Контрольна робота " Історичний розвиток органічного світу"

Про матеріал

Контрольна робота " Історичний розвиток органічного світу" складена відповідно програми, використано тести із одною відповіддю, також на встановлення відповідності і послідовності, передбачені цікаві завдання спрямовані на логічне мислення школяра.

Перегляд файлу

Контрольна робота

 Історичний розвиток органічного світу.

І В

Початковий рівень.

1.Виберіть правильне твердження:

а) елементарною одиницею еволюції є організм;  б)поступовий історичний розвиток живих організмів – еволюція; в) основним фактором еволюції порід і сортів є природний  добір.

2. Вперше термін «еволюція» використав вчений:

а) Ч.Дарвін, б) Ж.Б. Ламарк, в) К. Лінней,  г) Ш.Боне

3. Соціальним фактором  антропогенезу є:

а) праця, б) боротьба за існування, в) конкуренція, г) фактори середовища.

Середній рівень.

1. Вкажіть, який із чинників не є рушійною силою еволюції за Ж.Б. Ламарком:

а) вправляння органів,  б)природний добір, в) прагнення до досконалості, г) прямий вплив       середовища.

2.Еволюційні процеси всередині виду, що приводять до утворення нових популяцій і підвидів:

а) видоутворення, б) мікроеволюція, в) ідіоадаптація, г)макроеволюція.

3. Ознаки подібності чи відмінності у будові організмів визначає критерій:

а) географічний , б) морфологічний, в) фізіологічний, г) екологічний.

4.Розвиток ознак відмінностей в особин одного виду внаслідок пристосування їх до різних умов існування:

а) еволюція, б) дивергенція, в) конвергенція, г) паралелізм.

5. Виникнення кровоносної системи у кільчиків, наземних кінцівок у земноводних, квітки і плода у покритонасінних - це ознаки:

а) ідіоадаптації, б) ароморфозів, г) акліматизації, г) загальної дегенерації.

6.Господиня зарізала курку, що не несла яєць. Це приклад добору:

а) рушійного, б) індивідуального, в) несвідомого,  г) методичного.

Достатній рівень.

1.Приведіть у відповідність поняття і приклади, що їх ілюструють:

1.ароморфоз                                       а) запилення квіток вітром,самозапилення.

2. ідіоадаптація                                   б) легеневе дихання земноводних,

3.загальна дегенерація                     в)зимове забарвлення у зайців.

4.захисне забарвлення                      г) втрата коренів, листків у повитиці.

2.Приведіть у відповідність поняття та їх характеристику:

 1. Дрейф генів                                 а) Єдине джерело спадкової мінливості.

 2. Стабілізуючий добір                  б) супроводжується при постійному фенотипі звуженням норми

                                                                    реакції і ліквідовує відхилення від неї.

 3. Мінливість                                    в) формування нових груп в межах існуючого ареалу під час

                                                                    екологічної ізоляції,

 4. Екологічне видоутворення      г)випадкова і неспрямована зміна частот зустрічальності             

                                                                 певних  алелей та їх поєднань у популяції.

3. Встановіть послідовність еволюційних гіпотез, починаючи від найдавнішої:

 а) Еволюційна гіпотеза Ч. Дарвіна,               б) Ідеї про еволюцію Демокріта,

 в) Синтетична теорія еволюції,                      г) Еволюційна гіпотеза Ж.Б.Ламарка.

 

Високий рівень.

 1. Назвіть елементарні  фактори еволюції. Дайте їм характеристику.
 2. Порівняйте природний і штучний добори, покажіть їх роль в еволюційних процесах.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Історичний розвиток органічного світу.

 ІІ В

Початковий рівень.

1.Виберіть правильне твердження:

а) елементарною одиницею еволюції є вид;  б)ароморфози не змінюють рівня організації організмів,  в) основним фактором еволюції в природі є штучний добір.

2. Автором наукової еволюційної гіпотези є вчений:

а) Ч.Дарвін, б) Ж.Б. Ламарк, в) К. Лінней,  г) Ш.Боне

3. Біологічним фактором  антропогенезу є:

а) праця, б) боротьба за існування, в) мова, г)свідомість.

Середній рівень.

1. Вкажіть, який із чинників є рушійною силою еволюції за Ч.Дарвіним:

а) вправляння органів,  б)природний добір, в) прагнення до досконалості, г) прямий вплив       середовища.

2.Еволюційні процеси, що приводять до утворення надвидових таксономічних груп:

а) видоутворення, б) мікроеволюція, в) ідіоадаптація, г)макроеволюція.

3. Ознаки подібності чи відмінності у процесах життєдіяльності організмів визначає критерій:

а) географічний , б) морфологічний, в) фізіологічний, г) екологічний.

4.Розвиток ознак подібностей в особин різних таксономічних одиниць внаслідок пристосування їх до однакових умов існування:

а) еволюція, б) дивергенція, в) конвергенція, г) паралелізм.

5. Виникнення багатоклітинності , внутрішньоутробного розвитку у ссавців, фотосинтезу у рослин- це приклади:

а) ідіоадаптації, б) ароморфозів, г) акліматизації, г) загальної дегенерації.

6.Види природного добору:

а) масовий, б) рушійний, в) стабілізуючий, г)індивідуальний.

Достатній рівень.

1.Приведіть у відповідність поняття і приклади, що їх ілюструють:

1.ароморфоз                     а) колючки у кактуса, парашутики на плодах кульбаби.

2. ідіоадаптація                 б)маскувальне забарвлення у хижих ссавців,

3.загальна дегенерація      в)втрата більшості систем органів у паразитичних червів.

4.захисне забарвлення                      г)тканини і органи у вищих рослин.

2.Приведіть у відповідність поняття та їх характеристику:

 1. Географічне видоутворення        а)розвиток відмінностей в організмів                   одного виду внаслідок                       пристосування їх до різних умов               .                                                                       .                                                             існування,

2. Загальна дегенерація                     б) періодичні або неперіодичні коливання чисельності популяції

3. Дивергенція                                       в)явища спрощення організмів у .            .                                                               процесі еволюції,

4.Хвилі життя                                         г)формування нових груп організмів у результаті розширення

                                                                      ареалу внаслідок географічної .      .      .                                                                      ізоляції.

3. Встановіть послідовність еволюційних гіпотез, починаючи від найдавнішої:

 а) Синтетична теорія еволюції,                                  б) Ідеї про еволюцію К. Ліннея,

 в) Еволюційна гіпотеза Ж.Б.Ламарка,                      г) Еволюційна гіпотеза Ч. Дарвіна

Високий рівень.

1.Охарактеризуйте види природного добору.

2.Порівняйте напрямки макроеволюції. Наведіть приклади організмів, що перебувають в стані   біологічного регресу.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мельник Дарина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
581
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку