Контрольна робота № 4 за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Про матеріал
Контрольна робота № 4 за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія». Тестові завдання
Перегляд файлу

Контрольна робота № 4 за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Тестові завдання

Варіант 1

1. Знайдіть слово, у якому допущено помилку:

А) збагатити;

Б) застелати;

В) причепити;

Г) намагатися;

Д) перемагати.

2.Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) вит..рати;

Б) стер..гтися;

В) викор..нити;

Г) прибер..гти;

Д) оп..ктися.

3. У якому рядку всі слова записано правильно?

А)Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;

Б) безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В) сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.

4. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А) Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б) випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

В) влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

5. У якому рядку порушено чергування у//в, і// й?

А) Земля й небо; пішла в школу; У Одесі проходить зустріч.

Б) батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;

В) прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.

6. Позначити рядок, у якому в усіх словах [о],[е] чергується з [і] при словозміні

А) Плече, школа, боєць

Б) Вогонь, водовоз, горб

В) Мед, попіл, лісок

Г) Береза, Львів, пень

7. Установити відповідність між словом і характером чергування голосних, яке можливе при зміні слів:

А) Бродити                                                1 [е] – [і]

Б) Ламати                                                  2 [о] – [а]

В) Мести                                                    3 [е] – [о]

Г) Гомін                                                     4[ е],[о] –[ і]

8. Утворіть від поданих іменників прикметники та запишіть їх:

Якість, почесть, пестити, ненависть, виїзд, піст.

9. Поділіть слова на дві колонки (відповідно до того, відбувається спрощення чи ні). Де потрібно, вставте пропущені букви.

Тиж..невий, шіс..надцять, шіс..десят, п’я..десят, сер..це, сон..це, аген..ство, гіган..ський, пес..ливий, студен..ський, блис..нути, випус..ний, прекрас..ний, чес..ний, влас..ний, корис..ний, улес..ливий, зап’яс..ний.

10. Замініть виділені слова одним словом.

Графік, що складений на тиждень.

Перемога, що принесла радість.

Робота, що дає користь.

Нарада, що пов’язана з виїздом.

11 Перепишіть речення, розкриваючи дужки

1. Далеко (в, у) тумані Малахів курган (і, й) злітають орли до вершини. (В, У) могилі героїв спочив капітан, безстрашний моряк з (В, У)країни (М. Нагнибіда). 2. Чубенко зник (в, у) темряві лісу (і, й) прихилився на секунду до шиї коня (Ю. Яновський). 3. Мене (в, у)перше закинули (в, у) ворожий тил як мінера-підривника на залізничну колію поблизу Курська (В. Козаченко)

 

Контрольна робота № 4 за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Тестові завдання

Варіант 2

1. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) вич..сувати;

Б) прир..кати;

В) вт..кти;

Г) запл..тати;

Д) розб..рати.

Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «і»:

А) зач..пити;

Б) відр..ктися;

В) прич..сати;

Г) наш..птувати;

Д) спостер..гти.

3. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголос­них при зміні слова?

А) Виск, випуск, пропуск, хворост;

Б) контраст, компост, студент, пестощі;

В) бризкати, блиск, тиск, тріск.

4. Знайти речення, у якому треба вжити у.

А) В (У) нього не розживешся і серед зими льоду (Нар. творчість).

Б) До весняного сонечна (в)(у)сю зиму просить їжак ( З календаря).

В) Навчання (у)(в) щасті прикрашає, а (у)(в) нещасті потішає.

Г) Від спеки (у)(в)день ховається, а (в)(у)вечері від комарів.

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах у вимові спостерігається уподібнення приголосних звуків:

А) доріжка, бризки, блюдце, річка;

Б) дьогтю, гілка, прудкий, стрічка;

В) піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці.

6. Позначити рядок, у якому в усіх словах після шиплячих відбувається чергування  [е ] –[ о].

А) Книжечка, зачісує, шовк

Б) Копієчка, шелест, честь

В) Мішок, чепурний, жезл

Г) Вечеря, чотири, шестиденка.

7. Установити відповідність між словами та характером чергування приголосних, яке можливе при зміні слів:

А Вухо                                                1  [д] –  [дж]

Б Крига                                               2  [к] – [ч] – [ц]

В Водити                                             3   [х] –  [ш] – [с]

Г Наука                                               4  [г–]–  [ж] – [з]

8. Утворіть від поданих іменників прикметники та запишіть їх:

 Совість, масло, доблесть, пристрасть, заздрість, швидкість.

9.  Поділіть слова на дві колонки (відповідно до того, відбувається спрощення чи ні). Де потрібно, вставте пропущені букви.      

 Тиж..невий, шіс..надцять, шіс..десят, п’я..десят, сер..це, сон..це, аген..ство, гіган..ський, пес..ливий, студен..ський, блис..нути, випус..ний, прекрас..ний, чес..ний, влас..ний, корис..ний, улес..ливий, зап’яс..ний.

10.Замініть виділені слова одним словом.

Зустріч, що принесла щастя.

Обличчя, що світилося радістю.

Змагання, які відбулися в області.

Випадок, що трапляється рідко. 

 11. Перепишіть речення, розкриваючи дужки

(В, у) (У, В)країні збереглося немало дерев-старожилів. Одне з них — (у, в) Луцьку. Це ясен (у, в) три обхвати. Йому 200 років. Цей ясен — (в, у)люблене дерево Лесі (В, У)країнки. Воно охороняється законом.

 

doc
Додано
17 вересня
Переглядів
125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку