Контрольна робота 9 клас Хімічні реакції

Про матеріал
Консект уроку з теми " Контрольна робота Хімічні реакції" розроблений в 2 варіантах з різними рівнями складності.
Перегляд файлу

Методична розробка уроку з хімії в 9 класі в

 

 


Тема: Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Хімічні реакції»

Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати рівняння, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість хімією.

Тип уроку: урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів

Обладнання:  картки із різнорівневими завданнями, періодична система хімічних елементів, калькулятор.

ХІД УРОКУ

І.    Організаційна частина уроку

Учитель вітається та позитивно налаштовує учнів на урок за  допомогою психологічної настанови . Прикріплює на дошці смайл "Радість" і бажає всім учням гарного настрою, легкої контрольної роботи.

Учитель повідомляє тему та мету уроку. Роз’яснює умови виконання роботи. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Написання контрольної роботи учнями: роздаються картки із завданнями (Додаток 1),  з якими діти працюють. Етап відбувається 40 хвилин.

ІV. Збирання виконаних завдань.

V. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Рефлексія проводиться у вигляді таблиці де Боно. (Професор кембриджського університету Едвард де Боно пропонує оцінювати враження і підсумки заняття (роботи) за допомогою простої таблиці «Плюс, мінус, цікаво»:

 1. «+» – все легко далось в контрольній роботі
 2. «-» – все було дуже тяжким.
 3. «Цікаво» – були завдання, які змусили задуматися і викликали нові питання

 

VІ.  Інформація про домашнє завдання

Вчитель оголошує завдання на найоригінальніший ( оформлення та написання)  сенкан з теми «Хімічні реакції» в класі. Хто отримує перемогу (три найкращі сенкани), то  + 1 бал до оціни контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Контрольна робота « Хімічні реакції»

Варіант-1

Прізвище та ім’я учня:

І рівень містить 8 завдань. В завданні лише одні вірна відповідь, яка оцінюється в 0,5 балів. За всі вірно виконані завдання учень набирає 4 бали.

Конец формы 

1. Вкажіть тип реакції, що описується схемою  А+В=АВ:

а) сполучення       б) розкладу       в) заміщення      г) обміну  

 

2. Процес приєднання електронів називається:

а) окиснення      б) відновлення          в) сполучення        г) розкладу

 

3. При внесенні каталізатора швидкість хімічної реакції:

а) збільшується           б) зменшується       в) залишається без змін

 

4. В результаті реакцій обміну утворюється:

а) складна речовина      б) дві складні речовини     в) проста і складна речовини

 

5. Під час екзотермічних реакцій теплота:

а) поглинається          б) виділяється          в) не змінюється

 

6. Оборотні реакції:

а) доходять до кінця   б) не доходять до кінця   в) проходять в одному напрямку

 

7. Якщо з реакційної суміші N2+3H2=2NH3 відводити амоніак, то рівновага:

а) зміститься вліво      б) зміститься вправо      в) не зміниться

 

8. Біологічними каталізаторами є:

а) жири              б) ферменти              в) вуглеводи

Картинки по запросу "в тебе все вийде""

 

ІІ рівень містить два завдання, кожне оцінюється в 1,5 балів. За вірно виконані всі завдання учень отримує 3 бали. 

9. Встановіть відповідність – з’єднайте лініями:

Рівняння реакції

Тип реакції

Al2O3+H2O=2HAlO2

Розкладання

4HNO3=2H2O+4NO2+O2

Заміщення

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Обміну

Ca+2HCl=CaCl2+H2

Сполучення

10. Установіть послідовність зменшення ступеня окиснення Сульфуру в сполуках:

 

 

 

 

а)SO2;          б)CuS;           в)H2SO4;           г)K2S2O3. 

    IІІ рівень містить одне завдання, яке оцінюється в 2 бали.

11. В результаті спалювання 13 г цинку в кисні виділилось 70,2 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння реакції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV рівень містить одне завдання, яке оцінюється в 3 бали.

12. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення: KMnO4+HCl=MnCl2+Cl2+KCl+H2O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка:_________________

Додаток 1

Контрольна робота « Хімічні реакції»

Варіант-2

Прізвище та ім’я учня:

І рівень містить 8 завдань. В завданні лише одні вірна відповідь, яка оцінюється в 0,5 балів. За всі вірно виконані завдання учень набирає 4 бали.

Конец формы 

1. Вкажіть тип реакції, що описується схемою  А+ВС=АС+В:

а) сполучення       б) розкладу       в) заміщення      г) обміну  

 

2. Процес віддавання електронів називається:

а) окиснення      б) відновлення          в) сполучення        г) розкладу

 

3. Каталізатор – це речовина, яка реакцію:

а) прискорює         б) сповільнює       в) входить до складу продуктів реакції

4. В результаті реакцій заміщення утворюється:

а) складна речовина      б) дві складні речовини     в) проста і складна речовини

 

5. Під час ендотермічних реакцій теплота:

а) поглинається          б) виділяється          в) не змінюється

 

6. У стані хімічної рівноваги швидкість прямої реакції щодо зворотної:

а) більша             б) менша           в) однакова

 

7. При підвищенні тиску у системі N2+3H2=2NH3 рівновага зміщується:

а) вправо           б) вліво                 в) залишається без змін

 

8. Ступінь окиснення простих речовин становить:

а) 0              б) +2             в) -1

 

 

Картинки по запросу "в тебе все вийде""

ІІ рівень містить два завдання, кожне оцінюється в 1,5 балів. За вірно виконані всі завдання учень отримує 3 бали. 

9. Встановіть відповідність – з’єднайте лініями:

Рівняння реакції

Тип реакції

CaO+H2O=Ca(OH)2

Розкладання

2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O

Заміщення

KOH+HCl=KCl+H2O

Обміну

Ba+2HCl=BaCl2+H2

Сполучення

10. Установіть послідовність зменшення ступеня окиснення Нітрогену в сполуках:

 

 

 

 

а)NO2;          б)NH3;           в)HNO2;           г)KNO 3. 

    IІІ рівень містить одне завдання, яке оцінюється 2 бали.

11. Під час згоряння 2 л метану (CH4) виділилось 78,8 кДж теплоти. Складіть відповідне термохімічне рівняння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV рівень містить одне завдання, яке оцінюється в 3 бали.

12. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення: Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O + N2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка:_________________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Семенюк Надія Тимофіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Омельченко Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Гудзь Iра
Додано
2 листопада 2019
Переглядів
8854
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку