Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Хімічні реакції"

Про матеріал

Презентація містить теоретичний і практичний аспект Може бути використана як супровід до уроку з теми "Хімічні реакції та закономірності їх перебігу"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Хімічні реакції

Номер слайду 2

Хімічні реакції Екзотермічні Ендотермічні За тепловим ефектом

Номер слайду 3

Хімічні реакції Сполучення Розкладу Заміщення обміну За зміною числа реагентів і продуктів реакції

Номер слайду 4

Хімічні реакції Окисно-відновні Без зміни ступеня окиснення За зміною ступенів окиснення елементів

Номер слайду 5

Хімічні реакції Оборотні необоротні Прямі Зворотні За напрямком

Номер слайду 6

Хімічні реакції Каталітичні некаталітичні За участю каталізатора За наявністю каталізатора

Номер слайду 7

Для того, щоб визначити з якою швидкістю відбувається реакція треба знати: 1)яка кількість речовини витрачається 2) за який час це відбувається 3) в якому об’ємі це відбувається.

Номер слайду 8

Вплив чинників на швидкість хімічної реакції Природа реагуючих речовин Площа поверхні стикання реагуючих речовин Концентрація реагуючих речовин Температура Тиск(для газоподібних речовин) Наявність каталізатора

Номер слайду 9

Необоротні реакції, якщо відбувається: утворення нерозчинної сполуки утворення газоподібної речовини утворення малодисоційованої сполуки.

Номер слайду 10

Хімічна рівновага — стан системи, коли концентрація реагуючих речовин рівна концентрації продуктів реакції

Номер слайду 11

Які ж чинники впливають на зміщення хімічної рівноваги? вплив концентрації вплив температури вплив тиску

Номер слайду 12

Принцип Ле Шательє Усі наведені міркування дослідив французький вчений Ле Шательє, який сформулював загальний принцип зміщення хімічної рівноваги: зовнішній вплив на систему, яка перебуває у стані рівноваги, сприяє перебігу тієї реакції, яка послаблює цей вплив.

Номер слайду 13

швидкість прямої реакції прямо пропорційна добутку концентрації реагуючих речовин у відповідних степенях, що відповідають коефіцієнтам у рівнянні Згідно закону діючих мас:

Номер слайду 14

Правило Вант-Гоффа При підвищенні температури на кожні 10˚ швидкість реакції зростає у 2-4 рази

Номер слайду 15

Особливі речовини Каталізатор Інгібітор Прискорює швидкість хімічної реакції Уповільнює швидкість хімічної реакції На швидкість хімічної реакції можуть впливати особливі речовини

Номер слайду 16

Каталіз-це… Каталізом (від грецьк. - руйнування) називають зміну швидкості хімічних реакцій у присутності каталізаторів. Каталізаторами називають речовини, які змінюють швидкість хемічних реакцій, а самі (хемічно та кількісно) залишаються незмінними.

Номер слайду 17

Каталізатори Тверді Рідинні Газоподібні

Номер слайду 18

Дія каталізатора ґрунтується на теорії проміжних сполук А і В -речовини, К-каталізатор А+К=АК АК+В=АВ+К *АК-проміжна сполука

Номер слайду 19

Каталіз Гомогенний Гетерогенний

Номер слайду 20

Номер слайду 21

1. Позначте реакцію сполучення А) 2НBr→ Б) СаСО3 +НСl→ В) S+Fe→ Г) СН4+О2→

Номер слайду 22

2. Позначте реакцію розкладу А) 2НBr→ Б) СаСО3 +НСl→ В) S+Fe→ Г) СН4+О2→

Номер слайду 23

3. Позначте реакцію обміну А) 2НBr→ Б) СаСО3 +НСl→ В) S+Fe→ Г) СН4+О2→

Номер слайду 24

4.Позначте умову, за якої реакцію відносять до оборотної: А) випадає осад Б) виділяється газ В) утворюється вода Г) не відбувається до кінця

Номер слайду 25

5. Ендотермічною є реакція а)СН4+О2→СО2+Н2О, ΔН=-891 кДж б )СаСО3→ СаО+ СО2, ΔН=+178 кДж в )S+Fe→ FeS, ΔН=-95 кДж г ) Н2+І2→ 2НІ, ΔН=+51,88 кДж

Номер слайду 26

6.Екзотермічною є реакція: а )СН4+О2→СО2+Н2О, ΔН=-891 кДж б )СаСО3→ СаО+ СО2, ΔН=+178 кДж в )S+Fe→ FeS, ΔН=-95 кДж г ) Н2+І2→ 2НІ, ΔН=+51,88 кДж

Номер слайду 27

7.Позначте реакції, що відбуваються з виділенням тепла: А)Ендотермічні Б)Оборотні В)Екзотермічні Г)Каталітичні

Номер слайду 28

8.Позначте функцію каталізаторів: А) збільшують швидкість реакції Б) зменшують швидкість реакції В) не змінюють швидкості Г) витрачаються під час реакції

Номер слайду 29

9. Відновником називається речовина, яка… А) приймає електрони Б) віддає електрони В) розподіляє електрони Г) перегруповує електрони

Номер слайду 30

10.Швидкість хімічної реакції розраховують за законом: А) збереження маси Б) Гесса В) діючих мас Г) Фарадея

Номер слайду 31

11.Швидкість хімічних реакцій залежить від: А) Природа реагуючих речовин Б) Площа поверхні стикання реагуючих речовин В) Концентрація реагуючих речовин Г) Кислотності середовища

Номер слайду 32

12.Хімічна рівновага-це: А) стан системи, коли концентрація реагуючих речовин рівна концентрації продуктів реакції Б) стан системи, коли концентрація реагуючих речовин менша концентрації продуктів реакції В) стан системи, коли концентрація реагуючих речовин більша концентрації продуктів реакції

Номер слайду 33

13.Які ж чинники впливають на зміщення хімічної рівноваги? А)вплив концентрації Б)значення рН В)вплив температури Г)вплив тиску

Номер слайду 34

14. Визначте напрямок реакції при підвищенні тиску: Н2(г)+І2(г)→ 2НІ (г)

Номер слайду 35

15. Визначте напрямок реакції при підвищенні тиску: 2СО+О2→2СО2

Номер слайду 36

16. Визначте напрямок реакції при підвищенні тиску: S(т)+Fe(т)→ FeS(т)

Номер слайду 37

17. Визначте напрямок реакції при зниженні тиску: 2СО+О2→2СО2

Номер слайду 38

18. Визначте напрямок реакції при підвищення температури СаСО3→ СаО+ СО2, ΔН=+178 кДж

Номер слайду 39

19. Визначте напрямок реакції при підвищення температури СН4+О2→СО2+Н2О, ΔН=-891 кДж

Номер слайду 40

20.Дайте визначення Закон діючих мас

Номер слайду 41

21.Математичний вираз правила Вант- Гоффа

Номер слайду 42

22.Сформулюйте принцип Ле Шательє

Номер слайду 43

Здайте роботи!!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Гардаш Марина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Вася Лодада
  скажіть будь-ласка відповіді на 22 питання
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Івашина Наталія Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
8621
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку