Контрольна робота №1 " Розчини. Дисоціація"

Про матеріал

Пропоную вашій увазі 30 варіантів завдань для контрольної роботи у 9 класі з теми

" Розчини. Дисоціація". Багатоваріантна контрольна робота знижує ймовірність списування хоча й збільшує час перевірки. Буду дуже вдячна за відгуки.

Перегляд файлу

Варіант 1

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  …система змінного складу, що містить два або кілька компонентів».

а) однорідна;      б) неоднорідна.

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) калій гідроксид; б) золото; в) крейда.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) HI

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaCl

2) наявністю катіона Н+

в) KOH

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2SO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) K2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 73 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + 2H+ CO2 + H2O

  б) СO32- + Mg2+ MgCO3

 

 

 

 

Варіант 2

1. Вкажіть пропущене слово:« Зависі, в яких частинки твердої речовини розподілені в … , називають суспензіями».

а) газі;      б) рідині; в) тверді речовині.

2. Розчинність газів із підвищенням температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2SO4

2) наявністю катіона Н+

в) CaCl2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H3PO4 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 146 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3

Варіант 3

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність твердих речовин із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) кремній; б) натрій бромід; в) арґентум хлорид.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) KOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaI

2) наявністю катіона Н+

в) CuSO4

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + AgNO3

  б) Na2SO4 + BaCl2

  в) MgSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 7,3 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 25% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Pb2+ PbCO3

  б) Cl + Ag+ AgCl

 

 

 

 

Варіант 4

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинення – це складний … процес».

а) хімічний;      б) фізичний;       в) біологічний;     г) фізико-хімічний.

2. Розчинність газів зі  зниженням  температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) цукор; б) срібло; в) кальцій карбонат; г) гас.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ва(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) Zn(NO3)2

2) наявністю катіона Н+

в) H2SO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Ca(NO3)2 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + Ba(OH)2

  в) MgSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 14,6 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 20% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) S2- + Ag+ Ag2S

  б) SO42- + Ba2+ BaSO4

Варіант 5

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинність більшості твердих речовин зі збільшенням … збільшується».

а) тиску;      б) площі;   в) обєму .

2. Розчинність газів із зниженням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) олія; б) сульфатна кислота; в) крейда;  г) гіпс.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaBr

2) наявністю катіона Н+

в) HNO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2S .

6. Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Mg(OH)2

  б) CuSO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 36,5 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 5% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Ba2+BaCO3

  б) OH + Mg2+Mg(OH)2

 

 

 

 

Варіант 6

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ba(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2S

2) наявністю катіона Н+

в) Ca(NO3)2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 29,2 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3


Варіант 7

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  …система змінного складу, що містить два або кілька компонентів».

а) однорідна;      б) неоднорідна.

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) калій гідроксид; б) золото; в) крейда.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) HI

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaCl

2) наявністю катіона Н+

в) KOH

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2SO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) K2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 73 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + 2H+ CO2 + H2O

  б) СO32- + Mg2+ MgCO3

 

 

 

 

Варіант 8

1. Вкажіть пропущене слово:« Зависі, в яких частинки твердої речовини розподілені в … , називають суспензіями».

а) газі;      б) рідині; в) тверді речовині.

2. Розчинність газів із підвищенням температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2SO4

2) наявністю катіона Н+

в) CaCl2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H3PO4 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 146 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3

Варіант 9

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність твердих речовин із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) кремній; б) натрій бромід; в) арґентум хлорид.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) KOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaI

2) наявністю катіона Н+

в) CuSO4

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + AgNO3

  б) Na2SO4 + BaCl2

  в) MgSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 7,3 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 25% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Pb2+ PbCO3

  б) Cl + Ag+ AgCl

 

 

 

 

Варіант 10

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинення – це складний … процес».

а) хімічний;      б) фізичний;       в) біологічний;     г) фізико-хімічний.

2. Розчинність газів зі  зниженням  температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) цукор; б) срібло; в) кальцій карбонат; г) гас.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ва(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) Zn(NO3)2

2) наявністю катіона Н+

в) H2SO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Ca(NO3)2 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + Ba(OH)2

  в) MgSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 14,6 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 20% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) S2- + Ag+ Ag2S

  б) SO42- + Ba2+ BaSO4

Варіант 11

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинність більшості твердих речовин зі збільшенням … збільшується».

а) тиску;      б) площі;   в) обєму .

2. Розчинність газів із зниженням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) олія; б) сульфатна кислота; в) крейда;  г) гіпс.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaBr

2) наявністю катіона Н+

в) HNO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2S .

6. Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Mg(OH)2

  б) CuSO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 36,5 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 5% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Ba2+BaCO3

  б) OH + Mg2+Mg(OH)2

 

 

 

 

Варіант 12

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ba(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2S

2) наявністю катіона Н+

в) Ca(NO3)2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 29,2 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3


Варіант 13

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  …система змінного складу, що містить два або кілька компонентів».

а) однорідна;      б) неоднорідна.

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) калій гідроксид; б) золото; в) крейда.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) HI

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaCl

2) наявністю катіона Н+

в) KOH

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2SO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) K2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 73 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + 2H+ CO2 + H2O

  б) СO32- + Mg2+ MgCO3

 

 

 

 

Варіант 14

1. Вкажіть пропущене слово:« Зависі, в яких частинки твердої речовини розподілені в … , називають суспензіями».

а) газі;      б) рідині; в) тверді речовині.

2. Розчинність газів із підвищенням температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2SO4

2) наявністю катіона Н+

в) CaCl2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H3PO4 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 146 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3

Варіант 15

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність твердих речовин із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) кремній; б) натрій бромід; в) арґентум хлорид.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) KOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaI

2) наявністю катіона Н+

в) CuSO4

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + AgNO3

  б) Na2SO4 + BaCl2

  в) MgSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 7,3 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 25% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Pb2+ PbCO3

  б) Cl + Ag+ AgCl

 

 

 

 

Варіант 16

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинення – це складний … процес».

а) хімічний;      б) фізичний;       в) біологічний;     г) фізико-хімічний.

2. Розчинність газів зі  зниженням  температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) цукор; б) срібло; в) кальцій карбонат; г) гас.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ва(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) Zn(NO3)2

2) наявністю катіона Н+

в) H2SO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Ca(NO3)2 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + Ba(OH)2

  в) MgSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 14,6 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 20% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) S2- + Ag+ Ag2S

  б) SO42- + Ba2+ BaSO4

Варіант 17

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинність більшості твердих речовин зі збільшенням … збільшується».

а) тиску;      б) площі;   в) обєму .

2. Розчинність газів із зниженням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) олія; б) сульфатна кислота; в) крейда;  г) гіпс.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaBr

2) наявністю катіона Н+

в) HNO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2S .

6. Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Mg(OH)2

  б) CuSO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 36,5 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 5% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Ba2+BaCO3

  б) OH + Mg2+Mg(OH)2

 

 

 

 

Варіант 18

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ba(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2S

2) наявністю катіона Н+

в) Ca(NO3)2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 29,2 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3


Варіант 19

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  …система змінного складу, що містить два або кілька компонентів».

а) однорідна;      б) неоднорідна.

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) калій гідроксид; б) золото; в) крейда.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) HI

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaCl

2) наявністю катіона Н+

в) KOH

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2SO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) K2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 73 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + 2H+ CO2 + H2O

  б) СO32- + Mg2+ MgCO3

 

 

 

 

Варіант 20

1. Вкажіть пропущене слово:« Зависі, в яких частинки твердої речовини розподілені в … , називають суспензіями».

а) газі;      б) рідині; в) тверді речовині.

2. Розчинність газів із підвищенням температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2SO4

2) наявністю катіона Н+

в) CaCl2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H3PO4 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 146 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3

Варіант 21

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність твердих речовин із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) кремній; б) натрій бромід; в) арґентум хлорид.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) KOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaI

2) наявністю катіона Н+

в) CuSO4

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + AgNO3

  б) Na2SO4 + BaCl2

  в) MgSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 7,3 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 25% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Pb2+ PbCO3

  б) Cl + Ag+ AgCl

 

 

 

 

Варіант 22

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинення – це складний … процес».

а) хімічний;      б) фізичний;       в) біологічний;     г) фізико-хімічний.

2. Розчинність газів зі  зниженням  температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) цукор; б) срібло; в) кальцій карбонат; г) гас.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ва(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) Zn(NO3)2

2) наявністю катіона Н+

в) H2SO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Ca(NO3)2 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + Ba(OH)2

  в) MgSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 14,6 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 20% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) S2- + Ag+ Ag2S

  б) SO42- + Ba2+ BaSO4

Варіант 23

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинність більшості твердих речовин зі збільшенням … збільшується».

а) тиску;      б) площі;   в) обєму .

2. Розчинність газів із зниженням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) олія; б) сульфатна кислота; в) крейда;  г) гіпс.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaBr

2) наявністю катіона Н+

в) HNO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2S .

6. Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Mg(OH)2

  б) CuSO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 36,5 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 5% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Ba2+BaCO3

  б) OH + Mg2+Mg(OH)2

 

 

 

 

Варіант 24

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ba(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2S

2) наявністю катіона Н+

в) Ca(NO3)2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 29,2 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3


Варіант 25

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  …система змінного складу, що містить два або кілька компонентів».

а) однорідна;      б) неоднорідна.

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) калій гідроксид; б) золото; в) крейда.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) HI

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaCl

2) наявністю катіона Н+

в) KOH

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2SO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) K2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 73 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + 2H+ CO2 + H2O

  б) СO32- + Mg2+ MgCO3

 

 

 

 

Варіант 26

1. Вкажіть пропущене слово:« Зависі, в яких частинки твердої речовини розподілені в … , називають суспензіями».

а) газі;      б) рідині; в) тверді речовині.

2. Розчинність газів із підвищенням температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2SO4

2) наявністю катіона Н+

в) CaCl2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H3PO4 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 146 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 10% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3

Варіант 27

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність твердих речовин із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) кремній; б) натрій бромід; в) арґентум хлорид.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) KOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaI

2) наявністю катіона Н+

в) CuSO4

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + AgNO3

  б) Na2SO4 + BaCl2

  в) MgSO4 + NaOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 7,3 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 25% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Pb2+ PbCO3

  б) Cl + Ag+ AgCl

 

 

 

 

Варіант 28

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинення – це складний … процес».

а) хімічний;      б) фізичний;       в) біологічний;     г) фізико-хімічний.

2. Розчинність газів зі  зниженням  температури: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) цукор; б) срібло; в) кальцій карбонат; г) гас.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ва(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) Zn(NO3)2

2) наявністю катіона Н+

в) H2SO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Ca(NO3)2 ;    в) H2SiO3 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + Ba(OH)2

  в) MgSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 14,6 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 20% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) S2- + Ag+ Ag2S

  б) SO42- + Ba2+ BaSO4

Варіант 29

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчинність більшості твердих речовин зі збільшенням … збільшується».

а) тиску;      б) площі;   в) обєму .

2. Розчинність газів із зниженням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) олія; б) сульфатна кислота; в) крейда;  г) гіпс.

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) NaOH

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) NaBr

2) наявністю катіона Н+

в) HNO3

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) CaCO3;     б) H2SiO3 ;     в) H2S .

6. Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) HCl + Mg(OH)2

  б) CuSO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 36,5 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 5% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) CO32- + Ba2+BaCO3

  б) OH + Mg2+Mg(OH)2

 

 

 

 

Варіант 30

1. Вкажіть пропущене слово:« Розчин – це  однорідна система змінного складу, що містить … або кілька компонентів».

а) один;      б) два

2. Розчинність газів із підвищенням тиску: а) збільшується; б) зменшується; в) залишається без змін.

3. У воді добре розчиняється: а) натрій хлорид; б) мідь; в) чадний газ

4. Встановити відповідність:

Речовина:

Властивості зумовлені

а) Ba(OH)2

1) наявністю катіона

металічного елемента

б) H2S

2) наявністю катіона Н+

в) Ca(NO3)2

3) наявність аніона ОН-

 

4) наявністю катіона

металічного елемента і аніона

кислотного залишку

5. З наведеного переліку речовин вибрати електроліт і скласти рівняння його ступінчастої дисоціації:

  а) MgCO3;     б) Na2SiO3 ;     в) BaSO4 .

6.Закінчити рівняння можливих реакцій. Для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, скласти повні та скороченні йонні рівняння:

  а) H2SO4 + Cu(OH)2

  б) Na2SO4 + NaCl

  в) CuSO4 + KOH

7. Який об’єм газу виділиться при взаємодії крейди з 29,2 г хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 15% ?

8. Скласти молекулярні рівняння реакцій за схемами: 

  а) SO32- + 2H+ SO2 + H2O

  б) СO32- + Fe2+ FeCO3

 

doc
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
2922
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку