24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

контрольна робота № 2 для 10 класу

Про матеріал
контрольна робота за другий семестр, містить різнорівневі завдання для оцінки знань учнів
Перегляд файлу

Контрольна робота №2   І варіант

Рівень І Виберіть одну правильну відповідь ( по 0,5 б.)

1.Позначте формулу оцтової кислоти:

          а)С2Н5ОН    б)СН3СООН      в) НСООН       г) С17Н35СООН.

2. Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

    а) Сп2О)m    б) R1CООR2   в) СпН2п +1ОН         г) СН3СООН

3. Вкажіть функціональну группу, яка належить карбоновим кислотам:

О                            О                      О

 а)  –ОН   б) ─С                      в) ─С               г)─С

  ОН                       Н                       О─

4Жири – це естери:

    а) Етанолу і нищих карбонових кислот   б)  Гліцерину і вищих карбонових кислот;

    в) Карбонових кислот і вуглеводів           г) Немає вірної відповіді

5. Оцтова кислота змінює колір лакмусу на:

   а) малиновий      б) червоний        в)фіолетовий      г) синій.

6. До моносахаридів належить:   а) глюкоза, фруктоза       б) сахароза, крохмаль        

                     В)крохмаль, целюлоза     г)сахароза, целюлоза

 

Рівень ІІ  

      У завданні 1,2 виберіть декілька правильних відповідей

1.   Целюлозі притаманні такі властивості:  

   А)Біла кристалічна речовина     б) Нерозчинна у воді      в)  Волокниста речовина, молекули якої мають лінійну структуру            г) Солодка на смак

2. Для виявлення альдегідів використовують:        а) купрум (ІІ) гідроксид    

      б)аміачний розчин арґентум(І)оксид       в)гліцерин      г) барій хлорид

  3. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції  

      А. СН3СООН + Nа2СО3 → ;                1. С2Н5ОК   +   Н2

      Б. С2Н5ОН + К →;                                 2. СО2 + Н2О

      В. С6Н12О6  +  О2     → ;                          3. СН3СООNa +  СО2 + Н2О

      Г. НСООН + СН3ОН →                         4. СН3СООNa +  Н2СО2

                                                                        5. НСООСН3   + Н2О

Рівень ІІІ

  1. (3б.) Здійснити перетворення, дайте назви речовинам:

              С12Н22О11  С6Н12О6  → СО2 → С6Н12О6  → С2Н5ОН.

Рівень IV

  1. (3б.) Обчисліть об’єм водню, який виділиться при взаємодії  магнію із  1000г оцту, масова частка кислоти в якому становить 6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2            ІІваріант

Рівень І Виберіть одну правильну відповідь ( по 0,5 б.)

1.Позначте формулу  етилового спирту:

     а) С2Н5ОН      б)НСООН     в)СН3СООН       г) С17Н35СООН.

2. Виберіть загальну формулу насичених  одноосновних карбонових кислот:

    а)Сп2О)m        б) R1CООR2     в) СпН2п +1ОН         г)  СпН2п+1СООН

3. Виберіть функціональна группа, що належить  альдегідам:

О                            О                      О

 а) –ОН    б) ─С                     в). ─С               г) ─С

  ОН                         Н                    О─

4 . Сахароза – це органічна речовина, що належать до класу:

     а) спиртів      б) естерів      в) вуглеводів       г0 карбонових кислот

5.  Для виявлення крохмалю використовують: а)  аміачний розчин арґентум (І) оксид

     Б)Сu(ОН)2         в) спиртовий розчин йоду      г) бромна вода.

6.  Серед вуглеводів, виберіть полісахариди:    а)глюкоза, фруктоза 

       б) сахароза, крохмаль       в) крохмаль, целюлоза     г)сахароза, целюлоза

Рівень ІІ  

      У завданні 1,2 виберіть декілька правильних відповідей

1.  Крохмалю притаманні такі властивості:

      а)Білий  порошок           б)Добре розчинний у воді; 

     в) З гарячою водою утворює клейстер.

     г) Молекули мають лінійну і розгалужену будову

2.  Позначте речовини, з якими може реагувати  оцтова кислота:

        а) С2Н5ОН       б) NaCl     в) NaHCO3      г) К

 3. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції  

     А. С2Н5ОН + СН3СООН                             1.    СО2 + Н2О       ;    

     Б.  С12Н22О11 + Н2О                                          2. С17Н35СООН

     В.С17Н33СООН + Н2                                     3. СН3СОО Nа  + Н2

     Г. СН3СООН + Nа →                                        4. НСООСН3   + Н2О

                                                                                  5. СН3СОО С2Н5  + Н2О

Рівень ІІІ

  1. Здійснити перетворення, дайте назви речовинам:    3б

         СО2  С6Н12О6    6Н10О5)n → С6Н12О6  → СО2.

 

Рівень IV

 

  1. (3б.) Обчисліть об’єм вуглекислого газу, який виділиться  внаслідок спиртового бродіння  400г глюкози, що містить 10 % домішок (н.у.).

 

docx
Додав(-ла)
Цьома Ірина
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
3057
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку