Контрольна робота № 3 «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.)»

Про матеріал
Контрольна робота № 3 з історії України За темою: «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.)». Чотири варіанти.
Перегляд файлу

Тематичний контроль № 3

З історії України

За темою: «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.)»

В –

 

І рівень (0,5 б, всього – 3 бали)

1. Яке питання було головним у релігійному житті України в 1917-1921 рр.?

А) Відокремлення церкви від держави

Б) Здобуття автокефалії УПЦ

В) Об’єднання православної та греко-католицької церков

Г) Надання церкві контролю за шкільною освітою

2. Як між собою пов’язані Варшавська угода 1920 р. між УНР та Польщею і Ризький договір 1921 р. між Польщею та РРФСР?

А) Були укладені після тривалої війни між сторонами

Б) Вирішували долю Східної Галичини на користь Польщі

В) Передбачали встановлення союзницьких відносин і військову допомогу при потребі

Г) Обидва договори поклали край військовим діям на території України

3. Армія якого військово-політичного блоку брала участь в окупації Півдня України наприкінці 1918 - на початку 1919 р.?


А) Держави осі

Б) Четверного союзу

В) Антанти

Г) Малої Антанти


4. Вирішальна битва між загонами П. Скоропадського та прихильниками Директорії відбулась біля:


А) Крут

Б) Мотовилівки

В) Боярки

Г) Фастова


5. Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилося вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії і холоди, еміграція головних провідників - це причини:

А) Поразки більшовиків в Україні

Б) Поразки українських армій у боротьбі за незалежність

В) Провалу агресії країн Антанти

Г) Поразки білогвардійців

6. Погляди прибічників якого діяча часів боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1920 рр.) відображено в уривку з історичного джерела?

«Ми завжди були й будемо ідейними непримиренними ворогами партії комуністів-більшовиків. Ми ніколи не визнавали ніякої влади, у тому числі не визнаємо й Радянської влади».

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\36.pngПов’язане зображення

  А)   Б)   В)       Г)

ІІ рівень (1 б, всього – 3 бали)

7. Позначте характерні ознаки денікінського режиму в Україні.

А) Передача поміщицьких та церковних земель селянам без викупу

Б) Скасовано 8-год робочий день у промисловості

В) Аграрна політика передбачала відновлення поміщицької власності на землю

Г) Національно-територіальна автономія для українців

Д) Закриття україномовних видань, державна мова – російська

Е) Націоналізація промислових підприємств

1. Б, В, Д  2. А, Г, Е  3. Б, Д, Е  4. А, Г, Д

 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності.

А) Завершення Другого Зимового походу

Б) Ухвалення першої Конституції УСРР

В) Державний переворот гетьмана П. Скоропадського

Г) Брест-Литовський мирний договір

 

9. Дайте визначення.

Червоний терор –

Гетьманат

ІІІ рівень (3 бали)

10. Прочитайте уривок зі «Щоденника» відомого політичного та державного діяча Євгена Чикаленка. Дайте відповіді на запитання.

«Тепер большевики в купі з українськими комуністами сунуть на Україну, поляки з Петлюрою посовуються з заходу, а уряд Мазепи ще силкується одстояти самостійність. Для мене ясно, що скінчиться це, як і в XVII віці, поділом України між поляками та росіянами, бо українська самостійницька армія не зможе встояти ні проти большевиків, ні проти поляків і мусить до кого-небудь приєднатися. Певніше всього, вона приєднається до большевиків, бо весь демос охот ніше піде з большевиками, нвж з поляками».

1. Про які події визвольних змагань в Україні 1918-1921 рр. йдеться в уривку?

2. Із якими подіями XVII ст. провидить аналогії автор?

3. Чи справдилися прогнози Є. Чикаленка? Відповідь обґрунтуйте.

 

ІV рівень (3 бали)

11. Заповніть таблицю «Боротьба за українську державність (1918-1921 рр.)».

 

УНР Директорії

ЗУНР

Період існування

 

 

Форма правління

 

 

Назва вищого органу влади

 

 

Назва уряду

 

 

Внутрішня політика

 

 

Зовнішня політика

 

 

Наслідки діяльності

 

 

 

Тематичний контроль № 3

З історії України

За темою: «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.)»

В –

 

І рівень (0,5 б, всього – 3 бали)

1. Вкажіть автора ескізу державних банкнот часів УНР.

А) О. Мурашко

Б) Г. Нарбут

В) В. Кричевський

Г) В. Касіян

2. Чому Н. Махно неодноразово укладав угоди про спільні дії з більшовиками?

А) Мав із ними спільну мету боротьби

Б) Через ідеологічну близькість

В) Мав спільних із ними ворогів і противників

Г) Був нерозбірливим у виборі союзника

3. Що було вирішальною подією україно-польської війни?

А) Наступ польської армії генерала Галлера

Б) Вовчухівська операція

В) Чортківська офензива

Г) «Листопадовий зрив»

4. З якого приводу 22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві Ф. Швець виголосив таку промову: «…Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна республіка…»

А) Об’єднання УНР і ЗУНР

Б) Повалення влади гетьмана П. Скоропадського

В) Створення Директорії

Г) Радянську владу

5. В якому році більшість українських земель перебувала під владою Білої армії генерала А. Денікіна?

А) 1917 р.

Б) 1918 р.

В) 1919 р.

Г) 1920 р.

6. Якого відомого галицького політика було обрано президентом, а згодом диктатором ЗУНР?

3

  А)   Б)   В)    Г)

ІІ рівень (1 б, всього 3 б)

7. Позначте основні положення політики Директорії.

А) Залучення до роботи чиновників, які працювали у період гетьманату

Б) Влада в УНР належить трудящим, нетрудящі виборчих прав позбавлялися

В) Відновлення приватної власності на землю

Г) Введення продрозкладки

Д) Ліквідація приватної власності, поміщицькі землі мали бути роздані селянам

Е) Відновлення 8-год робочого дня, робітничий контроль на підприємствах

1. А, Б, Д  2. Б, Г, Д  3. В, Д, Е  4. Б, Д, Е

 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності.

А) Прихід до влади Директорії

Б) Ризький мир між Польщею та Радянською Росією

В) Федеративна грамота П. Скоропадського про союз з не більшовицькою Росією

Г) Київська катастрофа

 

9. Дайте визначення.

Листопадовий зрив –

Всеукраїнська надзвичайна комісія (ВУНК або ВУЧК) –

 

ІІІ рівень (3 бали)

10. Прочитайте уривок із твору українського письменника Юрія Яновського «Вершники».  Дайте відповідь на запитання.

«Перекопська рівнина, таврійський степ були полем великого бою перед Кримом. Дві епохи, зіткнувшися на рівному безмежжі, зводили рахунки. Революційне військо, кероване великим полководцем, взяло до своїх рук ініціативу. Добірна гвардія білих, одягнена й озброєна, з панцерниками, танками, авіацією мусила вишукувати всіх засобів, щоб витримати концентрований удар».

1. Про які події визвольних змагань в Україні 1918-1920-х рр. йдеться в уривку?

2. Який зміст, на Вашу думку, вкладає автор у слова «дві епохи»?

3. Які наслідки мало завершення громадянської війни для України? Відповідь обґрунтуйте.

 

ІV рівень (3 бали)

Заповніть таблицю «Боротьба за українську державність (1918-1921 рр.)».

 

Гетьманат

УСРР

Період існування

 

 

Форма правління

 

 

Назва вищого органу влади

 

 

Назва уряду

 

 

Внутрішня політика

 

 

Зовнішня політика

 

 

Наслідки діяльності

 

 

 

Тематичний контроль № 3

З історії України

За темою: «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.)»

В –

 

І рівень (0, 5 б, всього 3 бали)

1. Хто був першим президентом Української академії наук?


А) М. Грушевський

Б) В. Вернадський

В) А. Кримський

Г) С. Єфремов


2. Міжнародна ізоляція, кількісна перевага військ противника й те, що доводилося вести боротьбу одразу на три фронти, ідеологічні та психологічні розбіжності між галичанами і наддніпрянцями, погане забезпечення армій провіантом і зброєю, епідемії і холоди, еміграція головних провідників - це причини:

А) Поразки більшовиків в Україні

Б) Поразки українських армій у боротьбі за незалежність

В) Провалу агресії країн Антанти

Г) Поразки білогвардійців

3. Яка подія вважається завершенням збройної боротьби військ УНР за незалежність України?

А) Остаточний розгром загонів Н. Махна і перехід їх на територію Румунії

Б) Другий зимовий похід

В) Ризький мир із Польщею

Г) Вступ польської армії до Києва під час радянсько-польської війни

4. Влада більшовиків в Україні наприкінці 1919-1920 рр.:

А) Мала яскраво виражений національний характер

Б) Мала соціальну опору в усьому українському суспільстві

В) Утвердилася в результаті народного повстання

Г) Трималася виключно на багнетах Червоної армії

5. Як між собою пов’язані Варшавська угода 1920 р. між УНР та Польщею і Ризький договір 1921 р. між Польщею та РРФСР?

А) Були укладені після тривалої війни між сторонами

Б) Вирішували долю Східної Галичини на користь Польщі

В) Передбачали встановлення союзницьких відносин і військову допомогу при потребі

Г) Обидва договори поклали край військовим діям на території України

6. Хто є автором цитованого документу?

«...Багато людей критикують мій крок… Коли б не було мого виступу, німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генерал-губернаторство. Воно було б оперте на загальних основах окупації і нічого спільного з українством не мало б…»

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\36.png

  А)   Б)   В)   Г)

ІІ рівень (1 б, всього - 3 бали)

7. Позначте ознаки більшовицької політики "воєнного комунізму".

А)  націоналізація промисловості, фінансів, транспорту, системи зв'язку;

Б)  запровадження продовольчого податку (продподаток);

В)  мілітаризація праці, введення обов'язкової трудової повинності;

Г)  дозвіл на створення концесій;

Д)  стимулювання товарно-грошових відносин та приватної торгівлі;

Е) наділення селян землею, формування господарств фермерського типу.

1. А, Е, В  2. А, Б, В  3. А,В, Г  4. Б, Д, Е

 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності.

А) Проголошення ЗУНР

Б) Бій під Крутами

В) Остаточне включення Галичини до складу Польщі

Г) Київська катастрофа

 

9. Дайте визначення.

Махновський рух 

Раднарком –

ІІІ рівень (3 бали)

10. Прочитайте уривок зі «Щоденника» відомого політичного та державного діяча Євгена Чикаленка. Дайте відповіді на запитання.

«Тепер большевики в купі з українськими комуністами сунуть на Україну, поляки з Петлюрою посовуються з заходу, а уряд Мазепи ще силкується одстояти самостійність. Для мене ясно, що скінчиться це, як і в XVII віці, поділом України між поляками та росіянами, бо українська самостійницька армія не зможе встояти ні проти большевиків, ні проти поляків і мусить до кого-небудь приєднатися. Певніше всього, вона приєднається до большевиків, бо весь демос охот ніше піде з большевиками, нвж з поляками».

1. Про які події визвольних змагань в Україні 1918-1921 рр. йдеться в уривку?

2. Із якими подіями XVII ст. провидить аналогії автор?

3. Чи справдилися прогнози Є. Чикаленка? Відповідь обґрунтуйте.

 

ІV рівень (3 бали)

11. Заповніть таблицю «Боротьба за українську державність (1918-1921 рр.)».

 

УНР Директорії

Гетьманат

Період існування

 

 

Форма правління

 

 

Назва вищого органу влади

 

 

Назва уряду

 

 

Внутрішня політика

 

 

Зовнішня політика

 

 

Наслідки діяльності

 

 

 

Тематичний контроль № 3

З історії України

За темою: «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.)»

В –

 

І рівень (0, 5 б, всього – 3 бали)

1. Хто створив зображення Герба УНР?


А) О. Мурашко

Б) Г. Нарбут

В) В. Кричевський

Г) В. Касіян


2. В якому році було підписано договір, уривок з якого подано?

«Безсумнівно, він [договір] був великою поразкою української дипломатії та гробом самостійності Української держави в новітніх часах. Соціалістична Польща і більшовицька Москва поділились українськими землями, як в Андрусові 1667 р…»

А) 1918 р.

Б) 1919 р.

В) 1920 р.

Г) 1921 р.

3. На початку 1919 р. армія УНР вела військові дії водночас проти кількох ворожих армій. Це:

       А) Білогвардійців і махновців;  

       Б) Червоної армії, білогвардійців і махновців;

       В) Махновців та військ Антанти;  

       Г) Червоної армії, білогвардійців, Антанти.

4. Який населений пункт був центром махновського руху в Україні упродовж 1918-1921 рр.?

А) Гуляйполе

Б) Базар

В) Трипілля

Г) Катеринослав

5. Вкажіть, які з названих положень відносять до позитивних результатів Української революції 1917-1921 рр.

А) Серед української інтелігенції , яка очолила національно-визвольну боротьбу, домінували автономістсько-федералістські тенденції

Б) Національна свідомість українців піднялася на якісно вищий рівень

В) Значною мірою були вирішені соціально-економічні питання, особливо аграрне

Г) Українці масово зі зброєю в руках виступили на захист УНР

6. На чолі українського «Листопадового зриву» був:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\24.pngC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\37.pngРезультат пошуку зображень за запитом "кость левицький"

  А)    Б)   В)   Г)

 

ІІ рівень (1 б, всього – 3 бали)

7. Виберіть з переліку те, що стосується реформ у ЗУНР

А) Орієнтація на великих землевласників та буржуазію

Б) Дозвіл попереднім чиновникам зберегти посади за умови присяги ЗУНР

В) Терор проти опонентів, переслідування опозиції

Г) Відновлення приватної власності на землі та підприємства

Д) Конфіскація земель та роздача їх селянам (не встановлено на яких умовах і коли)

Е) Гарантії для національних меншин

1. Б, Д, Е  2. А, В, Г  3. Б, Г, Е  4. Г, Д, Е

 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності.

А) Прихід до влади Директорії

Б) Розпуск Української Центральної Ради

В) Акт злуки УНР та ЗУНР

Г) Другий Зимовий похід

 

9. Дайте визначення.

ВУ ЦВК 

Отаманщина –

 

ІІІ рівень (3 бали)

10. Прочитайте уривок із твору Ю. Яновського «Вершники».

Дайте відповідь на запитання.

«Перекопська рівнина, таврійський степ були полем великого бою перед Кримом. Дві епохи, зіткнувшися на рівному безмежжі, зводили рахунки. Революційне військо, кероване великим полководцем, взяло до своїх рук ініціативу. Добірна гвардія білих, одягнена й озброєна, з панцерниками, танками, авіацією мусила вишукувати всіх засобів, щоб витримати концентрований удар».

1. Про які події революції в Україні 1918-1920-х рр. йдеться в уривку?

2. Який зміст, на Вашу думку, вкладає автор у слова «дві епохи»?

3. Які наслідки мало завершення громадянської війни для України? Відповідь обґрунтуйте.

 

ІV рівень (3 бали)

11. Заповніть таблицю «Боротьба за українську державність (1918-1921 рр.)».

 

УРСР

Гетьманат

Період існування

 

 

Форма правління

 

 

Назва вищого органу влади

 

 

Назва уряду

 

 

Внутрішня політика

 

 

Зовнішня політика

 

 

Наслідки

діяльності

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В.)
Додано
16 листопада
Переглядів
913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку