Контрольна робота "Дієслово"

Про матеріал
Контрольна робота з української №2 у 7 класі на тему"Дієслово"має розроблені 4 рівні.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 2                                                            Дієслово

І рівень (1 б.)

1. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою не пишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

2. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;

 б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;

г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

3. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

 

ІІ рівень

 

1. Запишіть дієслова, розкриваючи дужки.(1б.)

(Не)вдасться, (не)хтують, давно вже (не)здужаю, (не)здужаю це подолати, трохи (не)дочуваю,(не)дооцінюєш, (не)оцінили.

2.Вставте пропущені літери, укажіть у дужках дієвідміну дієслова.(1б.)

Залиш..мось (   ), поліпш..те (     ), побор..мо(  ), відімкн..мо (  ), розділ..те (  ), малю..те( ).

 

ІІІ рівень

1. Установити відповідність між дієсловами та їх способовими формами. (2 б)

А Дійсний.                                                1. Зупиніться, ударте.

Б Умовний.                                                2. Приніс би, ходила б.

В Наказовий.                                            3. Ллється, нездоровиться.

                                                                   4. Ревів би, мчали б.

                                                                   5. Світіть, робімо.

2. Установити відповідність між дієсловами і способами їх творення.(2б.)

   А Префіксальний.                                         1. Косити, думати.

Б Суфіксальний.                                          2 .Передбачити, прибути.

В Префіксально-суфіксальний.                  3. Покращувати, насидітися.

Г Складання слів.                                       4. Водовозити, риболовити.

                                                                      5. Додуматися, потовщати.

ІV рівень

1. Утворити й записати всі можливі форми наказового способу дієслова сидіти.(1.5б.)

2. Скласти два речення з безособовими дієсловами. Визначити їх синтаксичну роль.(1.5б.

 

 

Тема «Дієприслівник»                                                                                Варіант 1

1. Визначити рядок, у якому всі слова належать до дієприслівників.

А Працюючі, розглянуті, існуючі.

Б Перемігши, перемагаючи, з'ївши.

В Написані, колючі, укриті.

Г Вимиті, жовтіючі, палаючі.

2. Визначити рядок, у якому дієприслівники доконаного виду.

А Торкаючись, сидівши, пишучи.

Б Читаючи, малюючи, стоячи.

В Дозволивши, прибігши, вистоявши.

Г Плачучи, ріжучи, прагнучи.

3. Визначити рядок, у якому дієприслівники недоконаного виду минулого часу.

А Люблячи, марнуючи, забуваючи.

Б Вибачаючи, даруючи, говорячи.

В Розуміючи, міркуючи, киваючи.

Г Любивши, тримавши, хиливши.

4. Визначити рядок дієслів, від яких утворюються дієприслівники недоконаного виду.

А Оформити, прибігти.

Б Зламати, створити.

В Летіти, малювати.

Г Відпочити, виносити.

5. Визначити речення, у якому при дієприслівникові є залежні слова.

А Велич придніпровського лісу побільшувалась, грізнішаючи 

Б Вилізши на великий сніговий карниз, юнак різко відштовхнувся палицями (М. Новиков).

В Ось чайка зметнулася вгору, прицілившись, шугонула в розставлені долоні (Б. Тимошенко).

Г Цю історичну книгу не можна прочитати, не дізнавшись, якими письменами вона написана (М. Славинський).

6. Визначити рядки, у яких частка не з дієприслівниками пишетьсяразом.

А Не/зчувшись, не/навидячи.

Б Не/прикидаючись, не/дивлячись.

В Не/зважаючи, не/чекаючи.

Г Не/дочуваючи, не/здужавши.

7. Визначити речення, у яких дієприслівниковий зворот виділяєтьсякомами.

А Серце в'яне співаючи (Т. Шевченко).

Б Однокласники розмовляли сміючись.

В Україна бере участь у дослідженні корисних копалин Антарктидимаючи на ній власну наукову станцію (С. Косар).

Г Князь зібравши хоробрих воїнів вирушає в далеку дорогу 

Д Ідуть дівчата в поле жати, та, знай, співають ідучи (Т. Шев-

8. Установити відповідність між дієсловами та суфіксами, за допомогоюяких утворюються від них дієприслівники.

А Обстежити.   Б Бродити.     В Сфотографувати.

Г Зберегти.    Д Змогти.       Е Винести.                                             1 -виш-.     2 -ши-.

9. Записати дієприслівники  говорячи, заговоривши в такій по-

слідовності:

а) дієприслівник недоконаного виду теперішнього часу;

б) дієприслівник доконаного виду минулого часу.

Скласти з ними словосполучення. Виділити головне і залежне  слово.

10. У подане речення ввести дієприслівниковий зворот. Записати, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити синтаксичну роль дієприслівникового звороту.

Удалині темніли зелені ялини (М. Новиков).

 11.Зробіть морфемний аналіз дієприслівник  із завдання 8

 

 

 

 

 

Тема «Дієприслівник»                                                          Варіант 2

1. Визначити рядок, у якому всі слова належать до дієприслівників.

А Викопані, зароблені, палаючі.

Б Працюючі, літаючі, колючі.

В Згасаючі, стоячі, почорнілі.

Г Зробивши, згасаючи, підхоплюючи.

2. Визначити рядок, у якому дієприслівники недоконаного виду.

А Прийшовши, запитавши, проживши.

Б Оживаючи, даючи, ходячи.

В Викопавши, прославивши, злізши.

Г Забігши, сховавшись, сівши.

3. Визначити рядок, у якому дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу.

А Радіючи, пишаючись, живучи.

Б Заснувавши, викликавши, берігши.

В Указавши, відзначивши, відвідавши.

Г Вивчивши, збудувавши, запитавши.

4. Визначити рядок дієслів, від яких утворюються дієприслівники доконаного виду.

А Складати, сидіти.

Б Писати, плавати.

В Схитрити, сформувати.

Г Відпочивати, косити.

5. Визначити речення, у якому при дієприслівникові немає залежних слів.

А Аж гульк — з Дніпра повиринали малії діти, сміючись 

Б Лавина помчала, стрімко набираючи швидкість (М. Новиков).

В Відкривши очі, юнак ледве втямив, що лежить далеко внизу

Г Гарбузи й на вулицю, бувало, виглядали, деручись густими вербо-

лозовими та очеретяними тинами (В. Чемерис).

6. Визначити рядки, у яких частка не з дієприслівниками пишеться окремо.

А Не/хтуючи, не/зчувшись.

Б Не/вважаючи, не/живучи.

В Не/бажаючи, не/дбаючи.

Г Не/дооцінюючи, не/доробивши.

7. Визначити речення, у яких дієприслівниковий зворот не виділяється комами.

А Зрушували гори роблячи нові водойми (Л. Іванов).

Б Іде Гонта похилившись (Т. Шевченко).

В Зовсім низько над землею пролітав джміль басовито гудучи (Є. Гу-

цало).

Г Повільно йшли прислухаючись до переспіву пташок (Є. Гу-

цало).

Д Бач, заснула виглядавши, моя сизокрила! (Т. Шевченко).

8. Установити відповідність між дієсловами та суфіксами, за допомогою яких утворюються від них дієприслівники.

А Формулювати.  Б Бродити.                1. –ачи -Ячи                                   2 -учи(-ючи).

В Ховати.      Г Водити.    Д Цементувати.     Е Говорити.

9. Записати дієприслівники в такій послідовності:

а) дієприслівник недоконаного виду теперішнього часу;

б) дієприслівник доконаного виду.

Скласти з ними словосполучення. Виділити головне і залежне  слово.

 Дотримуючись, дотримавшись.

10. У подане речення ввести дієприслівниковий зворот. Записати, роз-ставляючи потрібні розділові знаки. Визначити синтаксичну роль дієприслівникового звороту.

Уночі над побережжям упав туман (О. Васильківський).

 11.Зробіть морфемний аналіз дієприслівників із завдання 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 2

 

Дієслово ІІ частина

 

І рівень

 

1. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою не пишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

г) не/славити (зневажати), не/покоїтися (турбуватися), не/добави­ти, не/дочувати.

 

2. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;

 б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;

г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

 

3. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

 

4. Укажіть рядок, у якому у префіксах усіх дієслів пишуть -е-:

а) пр...зентувати, пр..міювати, пр...парувати, пр..тендувати;

б) пр..бавляти, пр..берегти. пр..бивати, пр..бігати;

в) пр..дставляти, пр..д'являти, пр..ставити, пр..дстати;

г) пр..бадьоритися, пр..биратися, пр..збіднюватися, пребратися.

 

5. Укажіть рядок, у якому усі дієслова-синоніми:

а) вибирати, добирати, обирати, відбирати;

б) жовтити, жовтішати, жовтіти, жовтітися;

в) примушувати, неволити, силувати, приневолювати;

г) прискакувати, пристрибувати, приплигувати, прибігати.

 

6. Укажіть речення, у якому дієслово кидати вжито в прямому значенні:

а) Не кидай слів на вітер;

б) Мотрю кинуло в жар;

в) Діти кидали сніжки в уявного противника;

г) Не журись, кинь лихом об землю.

 

ІІ рівень

 

 1.           Згрупуйте  дієслова за способом написання та запишіть їх, розкриваючи дужки.

(Не)вдасться, (не)хтують, давно вже (не)здужаю, (не)здужаю це подолати, трохи (не)дочуваю,(не)дооцінюєш, (не)оцінили.

 

2.Вставте пропущені літери, укажіть у дужках дієвідміну дієслова.

Залиш..мось (                      ), поліпш..те (                      ), побор..мо(                      ),

прив'яж..те (                      ), відімкн..мо (                      ), розділ..те (                      ).

 

ІІІ рівень

 

 1.           Установіть відповідність між номерами речень з формами дієсло­ва діставати і стилями мовлення, у яких речення вжиті:

 

А .3 морської води дістають сіль, ма­гній

Б .Вони вже мене дістали

В .У неї й снігу зимою не дістанеш

Г .Коцюбинський знав, що його пе­рекладачі отримують більшу пла­ту, ніж він

 

1. Розмовний стиль

2. Художній стиль

3. Науковий стиль

4. Публіцистичний стиль

5. Офіційно-діловий стиль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Наведіть власний приклад дієслів 1-ї та 2-ї дієвідміни в одній з особових форм, указавши в дужках дієвідміну.

 

ІV рівень

 

 1.           Скласти твір – мініатюру  (7-8 речень) «У країні дієслова»

 

 

Рівні завдань

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

1

2

 

1

2

 

1

 

 

Правильні відповіді

в

в

в

а

в

в

 

 

 

1-б

2-в

3-а

4-г

 

 

 

 

 

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3

 

Дієприкметник

 

І рівень

 

1 .Дієприкметник — це:

а) особлива незмінна форма дієслова, що означає додаткову дію;

б) невідмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, предмета чи іншої ознаки;

в) особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом;

г) частина мови, що виражає ознаку предмета за дією або станом.

 

2. Укажіть серед поданих слів дієприкметник:

а)тремтливий:

б)тремтячи;

в) тремтіти:

г) тремтячий.

 

3. Укажіть рядок, у якому названо усі ознаки дієприкметника:

а) рід, число, відмінок;

б) вид, час, виконує роль означення, присудка;

в) залежить від іменника і може мати залежні слова;

г)  відмінюється за родами, числами, відмінками, буває доконано­го і недоконаного виду, теперішнього і минулого часів, зале­жить від іменника і може мати залежні слова.

 

4. Укажіть рядок, у якому дієприкметники — активного стану:

а) вимита підлога, замерзла ріка;

б) зрубане дерево, опале листя;

в) літаюча тарілка, зірвані квіти;

г) сяюче обличчя, достиглі фрукти.

 

5. Укажіть рядок, у якому дієприкметники — пасивного стану:

а) читаючий учень, розв'язана задача;

б) заадресований лист, сходжені дороги;

в) достигла груша, побачені краєвиди;

г) талий сніг, спілий кавун.

6. Укажіть речення з дієприкметниковим зворотом.

а) Степ, оповитий тишею, дихав пахощами.

б) Скошена запашна трава сохла під сонцем

в) Теплий квітневий вечір стояв над селом.

г) Обімлілі голі кущі гойдалися під вітром.

ІІ рівень

 

 1.           Дієприкметниковий зворот це –
 2.           Перебудувати речення так, щоб дієприкметникові звороти виділялись комами.

Насичене густим солодким ароматом повітря наповнило кімнату.

На освітлену сонцем галявину вискочили заєць із зайчихою.

ІІІ рівень

Текст

 

 1. Червоніючий круг сонця виникав невідворотно. 2. Іван Круча лежить зі щільно заплющеними очима в старанно затемненій кімна­ті. 3. Але знову і знову перед ним виникає палаюче сонце і обпікає незахищені очі. 4. Після того, як він 25 секунд напружено вдивлявся в розжарений диск, це видіння, зафіксоване в пам'яті, не полишало його ні на мить.

 

1. У поданому тексті дієприкметників ?

 

 1.           Позначте речення, у яких ужито дієприкметники активного стану, знаком X:

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 1. Позначте речення, у яких ужито дієприкметниковий зворот, знаком X:

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

ІV рівень

 

 1.           Скласти висловлювання «Роль дієприкметника  у мові й мовленні»

 

 

 

Рівні завдань

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

1

2

 

1

2

3 

1

 

 

Правильні відповіді

в

г

г

г

б

а

 

 

 

 7

1,3

2,4

 

 

 

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

 

1

1,5

1,5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

 

Дієприслівник та прислівник

І рівень

 

1.Укажіть рядок, у якому усі слова — дієприслівники:

а) сказати, написати, створити, зустріти;

б) ходять, думають, малюють, кажуть;

в) сказаний, створений, думаючий, ходячий;

г) пишучи, зустрічаючи, малюючи, кажучи.

 

2. Дієприслівник має спільні ознаки з:

а) дієсловом і дієприкметником;

б) дієсловом і прикметником;

в) дієсловом і прислівником;

г) дієприкметником і прислівником.

 

3. Прислівником називається:

 а) незмінювана форма дієслова, яка означає ознаку дії, ознаку предмета або ознаку іншої ознаки;

б) службова частина мови, яка відповідає на питання як? де? куди? коли? чому? скільки? навіщо?

в)незмінна самостійна частина мови, яка означає ознаку дії чи  стану, ознаку предмета чи іншої ознаки або вказує на обстави­ни, за яких відбувається подія чи явище;

г) змінна самостійна частина мови, яка означає ознаку дії, стану, предмета, іншої ознаки.

 

4. У реченні прислівник виступає найчастіше:

а) означенням;

б)обставиною;

в) присудком;

г) підметом.

 

5. Укажіть рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуть  окремо:

а) не/пізнавши, не/дописавши, не/волячи;

б) не/пересікаючи, не/домовившись, не/покоячись;

в)не/відгукнувшись, не/довівши, не/бажаючи;

г) не/створивши, не/добігши, не/дооцінюючи.

 

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

а) праворуч, мимоволі, водночас, розгонисто;

б) ліворуч, босоніж, силоміць, воднораз;

в) насамперед, голіруч, вручну, торік;

г) самовіддано, мимохідь, позаторік, восени.

 

ІІ рівень

 1.           Дієприслівник  із залежними від нього словами називаються :
 2.           Відтворити словотвірний ланцюжок прислівника по – батьківськи

 

ІІІ рівень

1.Утворити дієприслівники від наведених дієслів.

Нездужати

Писати

Малювати

Знати

Неволити

Списати

 

2.Утворити ступені порівняння від прислівника  тихо й записати в такій послідовності :

1) проста форма вищого ступеня порівняння ;

2)проста форма найвищого ступеня порівняння;

3) складена форма найвищого ступеня порівняння

 

3. Замінити словосполучення прислівниками.

Кожного дня

У три рази

По праву руку

При всіх людях

На швидку руку

Босими ногами

Без журби

Без вісті

ІV рівень

 1.           Скласти діалог «Науковий стиль і його роль у житті людини»

Рівні завдань

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

1

2

 

1

2

3

1

 

 

Правильні відповіді

г

в

в

б

в

б

 

по – батьківськи, батьківський, батьків, батько

 

 

тихіше, найтихіше, більш тихо, найбільш тихо

 

 

 

 

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1,5

 

1

1

1,5

3

 

 

 

Контрольна робота № 5

 

Прийменник . Сполучник.

 

1 .Прийменники і сполучники належать до:

а) самостійних частин мови;

б) службових частин мови;

в) особливих частин мови;

г) службових і особливих.

 

 

2. За будовою прийменники і сполучники поділяють на:

а) первинні та вторинні;

б) прості, складні й складені;

в) багатоскладні й односкладні;

г) похідні й непохідні.

 

3. Усі сполучники підрядні в рядку:

а) а, і, або, коли;

б) але, й, мов, якщо;

в) бо, тому що, якби, якщо;

г) ні...ні, однак, зате, оскільки.

 

4. Сполучник сурядності вжито в реченні:

а) Ми щасливі, що ти є в нас;

б) Усі з нетерпінням чекали, коли зацвітуть яблуні;

в) Це був останній вечір, проведений в Україні;

г) То було навесні чи восени.

 

5. Для вираження мети дії вживаються прийменники:

а) біля, коло, край, побіля;

б) з, із, зі, зо;

в) для, задля, ради, заради;

г) крім, окрім, опріч.

 

6. Усі похідні прийменники пишуть через дефіс у рядку:

а) по/над, по/за, по/під, по/серед;

б) за/для, про/між, по/між, по/біля:

в) із/за, з/між, з/під, з/поміж;

г) по/серед, за/ради, на/впроти, о/крім.

 

 

 

ІІ рівень

 1.           Установіть відповідність між речення­ми та смисловими відношеннями, що вира­жають прийменники в них:

 

а)означальні відношення;

б)  просторові відношення;

в) об'єктні під­ношення;

г)  причинові відношення;

г) часові відно­шення;

д) підношення мети;

 

1) Весна багата на квітки, а осінь на сніпки:

2)  Від березневих дощів земля квітне;

3) Марень з водою, кві­тень з травою, а травень з квітами;

4) Ні в березні води, ні в квітні трави;

5)  Улітку на дворі пусто, зате в полі густо;

6) Держи копійку на чор­ний день

 

 1.           Установити відповідність між сполуч­никами підрядності та  їхніми групами  значенням;

 

А) мов,наче;

Б) хоча, незважаючи на те що;

В) як, що;

Г) тому що, оскільки;

Ґ) якби, якщо;

Д) щоб, для того щоб;

Е) коли, після того як.

 

1 ) причинові сполучники

2) часові сполучники

3) сполучники мети

4) сполучники умови

5) допустові сполучники

6) порівняльні сполучники

7) з'ясувальні сполучник

 

ІІІ рівень

 1.           Озеро здавалося синім, вода в ньому була жовтою або зеле­ною. 2. Жовтою тільки з весни — від глиняних берегів, а зеленою все літо через цвітіння водоростей. 3. Озеро було стоячим: у нього не впадала жодна річечка і жодна не вибігала з нього. 4. Для напов­нення його слугували лише весняні струмки, дощові потоки. 5. Каза­ли, що утворилося воно без людського задуму.

 

1. У тексті вжито:                                 

а) 8 прийменників і 9 сполучників;

б) 9 прийменників і 8 сполучників;

в) 8 прийменників і 4 сполучники;

г)  10 прийменників і 9 сполучників.

 

2. Усі вжиті прийменники й усі сполучники в тексті:

 

а) прості;

б) складні;

в) складені.

 

3. Установіть відповідність між номерами речень із прийменниками та смисловими відношеннями, на які вказують прийменники з іменниками і займенниками:

 

А  місце дії                                                       

Б  час дії                                                           

В  причина дії                                                  

Г  мета дії          

ІV. Написати твір – мініатюру «Мій вибір професії»

      

 

Рівні завдань

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

1

2

 

1

2

3

1

 

 

Правильні відповіді

б

б

в

г

в

в

а-3

б-5

в-1

г-2

г-4

д-6

 

а-6

б-5

в-7

г-1

ґ-4

д-3

е-2

 

 

в

а

1-в

2-б

3-а

5-г

 

 

 

 

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1,5

 

1

1

1,5

3

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 6

 

Частка . Вигук.

 

І рівень

 

1. Укажіть рядок, у якому всі слова — частки:

а) б, ані, і, в, на;

б) чи, не, хай, мовляв, з-понад:

в) хіба, невже, лишень, справді, чи;

г) мовби, ніби, із-за, що, тільки.

 

2. У реченні «Хотіла б я піснею стати» частка:

а) надає реченню вказівного смислового відтінку;

б) вказує на емоції мовця;

в) утворює нове слово;

г) утворює граматичну форму..

 

3. Укажіть речення, у якому частка виконує формотворчу роль:

а) Батьку, подаруй синові книжку;

б) Чи не краще, батьку, подарувати синові книжку?;

в) Батько подарував синові книжку;

г) Нехай батько подарує синові книжку.

 

4. Укажіть речення, у якому немає вигуку:

а) Оте «ура» ще довго їм вчувалося.

б) Скажіть, будь ласка, котра година.

в) Оце так! А я думав, що ви до уроків готуєтесь,

 г) Ой, вербо, вербо, де ти росла?

 

5. Укажіть рядок, у якому всі частки пишуть окремо:

а) написав/би, немов/би, як/небудь, надумав/таки;

б) все/ж/таки, стань/бо, аби/куди, все/таки;

в) таки/прийшли, ну/й, навряд/чи, скажи/ж;

г) поки/що, колись/то, як/от, дай/но.

 

6.Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуть через дефіс:

а) будь/ласка, на/добраніч, до/побачення, добри/день;

б) ха/ха, ку/ку, кар/кар, тік/так;

в) от/тобі/й/на, в/добру/путь, стук/грюк, брязь/дзінь:

г) тьох/тьох, ой/Боже, гав/гав, му/у/у.

 

 

ІІ рівень

 

1.  Поблискують черешеньки в листі зелененькім, черешеньки ва­блять очі діточкам маленьким.

2.  Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та ледве не плачуть.

3. Раді б вишню з'їсти, та високо лізти.

4. Ой раді б зірвати, та ніяк дістати.

5.  Ой вишеньки-черешеньки,червонії, спілі, чого ж бо ви так ви­соко виросли на гіллі?

6.  Ой того ми так високо виросли на гіллі, — якби зросли низесе­нько, чи то ж би доспіли?

 

1.Позначте речення, у яких є модальні частки:

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

2 .Позначте речення, у яких є вигуки:

 

1     

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 1.           Позначте речення, у яких вигуки перейшли в частки

 

1

2

3

4

5     І   6

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

 

 1.           Заперечна частка НЕ, пишеться окремо …….
 2.           Вигук – це…

 

ІV рівень

 1.           Скласти діалог з вигуками та частками

 

Рівні завдань

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

 

1

 

 

Правильні відповіді

в

г

г

в

в

б

2,3,4,5,6

5

4,6

 

 

 

 

 

 

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1,5

1,5

 

3

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 

 1.           Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5 – 12 класи. К.: Ірпінь, 2005

 

 1.           Українська мова : Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: «Зодіак - ЕКО», 2007

 

 1.           Українська мова :  Посібник «Тести». К. :Видавничий центр «Аркадія», 2007

 

 1.           Віра Крамар, Ірина Чайковська. Українська мова. Тести й диктанти з української мови. 7 клас. Тернопіль.: Астон, 2009

 

 

                                   

doc
Додано
22 листопада 2023
Переглядів
539
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку