Контрольна робота " Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики"

Про матеріал

Контрольна робота з фізики для 9 класу розроблена згідго вимог нової програми. Вона містить 12 різнорівневих завдань. Окремі завдання містять варіанти відповіді з вибором однієї або декількох правильних відповідей , а інші - розрахункові. Контрольна робота розроблена у 2 варіантах.

Перегляд файлу

Контрольна робота № 4

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

І - варіант

1п. Вкажіть одиницю поглинутої дози випромінювання:

а) відсоток; б) грей; в) беккерель; г) кюрі.

2п. Вкажіть прізвище вченого, який відкрив нейтрон:

а) Ернест Резерфорд; в) Джеймс Чедвік;

б) Альберт Ейнштейн; г) Марія Склодовська-Кюрі.

3п. Вперше нейтрон був виділений з ядра атома в результаті бом­бардування α-частинками Берилію. Виберіть рівняння відповідної реакції:

а) ;

б) ;

в);

г).

4с. Вкажіть частинки, які спричиняють ланцюгову реакцію поділу ядер Урану: а) α-частинки; б) β-частинки; в)нейтрони; г) протони.

5с. Вкажіть частинку, яка позначається:

а) електрон; б) протон; в) позитрон; г) нейтрино.

6с. Виберіть рівняння, яке описує ядерну реакцію, що відбувається при опроміненні алюмінієвої мішені протонами з утворенням а- частинок:

а; в);

b); г) .

7д. Вкажіть частинку, яка не дописана в рівнянні реакції:

а) ; б) ; в) ; г) .

8д. Вкажіть назву маси ядерного палива, при якій реакція не за­тухає:

а) абсолютна; б) критична; в) елементарна; г) розмножувальна.

9д. Період напіврозпаду Цезію-137 дорівнює 30 рокам. Яка частина атомів цього ізотопу залишиться після 180 років?

10в. Вкажіть, під чиїм керівництвом і де був створений перший у світі ядерний реактор: а) Чарльза Таунса; США; б) Енріко Фермі; США;

 в) Ігоря Курчатова; СРСР; г) Георгія Фльорова; СРСР.

11в. Вкажіть речовини, які використовують для сповільнення нейтронів:

а) графіт; б) вода; в) сталь; г) важка вода,

12в. Скільки α та β розпадів зазнає , щоб перетворитися на .

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

ІІ - варіант

1п. Виберіть реакцію, у результаті якої був відкритий протон:

а) ;    б) ;

в);     г.

2п. Вкажіть порядок розмірів атомних ядер:

а) 10-10м;  б) 10-15м;  в) 10-20м;  г) 10-25М.

3п. Поясніть, чому ядро є стабільним, якщо протони в ядрі відштовхуються:

а) сили відштовхування надто малі;

б) гравітаційні сили компенсують сили відштовхування;

в) протони утримуються електронами;

г) усі частинки в ядрі утримуються ядерними силами, які переважають кулонівські сили відштовхування між про тонами.

4с. Вкажіть, що називають ядерними реакціями:

а) розпад молекул на йони; 

б) взаємні перетворення атомних ядер і елементарних частинок;

в) йонізацію молекул речовини;  г) рекомбінацію атомів.

5с. Вкажіть частинки, які вилітають при ланцюговій реакції поділу ядер Урану разом з ядрами-осколками:

а) протони; б) нейтрони; в) α-частинки; г) β-частинки.

6с. Вкажіть ізотоп, який не дописаний в рівнянні реакції:  .

а);    б);     в);     г).

7д. Вкажіть, чому дорівнює коефіцієнт розмноження нейтронів:

а) різниці кількості нейтронів, що є продуктами реакцій, і кількості нейтронів, які спричинили реакцію;

б) сумі кількості нейтронів, що є продуктами реакції, і кількості нейтронів, які спричинили реакцію;

в) добутку кількості нейтронів, що є продуктами реакції, і кількості нейтронів, які спричинили реакцію;

г) відношенню кількості нейтронів у даному поколінні до кількості нейтронів у попередньому поколінні.

8д. Вкажіть частинки, які належать до нуклонів:

а)електрони;   б)протони; в)нейтрони;  г)позитрони.

9д. Період напіврозпаду Йоду-131 дорівнює 8 добам. Яка частина атомів цього ізотопу розпадеться за 32 доби?

10в. Вкажіть значення коефіцієнта розмноження, яке задоволь­няє умові керованої ланцюгової реакції:  а) 1,15; 6)1,1; в) 1,05; г) 1,005.

11в. Вкажіть країну, де була збудована перша в світі атомна елек­тростанція, та керівника робіт з її створення:   а) США; Енріко Фермі;

б) СРСР; Ігор Курчатов; в) Німеччина; Отто Ган;  г) Японія; Хідекі Юкава.

12в. Скільки α та β розпадів зазнає , щоб перетворитися на .

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
До уроку
4. Атомне ядро. Ядерна енергетика
Додано
1 квітня 2018
Переглядів
4176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку