20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Контрольна робота "Єдність хімічного складу клітини"

Про матеріал
Контрольна робота "Єдність хімічного складу клітини". Розробка уроку. Два варіанти завдань. Біологія 9 клас
Перегляд файлу

Тема. Контрольна робота по темі «Єдність хімічного складу живих організмів»

Мета :узагальнити повторити та оцінити знання учнів з вивченої теми.

Матеріали та обладнання: аркуші з завдання

Тип уроку: узагальнення та контроль знань

Хід уроку

І.Організаційна частина

ІІ. Виконання контрольної роботи(40 хв.)

І варіант

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ з теми «Єдність хімічного складу живих організмів»

І варіант

І. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ПРАВИЛЬНУ(0,5 б)

1. Укажіть назву процесу відновлення природної структури білка після її пору-

шення: а) деструкція; б) денатурація; в) ренатурація; г) біосинтез.

2. Назвіть сполуки, розчинні у воді: а) віск; б) глюкоза; в) крохмаль; г) кератин.

3. Укажіть сполуки, при розщепленні яких виділяється найбільше енергії:

а) ліпіди; б) вуглеводи; в) білки; г) нуклеїнові кислоти.

4. Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу

білків: а) ДНК; б) іРНК; в) рРНК; г) тРНК.

5. Визначте природу антитіл: а) білкова; б) ліпідна; в) вуглеводна; г) видозмінені нуклеїнові кислоти.

6. Визначте, чим зумовлена сигнальна функція білків: а) їхньою здатністю до

деструкції; б) їхньою здатністю до денатурації та ренатурації; в) їхньою здатністю до утворення тимчасових комплексів з іншими сполуками; г) їхньою здатністю до розщеплення без участі кисню.

ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ(І б)

1. Назвіть сполуки, які належать до біополімерів: а) глюкоза; б) іРНК; в) жири;

г) фер менти.

2. Укажіть сполуки, до складу яких входить нуклеотид з урацилом: а) білки;

б) іРНК; в) тРНК; г) ДНК.

3. Зазначте сполуки, які в клітині виконують енергетичну функцію: а) вода;

б) вуглеводи; в) мінеральні солі; г) ліпіди.

IІІ. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ(І,5б)

1. Установіть відповідність між біополімерами та їхніми мономерами:

Полімери                                              Мономери


А Полісахариди

Б Білки

В ДНК

Г РНК


1 Жирні кислоти

2 Нуклеотиди з тиміном

3 Амінокислоти

4 Нуклеотиди з урацилом

5 Моносахарид


2. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями:

Типи нуклеїнових кислот      Функції нуклеїнових кислот


А ДНК

Б іРНК

 


В тРНК


Г рРНК

1 Структурна: входять до складу субодиниць рибосом

2 Енергетична

3 Кодування і зберігання спадкової інформації

4 Транспорт амінокислотних залишків до місця

 синтезу білкової молекули

5 Передача спадкової інформації від ядра до місця

 синтезу білкової молекули

 IV. ЗАПИТАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

1. Що спільного й відмінного між процесами деструкції та денатурації?

2. Чому провідна роль у процесах перетворення енергії в організмах належить вуглеводам, хоча при розщепленні 1 г жирів енергії виділяється вдвічі більше?

 

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ з теми «Єдність хімічного складу живих організмів» 

ІІ варіант

 

І. Визначте, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг:

а) завдяки водневим зв’язкам; б) завдяки ковалентним зв’язкам; в) завдяки гідрофобним взаємодіям; г) завдяки йонним взаємодіям.

2. Укажіть, який вигляд має вторинна структура білків: а) глобула; б) декілька сполучених між собою білкових молекул; в) спіраль; г) ланцюг амінокислотних залишків.

3. Зазначте сполуку, до складу якої входить нуклеотид тимін: а) іРНК; б) ДНК;

в) рРНК; г) тРНК

4. мономерами білків є: а)нуклеотиди ,б)амінокислоти,в)глюкоза

5. які з перелічених вуглеводів входять до складу нуклеїнових кислот:

А)хітин,б)целюлоза,в)рибоза,г) лактоза

6. що таке каталаза: а)гормон,б)вуглевод,в)фермент,г)білок

 

ІІ. ВИБЕРІТЬ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ВІДПОВІДЕЙ ДВІ ПРАВИЛЬНІ

 

І. Укажіть, чим визначається активність складних ферментів: а) їхнім розташу-

ванням у клітині; б) кількістю амінокислотних залишків; в) їхньою просторовою структурою; г) наявністю небілкової частини.

2. Визначте, які сполуки можуть слугувати складовою частиною складних фер-

ментів: а) вітаміни; б) моносахариди; в) нуклеотиди; г) йони металів.

3. Укажіть структури, до складу яких входять білки: а) клітинні мембрани; б) клітинні стінки рослин; в) сухожилки; г) клітинні стінки грибів.

IІІ. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ(І,5б)

1 Установіть відповідність між речовиною та функцією,яку                                 вона виконує

А)дезоксирибоза                         І. входить до складуАТФ

Б)актин                                        2.моносахарид ,що входить до складу ДНК

В)аденін                                      3.скоротливий білок м'язів                                                            

2. Установіть відповідність між біополімерами та їхніми мономерами:

Полімери                              


А Полісахариди

Б Білки

В ДНК

Г РНК


Мономери 1 Жирні кислоти

2 Нуклеотиди з тиміном

3 Амінокислоти

4 Нуклеотиди з урацилом

5 Моносахариди

IV. ЗАПИТАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ

1. Чим визначається специфічність дії ферментів?

2. Як структура ДНК пов’язана з її властивостями і функціями в живих організмах?

 

Д/з повторити органели клітини рослин і тварин

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
22 березня
Переглядів
161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку