10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота №7 (тестові завдання). Українська поезія 1960-1990-х рр.Поети-шістдесятники. Постшістдесятництво. 11 клас

Про матеріал

Контрольна робота №7 (тестові завдання).

Українська поезія 1960-1990-х рр.Поети-шістдесятники. Постшістдесятництво. 11 клас. Містить 2 варіанти.

Перегляд файлу

Контрольна робота №7 (тестові завдання)

Українська поезія 1960-1990-х рр.Поети-шістдесятники. Постшістдесятництво. 11 клас 

Варіант-1

  1. У назві збірки В.Стуса «Веселий цвинтар» використано

А  метонімію

Б синекдоху

В оксиморон

Г персоніфікацію

Д алітерацію

  1. В. Стус відбував покарання в таборах:

А на Соловках           В на Колимі

Б у Мордовії               Г  у Карелії

3 .Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?

А  В.Стус

Б  Л.Костенко

В.  В.Симоненко

Г. Д.Павличко

Д. М.Вінграновський

 

 4. Встановіть відповідність між назвою збірки та прізвищем автора

А  В.Стус                                                1. «Корінь і крона»

Б  Л.Костенко                                         2. «Любов і ненависть»

В.  В.Симоненко                                    3. «Тиша і грім»

Г. Д.Павличко                                        4. «Цю жінку я люблю»

Ґ. М.Вінграновський                              5. «Неповторність»

Д І.Драч                                                  6. «Дорога болю»

 5. Встановіть відповідність  віршового розміру рядкам з вірша:

А   Думою тугу розвіюю,                                                          1 ямб

       Щоб був я завжди такий,                                                   2 хорей

      Яким мене мати вродила                                                   3 дактиль

      І благословила в світи.                                                       4 анапест

                                         В.Стус                                           5 амфібрахій

Б    Був молодий і гарний був на вроду.

      І жив, і вмер, як личить козаку.

                                         Л.Костенко

В   Я вибрала долю собі сама.

      І що зі мною не станеться –

      У мене жодних претензій нема

До долі – моєї обраниці.

                                               Л.Костенко

 6  Укажіть улюблений жанр поетів « Київської школи»

а – медитація

б – балада

в  - верлібр

г – сонет

7. Із якого твору взято ці рядки: «Нам немає місця на своїй землі, нам нікуди подітись в цьому світі»

а – В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці»

б –В. Голобородька «Самовбивці»

в – В. Стуса «О земле втрачена, явися»

г – В. Стуса «Господи, гніву пречистого»

8. Укажіть мотиви, характерні для поезії В. Стуса

А утвердження людського «я»;

Б бунту особистості проти системи;

В мужнього страждання, нерозкаяності.

9 За жанром вірш В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці»

а – елегія

б – верлібр

в – медитація

г – сонет

10  Хто НЕ є представником «Київської школи»:

а – М. Воробйов

б – В Голобородько

в – Б.Олійник

г – В Рубан

11  Із якого твору взято ці рядки: «Минуле, озовися, де ти? »

а – В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці»

б –В. Голобородька «Самовбивці»

в – В. Стуса «О земле втрачена, явися»

г – В. Стуса «Господи, гніву пречистого»

 

 

12.  Установіть відповідність між темою твору та його назвою:

1 Утвердження думки, що антигуманний світ виявився безсилим перед стоїцизмом поета.

2 Міркування ліричного героя над своєю долею, вираження своєрідної поетичної декларації митця..

3 Утвердження впевненості ліричного героя в тому, що він зможе вистояти, не зрадити себе й своїх переконань.

4 Зображення тяжких переживань та невтішного горя дружини, яка поділила долю свого чоловіка.

А В. Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе».

Б В. Стус «У порожній кімнаті»

В В. Голобородько «Самовбивці»

Г  В. Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я»

Д  В. Стуса «Господи, гніву пречистого»

 

 

 

Контрольна робота №7 (тестові завдання)

Українська поезія 1960-1990-х рр.Поети-шістдесятники. Постшістдесятництво. 11 клас 

Варіант-2

 

1 У рядку поезії « Балада про соняшник»

                        В соняшника були руки і ноги,

                        Було тіло, шорстке і зелене,

                        Він бігав наввипередки з вітром,

                        Він  вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.

використано:

а -  тавтологію                                  г - метафору 

б – оксиморон                                  д - персоніфікацію

в – епітет 

2 Прислів´я « Із щастя і горя склалася доля» ілюструє основу думки твору:

 а – « Лебеді материнства»

б – «Пісня про рушник» А.Малишка

в -  «Два  кольори»  Д. Павличка

г – « Сеньйорито акаціє, добрий вечір»  М Вінграновського 

3 Яскравий поет, прозаїк, актор, режисер, кіносценарист. Це:

а – І.Драч                                         г – М.Вінграновський

б – Б.Олійник                                   д -  В. Стус

в – Д. Павличко        

4 Установіть відповідність між віршем та віршованим розміром, яким він написаний: 

1 -  Задивляюсь  у твої зіниці ( В Симоненко)                   а  -  ямб

2 Не стала навколішки гордість моя ( В Симоненко)         б – анапест

3  Страшні слова, коли вони мовчать ( Л.Костенко)          в - хорей

                                                                                                г амфібрахій

5 У творі М Вінграновського « Чорна райдуга» використано художній засіб:

а – тавтологію                                             б - метафору

в – оксиморон                                              г - епітет         

6 В. Стусу НЕ належать збірки:

а – « Зимові дерева»

б – « Веселий цвинтар»

в – « Палімпсести»

г – « Тиша і грім» 

7 Укажіть улюблений жанр поетів « Київської школи»

а – медитація

б – балада

в  - верлібр

г – сонет

 8 Перша збірка  В. Стуса мала назву

 а – «Палімпсести»

б – «Свіча в свічаді»

в – «Веселий цвинтар»

г –«Круговерть»

9 За жанром вірш В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці»

а – елегія

б – верлібр

в – медитація

г – сонет

10  Хто НЕ є представником «Київської школи»:

а – М. Воробйов

б – В Голобородько

в – Б.Олійник

г – В Рубан

11  Із якого твору взято ці рядки: «Минуле, озовися, де ти? »

а – В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці»

б –В. Голобородька «Самовбивці»

в – В. Стуса «О земле втрачена, явися»

г – В. Стуса «Господи, гніву пречистого»

12 Установіть відповідність між темою твору та його назвою:

1 Рідна земля – рятівниця зболеної душі.

2 Денаціоналізація українців.

3 Болісні роздуми ліричного героя над долею людини на чужині, над трагічною долею України.

4 Філософські роздуми про сенс людського буття.

А В. Стус «На колимськім морозі калина»

Б В. Стус «О земле втрачена, явися»

В В. Голобородько «Самовбивці»

Г  В. Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я»

Д  В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці»

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2969
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку