12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

​Самостійна робота до теми: Теорія будови органічних сполук (тести)

Про матеріал

Самостійна робота до теми "Теорія будови органічних сполук" у вигляді тестів, мета якої узагальнити та скоригувати знання учнів з теми; визначити рівень навчальних досягнень учнів, розуміння основних положень теорії , уміння використовувати їх на практиці, перевірити розуміння явища ізомерії.

Перегляд файлу

Самостійна робота до теми: Теорія будови органічних сполук (5 год.)

Мета: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми « Теорія будови органічних сполук»; визначити рівень навчальних досягнень учнів, розуміння основних положень теорії , уміння використовувати їх на практиці,  перевірити   розуміння  явища ізомерії.

 

Варіант 1.

1.Вкажіть, як називаються речовини з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою:

А)гомологи; Б)ізомери; В)ізотопи; Г)ізобари.

2. Вкажіть загальну формулу насичених вуглеводнів (алканів):

А)СnH2n Б)CnH2n-2 В)CnH2n-6 Г) СnH2n+2

 

3. Укажіть, скільки сполук позначено цими формулами:

4.  Які з цих вуглеводнів є ізомерами?

а) formula1; б) formula2;  в) formula3; г) formula4;  д) formula5.

5. Укажіть  валентність Карбону в органічних сполуках:

А) один,б) два, в) три, 4) чотири.

6) Обчисліть відносну молекулярну масу пентану.

 

Варіант2.

1.Вкажіть, хто з науковців створив теорію хімічної будови органічних сполук:

А)Я.Берцеліус; Б)Д.Менделєєв; В)О.Бутлеров; Г)Ф.Велер.

 

2. . Укажіть правильне закінчення твердження «Ізомери – це сполуки, що мають…»

А. однаковий агрегатний стан;

Б. однаковий якісний та кількісний склад, але різну будову;

В. однакову загальну формулу;

Г. однаковий якісний, але різний кількісний склад.

3. Укажіть, яка структурна формула зображає ізомер пентану: Узагальнююче повторення (Конспект уроку)

Узагальнююче повторення (Конспект уроку)

                                                                                                      

 4.  Які з наведених нижче формул речовин є ізомерами:
а) . СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 і formula11;      

  б) СН4 і СН3–СНСl–СН3;
в) СН3–СН3 і С3Н8;                г) С2Н5Br і С2Н6?

5.Укажіть правильне закінчення твердження: «Четвертинний атом Карбону сполучений із чотирма:а) атомами Карбону, б) атомами Гідрогену, в)характеристичними групами,  г) атомами Оксигену.

6) Обчисліть відносну молекулярну масу октану.

 

 

Варіант3.

1. Вкажіть яка із сполук належить до органічних речовин живої природи:

А)вода; Б)глюкоза; В)поліетилен; Г)метан

2. Теорія О. Бутлерова встановлює зв'язок між:

А. складом і будовою речовини; В. складом і властивостями речовин;

Б. властивостями і добуванням речовини; Г. складом, будовою і властивостями речовин.

3. Укажіть речовини, які є ізомерами:

А. СН3СН2СН2ОН; В. СН3СН2СОН;

Б. СН3СОСН3;  Г. СН3СН2ОН

4. Серед наведених карбонових скелетів знайдіть однакові речовини :

карбонові скелети

 

 

5. Структурна формула показує:

а) якісний склад речовини;

б) кількісний склад речовини;

в) зв’язки, вказані за допомогою електронних пар;

г) порядок з’єднання атомів у молекулі за допомогою рисок.

 

6) Обчисліть відносну молекулярну масу декану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4.

1. Атоми в молекулі розміщені не безладно, а в певній послідовності відповідно до їх:

А. заряду ядра;  Б. радіусу;  В. маси;  Г. валентності.

2. . Вкажіть функціональну групу насичених одноатомних спиртів:

А)СООН; Б)ОН ; В)СОН; Г)NH2

3. .Визначте структурну формулу н-гептану:

А)СН3 – (СН2)2 – С(СН3)2 – СН3; Б)СН2 – СН2 – (СН2)2 – СН3

 

В) СН3 – СН(СН3) – СН2 – СН2 – СН3; Г) СН3 – СН2 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3;

4.  Укажіть речовини, які є ізомерами:

а) СН3СН2СН2СН3; б) СН3СН(СН3)СН2СН3;

 

 в) СН3СН2СН2СН2СН3; г) СН3СН2СН2СН2ОН.

5. Укажіть правильне твердження:

А. молекулярна формула передає кількісний склад речовини, а структурна –якісний.

Б.молекулярна формула передає якісний склад речовини, а структурна – кількісний,

В) молекулярна формула передає кількісний і якісний склад речовини, а структурна- порядок сполучення атомів,

Г)молекулярна і структурна формули – це тотожні поняття.

 

6) Обчисліть відносну молекулярну масу гептану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 5.

 

1. Фізичні та хімічні властивості речовини залежать від:

А. виду атомів, що утворюють речовин;                 В. послідовності сполучення атомів один з одним;

Б. кількості атомів, що утворюють речовину;        Г. всі відповіді правильні.

2. .Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

А)СООН; Б)ОН ; В)СОН; Г)NH2

3. .Визначте скільки речовин зображено карбоновими ланцюгами:

С – С – С – С – С      С – С – С – С        С – С – С – С        С – С – С

С                                              С                     С

  А)2 Б)1 В)3 Г)4

4. Вкажіть структурну формулу пентану:

Узагальнююче повторення (Конспект уроку)

 

5.Властивості органічних речовин залежать не лише від їхнього складу, а й від…

А) розміру молекули, б) валентності атомів, в) кольору, г) будови молекул.

 

 

6) Обчисліть відносну молекулярну масу гексану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 6.

1 Укажіть явище, яке пояснює теорія хімічної будови органічних речовин:

А. алотропія;        Б. адсорбція;         В. ізотопія;  Г. ізомерія.

2. . Що зміниться внаслідок зміни послідовності сполучення атомів у молекулі:

А. кількість і об'єм речовини;  В. кількісний склад і густина речовини;

Б. хімічна будова і властивості речовини;        Г. маса молекули і геометрична форма.            

3. Укажіть, яка структурна формула зображає ізомер бутану:      

    А. СН3-СН2-СН2-СН2-СН3        Б.    СН3-СН2-СН2-СН3                                                             

 

       В.    СН3—СН2-СН3        Г.      СН3-С-СН3                                                                    СН3

4. .Визначте скільки речовин зображено карбоновими ланцюгами:

                 

Як скласти ізомери формули

 

5.Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильна?

І.Кількість органічних речовин значно перевищує кількість неорганічних.

ІІ. Представники ізомерів характеризуються схожими хімічними властивостями.

А) правильне І, Б) правильне ІІ, В) обидва правильні, Г) обидва неправильні.

6) Обчисліть відносну молекулярну масу бутану.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мурашко Алла Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Інші матеріали
Додано
5 листопада 2018
Переглядів
8068
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку