, LiH.

Речовини, що можуть бути

лише відновниками

Речовини, що можуть бути

лише окисниками

Речовини, що можуть бути і відновниками , і окисниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть електронний баланс для рівняння реакції:

   _ MnO2 + _ Al →___Mn   + ____?

9. При взаємодії ферум (ІІІ) оксиду масою 160г з воднем утворюється залізо та вода і виділяється теплота 90 кДж. Складіть термохімічне рівняння цього процесу.

IV рівень

10. Взаємодія коксу з вуглекислим газом відбувається відповідно до такого рівняння: СО2(газ.) + С(тв.) → 2СО(газ.)  Зробіть висновки про вплив різних факторів на швидкість цієї реакції:      1)Подрібнення (якої речовини?):___________________________________  

                    2)Збільшення концентрації(якої речовини?):_________________________

                    3) Підвищення температури:_______________________________________

11. До  розчину натрій карбонату масою 265 г із масовою часткою солі  0,2  додали сульфатну кислоту до припинення виділення газу. Обчислити об’єм газу (н.у.), що виділився.

docx
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
19 грудня 2018
Переглядів
4812
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку