Контрольна робота " Механічні та електромагнітні хвилі"

Про матеріал

Контрольна робота з фізики для 9 класу розроблена згідго вимог нової програми. Вона містить 12 різнорівневих завдань. 9 завдань містять варіанти відповіді з вибором однієї правильної, а 3 завдання (6,9,12) - розрахункові. Контрольна робота розроблена у 3 варіантах.

Перегляд файлу

9 клас

Контрольна робота №3

Механічні та електромагнітні хвилі

І варіант

1п. Якою літерою позначається період хвилі?

А. Т.       Б.ν.          В. λ.

2п. Електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі з швидкістю:

А. »с. Б. <с. В. =с.

3п. Чому дорівнює частота хвилі?

А. Кількості коливань за одиницю часу.

Б. Кількості коливань за час одного періоду.

В. Кількості коливань до моменту її затухання.

4с. Який із наведених нижче виразів означає поняття "електромагнітна хвиля"?

А. Процес поширення коливань електричної напруженості та магнітної індукції .

Б. Найкоротша відстань між точками, що коливаються в однаковій фазі.

В. Процес поширення коливань заряджених частинок.

5с. Між радіоприймачем і приймачем розташована гора. Які хвилі використовують для встановлення надійного радіозв’язку(які добре огинають перешкоди)?

А. Ультракороткі. Б. Короткі. В. Довгі.

6с. На якій частоті працює радіопередавач, який випромінює хвилю довжиною 30м?

7д. Чому для радіолокації застосовують коливання надвисокої частоти?

А. Вони можуть поширюватися напрямленим пучком.

Б. Вони дуже погано заломлюються.

В. Вони проникають через іоносферу і добре відбиваються від предметів, які мають розміри більші за довжину їх хвилі.

8д. Як на слух відрізнити, електродриль працює в холосту чи свердлить отвір?

А. Якщо працює, висота тону нижча.

Б. Якщо працює, висота тону вища.

В. В обох випадках однакова.

9д. Хвиля довжиною 3 м поширюється зі швидкістю 6 м/с. Якою буде частота коливань частинок середовища?

10в. Чому розвидняється раніше, ніж зійде Сонце?

А. Промені Сонця відбиваються і розсіюються верхніми шарами атмосфери.

Б. Промені огинають поверхню Землі.

В. Це можливо за ясної погоди з причини Б) та за похмурої погоди з причини А).

11в. Коливання відбуваються з частотами 2 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 100 000 Гц. Які з них сприймає людина як звук?

А. 100, 1000 Гц.   Б. 2, 100, 1000 Гц.     В. 100, 1000, 100 000 Гц.

12в. На озері в безвітряну погоду з човна ки­нули важкий якір. Від місця кидання якоря пішли хвилі. Людина, яка стояла на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 с, відстань між сусідніми гребе­нями хвиль 0,5 м, а за 5 с було 20 сплесків об берег. На якій відстані від берега був човен?

 

9 клас

Контрольна робота №3

Механічні та електромагнітні хвилі

ІІ варіант

1п. Якою літерою позначається довжина хвилі?

А. Т.        Б. λ.         В.ν.

2п. Вкажіть, яке з тверджень, що стосується властивостей електромагнітної хвилі, правильне.

А. Швидкість у вакуумі залежить від довжини хвилі.

Б. Для поширення потрібне пружне середовище.

В. Період обернено пропорційний її частоті.

3п. Гучність звуку залежить від …

А. амплітуди коливань.   Б. висоти тону.   В. частоти коливань.

4с. Чому під час грози в динаміку приймача чути потріскування?

А. Звукова хвиля збуджує коливання дифузора динаміка.

Б. Світлова хвиля збуджує коливання дифузора динаміка.

В. Електричний розряд в атмосфері є джерелом електромагнітних коливань звукової частоти.

5с. Чи залежить енергія електромагнітних хвиль, які відбиваються від перешкоди, від довжини їх хвилі? Як?

А. Не залежить. Б. Залежить. Зростає зі збільшенням довжини хвилі.

В. Залежить. Зростає зі зменшенням довжини хвилі.

6с. На малюнку подано графік залежності від часу координати х тіла, що здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Чому дорівнює період коливань тіла?                       х,м

 

                                     1         2                   t,c     

 

 

7д. Чи поширюється звук у безповітряному просторі. Якою є його швидкість?

А. Поширюється. Більшою, ніж у повітрі. Б. Не поширюється.

В. Поширюється. 1000 м/с.

8д.  Хто частіше махає крильцями під час польоту – комар чи муха?

А. Комар.    Б. Муха.    В. Однаково.

9д. Рибалка помітив, що за 10 с поплавок зробив на хвилях 20 коливань, а відстань між сусідніми гребенями хвиль дорівнює 1,2 м. Яка швидкість по­ширення хвиль?

10в. За рахунок чого підсилюються прийняті сигнали у радіоприймачах?

А. За рахунок енергії джерела струму.

Б. За рахунок розмірів антени.

В. За рахунок енергії коливального контура.

11в. Під час організації радіомовлення в межах декількох  сотень кілометрів використовують радіохвилі певного діапазону. Вкажіть правильне твердження.

А. Ультракороткі хвилі.  Б. Короткі хвилі.  В. Середні хвилі.

12в. На озері в безвітряну погоду з човна ки­нули важкий якір. Від місця кидання якоря пішли хвилі. Людина, яка стояла на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 с, відстань між сусідніми гребе­нями хвиль 0,5 м, а за 5 с було 20 сплесків об берег. На якій відстані від берега був човен?

9 клас

Контрольна робота №3

Механічні та електромагнітні хвилі

ІІІ варіант

1п. Амплітуда — це:

А) відстань між крайніми положеннями тіла, що коливається.

Б) найбільше зміщення від положення рівноваги.

В) найменше зміщення від положення рівноваги.

2п. Якою формулою виражається зв'язок між швидкістю хвилі, її довжиною і періодом коливань?

А.        Б..        В..

3п. Якою величиною визначається висота тону?

А. Амплітудою коливань.    Б. Довжиною хвилі.     В. Частотою коливань.

4с. Вкажіть, яке з наведених тверджень, що стосується властивостей  електромагнітної хвилі, правильне.

А. Електричні й магнітні поля паралельні. Б. Довжина прямопропорційна її частоті.  В. Випромінювання відбувається при прискореному русі частинок

5с. Чи залежить енергія електромагнітних хвиль. Які відбиваються від перешкоди, від їх частоти? Як?

А. Так. Зі збільшенням частоти збільшується.

Б. Так. Зі зменшенням частоти збільшується.    В. Не залежить.

6с. Радіостанція працює на частоті 100МГц. На яку довжину хвилі має бути налаштований радіоприймач?

7д. Чому для радіолокації застосовують коливання надвисокої частоти?

А. Вони можуть поширюватися напрямленим пучком.

Б. Вони дуже погано заломлюються.

В. Вони проникають через іоносферу і добре відбиваються від предметів, які мають розміри більші за довжину їх хвилі.

8д.  Для телевізійного мовлення використовують...

А) довгі радіохвилі. Б) ультракороткі радіохвилі. В) короткі радіохвилі.

9д. Частотний діапазон рояля від 90 до 9000 Гц. Визначити діапазон довжин звукових хвиль у повітрі.

10в. Під час організації радіомовлення в межах декількох  сотень кілометрів використовують радіохвилі певного діапазону. Вкажіть правильне твердження.

А. Ультракороткі хвилі.  Б. Короткі хвилі.  В. Середні хвилі.

11в. Коливання відбуваються з частотами 2 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 10 000 Гц,

100 000 Гц. Які з них сприймає людина як звук?

А. 100, 1000, 10 000 Гц.   Б. 2, 100, 1000 Гц.     В. 100, 1000, 100 000 Гц.

12в. На озері в безвітряну погоду з човна ки­нули важкий якір. Від місця кидання якоря пішли хвилі. Людина, яка стояла на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 с, відстань між сусідніми гребе­нями хвиль 0,5 м, а за 5 с було 20 сплесків об берег. На якій відстані від берега був човен?

 

 

 

 

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
Додано
1 квітня 2018
Переглядів
8499
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку