Контрольна робота № 4 «Літописні оповідання. Твори Олександра Олеся та Зірки Мензатюк»

Про матеріал
Контрольна робота для 5 класу за темою «Літописні оповідання. Твори Олександра Олеся та Зірки Мензатюк» Контрольна робота містить тестові завдання, відкриті запитання та завдання творчого рівня за темами: Літописні оповіді. Олександр Олесь «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав мМудрий» (із кн. «Княжа Україна»), «Микита Кожум’яка». Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». ТЛ: літопис, драматичний твір і його побудова, епічний твір.
Перегляд файлу

Урок №

Контрольна робота № 4. «Літописні оповідання. Твори Олександра Олеся та Зірки Мензатюк»

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, уміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв’язне мовлення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Робота над темою уроку

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи

Варіант І

І рівень

(Кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

 1. Рукописну книгу, в якій у хронологічній послідовності записано історичні події, є легенди та інші зразки усної народної творчості, називають

А  повістю     Б  народною казкою    В  літописом   Г збіркою легенд

 1. Автором «Повісті минулих літ» є

А Нестор Літописець   Б  князь Олег    В  Ярослав Мудрий    Г  Кий

 1. Про заснування Києва йдеться в літописній оповіді

А «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»   Б  «Володимир вибирає віру»

В «Розгром Ярославом печенігів...»  Г «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва...»

 1. У поезії Олександра Олеся «Ярослав Мудрий» руський князь перед смертю покликав своїх дітей, щоб

А  нагадати їм про свої переможні поєдинки з ворогами  Б  подарувати їм місто Ярославль 

В  проказати їм свою заповідь жити в згоді         Г наказати розбудовувати, укріпляти Київ

 1. У поезії «Ярослав Мудрий» Олександр Олесь засуджує вчинки

А співця Бояна    Б Ярослава Мудрого    В чужоземних послів    Г Святополка

 1. У драмі-казці Олександра Олеся «Микита Кожум’яка» головний герой переміг

А Воєводу   Б половців    В Змія   Г  Князя

 1. «Але неволі мусим крикнути: “Доволі!”, досить вам зубів і лап! Хто не бореть­ся, той раб!» –твердить персонаж драми-казки Олександра Олеся «Микита Кожум’яка»

А Князь (с.147)   Б Княгиня    В Микита     Г Посланець

 1. Таємниця козацької шаблі в однойменному творі З. Мензатюк полягала в тому, що не знали,

А  з якого матеріалу виготовлена ця зброя 

Б  хто знайшов цю шаблю й кому збирається продати

В  як прочитати зашифроване на її руків’ї послання нащадкам

Г  звідки в неї чарівна сила, незвичайні можливості

ІІ рівень

(Кожна правильна відповідь – 1 бала)

 1. Розкажіть про найдавнішу писемну пам’ятку історії та літератури нашого народу (автор, назва, особливості). Про що ти дізнався з літописних оповідей? («Повість минулих літ», Нестор Літописець двадцять років працював над створенням. Історія України від найдавніших часів (заснування Києва) до сучасних Несторові подій (1110 р.))
 2. Які дії руських (українських) князів підтверджують їхній патріотизм (за літописними оповідями «Повісті минулих літ»)? (Святослав уклав мир із греками, Володимир вибрав православну віру, Ярослав розгромив печенігів, заклав місто велике, Золоті ворота, церкву Святої Софії, митрополичу, церкву на Золотих воротах, монастир Святого Георгія та Святої Ірини. Любив Ярослав книги, зібрав скорописців, що перекладали книга з грецької на слов’янську, зібрав бібліотеку в церкві Святої Софії)
 3. Хто зміг переконати продавця й покупця шаблі відмовитися від незаконної оборудки? (пластун Северин і напівпрозорі привиди козаків)

ІІІ рівень

Виконайте ОДНЕ завдання. (правильна відповідь – 2 бала)

 1. Ярослав Мудрий – князь-завойовник чи князь-будівничий (за книгою Олександра Олеся «Княжа Україна»)? («І усю свою увагу / Ярослав звернув на лад./ І небавом Україна/ зацвіла, як пишний сад.»  «Як про друга, як про сина/ дбав про нього (про Київ) Ярослав». «Не хотів він воювати/ не тягла його війна». Він прогнав поляків, ходив на печенігів, на черкесів.)
 2. Наведіть 2-3 історичні факти, які наявні в прочитаних літописних оповідях. (заснування Києва, розселення слов’ян, похід Святослава на греків, укладання з ними миру, смерть Святослава під час повернення додому, Вибір віри Володимиром і хрещення України-Русі, розгром Ярославом печенігів, велике будівництво в Києві, створення першої бібліотеки)
 3. Що символізує шабля для героїв повісті? (честь, звитяга, патріотизм, вірність, усі найкращі риси воїна-захисника)

IV рівень

Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, цікава відповідь – 3 бали.)

 1. Прокоментуй вислів «У біді й недузі пізнаєш своїх друзів» (5-6 речень)
 2. Складіть невелике висловлювання (5-6 речень) на тему «Заповіт Ярослава Мудрого» (за твором Олександра Олеся).

Не сваріться, жийте в згоді:

Тільки мир збере усе.

А незгода, наче вітер

Все по полю рознесе.

      Як не будете всі разом

      Йти до спільної мети,

Ви, державу зруйнувавши,

Подастеся у світи.

Ви розгубите ту землю,

Що придбали вам  батьки,

І тинятиметесь всюди,

Як вигнанці й жебраки.

 1. Напишіть короткий твір-роздум «Чи треба зберігати історичні реліквії?» (5-6 речень)
 2. Як ви розумієте вислів «Срібло-злото – то болото» (5-6 речень)

Варіант ІІ

І рівень

(Кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

 1. Художній твір, який написаний спеціально для сценічної постановки в театрі та який складається переважно з діалогів і монологів, називають

А  поетичним   Б казковим     В прозовим    Г  драматичним

 1. Літописом є твір

А  «Повість минулих літ» (Нестор)                  Б   «Княжа Україна» (Олександр Олесь)

В   «Микита Кожум’яка» (Олександр Олесь)    Г  «Пар Плаксій та Лоскотон»  (В.Симоненко)

 1. Про намір запровадити християнство на Русі йдеться в літописній оповіді

А «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»     Б  «Розгром Ярославом печенігів...» 

В  «Володимир вибирає віру»     Г  «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва...»

 1. «Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам’ятайте мою заповідь одну», –говорить герой одного з творів Олександра Олеся

А Ярослав Мудрий   Б  Святополк    В  Микита Кожум’яка     Г  батько Микити 

 1. У поезії «Ярослав Мудрий» Олександр Олесь схвалює вчинки 

А дітей Ярослава Мудрого      Б  Ярослава Мудрого       В  Святополка       Г чужоземних послів

 1. У драмі-казці Олександра Олеся «Микита Кожум’яка» Змій викрав

А Князя      Б  Князівну      В  брата Микити       Г  батька Микити

 1. У драмі-казці Олександра Олеся «Микита Кожум’яка» головний герой погодився битися зі Змієм тільки після того, як

А про це попросили діти      Б  про це попросили поважні діди 

В Змій украв його братів      Г  почув заклик Князя до боротьби

 1. Козацька шабля, яку шукали герої повісті З. Мензатюк, виявилася біла фортеці

А  в Хотині    Б  в Кам’янці-Подільському    В  в Дубно    Г  в Підгірцях  

ІІ рівень

(Кожна правильна відповідь – 1 бала)

 1. Які риси руських (українських) князів можуть бути зразком для українців ХХІ ст. (за літописними оповідями «Повісті минулих літ»)?

Кий

Святослав

Володимир

Мудрий, мужній, дружелюбний, опікувався процвітанням свого роду-племені

Мужній, сміливий, дипломатичний, миролюбний, інколи необережний, нерозважливий

Мудрий, розважливий, дбав про духовне життя

 1. У чому полягає мудрість князя Ярослава (за книгою Олександра Олеся «Княжа Україна»)? (Дбав про Київ, не хотів воювати (тільки за потреби), «Але мудрість Ярослава / вся була в його ділах, / у державнім будівництві, / владі, устрою, в судах.»)
 2. Яку загадку придумав Антипко? Що означали в ній горіх, панна й стрілець? (с. 117 не горіх, а тверде; не панни, а в узорах жупани; стрілець їх сватав і голову склав. Хотинська фортеця, башти цієї фортеці, Петро Сагайдачний, знаменитий стрілець із лука-сагайдака)

ІІІ рівень

Виконайте одне завдання. (Правильна відповідь – 2 бала)

 1. Які вчинки  руських (українських) князів ти схвалюєш, а які – засуджуєш  (за літописними оповідями «Повісті минулих літ»)? (Святослав не послухав попередження батькового воєводи Свенальда й загинув)
 2. Наведіть 2-3 історичні факти, які наявні в прочитаних літописних оповідях.
 3. Чому Антипко та його батьки не могли знаходитися біля шаблі? (нечиста сила не могла знаходитися поруч із шаблею, символом чистоти, звитяги, відданості й мужності)

IV рівень

Виконайте одне із завдань. (Правильна, змістовна, цікава відповідь – 3 бали.)

 1. Прокоментуй вислів «У біді й недузі пізнаєш своїх друзів» (5-6 речень)
 2. Складіть невелике висловлювання (5-6 речень) на тему «Заповіт Ярослава Мудрого» (за твором Олександра Олеся).
 3. Напишіть короткий твір-роздум «Чи треба зберігати історичні реліквії?» (5-6 речень)
 4. Як ви розумієте вислів «Срібло-злото – то болото» (5-6 речень)

IV. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 На мою думку, я виконав (виконала) контрольну роботу…

V. Домашнє завдання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додав(-ла)
Цибань Тетяна
Додано
22 жовтня 2021
Переглядів
4908
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку