Контрольна робота №1 з української мови для учнів 9 класу з теми "Повторення вивченого у 8 класі. Пряма та непряма мова. Діалог. Цитата".

Про матеріал
Контрольна робота №1 з української мови для учнів 9 класу з теми "Повторення вивченого у 8 класі. Пряма та непряма мова. Діалог. Цитата". Контрольна робота розроблена у вигляді тесту, що містить питання відкритої та закритої форми. Робота розроблена у двох варіантах. Стане у нагоді вчителям української мови.
Перегляд файлу

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО.ПРЯМА. НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ.ЦИТАТА

Тест

І ВАРІАНТ

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (по 0,5 бала)

1. Серед наведених речень укажіть просте речення:

А) Промайнули  літо і  осінь,  сходить  зима (М.  Олійник)

Б) Так ми й  сиділи  у  тихій  кімнаті,  в  мирній  розмові —  людина  і птиця (А. Малишко)

В) Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в  поле (М.  Коцюбинський)

Г) Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Українка)

2. Серед наведених речень укажіть складне речення:

А) Їй бачився Дніпро, бачилось Запоріжжя, бачились могутні вогнедишні  береги (Яків  Баш)

Б) Її очі,  широкі  й  розкриті, прикулися до чорної небесної глибини (Ю. Смолич)

В) Я бачу,  погляд твій палає від погорди. (Леся Українка)

Г) Степан згадував, хоча й не часто, рідне село. (В. Підмогильний)

3. Виберіть просте речення, яке ускладнене відокремленою обставиною:

А) Поза містом лежали Кримські гори, вкриті лісом (П. Панч).

Б) Микола,  замість панського  лану,  вийшов  на  своє поле (І.  Нечуй-Левицький)

В) Важко кидати землю, не залишивши на ній ніякого доброго сліду. (І.  Цюпа)

Г) У  хліві, крім ластів’ячого гнізда під кроквою, нічого не було (ГригорійТютюнник).

4. Виберіть речення, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно:

А) Англійці  врозпачі кричать, - «Рятуй нас, милий боже!» (Леся Українка)

Б) Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка)

В) «Ось і траншея, по якій ми вели вогонь»: сказав Брянський, і всіх потягло глянути на результати своєї роботи (О. Гончар).

Г) «Марино,  Марино, гукав  він, витріщившись  у сволок  очима, —  кажеш,  що пам’ятаєш давнє лихо?!!» (Панас Мирний)

5.Виберіть рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.

А) Аскольд ствердив,  що й Людмила  так про це говорить (з підручника)

Б) Мати  питала в Лавріна, чи гарна хата в його Мелашки (з підручника)

В) Аркадій  Петрович зацікавивсь,  чи  почали  сіно возити (з підручника)

Г) Вишлевич зупинив пана Юзефа і запитав, а де Юлія (Іваничук).

6. Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно.

А) «Мова — душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. І поки живее мова — житиме й народ як національність» (І. Огієнко).

Б)  «Мова завжди живее поряд з піснею, сестрою її рідною» (П. Тичина).

В) «Один з найулюбленіших народних героїв — козак Голота, який не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота». (з підручника)

Г) «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине», - ще раз співає хор. (І. Нечуй-Левицький)

Завдання  7-8  мають  на  меті встановлення відповідності між  рядками (по 1 б.). 

 

7. Установіть відповідність між поняттями та прикладами.

1. Діалог

А) «Мамо, — питаю, — то льоницвітуть?» (О. Гончар)

2. Цитата

Б) Головацький запитав Вишлевича, яка ідея в нього найсвятіша (Р. Іваничук).

3. Пряма мова

В) — Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться?

— Проси мерщій Степана, він добрий чоловік.    (Л.  Глібов)

4. Непряма мова

Г) О. М. Гвоздєв вважав, що «іменник має категорії роду, відмінка, числа, конкретності…..»

(І.  Кучеренко)

8. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.

1. Кома;

 

А) Мати благала Миколу «Сину, не зачіпай ти осавули» (І. Нечуй-Левицький).

2. тире;

 

Б) «Бути хорошим гравером,– часом говорив Тарас— значить розповсюджувати прекрасне й повчальне в народі» (О. Ільченко).

3. двокрапка;

 

В) «Ох, голубе!–Лисиця застогнала— Бодай би вже й не жить, як отаке терпіть» (Л. Глібов).

4. крапка.

 

Г) «Оце наша електростанція, пояснював Іван Федорович. — Хіба не красуня?»

 

9. Вкажіть схему, яка відповідає реченню (окремі розділові знаки пропущено) ( 0,5 бала):

Наші діти вчив Макаренко це майбутні творці історії…

А. А: «П»-а.

Б. «П, -а, -п…»

В. «П», -а.

Г. «П-а,-п…»

 

10.  Потребує редагування речення ( 0,5 бала).

А.Тлумачний словник слово «привітний» пояснює так: «той, що виявляє доброзичливість, привітність».

Б.Бути привітним-значить радіти іншому, а доброзичливим-бажати добра.

В.Похмуро буркнути привітання – це однаково, що сказати « Набрид ти мені».

Г.Коли ж, вітаючись, ми посміхнемося, будемо привітними, то ніби скажемо одне одному: «Ви мені приємні, я вас поважаю, я радий вас бачити!»

 

11. Виберіть варіант, який є закінченням визначення ( 0,5 бала).

Точно відтворене чуже мовлення, що передається від особи мовця, називається…

А. цитатою;

Б. діалогом;

В. непрямою мовою;

Г. прямою мовою.

12. Прочитайте речення (окремі розділові знаки пропущено) (1, 5 бала).

Покров-це і пора весіль. У цей день найкраще брати шлюби (1) бо бере під опіку молоду сім'ю сама Діва Марія. Із звичаєм накривати голову нареченої хустиною пов'язане ще одне тлумачення назви свята. «Батечку Покров(2) покрий сиру землю і мене молоду!» (3) приговорювали колись дівчата і гадали (4) «Білий сніг землю покриває(5) чи ж мене молоду заміж споряджає?» ( З журналу).

Коми треба поставити на місці цифр.

А. 1;3; 4

Б. 1;4;5

В.1;2;5

Г.1;2;4

 

13. Списати, підкреслити члени речення, вказати частини мови (2 бала).

Пошарпані грозами, подзьобані осколками снарядів, думають свою безконечну думу почорнілі цегляні стіни, лупиться під палаючим сонцем старенький, вимитий дощами дах, задумливо шепочуть над школою статні осокори. (Ю. Збанацький)

 

14. Перепишіть, пряму мову замінюючи непрямою (1 бал).

Секретар сказав: « На суботник треба збиратися о 8-ій годині».

 

15. Перепишіть, поставте пропущені розділові знаки (1 бал).

Бути так, як велить Святослав сказала княгиня Ольга Я ж берегтиму Київ і землі.

 

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО.ПРЯМА. НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ.ЦИТАТА

Тест

ІІ ВАРІАНТ

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний (по 0,5 бала).

1. Серед наведених речень укажіть просте речення:

А) Село Бидлівці, як і кожне подільське  село, розташувалося  на  пагорбі,  спадаючи  слободами  в  долини,  до  ставів (Ю.  Смолич)

Б) Лягла зима, і білі солов’ї затьохкали холодними вустами(М.  Вінграновський)

В) Дід натоптував  у ящик сіна,  щоб краще було лежати пораненому (ГригорійТютюнник)

Г) Ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться (Марко Вовчок)

2. Серед наведених речень укажіть складне  речення:

А) Через душі, мов через вокзали, гуркотять состави почуттів. (В.  Симоненко).

Б) А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. (Леся Українка)

В) Там-сям крізь крони проривалися сонячні промені, влягаючись на опале листя рухливими жовтими латками (К.  Пісоцький)

 Г) Прозрінь не бійся, бо вони як ліки (Л.  Костенко)

3. Виберіть просте речення, яке ускладнене відокремленим означенням:

А) Самсон, заступник твій,  надія  та  єдина,  відкрив чужинці свою  міць таємну (Леся  Українка)

Б) Так вони співали, йдучи через дикії пустині. (Леся Українка)

В) Ії очі,  великі,  трохи нерухомі  і вогкі,  були сумні  і  тоді,  коли  уста  усміхали-ся (О.  Кобилянська)

Г) А там, за Ятранню, — Веселі Боковеньки! (М.  Вінграновський).

4. Виберіть речення, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно

А) «Почекайте, Мотре, щось маю  казати!, - гукнув Семен» (М.  Коцюбинський).

Б) «Яка ти розкішна, земле, - думала Маланка. - Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом». (М. Коцюбинський.)

В) «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?» (Р. Іванчук)

Г) «З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка (Панас Мирний).

5. Виберіть рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.

А) Маруся питає, ти дружиш з Тимком Степурою (За Донченком).

Б) Василь Касіян розповідає, що в основу його малюнка покладено епізод із життя Тараса Шевченка (Із журналу).

В) Кирик насурмлено цікавиться, які  в  неї плани на далі ( з підручника)

Г) Алла Василівна стверджує,  що він не вивчив вірш напам`ять(з підручника)

6. Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно:

А) «...Нам потрібно любити її і гордитися своєю найпрекраснішою матір’ю»,— писав Тарас Шевченко про Україну. (з підручника)

Б) «В. Сухомлинський говорив, що любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова». (з підручника)

В) Згадаймо Симоненкові слова: «Народ мій є!» (І. Качуровський)

Г) У народі кажуть: «Правду говорить не язик, а душа». (з підручника)

Завдання  7-8  мають на  меті  встановлення  відповідності  між  рядками (по 1 б.).   

 7. Установіть відповідність між поняттями та прикладами.

1. Пряма мова

А) — Матінко, сонце сіло, крається серце моє.                                                                          

  — Сіло. На світі білім ніч настає   (Т. Буркацька)

2.Непряма мова

Б) «...Не минайте ані титли, ні же тії коми»,— відзначав

Т. Шевченко, закликаючи уважно вивчати історію.  (з підручника)

3. Цитата                                                                

В) Ліхтар розхвастався, ніби він міг би засліпити сонце (За Симоненком).

4. Діалог

Г) «Ось я йду!» — обізвалась Зима (Леся Українка)

 

8. Установіть відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в реченнях пропущено)

1. А: «П?»

 

A) «Насуплю я брови   говорить зима і вітер з морозом повіє!» (С. Черкасенко)

2. «П! – а. – П»

 

Б) Я всіх питав із щирою душею «Яку ви любите найбільше мову» (Д. Білоус)

3. «П, – а. – П?»

 

B) «Ох, голубе Лисиця застогнала Бодай би вже й не жить, як отаке терпіть» (Л. Глібов).

4. «П, – а, – п!»

 

Г) «У який шпиталь здивувався Валерій. Я цілком здоровий» (П. Кочура).

 

9. Виберіть варіант, який є закінченням визначення( 0,5 бала).

Репліка –це…

А. слова кожного зі співрозмовників у діалозі;

Б. висловленняпевної особи, передане від імені того, хто з нею спілкувався;

В. приблизно передане висловлення певної особи;

Г. слово, яке називає особу, яка бере участь у діалозі;

 

10. Вкажіть речення з прямою мовою (окремі розділові знаки пропущено) (0,5 бала):

А. Ви кажете «Ой хлопче, буде, звісно, все гаразд!»

Б. Передай Андрію хай би зайшов під вечір.

В.Батько сказав Петру щоб він приніс води з криниці.

Г. А на горі пророк Тарас підняв чоло над світом і хто ми є питає нас, чиїх батьків ми діти

 

11.  Потребує редагування речення ( 0,5 бала).

А.Тлумачний словник слово «привітний» пояснює так: «той, що виявляє доброзичливість, привітність».

Б.Бути привітним-значить радіти іншому, а доброзичливим-бажати добра.

В.Похмуро буркнути привітання – це однаково, що сказати « Набрид ти мені».

Г.Коли ж, вітаючись, ми посміхнемося, будемо привітними, то ніби скажемо одне одному: «Ви мені приємні, я вас поважаю, я радий вас бачити!»

 

12.Установіть відповідність між розділовими знаками та реченнями, у яких вони пропущені (1, 5 бала).

1.кома

2. тире

3. двокрапка

4. і кома, і тире

А. Пан запитав мене «Чи ти знаєш, що в світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше?»

Б. – Боюсь людей, які не читають художньої літератури сказала одна тиха дівчина.

В. – Марія Іванівна попередила щоб я не запізнювався на уроки.

Г. – Його непокоїло, коли діти на питання: « Яким ти хочеш вирости?»  відповідали: «Сміливим, хоробрим, дужим», але майже ніхто не говорив: «Чесним і добрим».

 

13. Списати, підкреслити члени речення, вказати частини мови (2 бала).

Додому я не йшов, а летів, бо, по-перше, міг похвалитися, що мама одразу має школяра не першої, а другої групи, а по-друге, треба було збігати в ліс, назбирати ягід глоду та грибів після дощу (М. Стельмах).

 

14. Перепишіть, пряму мову замінюючи непрямою (1 бал).

У народі кажуть: «Мудрий батько і сина не соромиться спитати поради».

 

15. Перепишіть, поставте пропущені розділові знаки (1 бал).

Яких же я людей бачу одказує Кармелюк  Багатих та вбогих  (Марко Вовчок).

 

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
30 жовтня 2022
Переглядів
4027
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку