Контрольна робота №2 з біології 9 клас

Про матеріал

Семестрова контрольна робота №2 з біології для учнів класу спрямована на перевірку знань, умінь та навичок з таких тем: "Закономірності успадкування ознак", "Еволюція органічного світу", "Біорізноманіття", "Надорганізмові біологічні системи", "Біологія, як основа біотехнології та медицини".

Перегляд файлу

9 клас                            СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Варіант І

І рівень

Виберіть одну правильну відповідь ( по 0,5 б.)

  1. Термін «екологія» у 1866 році запропонував видатний німецький біолог:

а) К. Мебіус; б) А. Тенслі; в) Е. Геккель; г) Ю. Лібіх.

2. Вплив на організми чинників неживої природи - це екофактор:

а) біотичний; б) абіотичний; в) антропогенний; г) географічний.

3. Вказати гетерозиготну особину за однією алеллю гена і гомозиготну – за іншою:

а) ааbb; б) AаBB; в) AAbb; г) aaBB; д) AaBb.

4. Генотип – це сукупність в організмі: а) генів; б) хромосом; в) ознак.

5. Гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв’язків, називається:

а) клонуванням; б) аутбридингом; в) біотехнологією; г) інбридингом.

6. Які компоненти відсутні в клітинах прокаріот:

а) рибосоми; б) клітинна стінка; в) мітохондрії; г) мембрана.

ІІ рівень

Дайте визначення термінам (1 б.)

7. Модифікаційна мінливість – це …

8. Вид – це …

9. Консументи – це …

ІІІ рівень

Завдання на відповідність та послідовність (2 б.)

10. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:

  1. Мікроеволюція                    а) зміни організмів, які не зачіпають рівня їхньої організації

                                                 та слугують пристосуванням до конкретних умов мешкання;

  1. Ідіоадаптація                      б) еволюційні процеси, які призводять до виникнення нових 

                                             популяцій та підвидів;

3. Ароморфоз                         в) спрощення організації в організмів, які перейшли до                  

                                                    сидячого, малорухливого чи паразитичного способу життя;

4. Дегенерація                        г) підвищення рівня організації організмів, які дають

                                                    можливість засвоювати нові середовища мешкання.

11. Розташуйте етапи первинної сукцесії по порядку їх виникнення (1б.):

а) заселення первинного грунту мохами; б) утворення трав’янистого рослинного покриву; в) оселення лишайників на скельній породі; г) формування угруповання із світлолюбних деревних і трав’янистих рослин; д) формування екосистеми лісу.

ІV рівень

12. Якої ваги може досягнути хижак ІІ порядку у ланцюгу живлення з чотирьох трофічних рівнів, якщо продукція І рівня становить 20 тон. (1,5 б.)

13.  Дайте відповідь (1,5 б.)

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

9 клас                         СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Варіант ІІ

І рівень

Виберіть одну правильну відповідь (по 0,5 б.)

  1. Термін «біогеоценоз» у 1942 році запропонував відомий еколог:

а) К. Мебіус; б) Е. Зюсс; в) Е. Геккель; г) В. М. Сукачов.

2. Вплив на організми чинників живої природи - це екофактор:

а) біотичний; б) абіотичний; в) антропогенний; г) географічний.

3. Вказати гомозиготну особину за однією алеллю гена і гетерозиготну – за іншою:

а) ааbb; б) AАBb; в) AAbb; г) aaBB; д) AaBb.

4. Фенотип – це сукупність в організмі: а) генів; б) хромосом; в) ознак.

5. Гібридизація організмів, які мають тісні родинні зв’язки, називається:

а) клонуванням; б) аутбридингом; в) біотехнологією; г) інбридингом.

6. До еукаріотів належить збудник:

а) грипу; б) холери; в) чуми; г) малярії.

ІІ рівень

Дайте визначення термінам (1 б.)

7. Мутаційна мінливість – це …

8. Популяція – це …

9. Продуценти – це …

ІІІ рівень

Завдання на відповідність та послідовність (2 б.)

10. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:

1. Макроеволюція               а) підвищення рівня організації організмів, які дають

                                              можливість засвоювати нові середовища мешкання;

2. Ідіоадаптація                 б) еволюційні процеси, які призводять до виникнення                        

                                            надвидових систематичних одиниць;

3. Ароморфоз                    в) спрощення організації в організмів, які перейшли до                  

                                  сидячого, малорухливого чи паразитичного способу життя;

4. Дегенерація                   г) зміни організмів, які не зачіпають рівня їхньої  організації   

                                             та слугують пристосуванням до конкретних умов мешкання.

11. Розташуйте етапи вторинної сукцесії по порядку їх виникнення (1б.):

а) формування молодого соснового лісу; б) зникнення культурних рослин; в) формування трав’янисто-чагарникової рослинності; г) розвиток бур`янів.

ІV рівень

12. Складіть ланцюг живлення з чотирьох трофічних рівнів, якщо на верхівці піраміди хижак ІІ порядку вагою в 10 кг. (1,5 б.)

13.  Дайте відповідь (1,5 б.)

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

docx
Додано
13 травня 2018
Переглядів
4810
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку