29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Контрольна робота "Хімічний склад клітини"

Про матеріал

Контрольна робота з теми "Хімічний склад клітини" для 9 класу допоможе закріпити знання учнів про особливості будови клітини та її хімічний склад. Робробка контрольної роботи містить різнорівневі завдання.

Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Хімічний склад клітини»

Мета. Навчальна. Закріпити знання учнів про особливості будови клітини та її хімічний склад.

Розвиваюча. Розвивати здатність аналізувати біологічні поняття, розвивати пам’ять учнів та аналітичне мислення; формувати пізнавальний   інтерес до вивчення біології; виконувати завдання з різними рівнями складності.

Виховна. Виховувати етично-ціннісне ставлення до природи; акуратність, послідовність у діях, організованість, толерантність.

 Формувати ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, уміння вчитися впродовж життя, екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку, виявлення відсутніх.

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми закріпимо свої знання про хімічний склад клітини.

ІІІ. Перевірка знань учнів

(Індивідуальна робота учнів)

Варіант  1

Рівень І

Вибрати правильну відповідь:

 1. Який рівень організації живого є найвищим?

А) клітинний;

Б) популяційно-видовий;

В) екосистем ний;

Г) біосферний.

2. Який рівень організації життя вивчає біохімія?

А) молекулярний;

Б) клітинний;

В) тканинний;

Г) популяційно-видовий.

3. Вода становить в організмі (в середньому):

А) 70%;

Б) 20%.

4. Який хімічний елемент у великій кількості накопичується у кістках?

А) Силіцій;

Б) Кальцій;

В) Магній;

Г) Калій.

5. Целюлоза – це компонент клітин:

А) рослин

Б) тварин.

6. Сполука – мономер нуклеїнової кислоти:

А) глюкоза;

Б) амінокислота;

В) гліцерол;

Г) нуклеотид.

7. Денатурація – це:

А) відновлення природної структури білкової молекули;

Б) порушення природної структури білка;

В) розгортання білкової молекули без порушення первинної структури білка.

8. З наведених нижче вуглеводів вибрати моносахариди:

А) сахароза і крохмаль;

Б) целюлоза і фруктоза;

В) глюкоза і сахароза;

Г) фруктоза і глюкоза.

9. З наведених нижче функцій ліпідів вибрати структурну:

А) входять до складу біологічних мембран;

Б) виділяють велику кількість енергії;

В) забезпечують емульгування жирів у тонкому кишечнику.

10. За природною будовою АТФ є:

А) нуклеотидом;

Б) білком;

В) жиром;

Г) вуглеводом.

Рівень ІІ

Дати відповіді на запитання:

1. Назвати рівні організації живого від найнижчого до найвищого. Охарактеризувати молекулярний та популяційно-видовий рівні організації.

2. Які функції виконує вода в живому організмі?

Рівень ІІІ

Розв’язати задачі:

 1.     Відносна молекулярна маса білка становить 37400. Скільки амінокислотних залишків входить до складу його ланцюга?
 2.     Один із ланцюгів ДНК має послідовність АГТТЦГГААТЦТЦЦАГ. Запишіть послідовність другого ланцюга ДНК та визначте довжину цього фрагмента.
 3.     ДНК містить 28% цитозину. Чому дорівнює кількість у % кожного нуклеотиду в ДНК?

 

Варіант  2

Рівень І

Вибрати правильну відповідь:

 1. Який рівень організації живого є найнижчим?

А) клітинний;

Б) популяційно-видовий;

В) молекулярний;

Г) органно-тканинний.

2. Яка наука вивчає взаємодію організмів між собою та з навколишнім середовищем?

А) біологія;

Б) екологія;

В) молекулярна біологія;

Г) генетика.

3. Хімічні зв’язки, що поєднують атоми Гідрогену та Оксигену у воді:

А) водневі;

Б) ковалентні;

В) йонні.

4. Неорганічна кислота, що створює кисле середовище у шлунку хребетних тварин і людини, - це:

А) соляна (хлоратна);

Б) сірчана (сульфатна);

В) вугільна (карбонатна).

5. Глікоген – це компонент клітин:

А) рослин

Б) тварин.

6. Сполука – мономер білка:

А) глюкоза;

Б) амінокислота;

В) гліцерол;

Г) нуклеотид.

7. Незамінні амінокислоти:

А) повинні надходити в організм з їжею;

Б) синтезуються в організмі;

В) не є важливими для життєдіяльності організму.

8. З наведених нижче вуглеводів вибрати полісахариди:

А) целюлоза і крохмаль;

Б) целюлоза і фруктоза;

В) хітин і сахароза;

Г) фруктоза і глікоген.

9. З наведених нижче функцій ліпідів вибрати регуляторну:

А) входять до складу біологічних мембран;

Б) виділяють велику кількість енергії;

В) забезпечують емульгування жирів у тонкому кишечнику.

10. За природною будовою ферменти є:

А) нуклеотидами;

Б) білками;

В) жирами;

Г) вуглеводами.

Рівень ІІ

Дати відповіді на запитання:

1. Назвати рівні організації живого від найнижчого до найвищого. Охарактеризувати клітинний та біосферний рівні організації.

2. Які функції виконують білки в живому організмі?

Рівень ІІІ

Розв’язати задачі:

 1.     Відносна молекулярна маса білка становить 60500. Скільки амінокислотних залишків входить до складу його ланцюга?
 2.     Один із ланцюгів ДНК має послідовність ГЦЦТТГААТЦГЦЦТА. Запишіть послідовність другого ланцюга ДНК та визначте довжину цього фрагмента.
 3.     ДНК містить 15% аденіну. Чому дорівнює кількість у % кожного нуклеотиду в ДНК?

ІV. Діагностика правильності засвоєння учнями знань

Фронтальне опитування

Що таке клітина?

Які органічні речовини входять до складу клітини?

Які неорганічні речовини необхідні для життєдіяльності клітини?

V. Підбиття підсумків уроку

Аналіз роботи учнів на уроці, виставлення оцінок.

VІ. Повідомлення домашнього завдання

Повторити хімічний склад клітини.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Єременко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
16 липня 2018
Переглядів
6342
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку