28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Контрольна робота №1 на тему " Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні."

Про матеріал

Контрольна робота №1 на тему " Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні." В даній контрольній роботі завдання підібрано для найефективнішого результату, як зі сторони учня так і вчителя.

Перегляд файлу

Контрольна робота №1 

«Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні»

10 клас

Варіант 1

Завдання з однією правильною відповіддю:

 1. Гомологи мають:

а) подібну будову, але різні властивості

б) різну будову, але однакові властивості

в) подібну будову і подібні властивості

г) різну будову і різні властивості

 1. Укажіть тип зв’язку, найбільш характерний для органічних сполук:

а) металічний

б) йонний

в) водневий

г) ковалентний

 1. Укажіть формулу радикалу бутилу:

а) С4Н9

б) С2Н5

в) СН3

г) С3Н7

 1. Обчисліть відносну густину за воднем пропану:

а) 36

б) 44

в) 18

г) 22

 1. Обчисліть масову частку Карбону в етані:

а) 20%

б) 92%

в) 86%

г) 80%

Завдання з двома правильними відповідями:

 1. Укажіть формули гомологів етану:

а) гексан

б) пентан

в) пропін

г) пропан

 1. Укажіть реакції, не характерні для етану:

а) заміщення

б) полімеризація

в) горіння

г) приєднання

Завдання з відкритою відповіддю:

 1. Скласти формули алканів за назвами:

а) 4-етил-3-метилоктан

б) 4-етил-3.3-диметилнонан

 1. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами:
 1. С2Н6 —˃                                                         а) С3Н7І+НІ
 2. С3Н8 + І2 —˃                                                б) С3Н7І+Н2
 3. С2 Н 6 2—˃                                              в)С2Н42О

                                               г) СО2+ Н2О

 1. Виведіть формулу вуглеводню, якщо масова частка Гідрогену в ньому 18,2 %.
 2. Під час спалювання 0,29 г органічної речовини одержали 448мл вуглекислого газу (н. у.) і 0,45 г води. Відносна густина пари речовини за повітрям 2. Визначте формулу речовини. 

 

Варіант 2

Завдання з однією правильною відповіддю:

 1. Ізомери мають:

а) різні молекулярні формули, але подібну просторову будову

б) однакову молекулярну формулу,але різну просторову будову

в) різні молекулярні формули і різну просторову будову

г) однакову молекулярну формулу і подібну просторову будову

 1. Більшість органічних речовин мають кристалічну гратку:

а) молекулярну

б) атомну

в) йонну

г) металічну

 1. Укажіть до якого типу належить реакція крекінгу бутану:

а) сполучення

б) розкладу

в) обміну

г) заміщення

 1. Укажіть кількість атомів Карбону в речовині 3-етилпентан:

а) 5

б) 4

в) 6

г) 7

 1. Обчисліть масову частку Гідрогену в метані:

а) 20%

б) 25%

в) 75%

г) 80%

Завдання з двома правильними відповідями:

 1. Укажіть формули гомологів пропану:

а) гексен

б) пентан

в) метан

г) пропін

 1. Визначте речовини X і Y у схемі реакцій СН4 + 2Сl2—˃X + 2Y:

а) Н2

б) НСl

в) СН3Сl

г) СН2Сl2

Завдання з відкритою відповіддю:

 1. Складіть формули алканів за назвами:

а) 1,2,3-трихлорпентан

б) 3-етил-2,3-диметилгексан

 1. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами:
 1.  С2Н6 —˃                                                         а) С3Н7І+НІ

          2)  С3Н8 + І2 —˃                                                б) С3Н7І+Н2

          3)  С2 Н 6 2—˃                                              в) С2Н42О

                                                          г) СО2+ Н2О

 1. Виведіть формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому 90 %.
 2. Під час спалювання 6,2 г органічної речовини одержали 19,46 г вуглекислого      газу і 7,97 г води. Густина парів речовини за повітрям становить 2,4. Визначте формулу речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 жовтня 2018
Переглядів
2128
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку