15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Урок "Хімічні властивості алкенів та алкінів ''

Про матеріал
На прикладі етену та етину учні вивчають характерні хімічні властивості алкенів та алкінів. Під час уроку використовується технологія "Ажурна пилка ". Урок насичений самостійною роботою учнів
Перегляд файлу

Тема уроку: Хімічні властивості алкенів і алкінів.

 

Мета уроку: формувати знання учнів про основні властивості ненасичених

                       вуглеводнів, формувати  уміння складати рівняння реакцій за     

                       участю етену і   етину; розвивати  логічне та екологічне мислення; 

                       прищепити  вміння співпрацювати, спілкуватись хімічною мовою.

 

Хід уроку

 

І Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності.

 Урок проводиться за технологією «Ажурна пилка». Спочатку виконується певне завдання і робляться необхідні записи, потім інформація передається, коригується і доповнюється. На завершення -  узагальнюється і застосовується на практиці.

 

ІІ Вивчення нового матеріалу.

 Вивчення нового матеріалу (на основі вивченого у 9 класі) здійснюється за допомогою підручника і інструкцій для роботи (Додаток 1).

 У групи з певним номером учні разом виконують завдання своєї групи. Призначений учень повинен впевнитись, що кожен у групі зрозумів суть завдання і зробив необхідні записи в таблиці (схема таблиці дається кожному учню).

 Потім, розібравши кольорові картки, учні об’єднуються у нові  групи за певним кольором. По черзі (1,2,3…) кожен учень за 3 хв надає інформацію по своєму питанню, вислуховує і записує інформацію від інших представників груп.

 Всі разом формулюють висновки за питаннями (питання на дошці):

 

1.Чи є алкени і алкіни хімічно активними речовинами?

2. Які типи реакцій характерні для алкенів і алкінів?

3. За рахунок чого відбуваються реакції приєднання?

 

 Після повернення до своєї «домашньої» групи всі перевіряють, уточнюють, доповнюють записи в таблиці. Разом обговорюють і дають відповідь на питання (окреме для кожної групи).

 

ІІІ Закріплення вивченого матеріалу.

 

 Учні виконують самостійну роботу за варіантами (Додадок 2).

 

IV Підсумки уроку.  Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 Група 1

Реакції окиснення алкенів і алкінів

 

 • Виконується у «домашній» групі

 

 1. Прочитайте п. «Хімічні властивості. Реакції  окиснення» § 9,10 (підручник  П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 10). Знайдіть інформацію про горіння та окиснення етену і етину.
 2. У відповідній графі таблиці складіть реакції горіння та часткового окиснення етену та етину

Хімічні властивості

алкени  CnH2n

алкіни   CnH2n-2

1.Реакції окиснення

а) повне (горіння)

б) часткове

 

 

2.Реакції приєднання простих речовин:

а) водню

галогенів

б) складних речовин:

води

галогеноводнів

в) полімеризація

 

 

Висновки:

 

 • Виконується в «експертній» групі

 

1.По черзі (1,2,3…) надайте інформацію по своєму питанню (за 2-3 хв), прослідкуйте за записами учнів.

2. Уважно вислухайте та запишіть у таблицю нову інформацію від інших представників груп.

3. Разом сформулюйте висновки за питаннями (питання на дошці).

 

 

 • Виконується у «домашній» групі

 

1. Дайте відповідь на питання.

  Полум’я алкенів чи алкінів є більш яскравим ? Чому?

 Що спостерігається при окисненні ненасичених вуглеводнів розчином

  калій перманганату?

 

2. Виконайте завдання за варіантами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 2

Приєднання простих речовин до алкенів і алкінів

 

 • Виконується у «домашній» групі

 

 1. Прочитайте п. «Хімічні властивості. Реакції  приєднання» § 9,10 (підручник  П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 10). Знайдіть інформацію про приєднання водню і галогенів до ненасичених вуглеводнів.
 2. У відповідній графі таблиці скласти рівняння реакцій етену і етину із воднем та бромом.

 

Хімічні властивості

алкени  CnH2n

алкіни   CnH2n-2

1.Реакції окиснення

а) повне (горіння)

б) часткове

 

 

2.Реакції приєднання простих речовин:

а) водню

галогенів

б) складних речовин:

води

галогеноводнів

в) полімеризація

 

 

Висновки:

 

 • Виконується в «експертній» групі

 

1.По черзі (1,2,3…) надайте інформацію по своєму питанню (за 2-3 хв), прослідкуйте за записами учнів.

2. Уважно вислухайте та запишіть у таблицю нову інформацію від інших представників груп.

3. Разом сформулюйте висновки за питаннями (питання на дошці).

 

 

 • Виконується у «домашній» групі

 

1. Дайте відповідь на питання.

  Що таке реакція гідрування?

 За допомогою якої реакції можна відрізнити ненасичені сполуки від насичених;

            що спостерігається під час дії?

 

2. Виконайте завдання за варіантами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3

Приєднання складних речовин до алкенів і алканів

 

Виконується у «домашній» групі

 

 1. Прочитайте п. «Хімічні властивості. Реакції її приєднання» § 9,10 (підручник  П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 10). Знайдіть інформацію про приєднання води і галоген оводнів до ненасичених вуглеводнів.
 2. У відповідній графі таблиці складіть рівняння реакцій етену і етину із водою та галоген оводнем.

 

Хімічні властивості

алкени  CnH2n

алкіни   CnH2n-2

1.Реакції окиснення

а) повне (горіння)

б) часткове

 

 

2.Реакції приєднання простих речовин:

а) водню

галогенів

б) складних речовин:

води

галогеноводнів

в) полімеризація

 

 

Висновок:

 

 • Виконується в «експертній» групі

 

1.По черзі (1,2,3…) надайте інформацію по своєму питанню (за 2-3 хв), прослідкуйте за записами учнів.

2. Уважно вислухайте та запишіть у таблицю нову інформацію від інших представників груп.

3. Розам сформулюйте висновки за питаннями (питання на дошці).

 

 

 • Виконуються у «домашній» групі

 

1. Дайте відповідь на питання.

  Що таке реакція гідратації?

 За якої умови вона відбувається?

 

2. Виконайте завдання за варіантами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 4

Полімеризація ненасичених вуглеводнів

 

 • Виконується у «домашній» групі

 

 1. Прочитайте п. «Хімічні властивості. Полімеризація етилену» § 9 (підручник  П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 10).
 2. У відповідній графі таблиці скласти скорочене рівняння реакцій полімеризації етену, назвати продукт реакції.

 

Хімічні властивості

алкени  CnH2n

алкіни   CnH2n-2

1.Реакції окиснення

а) повне (горіння)

б) часткове

 

 

2.Реакції приєднання простих речовин:

а) водню

галогенів

б) складних речовин:

води

галогеноводнів

в) полімеризація

 

 

Висновок:

 

 • Виконується в «експертній» групі

 

1.По черзі (1,2,3…) надайте інформацію по своєму питанню (за 2-3 хв), прослідкуйте за записами учнів.

2. Уважно вислухайте та запишіть у таблицю нову інформацію від інших представників груп.

3. Розам сформулюйте висновки за питаннями (питання на дошці).

 

 

 • Виконується у «домашній» групі

 

1. Дайте відповідь на питання.

  Що таке реакція полімеризації?

 За рахунок чого вона відбувається?

 

2. Виконайте завдання за варіантами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Варіант 1

1. Укажіть загальну формулу алкенів:

а) СnH2n-2 ;   б) СnH2n+2 ;   в) СnH2n ;    г)  СnH2n-6 .

2. Укажіть формулу найближчого гомолога етену:    а) С7Н14 ;      б) С3Н6 ;      

                                                                                          в)  С3Н4 ;     г) СН4 .

3. Укажіть ізомер бут-1-ену:    а) пропен;  б) бутан;    в) бут-1-ин;     г) 2-метилпропен.

4. Під час гідрування етену утворюється:     а) етин;   б) етанол;    в) етан;    г) етаналь.

5. Укажіть, до якого типу належить  реакція брому з етеном:

                                    а) приєднання;     б) розкладу;    в) обміну;    г)  заміщення.

6. Реакція приєднання води називається:     а) дегідратація;       б) гідрування;

                                                                          в)  гідратація;          д) дегідрування.

7. Укажіть формулу алкену, який містить 13 атомів Карбону:

                                                     а) C13H26 ; б) C13H28 ; в) C13H24 ; г) C13H20.

8. Обчисліть відносну густину  за киснем пропіну:  а) 2;  б)  1,25;  в)  0,8;  г)  1.

9. Допишіть рівняння реакцій і вкажіть суму коефіцієнтів C4H6  + О2 → : 

                                                     а) 27;   б) 13;   в)  24;   г)  21.

10. Визначте речовину Х у перетворенні  С2H4 → Х → С6Н6 : 

                                          а)  СН4 ;   б) С6Н12 ;   в) С2Н2 ;   г) С6Н14

11. Укажіть речовини, з якими реагує етин:  а) О2;  б) KOH;   в) HBr;   г) H2SO4.

12. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

                     Реагенти                                             Продукти реакцій

       1) С2Н4 + HCl                                              а) C2H5Cl + HCl

       2) С6Н6 + Cl2                                               б) C2H5Cl

       3) С2Н6 + О2                                                в) СО2 + Н2О

                                                                                  г) С6Н5Cl  + HCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІ

1. Укажіть загальну формулу алкінів:

а) СnH2n-2 ;   б) СnH2n+2 ;    в) СnH2n ;    г)  СnH2n-6 .

2. Укажіть формулу найближчого гомолога етину:

а) С4Н6 ; б) С3Н6 ;  в) С3Н4 ;г) СН4 .

3. Під час дегідрування етену утворюється:     а) етин;   б) етанол;   

                                                                               в) етан;    г) етаналь.

4. Укажіть, до якого типу належить  реакція гідратація етену:

                                    а) розкладу;     б) приєднання;    в) обміну;    г)  заміщення.

5. Реакція відщеплення водню називається: а) дегідратація;       б) гідрування;

                                                                            в)  гідратація;          д) дегідрування.

6. Під час повного хлорування етину  утворюється:  а) C2H5Cl ;     б) C2H4Cl2 ;

                                                                                          в) C2H2Cl4 ;   г) C2H2Cl2 .

7. Укажіть формулу алкіну, який містить 15 атомів Карбону:

                                               а) C15H30 ; б) C15H24 ; в) C15H28 ; г) C15H32.

8. Обчисліть відносну густину  за повітрям пентену:  а) 1,9;  б)  2,1;  в) 2,4;  г)  2,2.

9. Допишіть рівняння реакцій і вкажіть суму коефіцієнтів C3H6  + О2 → :

                                               а) 27;  б) 23;  в)  12;  г)  21

10. Визначте речовину Х у перетворенні  С → Х → С2Н2 : 

                                              а) СН4 ;  б) С2Н6 ;  в) С2Н4 ;  г) С6Н6.

11. Визначте речовини Х і Y у схемі реакцій С2Н4 + O2  Х + Y : 

                                             а) H2O;  б) H2 ;   в) CH3OH;  г) CO2

12. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

                     Реагенти                                             Продукти реакцій

       1) 3С2Н2                                                       а) C2H5Cl + H2

       2) С2Н4 + Cl2                                               б) C2H4Cl2

       3) С6Н6 + О2                                                в) С6H6

                                                                                 г) СO2  + H2O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІІ

1. Укажіть загальну формулу алканів:

 а) СnH2n-2 ;   б) СnH2n+2 ;   в) СnH2n ;    г)  СnH2n-6 .

2. Укажіть формулу найближчого гомолога  пропену:   

а) С4Н8 ;    б) С3Н8 ;  в)  С3Н4 ;    г) СН4 .

3. Укажіть ізомер бут-2-ену:    а) пропен;  б) бутан;    в) бут-2-ин;     г) 3-метилпропен.

4. Під час повного гідрування етину утворюється:     а) етен;   б) етанол;  

       в) етан;    г) етаналь.

5. Укажіть, до якого типу належить  реакція взаємодії гідроген хлориду з етеном:

                                    а) заміщення;     б) розкладу;    в) обміну;    г)  приєднання.

6. Реакція приєднання водню називається:     а) дегідратація;       б) гідрування;

                                                                             в)  гідратація;          д) дегідрування.

7. Укажіть формулу алкену, який містить 14 атомів Карбону:

                                                        а) C14H30 ; б) C14H26 ; в) C14H28 ; г) C14H32.

8. Обчисліть відносну густину  за киснем бутену:  а) 1,5;  б)  24;  в)  0,6;  г)  1,75.

9. Допишіть рівняння реакцій і вкажіть суму коефіцієнтів C5H10  + О2 → :

                                                        а) 19;  б) 37;  в)  34;  г)  39.

10. Визначте речовину Х у перетворенні  С2 H2 → Х → С2Н4Cl2 :

                                                         а) С2Н4 ;  б) С2Н6 ;  в) СН4 ;  г) СН3 Cl

11. Укажіть речовини, з якими реагує етен:  а) Br2;  б) KOH;   в) HBr;   г) H2SO4

12. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

                     Реагенти                                             Продукти реакцій

       1) СН3Cl  + Na                                            а) C2H6  + NaCl

       2) С6Н6 + 3Cl2   (світло)                            б) C2H5Cl + HCl

       3) С2Н4 + H2                                                в) С2Н6

                                                                                 г) С6Н6Cl6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант IV

1. Укажіть загальну формулу аренів:      

а) СnH2n-2 ;   б) СnH2n+2 ;    в) СnH2n ;    г)  СnH2n-6 .

2. Укажіть формулу найближчого гомолога пропіну: 

а) С4Н6 ;   б) С3Н6 ;   в)  С4Н8 ;     г) СН4 .

3. Укажіть ізомер пент-2-ину:    а) 3-метибут-1-ен;  б) пентан;   

                                                       в) пент-1-ин;     г) 2-метилбутан.

4. Під час часткового гідрування етину утворюється:  а) етен;   б) етанол;   

                                                                                            в) етан;   г) етаналь.

5. Укажіть, до якого типу належить  реакція хлорування бензену в присутності каталізатора:

                                    а) приєднання;     б) розкладу;    в) обміну;    г)  заміщення.

6. Реакція приєднання води називається:     а) дегідратація;       б) гідрування;

                                                                          в)  гідратація;          д) дегідрування.

7. Під час неповного хлорування етину  утворюється:  а) C2H5Cl ;     б) C2H4Cl2 ;

                                                                                             в) C2H2Cl4 ;    г) C2H2Cl2 .

8. Укажіть формулу алкіну, який містить 16 атомів Карбону:

                                                        а) C16H26 ; б) C16H32 ; в) C16H30 ; г) C16H34.

9. Обчисліть відносну густину  за повітрям гексину:  а) 2,3;  б)  2,6;  в)  2,8;  г)  2,5.

10. Допишіть рівняння реакцій і вкажіть суму коефіцієнтів C6H10  + О2 → : 

                                                        а) 41;  б) 22;  в)  39;  г)  21.

11. Укажіть речовини, з якими реагує етен:  а) Br2;  б) NaOH;   в) KBr;   г) H2.

12. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

                     Реагенти                                             Продукти реакцій

       1) СН4    (1500°C)                                        а) CO2 + H2O

       2) С2Н4 + H2O                                             б) C6H14

       3) С6Н6 + 4H2                                              в) С2Н2 + Н2

                                                                                 г) С2Н5OH

doc
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
702
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку